Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pogoanele

Actiune in revendicare.Netemeinicie

(Sentinta civila nr. din data de 31.12.2009 pronuntata de Judecatoria Pogoanele)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Pogoanele | Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele

     
     Prin actiunea introductiva reclamantul D. Z. l-a chemat in judecata pe paratul B. A., solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratului sa-i lase in deplina proprietate si pasnica posesie un teren in suprafata de 12.500 mp, situat pe raza comunei Rusetu, judetul Buzau, aratand ca este proprietarul acestui teren.
In drept, reclamantul si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art.480 din Codul civil.
Paratul B. A. a formulat intampinare, in conformitate cu prevederile art. 115-118 din Codul de procedura civila, prin care a aratat ca in iunie 2004 a cumparat de la reclamantul D. Z. si de la numitul D. I. suprafata de 25.900 mp teren extravilan, conform contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 1209/08.06.2004, vanzarea fiind facuta cu acceptul ambilor frati; paratul a intrat in posesia terenului imediat si, in continuare, il foloseste ca proprietar.
Au fost administrate probe cu inscrisuri, un martor si interogatoriul paratului.
     In cursul procesului a intervenit decesul reclamantului D. Z., iar prin cerere depusa la data de 22.12.2008, sotia acestuia, D. S., a aratat ca, in calitate de mostenitoare a defunctului sau sot, solicita continuarea procesului.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta a retinut urmatoarele:
In aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, numitilor D.I., D.Z. si D. N. li s-a reconstituit prin titlu de proprietate, dreptul de proprietate asupra unor terenuri in suprafata totala de 37.600 mp situate pe teritoriul satului Rusetu, comuna Rusetu, judetul Buzau, din care 31.500 mp in tarlaua 17.
Conform contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. 1199/08.06.2004, numitul D.N. a primit in deplina proprietate terenul arabil in suprafata de 10.500 mp situat pe teritoriul satului Rusetu, comuna Rusetu, judetul Buzau, in tarlaua 17, intre vecinii: la N - C.M., la E - canal, la S - D.I. si D.Z., la V - drum, si numitii D.I. si D.Z. au primit in indiviziune si in cote egale, suprafata de 21.000 mp teren arabil extravilan situat pe teritoriul satului Rusetu, comuna Rusetu, judetul Buzau, in tarlaua 17, parcela 771, intre vecinii: la N - D.N., la E - canal, la S - G.I., la V - drum.
     Prin contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 1209/08.06.2004, incheiat intre paratul B.A., in calitate de cumparator, si numitii D.I. si D.Z., in calitate de vanzatori, paratul B.A. (casatorit cu B.M.) a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului arabil in suprafata de 21.000 mp, dobandit de vanzatori conform contractului de partaj voluntar.
Ulterior, prin sentinta civila nr. 514/05.06.2007 a Judecatoriei Pogoanele, irevocabila, s-a admis actiunea civila formulata de reclamantul D.Z., in contradictoriu cu paratii D.I. si D.N., s-a dispus sistarea partiala a starii de coproprietate existente intre parti cu privire la terenurile din extravilanul satului Rusetu, comuna Rusetu, inscrise in titlul de proprietate nr. 22866/89/18.01.1995, si s-a luat act de tranzactia incheiata intre parti, conform careia reclamantului D.Z. i-a revenit in proprietate terenul in suprafata de 12.500 mp situat pe raza satului Rusetu, comuna Rusetu, judetul Buzau, in tarlaua 17, intre vecinii: la N - C.M., la E - canal, la S - D.I., la V - drum.
Paratul a recunoscut ca foloseste de mai multa vreme suprafata de 21.000 mp teren arabil extravilan situat pe teritoriul satului Rusetu, comuna Rusetu, judetul Buzau, in tarlaua 17, intre vecinii: la N - D.N., la E - canal, la S - G.I., la V - drum.
La termenul de judecata de 14.01.2009, in lipsa reclamantei, avocatul acesteia a afirmat ca se inscrie in fals cu privire la contractul de partaj voluntar autentificat sub nr.1199/08.06.2004. Instanta nu a declansat procedura inscrierii in fals intrucat aparatorul reclamantei nu a prezentat o procura speciala in acest sens, la termenul de judecata urmator reclamanta nu a facut o astfel de sustinere, iar sesizarea instantei in cazul inscrierii in fals trebuie facuta doar de partea interesata, personal sau prin procura speciala, conform art. 180 alin. 2 din Codul de procedura civila.
Din probele administrate in cauza a rezultat ca terenurile extravilane inscrise in titlul de proprietate nr.22866/89/18.01.1995 au fost partajate de reclamantul D.Z. si numitii D.I. si D.N., iar la data pronuntarii sentintei civile nr. 514/05.06.2007 terenurile extravilane in suprafata totala de 36.400 mp, situate in tarlaua 17, nu mai erau stapanite in indiviziune de acestia, si, asa cum reiese din contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr.1209/08.06.2004, 25.900 mp din suprafata totala de 36.400 mp, erau in proprietatea sotilor B.A. si B.M., astfel incat nu se poate considera ca tranzactia din dosarul nr. 603/282/2007 a fost in mod valabil incheiata si ca numitul D.Z. a devenit proprietarul terenului in suprafata de 12.500 mp, situat pe raza comunei Rusetu, judetul Buzau, in tarlaua 17, intre vecinii: la N - C.M., la E - canal, la S - D.I., la V - drum.
     In raport de situatia de fapt mai sus expusa instanta constata ca reclamanta, mostenitoare a defunctului D.Z., nu a facut dovada dreptului sau de proprietate asupra suprafetei de teren revendicate.
Asa fiind, vazand prevederile art. 480 c.civ., actiunea reclamantei se invedereaza ca fiind neintemeiata, fiind respinsa.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011