InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pogoanele

Actiune in pretentii introdusa de asigurator.Raspunderea civila contractuala atrasa de nedepunerea la termen a primei de asigurare de catre agentul autorizat sa incheie contracte de asigurare

(Sentinta civila nr. din data de 31.12.2009 pronuntata de Judecatoria Pogoanele)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Pogoanele | Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele

     
     Prin actiunea introductiva reclamanta socitatea de asigurari A. S.A. a chemat-o in judecata pe parata P.A., solicitand pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligata la plata sumei de 1.652 lei si la plata cheltuielilor de judecata.
     In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a incheiat cu parata Contractul de agent P.F. inregistrat cu nr. 2910/23.8.2006, prin care aceasta, in calitate de agent, era obligata sa depuna prima de asigurare aferenta contractului de asigurare seria OL nr. 91867 saptamanal, in fiecare zi de marti; avand in vedere ca parata a efectuat incasarea primei de asigurare la 22.08.2007 si a efectuat depunerea la casieria societatii la 30.08.2007, ulterior producerii riscului asigurat - 25.08.2007, reclamanta a fost obligata ca pentru asiguratul S.B.M. sa plateasca pagubitului M.C.M. suma de 1.652 lei, conform facturii nr. 0000592/14.09.2007.
     In drept reclamanta si-a intemeiat actiunea pe prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile ulterioare, si Legii nr. 136/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.
     Parata a depus intampinare in conformitate cu prevederile art. 115-118 din Codul de procedura civila, prin care a solicitat respingerea actiunii, aratand urmatoarele:
Asa cum sustine si reclamanta, potrivit prevederilor contractuale, parata avea obligatia ca orice incasare efectuata pentru primele de asigurare sa o depuna la casieria societatii reclamante saptamanal, in ziua de marti. In cauza, prima de asigurare a fost incasata la data de 22.08.2007, intr-o zi de miercuri; depunerea sumei de bani a fost facuta la 30.08.2009, adica in saptamana urmatoare, in ziua de joi, insa producerea riscului asigurat a avut loc la data de 25.08.2008, sambata, in aceeasi saptamana cu ziua in care s-a incasat prima de asigurare, si pana la termenul cand trebuia sa predea sumele incasate (respectiv martea din saptamana urmatoare); intrucat riscul asigurat s-a produs anterior termenului limita (contractual) de predare a primelor incasate la caserieria societatii, intarzierea cu o zi la predarea acestor sume de bani nu poate duce la obligarea paratei la suportarea acestor despagubiri acordate de societate pagubitului M.C.M..
Parata nu a propus administrarea altor probe.
A fost administrata proba cu inscrisuri.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta a retinut urmatoarele:
     Conform procesului - verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria PCA nr. 1175674 incheiat de un agent constatator din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita, numitul S.B.M. a fost sanctionat cu amenda contraventionala de 156 lei si 3 puncte de penalizare pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 51 din O.U.G. nr. 195/2002, retinandu-se in sarcina sa ca la data de 25.08.2007, in timp ce conducea un autoturism marca Dacia pe ruta Urziceni - Bucuresti, nu a pastrat o distanta suficienta fata de un autoturism marca Citroen care circula in fata si a franat la trecerea de pietoni, intrand in coliziune cu partea din spate a autoturismului Citroen, producand avarii.
     Prejudiciul produs a fost in valoare de 1.652 lei, aceasta suma fiind necesara pentru remedierea avariilor produse, conform procesului verbal de constatare a pagubelor nr. 3992/03.12.2007 depus la dosar.
     Instanta mai retine ca evenimentul rutier a fost cauzat din culpa exclusiva a paratului.
     Parata nu a contestat situatia de fapt retinuta prin procesul - verbal si valoarea prejudiciului. 
     Potrivit art. 998 din Codul civil orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara, iar potrivit art. 999 din Codul civil omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa.
     La data de 23.08.2006 intre S.C. A. S.A., in calitate de asigurator, si parata P.A., in calitate de agent, s-a incheiat contractul de agent P.F. nr. 2910/2006, avand ca obiect autorizarea de catre asigurator a agentului de a incheia contracte de asigurare pentru produsele de asigurare pentru care a fost atestat.
     Autovehiculul marca Dacia, apartinand numitului S.B.M., era asigurat pentru raspundere civila la societatea reclamanta, conform politei de asigurare emise la 22.08.2007 (perioada de valabilitate fiind 24.08.2007 - 23.02.2008).
     Prima de asigurare, de 123,02 lei, incasata de parata conform politei de asigurare mai sus mentionate, a fost depusa la casieria societatii reclamante la 30.08.2007, ulterior producerii riscului asigurat.
     Din factura fiscala si ordinul de plata depuse la dosar, reiese ca pentru remedierea avariilor autoturismului Citroen, produse ca urmare a lovirii de catre numitul S.B.M., reclamanta a platit suma de 1.652,93 lei.
     Conform art. 7 lit. h) din contractul incheiat intre parti, agentul se obliga sa incaseze primele de asigurare si/sau ratele de prima in numerar si sa le depuna la casieriile S.C. A. S.A. ori in conturile bancare S.C. A. S.A sau prin mandat postal, in ziua respectiva sau cel mai tarziu in dimineata zilei urmatoarei zile lucratoare, impreuna cu borderourile aferente, iar daca s-a produs riscul asigurat si agentul nu a respectat termenul de depunere a primelor/ratelor de prima incasate de la asigurati S.C. A. S.A va recupera de la agent, pe cale legala, despagubirea platita; agentul va intocmi, in ziua incheierii contractelor de asigurare, borderoul de asigurari si impreuna cu  copiile contractelor incheiate le va prezenta inspectorului verificator saptamanal, in fiecare zi de marti, pentru agentii care lucreaza in alte localitati.
     Potrivit art. 7 lit. k) din contractul incheiat intre parti, agentul va fi obligat sa suporte si daunele aferente respectivului contract daca s-a produs riscul riscul asigurat inainte de a fi indeplinite urmatoarele obligatii:
     1. de a depune la societate borderourile care fac dovada incheierii si intrarii in vigoare a contractului;
     2. de a vira in contul societatii sau de a depune la societate primele de asigurare la termenele stabilite;
     3. de a fi efectuata inspectia de risc.
     In ceea ce priveste polita de asigurare incheiata de parata la data de 22.08.2007, aceasta avea obligatia conform art. 7 lit. k) din contract, sa depuna prima de asigurare la casieriile S.C. A. S.A. ori in conturile bancare S.C. A. S.A. sau prin mandat postal, in ziua respectiva sau cel mai tarziu in dimineata zilei urmatoarei zile lucratoare, respectiv cel mai tarziu la data de 23.08.2007.
     Apararea paratei, in sensul ca riscul asigurat s-a produs la o data anterioara zilei de marti ce a urmat zilei incheierii politei de asigurare, nu poate fi retinuta ca intemeiata intrucat parata trebuia, conform contractului, sa prezinte inspectorului verificator borderoul de asigurari impreuna cu  copiile contractelor incheiate in prima zi de marti, ci nu sa depuna prima de asigurare (aceasta trebuia sa fi fost depusa anterior datei producerii riscului asigurat, cel mai tarziu la data de 23.08.2007).
     Reclamanta a formulat prezenta actiune in temeiul art. 22 din Legea nr. 136/1995.
     Fata de cele mai sus retinute si avand in vedere principiul repararii integrale a pagubei, instanta, constatand ca fiind intemeiata actiunea formulata de reclamanta, a admis-o si a obligat-o sa plateasca acesteia suma de 1.652 lei.
     In temeiul art. 274 din Codul de procedura civila instanta a obligat parata sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata in suma de 147 lei, reprezentand valoarea taxei de timbru si a timbrului judiciar. 1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011