Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

Daune interese

(Sentinta civila nr. din data de 28.10.2010 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat

     Pe rol fiind judecarea actiunii civile privind acordare daune interese formulata de reclamantul  C.I. in contradictoriu cu piritul N.I. si chematii in garantie A.N., C.F.F.M., D.S., ADS  si  AJBPAFF.
     La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns creditorul, pentru debitor avocat T.M. lipsind chematii  in garantie.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura este legal indeplinita, actiunea a fost timbrata cu 1000 lei taxa timbru si 6,5 lei timbru judiciar anulata la dosar, s-a acordat ultim termen de judecata fata de lipsa aparatorului debitorului, dupa care :
     Avocat G.L. nu are cereri de formulat,solicita cuvantul in fond.
     Avocat T.M. invoca exceptia calitatii procesuale pasive a debitorului N.I. in calitate de persoana fizica. Prin sentinta civila, intr-un litigiu civil demarat inainte ca debitorul sa fie instituit ca primar, se instituie obligatia punerii in posesie de catre Comisia Locala si nu primarul, a creditorului, cu teren in punctul R si obligarea primarului comunei la daune cominatorii in cuantum de 50 lei /zi intarziere incepand cu data comunicarii hotararii pana la punerea efectiva in posesie. Sensul interpretat al acestei sentinte este ca se instituie obligatia la daune cominatorii nu in persoana primarului ca persoana fizica ci prin insati primaria ca institutie juridica . Astfel ca debitorul N.I. persoana fizica  nu poate fi obligat la plata acestor daune cominatorii.
     Avocat G.L. solicita respingerea exceptiei , prin actiunea formulata,creditorul a chemat in judecata pe N.I. in calitate de Presedinte al  Comisiei Locale  si Primaria ,asa cum spune si titlul executoriu . La data cand intre parti s-a purtat litigiul numitul N.I. era primar.
     Instanta admite exceptia cu privire la lipsa calitatii procesuale pasive a numitului N.I. in calitate de persoana fizica . Calitate procesuala avand Primarul comunei N.I.  ce are si calitate de Presedinte al Comisiei Locale .
     In baza art. 150 cod  procedura civila , constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in fond.
     Avocat G.L.  solicita admiterea actiunii si obligarea primarului N.I. la plata sumei de 13.500 lei daune interese si la 850 lei contravaloarea materialului lemnos pentru anul 2008. Prin sentinta civila debitoarea a fost obligata sa puna in posesie creditorul cu teren in punctul R si obligarea la daune interese pentru 254 zile socotit de la data de 1.12.2008 - 1.09.2009 . Totodata a fost obligat si la contravaloarea materialului lemnos la care avea dreptul creditorul pentru anul 2008 ,iar in urma calcului de 113 mc.  a 3 mc./1ha x 2,5 ha reiese o suma de 850 lei. Cu privire la cererile  de chemare in garantie, solicita respingerea acestora ,acestea nu privesc interesele creditoarei , sunt apararile debitoarei.
     Avocat T.M. cu privire la primul capat de cerere , respectiv obligarea debitorului la plata a 13500 lei daune interese , solicita respingerea acestuia , instanta a constatat ca persoana fizica nu poate sta in judecata ca debitoare . Cu privire la al doilea capat de cerere privind obligatia de a  face , este instituit in sarcina Comisiei Locale  obligatii de punere in posesie si in subsidiar obligarea primariei la 50 lei /zi daune cominatorii . La dosar exista expertiza intocmita de expert care spune ca nu mai exista teren in punctul R.,astfel creditorul nu mai poate fi pus in posesie iar titlul de proprietate a fost emis. Astfel obligatia de a face s-a stins intr-un mod ce nu duce la realizarea creantei creditorului . A facut dovada prin cererile de chemare in garantie a persoanele ce erau indreptatite in punerea in executare a sentintei civile. A facut demersuri la Directia Silvica administrativ teritoriala in acel punct ce a precizat ca nu are teren in acel punct si ca nu este nici o culpa a institutiei sau a primarului pentru  acest aspect.  Cu privire la daunele interese solicitate din perioada 1 decembrie 2008 - 1 septembrie 2009 solicita a se avea in vedere ca hotararea a ramas definitiva la data de 18.02.2009 astfel ca urmeaza a fi cenzurata perioada solicitata. Pentru contravaloarea materialului   lemnos solicitat ,apreciaza ca , creditorul induce in eroare instanta . A fost obligata Comisia Locala cu punerea in posesie a suprafetei de 2,5 ha ce este tot terenul .
      Avand in vedere ca din intreg terenul solicitat pentru 1,5 ha s-a facut posesia , terenul fiind folosit de creditor, urmeaza a se face punerea in posesie numai pentru diferenta de 1 ha teren. Cu privire la contravaloarea materialului lemnos solicitat, prin lege s-a statuat ca cel ce face o afirmatie trebuie si dovedita. In speta nu s-a facut  dovada ce cantitate de material lemnos s-ar putea exploata pe o suprafata de 1 ha avand in vedere esentele de arbori, si nici a prejudiciului determinat sau determinabil ci  previzibil ,fapt pentru care solicita respingerea acestui capat de cerere . Cu cheltuieli de judecata.
     In subsidiar solicita a se avea in vedere cererile de chemare in garantie ce trebuie admise . A aratat ca in situatia  in care debitoarea ar cadea in pretentii , institutiile chemate in garantie sa raspunda in solidar cu debitoarea. Astfel in situatia admiterii vreunui capat de cerere solicita si admiterea cererilor de chemare in garantie . Daca se respinge actiunea urmeaza a se constata ca cererile au ramas fara obiect.
     Avocat G.L. in replica arata ca nu s-a eliberat titlul de proprietate in punctul R .
     La intrebarea instantei adresata procuratorului creditorului " daca s-a facut punerea in posesie pentru vreo suprafata de teren " acesta arata ca initial a  avut 2,5 ha ,a facut cerere pentru 1,5 ha ce i s-a oferit in doua locatii diferite , in prima faza a acceptat insa nu s-a putut face punerea in posesie . Nu se poate dovedi ca exista proprietari pentru cei 1,5 ha avand in vedere ca nu exista proces verbal de punere in posesie.
     Instanta prezinta procuratorului creditorului procesul verbal aflat la dosar.
     Procuratorul creditorului arata ca procesul verbal de punere in posesie aflat la dosar este incheiat in anul 2007 iar tatal sau nu are nici o semnatura pe acesta  .Apreciaza ca acest inscris este fals. Punerea in posesie s-a facut in  baza cererilor facute , insa terenurile au fost date altor persoane . La data pronuntarii sentintei ce face obiectul actiunii, numitul N.N. avea functia de viceprimar si cunostea ca nu sunt emise titluri de proprietate.
      JUDECATA ,
     Examinand actele si lucrarile de la dosar constata ca reclamantul C.I. a chemat in judecata pe paratul  N.I. in calitate de Presedinte al Comisiei Locale de aplicare a Legii 18/1991,solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligat la plata sumei de 13500 lei reprezentand daune interese si 850 lei reprezentand contravaloarea materialului lemnos pentru anul 2008.
     In motivarea de fapt a actiunii reclamantul arata ca prin sentinta civila, Comisia locala a fost obligata sa-l puna in posesie cu suprafata  de 2,5 ha padure in punctul "R", iar primarul a fost obligat in calitate de presedinte al Comisiei locale la daune cominatorii in cuantum de 50 lei/zi de intarziere  incepand cu data comunicarii hotararii si pina la punerea efectiva in posesie.
     De asemenea arata reclamantul ca a pus in executare hotararea prin intermediul executorului judecatoresc, insa paratul refuza punerea sa in posesie astfel ca a promovat actiune pentru a transforma daunele cominatorii in daune interese in cuantum de 13500 lei, pe perioada 01.12.2008 - 01.09.2009 , rezultata ca urmare a inmultirii numarului de 274 zile x 50 lei/zi = 13.500 lei.
     Precizeaza ca suma de 850 lei reprezentand contravaloarea materialului lemnos la care avea dreptul in anul 2008 dupa urmatorul calcul 113 lei m.c. x 3 m.c. = 339 lei x 2,5 ha  = 850 lei.
     In sprijinul actiunii reclamantul a depus la dosar in copii xerox sentinta civila, proces verbal a Primariei comunei, adresa Ocolului Silvic.
     La primul termen de judecata Institutia Primarului comunei prin primar N.I., a formulat intimpinare - cerere de chemare in garantie prin care arata ca a depus toate diligentele pentru punerea in posesie a reclamantului conform sentintei civile, insa la momentul solutionarii cauzei  nu era primarul comunei pentru a i se imputa nerespectarea acestei hotarari judecatoresti.
     Arata paratul ca in acea perioada era primar numitul A.N. si solicita sa fie introdus in cauza , ca intelege totodata sa cheme in garantie  si pe Comisia locala de fond funciar deoarece la data la care a preluat mandatul de primar obligatia ce trebuia executata din hotarare nu mai  putea fi indeplinita intrucat nu mai exista teren neatribuit in punctul "R", fusesera emise titlurile de proprietate.
     Se mai arata ca s-au facut eforturi pentru solutionarea cererii reclamantului , invocand imposibilitatea  fortuita de executare, care constituie un mod de stingere a obligatiilor care nu duce la realizarea creantei creditului, situatie in care nu poate fi imputata nici plata daunelor cominatorii , nici contravaloarea prejudiciului nerealizat, care de altfel este calculat eronat.
     De asemenea se arata ca reclamantul are culpa intrucat nu a cerut anularea titlurilor de proprietate care se suprapuneau pe vechiul amplasament , despre care avea cunostinta de altfel.
     La acelasi termen de judecata paratul a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a persoanei fizice N.I.  pe motiv ca hotararea judecatoreasca se refera la Institutia Primarului si nu la persoana lui.
     Prin aceiasi cerere s-a solicitat introducerea in cauza in calitate de  parati dar si de chemate in garantie a Ocolului Silvic si ADS.
     La data de 04.12.2009 numitul A.N. a formulat intimpinare prin care solicita respingerea actiunii motivand ca la fiecare punere in aplicare a Legii 18/1991 Ocolul Silvic a pus la dispozitia Comisiei locale suprafetele de teren rezultate din cererile validate de Comisia judeteana, in mod cronologic, la Legea 247/2005 s-a pus la dispozitie suprafata de 10,74 ha printre beneficiari fiind si reclamantul.
     Se arata ca reclamantul a refuzat de doua ori padurea oferita de Comisia locala , fapt consemnat prin procese verbale, ca pretentia acestuia de a fi pus in UA 68 si UA 69 nu se justifica intrucat au fost pusi  in posesie la timpul respectiv beneficiarii Legii 18/1991 si pentru care s-au emis si titluri de proprietate .
     In sprijinul intimpinarii au fost depuse la dosar procesele verbale   si tabel nominal cu persoanele puse in posesie cu padure in punctul "R".
     La data de 08.12.2009  reclamantul a formulat raspuns la intimpine prin care solicita respingerea exceptiei  , intrucat a chemat in judecata pe paratul  N.I. ca presedinte al Comisiei locale.
     Arata ca nu i s-a asigurat punerea in posesie  in punctul "R " conform sentintei civile, ca prin chemarea in garantie a altor persoane  nu se face altceva decat sa se traga de timp in speranta ca se va razgandi si nicidecum sa i se clarifice situatia.
     La data de 09.12-2009 pirita Institutia Primarului depune la dosar 21  acte emise de Comisia locala fond funciar si titluri de proprietate emise in anul 2002.
     La termenul din 10.12.2009 paratul Institutia Primarului a depus la dosarul cauzei un raport de expertiza tehnica extrajudiciara intocmit de expert si tabel nominal cu persoanele puse in posesie in  punctul "R " UA 68 si UA 69.
     La data de 07.01.2010 numitul A.N. , fost primar, actualmente secretar la Primaria comunei  , a depus un memoriu prin care arata ca a participat efectiv in luna decembrie 2009 la masurarea padurii "R" in unitatile amenajistice UA 68 si UA 69, care sunt ocupate de proprietarii de padure conform Legii 18/1991, urmare careia a rezultat din masuratori ca reclamantul nu mai poate fi pus in posesie in cele 2 UA-uri, ca punerea in posesie s-a facut pana in mandatul sau de primar (2004-2008) mai precis in 2002 cand a fost primar numitul H.I..
     A anexat in xerocopii  aceleasi document - raport de expertiza.
     La data de 18.01.2010  Institutia Primarului a depus la dosar  o serie de alte inscrisuri - protocol, corespondenta cu reclamantul, ADS, Institutia Prefectului si titluri de proprietate,procese verbale de punere in posesie (fila 77-206 dosar).
     La termenul din 20.01.2010 reclamantul si-a angajat aparator.
     La termenul din 11.02.2010 s-au pus in discutie cererile de  chemare in garantie , aparitorul paratului - Instituita Primarului precizand ca acestea s-au facut in subsidiar, in caz de admitere a actiunii sa se poata indrepta impotriva persoanelor vinovate.
     La acelasi termen reclamantul a precizat la intrebarea instantei, ca temei juridic al actiunii il reprezinta transformarea daunelor cominatorii in daune interese  pe raspunderea civila delictuala prevazuta de art.998,999 cod civil.
     La data de 29.03.2010 ADS a formulat intimpinare prin care solicita respingerea cererii de chemare in judecata aratand in esenta ca potrivit Legii 268/2001  exercita in numele statului prerogativele dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinatie agricola apartinand domeniului privat al statului.
     De asemenea arata ca in baza atributiilor de punere in aplicare a legilor de fond funciar ADS preda pe baza de protocol comisiilor locale de fond funciar,la cererea comisiei judetene, terenuri agricole aflate in domeniul privat al statului in vederea reconstituirii dreptului de proprietate persoanelor indreptatite, ca verifica existenta faptica a terenului in patrimoniul ADS  si preda pe baza de protocol predare-preluare teren cu destinatie agricola, or comisia judeteana nu a inaintat catre ea nici o astfel de solicitare din partea  Comisia locala pentru reclamant.
     In sprijinul intimpinarii s-au depus Normele privind incheierea protocoalelor de predare-preluare a terenului cu destinatie agricola  intre ADS si Comisiile locale.
     La data de 20.04.2010 Regia Nationala a Padurilor -Romsilva ,prin Directia Silvica - pentru Ocolul Silvic a formulat intimpinare fata de cererea de chemare in garantie  solicitand sa fie respinsa  invocand lipsa exceptiei calitatii procesuale pasive intrucat in calitate de administratori ai fondului forestier national public au obligatia sa puna la dispozitia consiliilor locale a suprafetelor cu vegetatie forestiera validate de comisia judeteana, obligatie pe care si-a indeplinit-o, punerea in posesie fiind atributul exclusiv al comisiei locale.
     Pe fondul cauzei  solicita respingerea actiunii, Directia Silvica si-a indeplinit obligatia in ceea ce priveste reconstituirea dreptului de proprietate pentru reclamant, respectiv prin protocolul, a fost pus la dispozitia Comisiei locale suprafata totala de 100,80 ha  din care 1 ha pentru reclamant, validata la Legea 18/1991 anexa 15,iar prin protocol a pus la dispozitie suprafata de 27,74 ha  din care 1,50 ha pentru reclamant conform validarii la Legea 274/2005 anexa 37, ambele protocoale vizand amplasamentul in punctul R, P, V.R. si V.S..
     De asemenea se precizeaza ca la terenurile cu vegetatie forestiera situate pe amplasamentul in punctul "R" nu mai administreaza nici o suprafata de teren , toate fiind puse la dispozitia comisiei locale si ulterior in posesie.
     In sprijinul intimpinarii s-au depus in copii : protocoale, harta amenajistica si amenajament silvic din care rezulta ca Directia Silvica prin Ocolul Silvic nu mai administreaza nici o suprafata de teren cu vegetatie forestiera in punctul "R".
     La termenul din 21.04.2010 reclamantul a depus la dosar copie de pe raportul de expertiza tehnica intocmit de expert ce a fost intocmit in dosarul nr.1018/287/2008 in care s-a pronuntat sentinta civila nr.1469/24.10.2008.
     Din verificarea inscrisurilor depuse in aparare de catre parat si chematele in garantie instanta retine ca reclamantului i s-a reconstituit dreptul de proprietate in baza Legii 18/1991 pentru suprafata de 2,5 ha teren padure prin sentinta civila nr.1916/12.12.1991 1 ha si prin sentinta civila nr.48/2005 - 1,5 ha.
     In dispozitivul acestor 2 hotarari judecatoresti  nu se precizeaza amplasamentul  terenului in cauza.
     Prin sentinta civila nr.1469/24.10.2008 in care se retine aceasta situatie, s-a admis actiunea reclamantului , s-a obligat Comisia locala la punerea in posesie a reclamantului pentru suprafata de 2,5 ha  padure in punctul "R", teren identificat conform raportului de expertiza , expert in UA 68 si UA 69, s-a obligat Comisia Judeteana la emiterea titlului de proprietate pentru aceasta suprafata de teren  in punctul "R" si a fost obligat Primarul comunei ca presedinte al Comisiei locale la plata de daune cominatorii in cuantum de 50 lei/zi intarziere incepand cu data comunicarii  hotararii pana la punerea efectiva in posesie.
     Din procesul verbal incheiat la data de 18.06.2009 de la fila 6 dosar , atasat in sprijinul actiunii , instanta retine ca din cele 2,5 ha teren padure , cu 1 ha a fost pus in posesie in punctul "R" de fosta Comisie de aplicare a Legii 18/1991 , inscris ce se coroboreaza cu protocolul nr.746/14.03.1993 de la fila 275 dosar,  si tabelul nominal de la fila 277 verso.
     Instanta retine ca atat Comisia locala cit si Primarul au depus diligente pentru a-l pune in posesie pe reclamant cu diferenta de 1,5 ha , sens in care au  apelat si la un expert tehnic , pentru a intocmi un raport de expertiza avand ca obiectiv identificarea suprafetei de padure identificata in UA 68 si UA 69 din punctul "R" , conform sentintei civile privind pe reclamant.
     Din concluziile raportului de expertiza extrajudiciara rezulta ca in punctul "R" a fost atribuita toata suprafata primita de la Romsilva in baza Legii 18/1991 la 109 persoane , in acest amplasament nemaexistand nici o suprafata de teren , fiind imposibila punerea in posesie in acest punct a reclamantului pentru suprafata de 1,5 ha padure.
     Totodata se precizeaza ca i s-a oferit suprafata de 1,5 ha in punctul "C" insa acesta a refuzat punerea in posesie.
     In anul 1991 alaturi de reclamant le-a fost reconstituit dreptul de proprietate si altor beneficiari sens in care s-au eliberat si titluri de proprietate in punctul R  si au fost pusi in posesie cu 135 ha conform tabelului de la fila 24-27 dosar.
     Pentru diferenta de 1,5 ha padure reclamantul a fost chemat la Comisia locala pentru  a fi pus in posesie in punctul "R" pentru suprafata de 1,5 ha padure,parcela 104 C, a fost prezent fiul sau ,  care a refuzat sa fie pus in posesie cu aceasta suprafata de teren pe motiv ca nu are aceleasi vecinatati ca in anul 1948 (fila 22 dosar).
     La data de 27.04.2007 (fila 289 dosar) s-a constatat prin proces verbal ca reclamantul  alaturi de alte persoane, a refuzat de asemenea sa fie pus in posesie  pentru aceiasi suprafata de padure (1,5 ha in parcela 104 C ) pe motiv ca nu i se asigura vecinatatile prevazute prin hotararea judecatoreasca si in cererea de retrocedare conform Legii 247/2005.
     Cu privire la exceptie , instanta retine ca reclamantul a chemat in judecata si a sustinut pe tot parcursul procesului ca intelege sa se judece cu paratul N.I. ca presedinte al Comisiei locale.
     Din continutul hotararii judecatoresti rezulta ca instanta a obligat primarul ca institutie - in calitate de Presedinte al Comisiei locale de aplicare a Legii 18/1991 la daune cominatorii, neivind relevanta cine este acesta ca persoana fizica, ca intamplator este actualul primar numitului N.I. neputandu-i fi opozabila aceasta hotarare , aceasta trebuie sa fie adusa la indeplinire de primar in calitate de presedinte al Comisiei locale de aplicare a Legii 18/1991 .
     Fata de aceasta situatie instanta urmeaza a admite exceptia privind lipsa calitatii procesuale pasive  a numitului N.I. ca persoana fizica.
     Pe fondul cauzei  instanta are a vedea ca prin actiunea promovata reclamantul a solicitat instantei transformarea daunelor cominatorii in daune interese  dupa un calcul artmetic efectuat rezultat din inmultirea a 274 de zile de la data comunicarii hotararii cu 50 lei pe fiecare zi de intarziere - cuantumul daunelor cominatorii , ajungand astfel la suma de 13.500 lei pe care o solicita iar pentru  suma de 850 lei - contravaloarea materialului lemnos - a facut tot un calcul pentru cele 2,5 ha teren.
     In conformitate cu dispozitiile obligatorii ale Deciziei ICCJ XX/12.12.2005 s-a statuat ca daunele cominatorii au un caracter incert si nelichid neputand fi puse in executare , pentru aceasta fiind necesar ca in prealabil sa se stabileasca dupa regulile dreptului comun in materia raspunderii civile , suma ce reprezinta prejudiciu efectiv cauzat creditorului prin intarzierea executarii , cu consecinta transformarii daunelor cominatorii in daune compensatorii.
     Aceasta transformare nu se face insa automat asa cum a facut reclamantul  prin inmultirea zilelor cu suma stabilita de instanta cu titlu de daune cominatorii .
     Hotararea prin care s-au acordat daune cominatorii este susceptibila de executare silita, la cererea creditorului  numai in limita daunelor interese, compensatorii, ocazie cu care trebuie dovedita intinderea prejudiciului suferit care trebuie sa cuprinda atat valoarea pierderii efective cit si a castigului cu care partea lezata a fost lipsita ca urmare a neindeplinirii de catre debitor a obligatiilor sale, in fata instantei.
     Cum reclamantul nu a produs nici un fel de dovezi in acest sens si fata de considerentele mai sus aratate, instanta urmeaza sa respinga ca neintemeiata actiunea de fata.
                                                          Pentru aceste motive
                                                        In numele legii
                                                          Hotaraste:
     Admis exceptia cu privire la lipsa calitatii procesuale pasive a numitului N.I., ca persoana fizica.
     Respinge actiunea civila privind acordare daune interese formulata de reclamantul C.I. in contradictoriu cu paratul  Primarul comunei in calitate de presedinte al Comisiei locale de aplicare a Legii 18/1991 si chematii in garantie A.N., Comisia locala pentru aplicarea legii fondului funciar , Directia Silvica, Administratia Domeniului Statului  si Comisia Judeteana pentru aplicarea legii fondului funciar  .
     Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011