Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

Actiune civila privind nulitate absoluta Ordinul Prefectului

(Sentinta civila nr. din data de 28.10.2010 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat

     Pe rol fiind judecarea actiunii civile privind nulitate absoluta a Ordinului Prefectului formulata de reclamanta  C.E. in contradictoriu cu  paratii  .
     La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamanta personal si asistata de avocat lipsind paratele .
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura este legal indeplinita, actiunea este scutita de taxa de timbru ,cauza a fost amanata in vederea studierii intampinarii si pentru ca paratul prin procurator sa-si angajeze aparator, parata a depus note scrise, dupa care :
     Procuratorul paratului arata ca nu si-a angajat aparator din lipsa de posibilitati financiare.
     Avocat M.A. depune raspuns la intampinare,inmanand un exemplar si procuratorului paratului.
     Avocat M.A. arata ca nu este de acord cu introducerea in cauza a procuratorului paratului in calitate de parat, atat timp cat s-a dispus nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumparare la care face referire paratul.
     Procuratorul paratului arata ca este de acord cu introducerea sa in cauza in calitate de parat, poseda contract de vanzare cumparare de la parintii din anul 2004.
     Instanta respinge cererea privind introducerea in cauza a procuratorului paratului in calitate de parat, avand in vedere obiectul actiunii - anularea Ordinului Prefectului emis doar pe numele reclamantei si a paratului.
     Avocat M.A. cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale a  M.R.S. arata ca a facut precizari in raspuns la intampinare , nu are alte cereri de formulat,solicita cuvantul in fond.
     Instanta in baza art. 150 cod procedura civila constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in fond.
     Avocat M.A. arata ca prin prezenta actiune a solicitat nulitatea absoluta a Ordinului Prefectului emis in baza Legii 18/1991 pe numele partilor din proces pentru suprafata de 570 mp. si obligarea Prefectului la emiterea unui nou ordin in favoarea reclamantei. Arata ca reclamanta este singura care a facut demersuri cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate aferent imobilului pentru care a platit taxe si impozite. In anul 2004 cand s-a obtinut ordinul prefectului mentionat, M. R.S. prin primar nu a efectuat verificarile necesare in sensul prevazut de art. 36 alin. 6 din LG 1871991 care prevede ca "atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de art. 2 si 5, se va face prin ordinul prefectului la propunerea primarilor , facuta pe baza verificarilor situatiei juridice a terenurilor". Totodata primarie era obligata sa depuna si o schita a terenului , efectuata de catre o persoana autorizata si de a intocmi un proces verbal de vecinatate . Mai mult in anul 2004 constructia ce a facut obiectul contractului de vanzare cumparare si a deciziei de partaj ,nu mai exista . Cu privire la parat,arata ca acesta a stat in pasivitate timp de peste 30  de ani , in sensul ca nu a solicitat punerea in executare a titlului sau in urma sentintei de partaj , in termenul de prescriptie in materia actiunilor imobiliare de 10 ani. Totodata primaria nu a facut dovada verificarii situatiei juridice a terenului , a existentei constructiei la data formularii cererii, nu a intocmit un proces verbal de vecinatate iar prefectura nu a facut dovada comunicarii acestui ordin prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire conf. art. 53 alin. 1 si 2 si art. 54 alin. 1 si 2 din LG 18/1991. Astfel solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata de reclamanta.
     Instanta pune in discutie reclamantei contractul de vanzare cumparare aflat la fila 34 dosar.
     Reclamanta arata ca paratul impreuna cu procuratorul au incheiat acest act la notar iar semnatura nu-i apartine ,actul fiind semnat de parat. Nu a vandut niciodata acest teren si nici nu a cunoscut de acest ordin al prefectului.
     
      JUDECATA ,
     
     Examinind actele si lucrarile de la dosar constata ca reclamanta  C.E., a chemat in judecata pe  paratii  ,solicitind ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a Ordinului Prefectului emis in baza Legii 18/1991 ,pentru suprafata de 570 m.p. si eliberarea unui nou ordin numai in favoarea sa, cu cheltuieli de judecata.
     In motivarea de fapt a actiunii reclamanta arata ca in anul 1977 a cumparat impreuna cu paratul T.C. ,cu care a intretinut relatii de concubinaj , un imobil casa de locuit format din 5 camere conform contractului de vanzare cumparare ce a fost supus partajarii, imobil ce s-a daramat datorita uzurii avansate fiind edificat un altul.
     Arata reclamanta ca ulterior despartirii de catre parat ea a ramas in imobil  si impreuna cu fiul sau au construit un nou imobil  din boltari de ciment pe fundatie de ciment la care a introdus si utilitati - gaze , apa , canalizare.
     Precizeaza reclamanta ca a  fost singura care a facut demersuri pentru constituirea dreptului de proprietate a terenului aferent imobilului conform Legii 18/1991 ,motiv pentru care apreciaza ca este si singura beneficiara a ordinului emis de prefect, ordin care insa nu i-a fost comunicat , astfel fara nici un drept in acesta figureaza si paratul  T.C., parat care nu a formulat cerere nici in anul 1991 si nici in anul 2004 pentru suprafata de teren aferenta imobilului.
     In sprijinul actiunii reclamanta a depus copii xerox de pe ordinul Prefectului,  anexa la acesta cu tabelul nominal , decizia civila,plan de amplasament si delimitare a imobilului si releveu cladire.
     Pana la primul termen de judecata , respectiv la data de 26.03.2010 ,pirita a formulat intimpinare  prin care solicita respingerea actiunii invocand o serie de exceptii :lipsa calitatii procesuale pasive - argumentand in acest sens prev.art.12 din Legea 18/1991 ; inadmisibilitatea admiterii actiunii intrucat reclamanta nu a respectat prevederile procedurale din Legea 18/1991 - nu a facut contestatie la comisia judeteana ; prescriptia dreptului la actiune - in sensul ca s-a depasit termenul general de 3 ani de la emiterea actului a carui anulare se solicita.
     Pe fondul cauzei pirita precizeaza ca obligatia solicitata este imposibil de executat intrucat reclamanta impreuna cu paratul T.C.  sunt proprietarii imobilului, conform contractului de vanzare cumparare dar si a deciziei prin care imobilul casa de  locuit a fost partajat in natura  si atribuit ambelor parti.
     Se arata ca reclamanta a formulat cerere prin care a solicitat eliberarea titlului de proprietate la care a anexat actele mai sus anexate, iar in conformitate cu prev.art.36 din Legea 18/1991 s-a atribuit in proprietate  terenul prin Ordinul Prefectului , la propunerea primariei facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor.
     In sprijinul intimpinarii s-a depus la dosar copia xerox a cererii formulata de catre reclamanta la data de 24.02.2004.
     La primul termen de judecata , 07.04.2010 , reclamanta a formulat raspuns la intimpinare prin care solicita respingerea exceptiilor invocate , aratand in esenta ca parata are calitate procesuala pasiva fata de dispoz.art.36 al.6 din legea 18/1991, ca actiunea este admisibila intrucat nu a formulat contestatie in termenul prevazut de lege la Comisia judeteana avand in vedere ca Ordinul prefectului nu i-a fost comunicat, ca actiunea nu este prescrisa  avand in vedere ca a invocat nulitatea absoluta care are caracter imprescriptibil.
     La data de 03 mai 2010  parata Institutia Prefectului  Buzau a depus concluzii scrise  aratand ca actiunea reclamantei este neintemeiata ,ca s-a emis ordinul pentru suprafata de 570 m.p. aferent imobilului  , cu respectarea dispozitiilor prevazute de art.36 din Legea 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare pe numele ambilor proprietari ai imobilului .
     Totodata se arata ca P.R.S. a facut cunoscut reclamantei de Ordinul emis , data de la care si pana in prezent reclamanta nu a facut nici o contestatie si nici nu a prezentat alte acte doveditoare din care sa rezulte ca detinatorii imobilului sunt altii decat cei prevazuti in actele atasate la cerere.
     La aceiasi data ,03.05.2010 , a formulat precizari si  parata   M. R.S. prin care sustin lipsa calitati procesuale pasive a institutiei sale , recunoscand insa ca reclamanta a depus la sediul ei actele necesare recunoasterii dreptului de proprietate precum si celelalte exceptii.
     La data de 04 mai 2010 paratul T.C.  a formulat intimpinare  prin care solicita respingerea actiunii invocand in primul rand exceptia necompetentei materiale a J.R.S. motivand ca Ordinul Prefectului este un act administrativ in sensul Legii 554/2004 iar competenta de judecare in fond a cauzei apartine T. B. - sectia contencios administrativ.
     Pe fondul cauzei paratul sustine ca actiunea este neintemeiata intrucat impreuna cu reclamanta a dobandit in anul 1977 un imobil casa de locuit ce a facut obiectul partajului de bunuri coachizite iar prin decizi civila a s-a dispus  partajarea casei in natura in cote de 1/2 pentru fiecare .
     Arata ca in contractul de vanzare cumparare terenul aferent constructiei cumparata doar de el in suprafata de 570 m.p.a trecut in proprietatea statului urnind regimul juridic al prevederilor art.30 din Legea 58/1974 iar potrivit art.36 al.3 din Legea 18/1991 , acest teren a trecut in proprietatea titularilor dreptului de folosinta,proprietari ai locuintelor,astfel ca in mod corect s-a emis Ordinul Prefectului pe numele ambelor parti.
     De asemenea arata paratul ca aspectul invocat de reclamanta  ca ulterior a demolat intregul imobil si a construit altul nu are nici o relevanta cu privire la dreptul sau de proprietate asupra terenului ,precizand totodata ca reclamanta a cunoscut inca din anul 2004 de acest ordin , fiind de acord cu acesta  intrucat impreuna cu el a vandut intregul imobil fiului lor , T.V. , potrivit contractului de vanzare cumparare autentificat .
     Pentru aceste considerente paratul solicita sa fie introdus in cauza si fiul lor T.V.
     Cu privire la imprejurarea ca nu a formulat cerere in baza Legii 18/1991 paratul arata ca acest aspect este neintemeiat fata de dispozitiile legii, sens in care depune ca practica judiciara ..
     In sprijinul intimpinarii paratul a depus in copii xerox contractul de vanzare cumparare, contractul de vinzare cumparare,sentinta civila si decizia .
     La termenul de astazi  reclamanta a formulat raspuns la intimpinarea paratului prin care solicita respingerea exceptiei apreciind ca acest ordin a fost emis in temeiul prevederilor Legii 18/1991 iar competenta revine Judecatoriei in circumscriptia careia se afla terenul .
     Precizeaza reclamanta ca nu este de acord cu introducerea in cauza a fiului lor  intrucat ordinul a fost emis pe numele sau si al paratului T.C. , si c numai acesta poate avea calitatea procesuala pasiva.
     Din verificarea inscrisurilor de la dosar  instanta retine ca reclamanta si paratul T.C. au fost concubini  si ca in anul 1977 paratul  a cumparat un imobil casa de locuit   , conform contractului de vanzare cumparare.
     Terenul in suprafata de 570 m.p. este mentionat in acest contract de vanzare cumparare ce nu face obiectul vinzarii , urmand regimul juridic prev.de art.30 din Legea 58/1974.
     Prin sentinta civila definitiva si irevocabila prin decizi civila s-au partajat bunurile mobile si imobile coachizite , fiecaruia dintre concubini atribuindu-i-se parte din imobilul casa de locuit.
     La data de 24.02.2004 reclamanta  a solicitat  atribuirea suprafetei de teren de 570 m.p.aferent imobilului casa de locuit in baza art.36 din Legea 18/1991.
     In sprijinul acestei cererii reclamanta a depus contractul de vinzare cumparare si decizia civila.
     In baza acestor inscrisuri   mentionate si in anexa ordinului de la fila 5 dosar  s-a emis Ordinul Prefectul prin care a atribuit in proprietate suprafata de 570 m.p. teren  pe numele reclamantei si al paratului T.C. in conformitate cu prevederile art. 36 din Legea 18/1991.
     Cu privire la exceptiile invocate  de parata M.R.S.  cit si de paratul T.C., instanta urmeaza sa le respinga ca neintemeiate , astfel:
     Cu privire la calitatea procesuala pasiva, instanta are a vedea ca legea a conferit aceasta calitate ,prin art.36 din Legea 18/1991 se stipuleaza ca cererile de restituire impreuna cu documentatia se depun la primaria localitati in raza careia se afla situat terenul  ,primaria face propunere pe care o inainteaza prefectului care urmeaza sa emita acest ordin .
     Cu privire la admisibilitate pe motiv ca mai intii trebuia facuta contestatie comisiei judetene de aplicare a Legii 18/1991 ,instanta are a vedea ca terenurile intravilane au un regim special reprezentat de Legea 18/1991 , iar dobandirea dreptului de proprietate opereaza in virtutea legii (ope legis).
     Cu privire la prescriptie pentru astfel de terenuri intravilane nu este reglementat un termen de legea fondului funciar pentru a se solicita atribuirea in proprietate.
     Cu privire la necompetenta materiala a J.R.S. , in conformitate cu prevederile art.54 al.2din Legea 18/1991 se stipuleaza ca dispozitiile art.53 al.1 se aplica si in cazul in care plangerea este indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului  .
     Dispozitiile art.53 al.2 sunt in sensul ca impotriva hotararii comisiei judetene , in speta a ordinului prefectului - se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul.
     Cu privire la introducerea in cauza a fiului reclamantei si al paratului T.C.  instanta respinge aceasta cerere avand in vedere obiectul actiuni.
     Pe fondul cauzei reclamanta isi motiveaza nulitatea Ordinului Prefectului pe motiv ca numai ea a facut cerere pentru atribuirea acestui teren , iar paratul nu avea dreptul , intrucat nu a depus o astfel de cerere.
     Instanta nu poate retine acest punct de vedere intrucat asa cum s-a retinut si mai sus terenurile intravilane au un regim special reglementat prin art. 36 al.3 din Legea 18/1991 "terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiei dobanditorilor acestora , ca afect al preluarii terenurilor aferente constructiilor, in conditiile dispozitiilor art.30 din Legea 58/1974, trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului , proprietari ai locuintelor" iar dispozitiile art.23 ramanand aplicabile.
     Dobandirea dreptului de proprietate opereaza  asa cum s-a retinut si mai sus in virtutea  legii , legea nereglementand necesitatea cererii titularului dreptului  de folosinta asupra terenului in scopul atribuirii in proprietate,iar pentru terenurile intravilane nu exista nici macar un termen limita pentru a solicita atribuirea in proprietate cum sunt reglementate pentru celelalte categorii de teren, fapt ce rezulta si din cererea reclamantei facuta in anul 2004 si nicidecum odata cu aparitia Legii 18/1991.
     In aceasta situatie special prevazuta este suficient sa formuleze o cerere adresata primariei impreuna cu documentatia care se inainteaza la propunerea acesteia .
     Deci , oricare ar fi facut cererea , pe baza documentelor inaintate - contractul de vanzare cumparare si hotararea judecatoreasca de partajare a bunului imobil in speta -ordinul prefectului se emitea pentru terenul aferent casei de locuit pe numele ambilor intrucat la momentul achizitionarii imobilului terenul mentionat in actul de vanzare cumparare - 570 m.p. - a trecut in proprietatea statului.
     In aceste conditii , in mod legal s-a procedat  de catre Institutia Prefectului la atribuirea acestui teren in proprietatea ambilor beneficiari conform inscrisurilor, care indreptatea in mod egal  atat pe reclamanta cit si pe paratul T.C., atata timp cit acestia au fost proprietari locuintei ce a format obiectul partajului.
     Numai sub aceasta conditie - ca au fost proprietarii locuintei anterior Legii 18/1991 li se putea atribui  dreptul de proprietate pentru acest teren , de aceste prevederi neputand saa beneficieze numai unul din ei , indiferent cine a facut cererea.
     In aceste imprejurari nu are nici o relevanta ca reclamanta ar fi edificat un alt imobil, legea se refera eminamente doar la teren.
     Apararea reclamantei ca nu a cunoscut despre acest ordin nu poate fi retinuta de instanta atata timp cit aceasta a formulat o cerere , iar la cateva luni dupa emiterea acestuia, reclamanta impreuna cu paratul  T.C. au vandut imobilul casa de locuit fiului lor T.V.  conform actului de vanzare cumparare autentificat.
     In acest contract se specifica ca imobilul vandut fiului lor a fost dobandit prin cumparare in timpul casatoriei in baza contractului autentic iar cu privire la teren se mentioneaza ca acesta a fost atribuit in proprietate in baza art.36 din Legea 18/1991 .
     Aceste toate mentiuni din cuprinsul contractului de vanzare cumparare dovedesc  ca reclamantei i-a fost comunicat ordinul , ca nu l-a contestat , ca i-a fost reconstituit in mod legal alaturi de parat si pe care impreuna l-au si instrainat.
     Pentru toate aceste considerente instanta urmeaza sa respinga actiunea de fata.
                                                          Pentru aceste motive
                                                        In numele legii
                                                          Hotaraste:
     Respins exceptiile.
     Respinge actiunea civila privind nulitate absoluta a Ordinului Prefectului emis in baza Legii 18/1991 , formulata de reclamanta  in contradictoriu cu  paratii .
     Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011