Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Resita

Anulare act

(Sentinta civila nr. 1599 din data de 03.06.2013 pronuntata de Judecatoria Resita)

Domeniu Cadastru. Intabulare | Dosare Judecatoria Resita | Jurisprudenta Judecatoria Resita

Instanta a actiunea formulata de catre reclamanti.
In fapt, prin titlul de proprietate nr_.. eliberat la data de _. de catre C J S D P T C-S ( fila 14 dos), numitilor B E si B F le-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 7 ha si 4400 mp de teren in satul G al comunei _., tarla .., parcela _, arabil in "B".
Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. _. de catre B N N&P, B F a vandut cota sa de   din acest teren societatii comerciale A B.
Prin Incheierea nr. ..din _, O C P I C-S a admis cererea formulata de catre numitul D P E, in calitate de administrator al A B si a dispus inscrierea dreptului de proprietate cu titlu de drept reconstituire in conditiile L 18/1991 si L 1/2000 in favoarea lui B E si B F, apoi dreptul de proprietate cu titlu de drept de cumparare in favoarea -1/2  A B, in Cartea Funciara nr. _ a localitatii G.
 Desi prin incheierea mai sus mentionata s-a dispus inscrierea dreptului de proprietate cu titlu de drept de cumparare in favoarea A B in cota de , din analiza Cartii Funciare nr. _ a localitatii G aflata la filele 15-16 din dosar se observa ca cu ocazia operarii in CF a Incheierii nr. _ din _., dreptul de proprietate al A B a fost inscris in cota de 1/1.
 Prin contractul de vanzare cumpararea intervenit intre SC A B  si S C S autentificat sub nr. __ de catre B N P A " S", A, in temeiul extrasului de carte funciara pentru  autentificare emis in baza Incheierii nr__.( fila 196 dos), eliberat la data de _. de catre O C P I C-S, SC A B a vandut societatii S C S, " cota de 1/1 parti din terenul inscris in CF nr. _ G cu nr. tarla _, _..
La data de 28.12.2007, SC S CS a vandut " cota de 1/1 parti din terenul inscris in CF nr. 1___ dobandit prin cumparare, prin contractul de vanzare cumpararea autentificat sub nr. __. de catre B N P A " S", societatii comerciale A  .
Prin Incheierea nr. _..2007 si, ulterior prin Incheierea nr_..2008, O C P I C-S a dispus inscrierea in CF nr. .. a localitatii G cu numarul cadastral _. a dreptului de proprietate cu titlu de cumparare in favoarea SC S C S si, ulterior  SC A in cota de 1/1.
Din analiza inscrisurilor depuse la dosarul cauzei, instanta retine ca, desi prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. _. de catre B N N & P, SC A B a dobandit doar o cota de    din terenul in suprafata de _ mp inscris in C F nr. _. a localitatii G, aceasta a vandut la data de _ catre SC S C S cota de 1/1 din acest imobil.
In drept, se retine ca una din conditiile esentiale vanzarii este aceea ca lucrul ce face obiectul contractului sa fie proprietatea vanzatorului.
S-a statuat atat in literatura de specialitate cat si in jurisprudenta ca, desi codul civil roman nu cuprinde dispozitia potrivit careia vanzarea lucrului altuia este nula, sanctiunea nulitatii opereaza in aceasta situatie, in baza art. 966 Cod civil, pentru lipsa de cauza.
In speta, desi SC A B avea in proprietate doar o cota de    din terenul in suprafata de _ mp inscris in C F nr. .. a localitatii G, aceasta a vandut catre SC S cota de 1/1 din acest imobil, inclusiv cota de   din terenul in suprafata de _ inscris in C F nr. _. a localitatii G aflata in proprietatea antecesorului reclamantilor, pentru ca in mai putin de o luna, acesta din urma sa vanda la randul ei terenul in litigiu societatii SC A.
Astfel, pentru aceasta cota de din terenul mai sus mentionat, proprietatea nu putea fi stramutata catre  SC S pentru ca SC A B nu era proprietar al acestei parti din imobil, vanzarea fiind ca inexistenta, deci nula pentru lipsa de cauza, cauza nefiind altceva decat scopul principal si imediat pe care partile si l-au propus prin contract.
Este adevarat ca legea ocroteste buna credinta inteleasa ca atitudine a aceluia care a facut demersuri pentru a afla care este situatia juridica a bunului; doar o astfel de conduita poate duce la recunoasterea valabilitatii actului incheiat cu un neproprietar.
Buna-credinta reprezinta conform definitiei date de art. 1898 alin. 1 din Codul civil, "credinta posesorului ca, cel de la care a dobandit imobilul avea toate insusirile cerute de lege spre a-i putea transmite proprietatea".
Buna-credinta este asadar, constiinta sigura a observarii tuturor conditiilor cerute pentru perfectionarea unui raport juridic determinat. Aceasta presupune ca cel ce dobandeste cu buna-credinta un bun, actioneaza cu intentie dreapta,  adica fara nici un gand ascuns, fara manopere viclene si fara reticente cu privire la elementul esential al contractului.
Nu poate fi buna-credinta acolo unde exista culpa, oricat de usoara ar fi aceasta. Prin urmare, buna-credinta rezulta din convingerea loiala unita cu lipsa de orice culpa si trebuie sa fie intreaga, adica lipsita de cea mai mica indoiala in momentul dobandirii bunului. Indoiala exclude convingerea loiala si viciaza astfel buna-credinta.
Aceasta impune ca imediat ce persoana are vreun motiv de a se indoi de regularitatea actului, sa refuze a trata sau sa faca cercetari asupra problemei pana va izbuti sa isi formeze o convingere ferma. Prin existenta indoielii, se releva reaua-credinta, pe cand prin absenta indoielii, se releva buna-credinta.
Reaua-credinta a fost definita in literatura juridica romana, ca atitudinea unei persoane ce indeplineste un act sau un fapt ce contravine legii, fiind in acelasi timp deplin constienta de caracterul ilicit al conduitei sale.
Buna-credinta este asadar, un concept foarte complex. El isi are originea in unele fapte psihologice, se circumscrie in cadrul normelor morale si actioneaza in relatiile sociale, constituind mobilul raporturilor juridice. Faptele psihologice sunt cele care intra in sfera bunei-credinte.
Faptele psihologice care constituie izvorul bunei-credinte, conforme cu normele morale specifice ale societatii din fiecare oranduire social-economica, sunt acelea care se refera la onestitate, loialitate sau probitate, prudenta, temperanta. Asadar, elementele intrinseci ale bunei-credinte sunt: onestitatea - ca fundament al bunei-credinte cu alti oameni; loialitatea, sinonima cu probitatea, acel fapt psihologic de constiinta care se refera la observarea riguroasa a indatoririlor morale, precum si la respectarea unei conduite drepte, ambele conducand la incredere reciproca intre membrii societatii. In fine, prudenta consta in acel fapt psihologic de constiinta care determina persoana umana sa prevada si sa evite greselile si pericolele.
In speta, este exclusa buna credinta a cumparatoarei SC S, care, achizitionand terenul in litigiu la data de 13.12.2007, alaturi de alte aproximativ 168 de alte terenuri, numai 7 zile mai tarziu, a incheiat cu privire la acestea un antecontract de vanzare-cumparare cu o alta societate comerciala, SC A SRL, pentru ca in data de 28.12.2007 sa incheie contractul de vanzare-cumparare.
  Fara putinta de tagada ca din aceeasi ratiune nu poate fi retinuta buna-credinta nici a paratei SC A care a stiut ca vanzatoarea SC S dobandise in proprietate 169 de terenuri din care facea parte si terenul in litigiu cu numai 7 zile inainte de fi incheiat antecontratul de vanzare-cumparare si cu numai 15 zile inainte de a fi incheiat contratul de vanzare-cumparare.
Toate aceste rapide vanzari succesive de terenuri tabulare sau extratabulare in suprafete totale de _ ha inlatura buna-credinta a cumparatorului si convingerea loiala a acestuia cu privire la legitimitatea proprietatii intrainatorului referitor la terenul ce face obiectul prezentei actiuni.
Avand in vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa dispuna nulitatea absoluta partiala a contractului de vanzare-cumparare incheiat intre SC A B si SC S autentificat sub nr. _. de catre BNP S N I, in ceea ce priveste cota de   din terenul arabil situat tarla nr_.., inscris in CF nr. .. G.
Avand in vedere principiul anularii actului subsecvent ca urmare a actului initial ( resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis), precum si considerentele mai sus mentionate instanta urmeaza sa dispuna nulitatea absoluta partiala a contractului de vanzare-cumparare incheiat intre SC S si SC A autentificat sub nr. __ de catre BNP S N I, in ceea ce priveste cota de   din terenul arabil situat tarla nr.7..,  nr. top __.., nr. cad. __., inscris in CF nr. __. G.
Potrivit dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 7/1996 "Orice persoana interesata poate solicita rectificarea inscrierilor din CF daca prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca: 1. inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil; 2. dreptul inscris a fost gresit calificat; 3. nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea;  4. inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului."
In cauza, se constata ca este aplicabila prima situatie prevazuta de textul legal mentionat mai sus, respectiv actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu este valabil.
Astfel, fata de motivele mai sus aratate, instanta va dispune rectificarea CF nr. _. G, tarla nr_.,  nr. top .., nr. cad. _-A..B.. in suprafata de _ mp,  in sensul inscrierii dreptului de proprietate al SC A B, SC S si SC A numai asupra cotei de din terenul mentionat.
In ceea ce priveste capatul de cerere privind rectificarea in  CF nr. _. G, tarla nr_  nr. top __.., nr. cad. __., in sensul inscrierii dreptului de proprietate al defunctului BE asupra celeilalte cote de din terenul mentionat, apoi inscrierea dreptului de proprietate al reclamantilor asupra acestei cote, in calitate de mostenitori ai defunctului B E, instanta retine ca:
 Prin Incheierea nr. _ din _, O. C P I C-S a admis cererea formulata de catre numitul D P E, in calitate de administrator al SC A B si a dispus inscrierea dreptului de proprietate cu titlu de drept reconstituire in conditiile L 18/1991 si L 1/2000 in favoarea lui B El si B F.
Prin certificatul de mostenitor nr. _ emis in cadrul dosarului succesoral deschis la BNP A B, s-a stabilit calitatea de mostenitori a reclamantei B M, in calitate de sotie supravietuitoare care a acceptat expres succesiune cu o cota de parte si a reclamantului B D, in calitate de fiu, care a acceptat expres succesiune cu o cota de 3/4 parti ai defunctului B E, decedat la data de _.
Pe langa bunurile mentionate in cadrul certificatului de mostenitor mai sus mentionat, instanta constata ca din masa succesorala dupa B.E., decedat la data de _, face parte si cota de din terenul inscris in CF nr. _ G, tarla nr_,  nr. top .. nr. cad. _-A B., aspecte fata de care instanta va dispune inscrierea dreptului de proprietate al reclamantei B M, in cota de 1/4 si al reclamantului B D, in cota de , asupra cotei de din terenul arabil situat tarla nr_,  nr. top _ nr. cad. _, inscris in CF nr. .. G, in calitate de mostenitori ai defunctului B E
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare

Cadastru, Intabulare - Decizie nr. 251 din data de 29.03.2011
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Constatare nulitatea absoluta contract vanzare- cumparare incheiat in baza Legii nr.112/1995 - Decizie nr. 400/R din data de 08.04.2011
Inaplicabilitatea at.35 din Legea 33/1994 dupa intrarea in vigoare a Legii 10/2001. - Sentinta civila nr. 396/s din data de 11.11.2011
Inscriereea dreptului de proprietate asupra terenului in cartea funciara, in favoarea ceta?eanului strain, fost asociat intr-o societate comerciala dizolvata, potrivitprevederilor legale interne in raport cu cele comunitare. - Decizie nr. 244/Ap din data de 27.10.2011
STINGEREA IPOTECII PRIN PRESCRIPTIE; EXCEPTIA PRESCRIPTIEI DREPTULUI LA ACTIUNE. - Decizie nr. 40/Ap din data de 12.02.2009
ACTIUNE IN REVENDICARE A UNUI IMOBIL PRELUAT DE CATRE STAT IN PERIOADA 1945-1989. ADMISIBILITATEA ACTIUNII DUPA APARITIA LEGII NR.10/2001. - Decizie nr. 140/Ap din data de 12.05.2009
Admisibilitatea actiunii in constatarea nulitatii documentatiei cadastrale - Hotarare nr. 2328 din data de 03.04.2008
Anulare certificat atestare drept proprietate - Hotarare nr. 8108 din data de 05.11.2008
Accesiunea imobiliara artificiala - Hotarare nr. **** din data de 13.07.2016
Civil - prestatie tabulara - Sentinta civila nr. 241/2009 din data de 04.05.2009
Civil - fond funciar - Sentinta civila nr. 1295/2008 din data de 21.08.2008
Civil - actiune in constatare - NULITATE TITLU DE PROPRIETATE - Sentinta civila nr. 1221/2009 din data de 29.06.2009
Modificarea suprafetelor tabulare. Alipirea imobilelor invecinate . Stabilirea liniei de granita. - Sentinta civila nr. 2361 din data de 04.06.2008
Plangere de carte funciara. Imposibilitatea intabularii unui drept de proprietate in temeiul unei posesii. Lipsa calitatii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate - Decizie nr. 167 din data de 28.01.2013
Plangere impotriva incheierii de intabulare pronuntata de Oficiul de Cadastru si Publicitate. Calitatea procesuala activa. - Decizie nr. 1638 din data de 05.11.2008
Conditii de admisibilitate a actiunii in restituirea pretului incasat pentru vanzarea imobilelor in baza Legii nr. 112/1995, intemeiata pe dispozitiile L 10/2001 astfel cum a fost modificata prin L 1/2009. - Sentinta civila nr. 7007 din data de 23.06.2009
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Hotarare nr. 4597 din data de 09.09.2015
Cadastru, Intabulare - Decizie nr. 251 din data de 29.03.2011
Rectificare carte funciara - schita de amplasament imobil. - Sentinta civila nr. 2707 din data de 19.11.2010