InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Actiuni in constatare

(Sentinta civila nr. 582 din data de 01.02.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Actiuni in constatare

Data publicarii pe portal: 12 martie 2010

Admite exceptia lipsei calitatii procesuala pasive a paratului GA.  
Respinge actiunea formulata de reclamantul CA  impotriva paratului GA ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara
calitate procesuala pasiva. Prin cererea inregistrata la data de 26.05.2009 pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 4787/311/2009 formulata de
reclamantul  CM in contradictoriu cu paratul  GA a solicitat instantei  ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate
intervenita intre parti vanzarea-cumpararea suprafetei de 2500 m.p. teren extravilan situat in comuna T, judetul Olt, iar
hotararea sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea in fapt a cererii, reclamantul a aratat ca la data de 25.03.2006 a cumparat de la parat cu chitanta de
mana suprafata de 2500 m.p. teren extravilan, respectiv  suprafata de 1815 m.p. teren situat in T 55/1 P 77 si suprafata de
715 m.p. teren situata in T 55/1, P 76 din titlul de proprietate nr. 15851/85/26.10.1999. Pretul stabilit de parti  la  suma
de  5.000.000 lei ROL a fost  achitat, iar partile au convenit sa incheie actul la notariat dupa cateva luni,  insa paratul
a suferit un accident si fiind grav bolnav nu si-a respectat obligatia.
Reclamantul mai arata ca paratul este mostenitorul defunctului GN si in urma dezbaterii succesiunii a devenit proprietarul
acestor suprafete de teren.
In drept, reclamantul a invocat dispozitiile art. 111 C.p.c.
In probatoriu a aratat ca intelege sa se foloseasca de proba cu inscrisuri, proba testimoniala si interogatoriul
paratului.
In conformitate cu dispozitiile art. 112 C.p.c., reclamantul a anexat la cerere urmatoarele inscrisuri in copie xerox:
chitanta incheiata la data de 25.03.2006, cartea de identitate a reclamantului si buletinul de identitate al paratului.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.
Paratul legal citat, nu a depus intampinare si nici nu s-a prezentat.
In sedinta din data de 22.06.2009, instanta  in temeiul art. 167 alin. 1 C.p.c, a incuviintat pentru reclamant proba cu
inscrisuri, proba cu interogatoriul paratului si proba testimoniala cu un martor.
In sedinta din data de 19.10.2009 a fost audiat martorul ND, declaratia acesteia fiind consemnata si depusa la dosarul
cauzei, aparatorul reclamantului aratand ca este de acord cu suplimentarea probatoriului cu inca un martor.
La termenul din 07.12.2009 a fost audiat martorul CM, declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei
(fila 18), reclamantul prin aparator depunand la dosar sentinta civila nr. 5412/19.10.2007 a Judecatoriei Slatina,
definitiva si irevocabila, pronuntata in dosarul nr. 7481/311/2007. Totodata, instanta a dispus emiterea unei adrese catre
Biroul de Carte Funciara pentru comunicarea la dosar a unui extras de carte funciara sau certificat de sarcini privind
imobilul teren ce a facut obiectul conventiei partilor si a unei adrese catre Primaria Comunei Tufeni pentru inaintarea
unui certificat de atestare fiscala pentru acelasi imobil teren.
La data de 18.01.2010 a fost comunicat la dosar certificatul de sarcini nr. 240/06.0.2010 emis de Biroul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Slatina, iar la data de 05.01.2010 au fost inaintate cu adresa nr. 4150/15.12.2009 a Primariei
Comunei Tufeni urmatoarele inscrisuri: sentinta civila nr. 1953/20.03.2008 a Judecatoriei Slatina, definitiva prin
nerecurare, pronuntata in dosarul nr. 403/311/2008, sentinta civila nr. 5412/19.10.2007 a Judecatoriei Slatina, pronuntata
in dosarul nr. 7481/311/2007, titlul de proprietate nr. 15851/85, chitanta nr. 2357/ 09.10.2009, chitanta nr.
1112/12.03.2009 si chitanta nr. 1113/12.03.2009.
Analizand actele si lucrarile din dosar, instanta retine:
Reclamantul solicita instantei de judecata sa constate intervenita intre parti vanzarea cumpararea  suprafetei de 2500
m.p. teren extravilan situat in comuna Tufeni, judetul Olt, iar hotararea sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare
si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
Pe numele paratului GA si al numitilor GM, BM, ME si TA, in calitate de mostenitori ai autorului GN a fost emis titlul de
proprietate nr. 15851/85 in reconstituirea dreptului de proprietate  pentru suprafata totala de 5,05 ha teren situat pe
raza comunei Tufeni, judetul Olt in care sunt incluse si suprafetele de 1815 m.p. teren situat in T 55/1 p 77 si 715 m.p.
teren situat in T 55/1 P 76 ce au facut obiectul conventiei partilor.
Prin sentinta civila nr. 5412/19.10.2007 a Judecatoriei Slatina pronuntata in dosarul nr. 7481/311/2007 s-a dispus iesirea
din indiviziune pentru suprafata de 5,05 ha teren inscris in titlul de proprietate conform conventiei partilor, instanta
luand act de tranzactia incheiata intre titlulari. Conform intelegerii partilor, suprafetele de  1815 m.p. teren situat in
T 55/1 P 77 si 715 m.p. teren situat in T 55/1 P 76 au fost incluse in lotul paratului GA.
Prin sentinta civila nr. 1953/20.03.2008 a Judecatoriei Slatina, definitiva si irevocabila prin nerecurare, pronuntata in
dosarul nr. 403/311/2008 (filele 27-28 dosar), instanta a admis actiunea promovata de numitul CI si a constatat intre
acesta si paratul GA intervenita vanzarea-cumpararea a 4 suprafete de teren printre care suprafata de 1815 m.p. teren
arabil situat in T 55/1 P si suprafata de 715 m.p. teren vii situata in T 55/1, P 76.
 Instanta retine ca intre parti s-a incheiat la data de  25.03.2006 un inscris sub semnatura privata prin care paratul a
vandut reclamantului suprafata de 2.500 m.p. teren situata in punctual “Magura " pentru suma de 5.000.000 lei Rol.
Analizand exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, exceptie de fond, absoluta si peremtorie, invocata din oficiu
raportat la inscrisurile existente la dosar, instanta retine ca vanzarea-cumpararea presupune stramutarea dreptului de
proprietate al bunului asupra celeilalte parti, iar in speta dreptul de proprietate asupra terenului in  suprafata de 1815
m.p., respectiv 715 m.p. nu mai este in patrimoniul paratului, prin sentinta civila nr. 1953/20.03.2008 acest drept trecand
in mod valabil in patrimoniul numitului CI. Calitatea procesuala pasiva presupune identitate intre persoana chemata in
judecata si cel care este subiect pasiv in raportul juridic dedus judecatii. Avand in vedere ca vanzarea-cumpararea  unui
teren presupune incheierea actului in forma autentica, aceasta fiind o conditie de validitate a contractului si faptul ca 
in baza art. 1073-1077 C. civ. hotararea judecatoreasca care tine loc de act autentic de vanzare-cumparare are caracter
constitutiv de drepturi, operand transferul proprietatii de la data ramanerii definitive a acesteia, conditia existentei
dreptului de proprietate in partimoniul paratului vanzator este imperativa.
In speta, instanta constata faptul ca actiunea a fost promovata impotriva unei persoane care nu este titularul dreptului de
proprietate la data sesizarii instantei, considerente pentru care instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale
pasive si va respinge actiunea ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

                       

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila – Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011