Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Actiune in constatare

(Sentinta civila nr. 1176 din data de 14.04.2010 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Actiuni in constatare

Data publicare portal: 09.12.2011

Admite cererea de asigurare dovezi formulata de petenta SC DL SRL  in contradictoriu cu SC I SRL  .
        Dispune deplasarea unui executor judecatoresc din raza de competenta a Judecatoriei Slatina, ales de petenta care sa constate starea (sub aspectul existentei in imobilul moara proprietatea intimatei, situat in judetul Olt) a utilajelor moara inscrise in anexa 1 la factura.

Prin cererea inregistrata pe rolul judecatoriei Slatina la data de 12.04.2010, petenta SC DL SRL a  solicitat ca pe calea asigurarii dovezilor sa se dispuna inventarierea tuturor bunurilor mobile ce au fost cumparate de petenta cu factura, bunuri in numar de 81, indicate in anexa nr. 1 a facturii, aflate in posesia intimatei.
           In motivarea  cererii,  se  arata ca la  13.04.2006 societatea petenta a cumparat de la SC IG SRL utilaje moara conform anexei 1 la factura. Petenta mai arata ca societatea intimata a cumparat, conform facturii de la acelasi proprietar SC IG SRL, imobilul moara si terenul in suprafata de 1703,05 m.p. pe care este amplasata moara, imobile situate in judetul Olt. Datorita unor neintelegeri aparute ulterior intre administratorii celor doua societati exista pericolul de sustragere si instrainare a bunurilor mobile, care sunt montate in moara, in prezent aceasta nefiind in stare de functiune, acest pericol de instrainare  a  utilajelor de morarit reprezentand urgenta luarii masurii inventarierii.
Se mai arata ca pe rolul Judecatoriei Slatina se afla spre solutionare litigiul de fond avand ca obiect  ,,revendicare mobiliara" , litigiu inregistrat sub nr.
S-au invocat in drept dispoz.art.235-241.C.proc.civ si s-a timbrat legal.
 In  probatoriu s-au depus inscrisuri in copie: factura fiscala, ,anexa nr. 1, contracte de vanzare-cumparare, act constitutiv SC MC SRL si act constitutiv, certificat de grefa.
Analizand  cererea  petentei, in raport de  sustinerile sale si de dispozitiile  art.  235 si urm. C proc.civ., instanta o considera intemeiata si va fi admisa, cu  consecinta constatarii printr-un executor judecatoresc ales de petenta si cu respectarea normelor de competenta teritoriala, a starii bunurilor mobile ce au facut obiectul conventiei partilor, conform facturii si a anexei 1 la factura, mai precis a existentei lor in imobilul moara proprietatea intimatei , situat in, judetul Olt, la data deplasarii executorului judecatoresc.
 Pentru  a  aprecia  astfel asupra  cererii cu care a  fost investita, instanta a  avut  in vedere  urmatoarele  considerente de  fapt si de drept:
Potrivit art. 235 C proc.civ.: "oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane, parerea unui expert,  starea  unor lucruri, mobile  sau imobile, sau sa dobandeasca recunoastere  unui inscris, a  unui fapt ori a  unui drept,  va  putea  cere administrarea  dovezii daca este  primejdie ca  ele  sa dispara sau  sa fie greu de  administrat in viitor" .
In speta, din situatia  concreta pe care a invocat-o petenta  in cererea sa,  instanta retine ca este indreptatita la luarea masurii cerute, respectiv a constatarii printr-un executor judecatoresc ales de petenta si cu respectarea normelor de competenta teritoriala a starii bunurilor mobile-utilaje de moara ce au facut obiectul conventiei partilor, conform facturii si a anexei 1 la factura,  invocate de petenta., mai precis a existentei partiale ori totale a  lor  in imobilul moara-proprietatea intimatei, la data deplasarii executorului judecatoresc pentru punerea in executare a prezentei hotarari.
 Este indeplinita conditia urgentei in luarea masurii cerute, avand in vedere perioada indelungata pana la  primul termen de judecata fixat in litigiu de fond (25.05.2010), existand pericolul ca bunurile sa fie sustrase ori instrainate intre timp.
Petenta justifica si un interes,  rezultat din faptul  ca procesul verbal de executare ce se va incheia,  poate avea un rol probatoriu insemnat in solutionarea litigiului de fond, pendinte pe rolul acestei instante.
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011