Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tg-Carbunesti

Pronuntare hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare

(Sentinta civila nr. 189/2014 din data de 03.02.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Tg-Carbunesti | Jurisprudenta Judecatoria Tg-Carbunesti

R O M A N I A

JUDECATORIA TARGU-C
TG-C

Sentinta civila nr. 189/2014
Sedinta publica de la 03 Februarie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE: A.A.
Grefier: M.V.

    
Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul M.C., domiciliat in comuna B., sat P.S., nr. 387, judetul G. si pe parata C.E., domiciliata in comuna B.R., sat B.S., nr. 7, judetul H.,  avand ca obiect actiune in constatare - pronuntare hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile, reclamantul fiind reprezentat de avocat P.C..
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza ca dosarul se afla la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, ca a fost efectuata in cauza procedura scrisa, solicitandu-se paratei ca in termen de 25 zile sa depuna intampinare, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii. Ca parata a formulat intampinare si a fost depusa la dosar la data de 19.12.2013, iar reclamantul nu a depus raspuns la intampinare.
Instanta procedeaza la verificarea competentei in temeiul art. 131 alin. 1 Cod procedura civila si constata cererea introductiva ca fiind una personala.
Intrucat prin intampinare parata nu a invocat exceptia de necompetenta teritoriala a instantei, aceasta este competenta sa judece cauza, avand in vedere si alegerea reclamantului intrucat imobilele in litigiu sunt situate in comuna B., judetul G., aflata in circumscriptia teritoriala a Judecatoriei Tg-C.
Avocat P.C. a aratat ca nu mai insista in proba testimoniala.
Nemaifiind cereri de formulat si alte incidente de solutionat, instanta deschide dezbaterile asupra fondului cauzei si acorda cuvantul.
Avocat P.C.  pentru reclamant a solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata, sa se constate valabila vanzarea-cumpararea si sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Nu a solicitat cheltuieli de judecata.
Instanta inchide dezbaterile si retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg. C la data de 05.11.2013 sub numarul _./317/2013, reclamantul M.C. a chemat in judecata pe parata C.E., solicitand instantei ca prin sentinta ce va pronunta sa constate valabila vanzarea-cumpararea intervenita intre ei  prin actul  intitulat "Promisiune bilaterala de vanzare cumparare" autentificat sub nr. 1098/22 iulie 2013 la Biroul Notarului Public C.M., privitor la vanzarea-cumpararea mai multor terenuri agricole situate in extravilanul  comunei B., satul P.S., respectiv  suprafata de: 2986 mp teren fanete situat  in punctul "La balta, la Moara", 975 mp teren tufaris in punctul "la Moara-vie", 2400 mp teren pasune, in punctul "Surupaturi", 2535 mp teren arabil in punctul "Padini" si 2535 mp teren pasune situati  in punctul "La Biserica", iar in urma validarii operatiunii de vanzare-cumparare sa constate ca este proprietarul imobilelor  individualizate, iar hotararea sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare.
In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca in fapt, prin Promisiunea bilaterala de vanzare cumparare autentificata sub nr. 1098/22 iulie 2013 la Biroul Notarului Public            C.M. a intervenit promisiunea bilaterala de vanzare cumparare cu privire la mai multe terenuri situate in comuna  B., satul P.S., dupa cum urmeaza:  2986 mp teren fanete  situati in punctul "La Balta, La Moara" cu vecinii la est OS H., la vest cu drumul comunal, la sud cu G.M., la nord cu C.D.; 975 mp teren tufaris in punctul "La Moara-vie" cu vecinii la nord G.M., la sud C.D., la est B.A.si vest O.S. H.; 2400 mp teren pasune, in punctul "Surupaturi" cu vecinii la est si vest cu O.S. H., sud Scornea Stelian, la nord cu B.I.; 2535 mp teren arabil in punctul "Padini" cu vecinii la est si vest drum de exploatare, la nord Baros Maria si la sud cu V.I. si 2535 mp teren pasune situati in punctul "La Biserica" cu vecinii la est M.I. si P.V., la vest cu M.I., sud cu P.V. si Nord cu M.I..
Ca pretul vanzarii-cumpararii s-a ridicat la suma de 1500 lei, suma pe care a achitat-o integral la data incheierii promisiunii de vanzare cumparare si de la achitarea pretului pana in prezent foloseste aceste terenuri si cu  toate ca au fost indeplinite toate conditiile pentru perfectarea actului in forma autentica, parata refuza sa se prezinte la notariat in vederea perfectarii in forma autentica motivat de faptul ca este bolnava, fapt care-l indreptateste sa  recurga la prezenta actiune.
A precizat ca odata cu incheierea promisiunii de vanzare cumparare parata a imputernicit cu procura pe numita Pasare Doina pentru a se prezenta la notariat in vederea  perfectarii actului in forma autentica, insa din discutiile cu aceasta i s-au  pretins alte sume de bani pentru realizarea contractului de vanzare.
A mai aratat ca terenurile au fost dobandite de catre parata in baza sentintei civile                 nr. 383/06.02.2013 pronuntata de Judecatoria Tg-C. in dosarul nr. 1462/317/2012, ramasa definitiva prin respingerea recursului ca nefondat, in baza deciziei                                      nr. 1303/27.05.2013 a Tribunalului G..
A mai precizat ca valoarea terenurilor la care intelege sa achite taxa de timbru a fost stabilita in concordanta cu art. 104, alin. 1 Cod procedura civila, in functie de valoarea  impozabila, stabilita conform legislatiei fiscale, iar conform certificatului fiscal nr. 9843/2013 eliberat de Primaria comunei B. terenurile agricole mentionate insumeaza o valoare  de impozitare in cuantum de 34 lei.
In drept, reclamantul si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 35 Cod procedura civila.
In dovedirea actiunii a aratat ca intelege sa se foloseasca de proba cu inscrisuri, interogatoriul paratei si martorii P. D. si S. I., domiciliati in comuna B., sat P.S., judetul G..   
Au fost anexate in fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul: chitanta pentru creantele bugetelor locale, decizia nr. 1309/2013 pronuntata la data de 27 mai 2013 de Tribunalul G. in dosarul nr. 1462/317/2012, inscrisul intitulat "Promisiune bilaterala de  vanzare cumparare" autentificat sub nr. 1098/22 iulie 2013 la Biroul Notarului Public  C. M., procura autentificata sub nr. 1097 din data de 22 iulie 2013 la Biroul Notarului Public C.M., certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local cu nr. 9843 din 18.09.2013 eliberat de Primaria comunei B., judetul G., sentinta civila nr. 383 pronuntata la data de 06 februarie 2013 de Judecatoria Tg-C in dosarul nr. 1462/317/2012 si in original certificatul de sarcini eliberat la data de 31.07.2013 de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara G., certificatul de informare nr. 18/04.10.2013 eliberat de Biroul de mediator P.C., procesul-verbal nr. 17 din data de 04.10.2013 eliberat de Biroul de mediator P.C. si chitanta cu privire la suma de 20 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru.
Cererea de chemare in judecate si inscrisurile au fost depuse in dublu exemplar, copiile fiind certificate pentru conformitate cu originalul.
Prin rezolutia din data de 06.11.2013 s-a dispus comunicarea in scris reclamantului a lipsurilor cererii de chemare in judecata, cu mentiunea ca, sub sanctiunea anularii cererii, trebuie sa faca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii, modificarile sau completarile necesare, respectiv sa timbreze cu diferenta de taxa judiciara de timbru in suma de 90 lei si sa depuna dovada achitarii.
La data de 18.11.2013 reclamantul a depus la dosar cu nota chitanta nr. 22321/18.11.2013 privind achitarea  taxei judiciare de timbru in cuantum de 90 lei.
Prin rezolutia din data de 20.11.2013 s-a dispus comunicarea catre parata C.E. a cererii si inscrisurilor anexate si s-a pus in vedere obligatia de a se depune intampinare, sub sanctiunea prevazuta de art. 208 Cod procedura civila, constand in decaderea din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii (in afara celor de ordine publica), in termen de           25 de zile de la comunicarea cererii, calculat conform art. 165 Cod procedura civila.
La data de 19.12.2013 a fost depusa intampinarea formulata de parata C.E., aceasta aratand ca a instrainat reclamantului M.C., terenurile individualizate  in actiune, iar la data  incheierii promisiunii de vanzare-cumparare a primit intreaga valoare pentru acestea si este adevarat ca a fost contactata in anumite randuri sa se prezinte la notariat, insa a refuzat si va refuza in continuare intrucat considera ca pretul instrainarii terenurilor  este prea mic.
In drept intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 205 Cod procedura civila. 
Prin rezolutia din data de 19.12.2013, in temeiul art. 206 alin. 1 Cod procedura civila si art. 201 alin. 2 Cod procedura civila s-a dispus comunicarea intampinarii punandu-i-se in vedere reclamantului ca este obligat sa depuna raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare.
Reclamantul nu a depus raspuns la intampinare, iar prin rezolutia din 08.01.2014 s-a fixat primul termen de judecata la data de 03.02.2014, fiind citate partile, parata C.E., cu mentiunea prezentarii la interogatoriu.
 Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca intre parata C.E., in calitate de promitenta-vanzatoare si reclamantul M.C., casatorit cu M.D., in calitate de promitent-cumparator a intervenit o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare, autentificata sub nr. 1098 din 22 iulie 2013 la Biroul Notarului Public C.M. din Tg. Jiu, judetul G., cu privire la urmatoarele imobile proprietatea paratei, respectiv: suprafata de 2986 mp teren fanete, situata in sat P.S., comuna B., in punctul "La Balta la Moara"; suprafata de 975 mp teren tufaris, situata in comuna B., in punctul "La moara-vie"; suprafata de 2400 mp teren pasune, situata in sat P.S., comuna B., in punctul "Surupaturi"; suprafata de 2535 mp teren arabil (ce face parte din suprafata totala de 10.510 mp), situata in sat P.S., comuna B., in punctul "Padini" si suprafata de 2535 mp teren pasune, situata in sat P.S., comuna B. in punctul "La Biserica".
Ca pretul stabilit de 1500 lei a fost primit de promitenta-vanzatoare integral la data autentificarii promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare, in aceasta mentionandu-se ca urmeaza a se perfecta pana la data de 22.07.2014 si contractul de vanzare.
Prin sentinta civila nr. 383/06.02.2013 pronuntata de Judecatoria Tg-C in dosarul nr. 1462/317/2012, ramasa definitiva prin decizia nr. 1309/27.05.2013 pronuntata de Tribunalul G. - Sectia I Civila in acelasi dosar, paratei C.E. i-au fost atribuite in lot terenurile mentionate in promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare. 
Din certificatul de sarcini eliberat la data de 31.07.2013 de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara G. rezulta ca pentru imobilele in litigiu nu s-au gasit inregistrari, iar din certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local rezulta ca parata nu figureaza cu impozite si taxe neachitate pentru acestea, figurand la registrul de rol nominal unic 30129.
Incheierea unui antecontract prin care partile se obliga sa constituie in viitor un drept real asupra unui imobil naste in sarcina acestora obligatia de a incheia contractul asumat, iar instanta judecatoreasca are posibilitatea sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare in raport de dispozitiile art. 1669 din Codul civil.
Aceasta solutie se impune in temeiul principiului executarii in natura a obligatiilor, creditorul putand cere ca debitorul sa fie constrans sa execute obligatia in natura (art. 1527 din  Codul civil).
In cazul in care obligatia de a face nu este adusa la indeplinirea de catre debitor, creditorul, potrivit prevederilor art. 1528 din Codul civil, poate sa o execute el insusi ori sa faca sa fie executata obligatia.
Instanta constata ca promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare din speta de fata indeplineste conditiile de valabilitate necesare oricarui contract, fiind facuta dovada platii pretului convenit de parti, iar atitudinea promitentei-vanzatoare de a nu se impotrivi folosirii terenului de catre reclamant, de la incheierea antecontractului si pana la sesizarea instantei, precum si neprezentarea la interogatoriu desi a fost citata cu aceasta mentiune, raportat la dispozitiile art. 358 Cod procedura civila echivaleaza cu o recunoastere a dreptului ce face obiectul actiunii reclamantului.
Fata de considerentele expuse, instanta urmeaza sa admita actiunea si sa constate intervenita vanzarea-cumpararea intre parti cu privire la urmatoarele terenuri situate in extravilanul comunei B., sat P.S., judetul G., respectiv comuna B., judetul G.: teren in suprafata de 2986 mp, fanete, in punctul "La Balta la Moara", cu vecinii: E- O.S. H., V- drumul comunal, S- G.M., N- C. D.; teren in suprafata de 975 mp, tufaris, in punctul "La Moara-vie", cu vecinii: N- G.M., S- C. D., E- B. A., V- O.S. H.; teren in suprafata de 2400 mp, pasune, in punctul "Surupaturi", cu vecinii: E si V - O.S. H., S-  S. S., N- B.I.; teren in suprafata de 2535 mp, arabil (ce face parte din suprafata de 10510 mp), in punctul "Padini", cu vecinii: E si V- drum de exploatare, N- B. M., S- V.I.si  teren in suprafata de 2535 mp, pasune, in punctul "La Biserica", cu vecinii: E- M.I. si P.V., V- M.I., S- P.V., N- M.I., iar hotararea pronuntata va tine loc de act autentic de  vanzare-cumparare.
   

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamantul M.C., domiciliat in comuna B., sat P.S., nr. 387, judetul G., CNP - _., in contradictoriu cu parata C.E., domiciliata in comuna B.R., sat B.S., nr. 7, judetul H., CNP - _..
Constata intervenita vanzarea-cumpararea intre parti cu privire la urmatoarele terenuri situate in extravilanul comunei B., sat P.S., judetul G., respectiv comuna B., judetul G.:
- teren in suprafata de 2986 mp, fanete, in punctul "La Balta la Moara", cu vecinii: E- O.S. H., V- drumul comunal, S- G.M., N- C. D.;
- teren in suprafata de 975 mp, tufaris, in punctul "La Moara-vie", cu vecinii: N- G.M., S- C. D., E- B. A., V- O.S. H.;
- teren in suprafata de 2400 mp, pasune, in punctul "Surupaturi", cu vecinii: E si V - O.S. H., S- S. S., N- B.I.;
- teren in suprafata de 2535 mp, arabil (ce face parte din suprafata de 10510 mp), in punctul "Padini", cu vecinii: E si V- drum de exploatare, N- B. M., S- V.I.si
- teren in suprafata de 2535 mp, pasune, in punctul "La Biserica", cu vecinii: E- M.I. si P.V., V- M.I., S- P.V., N-  M.I..
Prezenta hotarare tine loc de act autentic de vanzare-cumparare.
Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecatoria Tg. C.
Pronuntata in sedinta publica, azi 03.02.2014. 
Presedinte,
A.A.
Grefier,
M.V.
   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011