Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tg-Carbunesti

Pretentii

(Sentinta civila nr. 320/2014 din data de 19.02.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti)

Domeniu Prejudicii, daune | Dosare Judecatoria Tg-Carbunesti | Jurisprudenta Judecatoria Tg-Carbunesti

R O M A N I A

JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI
TG-CARBUNESTI

Sentinta civila nr.320
Sedinta publica de la 19 Februarie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE CV
Grefier M.N.M.

      Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulate de reclamantul S.C.J.U.C., cu sediul in C., str. T., nr.1, judetul D., in contradictoriu cu paratul G.G.C., domiciliat in comuna H., sat H., judetul G., avand ca obiect pretentii.
La apelul nominal facut in sedinta publica, s-a prezentat paratul, lipsa fiind  reclamanta.
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care arata ca dosarul este la primul termen de judecata cu partile legal citate.
Verificand competenta de solutionare a cauzei, potrivit art. 131 C.pr.civ., constata ca Judecatoria T.-C. este competenta general, material si teritorial, conform art. 94 si art.107 Cod procedura civil, sa solutioneze prezenta cauza.
Paratul a depus la dosar cerere de chemare in garantie a numitului R.G.C..
Instanta, fata de dispozitiile prevazute de art.73 alin.3 Cod procedura civila si in lipsa unei cereri  in forma prevazuta de art.73 alin.1 Cod procedura civila, in termenul acordat pentru depunerea intampinarii, a respins cererea ca tardiv formulata si a acordat cuvantul asupra probatoriului in actiunea principala.
Paratul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.
Instanta, in temeiul art.258 Cod procedura civila a incuviintat partilor proba cu inscrisurile depuse la dosar, dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, a declarat incheiata cercetarea procesului si a acordat cuvantul in dezbateri asupra fondului cauzei.
Paratul G. G.- C. a solicitat respingerea  actiunii.

INSTANTA

           Asupra cauzei civile de fata, instanta constata :
           Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-C., la data de 12.12.2013, sub nr_./317/2013, reclamantul S.C.J.U.C. l-a chemat in judecata pe paratul G.G.C., solicitand ca, in urma probelor ce se vor administra, sa fie obligat paratul la plata sumei de 9599,77 lei, reprezentand contravaloarea zilelor de  spitalizare ocazionate  de spital cu serviciile  medicale.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat, in esenta, ca in data de 21.10.2010, paratul G.G.C., cu CNP _.,  a fost internat la Sectia NCH a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta C., pentru perioada 21.10.- 05.11.2010, iar contravaloarea zilelor de spitalizare a fost in cuantum de 9599,77 lei, suma ce nu a  fost  achitata pana in prezent, fiind intrunite astfel conditiile generale ale raspunderii civile delictuale pentru, prevazute de art.998 si 999 C.Civil precum si conditiile prevazute de art.313 din Legea  95/2006 privind reforma  in domeniul sanatatii.
A mai aratat ca paratul a fost victima unui accident de circulatie, iar sumele ocazionate de spitalizare nu sunt suportate din fondul national de asigurari de sanatate, ci se recupereaza de la persoanele care datoreaza debitul, ca reclamanta a suferit o diminuare a patrimoniului cu efectuarea cheltuielilor de spitalizare, la baza acesteia stand atitudinea paratului care nu a inteles sa solicite tragerea la raspundere a celui care l-a accidentat.
In drept, si-a intemeiat  actiunea  pe dispozitiile art.998 si 999 Cod civil, 112 Cod procedura civila si art. 313 din Legea 95/2006 privind  reforma  in domeniul sanatatii, solicitand judecarea  cauzei si in lipsa.
 In dovedire actiunii  reclamantul a depus la dosarul cauzei, in copie, decontul de cheltuieli intocmit de Sectia Neurochirurgie.
 Cererea de chemare in judecata a fost comunicata catre parat care, la data de 30.12.2013 a depus la dosar intampinare  prin care a solicitat  introducerea  in cauza a  numitului G.G.C., cat si a E.A.R.S.A. Agentia  T-J, cu sediul  social in T-J, str. Bulevardul  Republicii  bl.10, sc.2, ap.17, judetul G., aratand  ca la data de 21.10.2010 a  fost victima unui accident rutier produs de catre  R.C.G., in timp ce conducea autovehiculul Volkswagen marca CADDY LIFE, cu numarul de  inmatriculare GJ -98- _, accident in urma caruia a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul de Urgenta C., pentru acordare si ingrijiri medicale in stare  de  coma, fiind necesare  un numar de  50-55 zile ingrijiri medicale.
           A mai aratat ca in data de 24.01.2011 a dat declaratie  in prezenta parintilor, intrucat era  minor la acea data, in fata organelor de ancheta penala, ca nu doreste sa depuna plangere impotriva autorului accidentului rutier si ca nu are pretentii de natura civila impotriva acestuia si considera ca obligatia de plata pentru suma de 9599,77 lei, pentru care este chemat in judecata,  revine in totalitate societatii  E. A. - R., intrucat  autovehiculul implicat detinea polita de asigurare Seria RO/16/H16 DV nr.3000491126, emisa  la  data de 20.09.2010, fiind valabila pana la  data de 20.03.2011.
            In drept, si-a intemeiat  intampinarea pe dispozitiile  art.205  din Noul Cod de Procedura Civila.
A depus  in copie: polita de asigurare Seria RO/16/H16  DV nr.3000491126, emisa  la  data de 20.09.2010; bilet de iesire din spital, referat cu propunerea de a nu se incepe  urmarirea penala  din data de 21.02.2011 emis de I.P.J. G. - Serviciul Rutier in dosarul nr.3139/P/2010, rezolutie  de  confirmare  a  propunerii  de neincepere  a  urmaririi penale din data de  29.03.2011 emisa de  Parchetul de pe langa Judecatoria Tg-C. in dosarul nr.3139/P/2010, schita accidentului.
Intampinarea si inscrisurile atasate au fost comunicate reclamantului, insa acesta nu a depus raspuns la intampinare.
La termenul de judecata din data de 19.02.2014 paratul  G. G. C. a  depus la dosar cerere de chemare in garantie a numitului R.G.C., solicitand obligarea chematului in garantie la plata sumei de 9599,77 lei, cu titlu  de cheltuieli de  spitalizare si la plata  cheltuielilor  de  judecata, cererea fiind respinsa ca tardiva de catre instanta.
Analizand cauza dedusa judecatii, instanta retine ca paratul a fost internata in perioada 21.10-05.11.2010 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta C., ca urmare a traumatismelor suferite intr-un accident de circulatie, costurile serviciilor medicale fiind de 9599,77 lei conform  decontului de cheltuieli depus de reclamant la dosar.
Potrivit art.313 alin.1 din Legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care prin faptele lor aduc daune sanatatii altei persoane raspund potrivit legii si au obligatia sa repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentand cheltuieli efective ocazionate cu asistenta medicala acordata.
     Atat reclamantul cat si paratul au aratat ca, acesta din urma, a fost victima unui accident de circulatie si, in aceasta situatie, reclamantul nu se poate indrepta impotriva victimei accidentului, avand posibilitatea formularii actiunii civile impotriva persoanei vinovate de producerea acestuia, conform prevederilor art.313 din Legea nr.95/2006, persoana care este tinuta sa repare prejudiciul cauzat prin fapta sa, conform acestor dispozitii legale.
Sustinerea reclamantei ca paratul nu a formulat plangere prealabila impotriva celui vinovat de producerea accidentului si prin aceasta neglijenta  s-a produs prejudiciul pe care este tinut a-l repara, conform art.999 din Codul civil de la 1864,  nu poate fi retinuta, intrucat inactiunea constituie fapta ilicita, in sensul prevazut de art. 998-999, doar atunci cand norma legala obliga pe o persoana sa actioneze intr-un anumit mod, iar cerinta legala nu este respectata.
Ori, prin dispozitiile Codului penal, referitoare la infractiunile pentru care punerea in miscare a actiunii penale se face la plangerea prealabila, se instituie dreptul de a formula plangerea in favoarea persoanei vatamate si nu o obligatie in sarcina acesteia, pentru ca omisiunea formularii unei astfel de plangeri sau retragerea ei sa constituie fapta ilicita.
Avand in vedere situatia paratului, de victima a accidentului si ca, in cauza, nu sunt indeplinite conditiile pentru angajarea raspunderii civile delictuale in sarcina acesteia, instanta urmeaza sa respinga actiunea formulata de reclamanta, ca neintemeiata. PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge actiunea civila formulata de reclamantul S.C.J.U.C., cu sediul in C., str.T., nr.1, judetul D., in contradictoriu cu paratul G.G.C., domiciliat in comuna H., sat H., judetul G., CNP _., avand ca obiect pretentii.
Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecatoria T.-C.
Pronuntata in sedinta publica azi 19.02.2014.
Presedinte,

Grefier,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prejudicii, daune

Prejudiciu. Termen de prescriptie. - Sentinta civila nr. 544/LM/2008 din data de 30.12.2008
Conflict de drepturi. Anularea deciziei de imputare si restituirea drepturilor salariale retinute prin aceeasi decizie. - Sentinta civila nr. 80/lm/2008 din data de 17.02.2009
prejudiciu de producerea unui accident de circulatie si a asiguratorului sau. - Decizie nr. 72/R/ din data de 31.01.2005
Raspundere patrimoniala. Lipsa in gestiune. Actiune respinsa, nefiind indeplinite conditiile pentru antrenarea raspunderii patrimoniale al angajatului. Lipsa culpei. Prejudiciu incert - Sentinta civila nr. 699 din data de 21.06.2016
Coproprietar obligat sa-si dea consimtamantul la efectuarea unui bransament de apa. Obligare coproprietar la repararea pagubei produsa ca urmare a inundarii apartamentului vecin. Cerere reconventionala. Coproprietar obligat la plata contravalorii consumul - Decizie nr. 117 din data de 01.04.2015
plata cheltuielilor neachitate de chiriasul evacuat - Sentinta civila nr. 436 din data de 10.10.2014
Obligarea societatii de asigurare la plata daunelor rezultate dintr-un accident rutier - Decizie nr. 49 din data de 30.01.2014
Raspunderea patrimoniala. Lipsa in gestiune - Sentinta civila nr. 549 din data de 02.05.2012
Infractiuni silvice. Incadrarea corecta in functie de valoarea diurnei.Legea penala mai favorabila. - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 576/C din data de 10.04.2009
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 6C din data de 08.01.2010
Pretentii - Decizie nr. 4C din data de 08.01.2010
Pretentii - Decizie nr. 3C din data de 08.01.2010
abuz in serviciu contra intereselor publice - Decizie nr. 12 din data de 11.03.2009
Suspendare act administrativ. Conditiile legale. Cazul bine justificat, definit de art.2 lit. t din Legea nr.554/2004, poate fi determinat de rezolutia de neincepere a urmaririi penale dispusa de procuror in privinta pretinselor conditii frauduloase ... - Decizie nr. 2081/R din data de 14.10.2011
Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora - Sentinta civila nr. 322/S din data de 14.12.2009
Raspundere patrimoniala. Restituirea sumelor nedatorate. - Decizie nr. 448 din data de 22.03.2017
Legea nr. 33/1994. Stabilirea intinderii prejudiciului suferit de persoana expropriata. Intelesul sintagmei „prejudiciu cauzat proprietarului”. - Decizie nr. 91/A din data de 27.05.2010
Raspundere patrimoniala. Conditii. - Decizie nr. 906 din data de 28.09.2009
Raspundere materiala a angajatului. Prejudiciu cauzat prin lipsa in gestiune - Decizie nr. 1202 din data de 01.11.2007