Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Timis

Angajare raspundere personala administrator social in cadrul procedurii insolventei

(Sentinta civila nr. 138/S/2006 din data de 02.11.2006 pronuntata de Tribunalul Timis)

Domeniu Faliment | Dosare Tribunalul Timis | Jurisprudenta Tribunalul Timis

Art. 138 lit. d din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Prin sentinta comerciala nr. 139 /s/2006 pronuntata in sedinta publica din 2 noiembrie 2006 in dosar nr. 28/S/2006 Tribunalul Timis prin judecator sindic, in dosarul de administrare a procedurii prev. de Legea nr. 8572006 privind pe debitoarea SC A. SRL TIMISOARA, in contradictoriu cu creditoarea A. F. P. Timisoara, administratorul social al debitoarei B. T. si intimata O. R. C. TIMIS, a admis cererea de atragere a raspunderii personale patrimoniale a administratorului social B. T., cerere formulata de creditoarea A.F.P. Timisoara si a dispus ca administratorul social al debitoarei sa suporte pasivul debitoarei, respectiv sa achite creditoarei A.F.P. Timisoara suma de 68.763 lei reprezentand c/v creanta nerecuperata de la societatea falita.
Pentru a decide in acest sens tribunalul prin judecator sindic a avut in vedere faptul ca administratorul social al debitoarei a fost citat la adresa de domiciliu indicata de Directia de Evidenta a Persoanelor Timis (fila 24 din dosar) si prin afisare la usa instantei conf. art. 95 Cod procedura civila, cu mentiunea de a depune actele prevazute de art. 26 alin. 1 din Lg. 64/1995 republicata, respectiv a art. 28 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, insa acesta nu s-a conformat acestor mentiuni si nici nu a luat legatura cu lichidatorul societatii care l-a notificat in acest sens prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Instanta a mai retinut ca administratorul social al debitoarei este singura persoana in masura si obligata sa justifice in cadrul procedurii, situatia financiara a societatii, respectarea si indeplinirea obligatiilor legale, printre care si aceea de a tine contabilitatea societatii in conformitate cu legea si de a intocmi toate actele aferente.
In conditiile in care acesta s-a sustras obligatiei prev. de art. 28 din legea nr. 85/2006 si nu se prezinta in cursul procedurii, punandu-l pe practicianul desemnat in situatia de a nu fi in masura sa suplineasca aceasta masura, potrivit prevederilor art. 44 din lege, se prezuma, coroborat cu sustinerile lichidatorului, cu suficienta putere doveditoare ca administratorul social a facut sa dispara unele documente contabile sau nu a tinut contabilitatea in conformitate cu legea, aceasta fapta fiind sanctionata de art. 138 lit. d din Legea nr. 85/2006.
Mai mult, raportul lichidatorului constituie o proba in intelesul disp. art. 1169 Cod civil, respectiv a stabilirii imprejurarilor si cauzelor ce au dus la incetarea de plati si a persoanelor responsabile de acest lucru.
Pentru stabilirea acestei imprejurari nu mai sunt necesare alte dovezi, care de altfel ar impune cheltuieli inutile.

In acelasi sens a se vedea si sentinta comerciala nr. 138/S/02.11.2006, pronuntata de Tribunalul Timis in dosar nr. 135/S/2006, ramasa definitiva, sentinta comerciala nr. 159/S/07.12.2006 pronuntata de Tribunalul Timis in dosar nr. 111/S/2006, ramasa definitiva, sentinta comerciala nr. 129/S/12.10.2006 pronuntata de Tribunalul Timis in dosar nr. 32/S/2004, ramasa definitiva si sentinta nr. 109/S/21.09.2006 pronuntata de Tribunalul Timis in dosar nr. 143/S/2005.

1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006