InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Cerere de lamurire a dispozitivului sentintei. Dispozitiv clar, cuprinzand toate datele necesare stabilirii cuantumului drepturilor acordate reclamantilor. Respingere

(Decizie nr. 1991 din data de 01.06.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Minuta si dispozitivul | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1991 din 1 iunie 2011

Prin cererea inregistrata la data de 12.10.2010 pe rolul Tribunalului Cluj, reclamantii A.L. s.a. au solicitat instantei lamurirea dispozitivului sentintei nr. 104/16.01.2009, a Tribunalului Cluj, in sensul indicarii cuantumului sumelor cuvenite fiecarui reclamant in parte, mentionand ca aceasta lamurire este necesara in dosarul executional inregistrat la executorul judecatoresc.
In drept, reclamantii au invocat prevederile art. 2811 si urm. cod procedura civila.
Prin sentinta civila nr. 4003/22.11.2010, pronuntata de Tribunalul Cluj s-a admis cererea formulata de reclamantii A.L. s.a., in contradictoriu cu parata SC O.P. SA Bucuresti.
S-a dispus lamurirea dispozitivului sentintei civile nr. 104/16.01.2009 a Tribunalului Cluj, in sensul ca a fost obligata parata sa achite reclamantilor A.L. si urm. suma de 1580 lei pentru fiecare si reclamantilor R.R. si urm. suma de 960 lei pentru fiecare.
Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut dispozitiile art. 281 (1) C.proc.civ. si ale art. 2811 alin. 1 C.proc.civ. si, comparand minuta si dispozitivul sentintei mentionate ca si pretentiile solicitate de catre reclamati prin actiunea introductiva, a admis cererea formulata de catre reclamanti, lamurind dispozitivul sentintei civile nr. 104/16.01.2009 a Tribunalului Cluj, in sensul mentionat in dispozitiv.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata S.C. O.P. S.A., solicitand admiterea recursului, cu consecinta respingerii cererii de lamurire a dispozitivului formulata de reclamanti; cu cheltuieli de judecata.
 In motivarea recursului s-a aratat ca instanta de judecata a incalcat prevederile art. 2811 alin. 2 C.proc.civ., conform caruia: "instanta de judecata va rezolva cererea de urgenta, prin incheiere data in camera de consiliu, cu citarea partilor." Instanta s-a pronuntat in mod eronat prin "sentinta" in conditiile in care prevederile legale impun ca aceasta sa se pronunte prin incheiere asupra cererii de lamurire a dispozitivului.
Mai arata recurenta ca instanta de judecata a admis in mod gresit cererea de lamurire a dispozitivului in temeiul art. 2811 alin. 1 C.proc.civ.
Apreciaza recurenta ca cererea reclamantilor nu se incadreaza in prevederile acestui articol intrucat conform art. 2811 alin. 1 "in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii partile pot cere instantei sa lamureasca dispozitivul", insa in speta dedusa judecatii reclamantii au solicitat lamurirea dispozitivului sentintei in sensul ca instanta ca acorde sumele determinate, in cuantumul solicitat prin cererea introductiva de chemare in judecata.
Considera recurenta ca o astfel de cerere nu poate face obiectul unei cereri de lamurire a dispozitivului. Prin sentinta de fond instanta de judecata a acordat un drept determinabil constand in contravaloare aprovizionare toamna iarna pentru perioada solicitata de reclamanti, neintelegand sa analizeze si sa acorde sume efective ca obiect determinat. Nici in fata instantei de fond si nici in fata instantei de recurs nu s-a pus in discutia partilor veridicitatea cuantumului solicitat de reclamanti, daca este corect sau nu calculat, nu s-a administrat niciun probatoriu in acest sens.
Cu toate ca instanta a acordat prin sentinta de fond doar un drept determinabil, reclamantii nu au inteles sa formuleze recurs impotriva sentintei sub acest aspect, aceea fiind, din punctul de vedere al recurentei calea legala in care reclamantii ar fi putut invoca aspectele invocate prin cererea de lamurire a dispozitivului.
Recurenta invedereaza faptul ca suma reprezentand contravaloare aprovizionare toamna iarna pe anul 2005 este gresit calculata si acordata de instanta. Astfel, conform calculelor facute de departamentul de plati al societatii O.P., suma aferenta anului 2005, desigur in cazul in care parata este obligata la plata, ar fi 410 lei si nu 480 lei cum a fost solicitata si acordata. Aceste aspecte insa legate de calcul sau de cuantumul sumelor solicitate, nu au fost puse in discutia partilor, in regim de contradictorialitate si nu s-a administrat niciun material probator in acest sens.
Intimatii reclamanti, legal citati, nu s-au prezentat in instanta si nu au formulat intampinare cu privire la recursul declarat.
Examinand cauza prin prisma motivelor invocate Curtea retine urmatoarele:
Potrivit prevederilor art. 2811 cod procedura civila: "In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori acesta cuprinde dispozitii potrivnice, partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice".
La aliniatul 2 al aceluiasi articol se prevede ca "Instanta va rezolva cererea de urgenta, prin incheiere data in camera de consiliu, cu citarea partilor."
Intr-adevar se constata ca instanta de fond s-a pronuntat asupra cererii formulate de reclamanti prin "sentinta" si nu prin "incheiere", astfel cum prevad dispozitiile art. 2811 alin. 2 cod procedura civila, insa Curtea apreciaza ca acest aspect nu este de natura a conduce la nulitatea hotararii pronuntate de prima instanta, intrucat nu se poate retine ca in acest mod recurentei parate i s-a produs vreo vatamare.
 Curtea apreciaza ca fiind intemeiate criticile recurentei cu privire la fondul cauzei, in sensul ca cererea reclamantilor nu se incadreaza in prevederile art. 2811 alin. 1 cod procedura civila.
Curtea constata ca prin sentinta civila nr. 104/16.01.2011, pronuntata de Tribunalul Cluj parata SC O.P. SA Bucuresti a fost obligata sa achite reclamantilor sumele reprezentand aprovizionarea de toamna - iarna pentru perioada octombrie 2005-noiembrie 2007, pentru reclamanta R.R. suma pentru anii 2005-2006 si pentru reclamantii H.M.G. si V.A. pentru perioada octombrie 2005-octombrie 2006, toate actualizate cu indicele de inflatie la data platii. A fost obligata parata sa achite reclamantilor suma de 1500 lei cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut ca pentru a pretinde drepturile aratate in actiune, reclamantii  trebuie sa aiba calitatea de salariati ai societatii parate la nivelul lunii octombrie a anilor 2005, 2006 si 2007, iar din copiile carnetelor de munca, s-a constatat ca reclamanta R.R. a avut calitatea de salariat al O.P. in anul 2005 si pana in noiembrie 2006; reclamanta V.A. a fost concediata de parata in aprilie 2007, astfel incat nu poate pretinde adaosul pentru acest an; reclamantul H.M. Gheorghe a fost si el concediat in aprilie 2007, astfel incat nu a fost analizata pretentia lui decat pentru anul 2006.
Cat priveste adaosul salarial pentru luna octombrie a celor trei ani, tribunalul a constatat ca aceasta pretentie este  intemeiata pe art. 176 alin. l si 2 din CCM care prevede ca in luna octombrie pentru aprovizionarea de toamna-iarna, salariatii vor beneficia de cate o suplimentare a drepturilor salariale sub forma unui adaos  in forma  fixa, al carui cuantum este la nivelul salariului minim pe ramura care pentru anii 2005 si 2006 a fost negociat la 480 lei, respectiv la 620 lei pentru anul 2007, potrivit art. 130 alin.4 CCM initial, respectiv modificat. Or, aceasta dispozitie cuprinsa in CCM este obligatorie pentru parti, potrivit art. 7 alin.2 si art. 30 din Legea nr. 130/1996, respectiv art. 243 alin. l din Codul Muncii.
Avand in vedere ca in considerentele sentintei civile sunt aratate criteriile de stabilire a drepturilor banesti cuvenite reclamantilor, iar dispozitivul cuprinde toate datele necesare care sa permita executarea hotararii Curtea apreciaza ca, in speta, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 2811 Cod procedura civila.
In cadrul procedurii reglementate de dispozitiile legale citate instanta poate interpreta masurile dispuse prin hotararea a carei lamurire se solicita, in scopul inlaturarii dificultatilor ivite in faza de executare a acestora.
Cum din dispozitivul si considerentele sentintei rezulta toate datele necesare stabilirii cuantumului drepturilor acordate reclamantilor, Curtea apreciaza ca in mod gresit a retinut instanta de fond incidenta in cauza a dispozitiilor art. 2811 Cod procedura civila.    
Pentru aceste considerente, in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1-3 cod procedura civila, raportat la dispozitiile art. 304 pct. 9 cod procedura civila, Curtea va admite recursul declarat de parata S.C. O.P. S.A. si va modifica in tot hotararea atacata in sensul ca va respinge cererea privind lamurirea dispozitivului sentintei civile nr. 104/16.01.2009 a Tribunalului Cluj formulata de reclamanti. (Judecator Georgeta Luminita Tilvar)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minuta si dispozitivul

Nepronuntarea instantei de fond asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate in dispoyitivul incheierii. - Decizie nr. 299 din data de 19.12.2009
Omisiunea pronuntarii asupra starii de arest. Eroare materiala. Consecinte. - Decizie nr. 548 din data de 29.06.2004
Contrarietate intre considerentele si dispozitivul hotararii. Prezenta cazului de casare statuat de art.385/9 pct.9 cod procedura penala. Consecinte. - Decizie nr. 446 din data de 25.05.2004
Cerere de revocare a masurii preventive a arestarii. Nepronuntarea instantei asupra cererii. Efecte. - Decizie nr. 981 din data de 20.12.2004
Apel. Nepronuntarea instantei asupra apelului parchetului. Consecinte. - Decizie nr. 827 din data de 28.10.2004
Hotarare judecatoreasca. Lipsa unei motivari coerente si suficiente din perspectiva aplicarii dispozitiilor art.6.1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. - Decizie nr. 708 din data de 19.04.2011
Cazuri in care se poate face recurs Motivarea solutiei contrazice dispozitivul. - Decizie nr. 1220 din data de 26.08.2009
Rezultatul deliberarii se consemneaza intr-o minuta, care trebuie sa aiba continutul prevazut pentru dispozitivul hotararii. Minuta se semneaza de membrii completului de judecata. - Decizie nr. 452 din data de 30.03.2009
Recurs. Nesemnarea minutei. Nulitate absoluta. Cazul de casare prev.de art. 385/9 pct.3 c.p.p. - Decizie nr. 404 din data de 05.03.2003
Minuta si dispozitivul - Decizie nr. 4/A din data de 18.01.2010
Minuta si dispozitivul - Decizie nr. 343/A din data de 06.10.2009
Minuta si dispozitivul - Decizie nr. 4/A din data de 18.01.2010
Minuta si dispozitivul - Decizie nr. 343/A din data de 06.10.2009
Nepronuntarea instantei de fond asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate in dispoyitivul incheierii. - Decizie nr. 299 din data de 19.12.2009
Contradictie intre minuta si dispozitiv.Constatarea nulitatii absolute a sentintei. - Sentinta comerciala nr. 46 din data de 18.01.2011
Neconcordanta dintre dispozitivul hotararii si considerentele acesteia. Nulitatea hotararii - Decizie nr. 203 din data de 14.09.2005
Sfera de aplicare a dispozitiilor art281/1 cod procedura civila - Sentinta civila nr. 673 din data de 12.11.2008
Articolul 300 Cod procedura penala privind verificarea regularitatii actului de sesizare a instantei. - Sentinta penala nr. 220 din data de 28.06.2007
Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu - Decizie nr. 142/R din data de 24.02.2009
Nulitate sentinta. Neconcordanta dintre minuta intocmita cu ocazia pronuntarii si dispozitivul hotararii. - Decizie nr. 1994 din data de 15.10.2013