Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Oradea

Repunerea in termenul prevazut de art.17 din Legea 550/2002 privind cumpararea spatiilor comerciale. Neformularea unor cereri de repunere in termen in conditiile prev.de art.103 Cod Procedura Civila

(Decizie nr. 248 din data de 20.10.2005 pronuntata de Curtea de Apel Oradea)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Curtea de Apel Oradea | Jurisprudenta Curtea de Apel Oradea

SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Materie : REPUNEREA IN TERMENUL PREVAZUT DE ART.17 DIN LEGEA 550/2002 PRIVIND CUMPARAREA SPATIILOR COMERCIALE. NEFORMULAREA UNOR CERERI DE REPUNERE IN TERMEN IN CONDITIILE PREV.DE ART.103 COD PROCEDURA CIVILA .

Dispozitiile art.17 al.1 si 2 din Legea 550/2004 prevad ca dupa expirarea termenului de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, termen prevazut pentru depunerea unei cereri de cumparare a spatiului de catre persoanele stabilite prin art.16, spatiile comerciale pentru care nu s-a depus solicitarea de cumparare se vor vinde prin licitatie publica cu strigare.
Termenul prevazut de art.17 din lege fiind de decadere, recurentul avea posibilitatea ca in termen de 15 zile de la incetarea starii de imposibilitate, sa solicite in conditiile art.103 Cod procedura civila repunerea in termenul de depunere a cererii pentru cumpararea spatiului comercial.

Prin  Sentinta nr. 195/CA/2005 Tribunalul Bihor a respins actiunea formulata de reclamanta S.C.E.M.SRL in contradictoriu cu paratul C.L.M.O. privind cererea de repunere in termenul prevazut de art.17 din Legea 550/2002.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca reclamanta nu a dovedit ca ar fi depus la parat o cerere de cumparare a spatiului inchiriat, chiar si dupa expirarea termenului prevazut de art.17 din Legea 550/2002, sau o cerere de repunere in termen pentru depunerea cererii de cumparare.
A mai apreciat instanta de fond ca nu au fost intrunite conditiile unei cereri de repunere in termen.
Indiferent ca cererea de repunere in termen priveste un termen de decadere sau de prescriptie, aceasta se face in termen de 15 zile, respectiv o luna de la data incetarii cauzelor care au determinat depasirea termenului.
Reclamantul a facut dovada incapacitatii sale pentru perioada 1.11.2002-10.12.2002 cu adeverinta medicala, insa actiunea de repunere in termen a fost introdusa la data de 12.04.2005, dupa trecerea mai mult de 2 ani de la data incetarii imprejurarii care ar fi determinat depasirea termenului.
Fata de cele aratate mai sus, instanta de fond a respins actiunea.
Impotriva hotararii instantei de fond a formulat recurs reclamanta S.C.E.M.SRL, solicitand modificarea hotararii atacate si admiterea actiunii, respectiv repunerea reclamantei in termenul prevazut de art.17 din Legea 550/2002.
In motivarea recursului recurenta a solicitat repunerea in termenul prevazut de art.17 din Legea 550/2002 pentru depunerea cererilor de cumparare a spatiilor comerciale de catre titularii contractelor de inchiriere, intrucat in perioada 1.11.2002-12.12.2002 a fost in imposibilitate de a se ocupa de administrarea societatii in mod direct si de a depune in numele societatii in termenul legal de 30 de z7ile de la data intrarii in vigoare a legii respectiva cerere, din motive medicale. A mai aratat ca intrucat termenul prevazut de dispozitiile invocate nu este un termen de decadere si nu reprezinta o norma imperativa ci o norma de recomandare, solutia pronuntata de instanta de fond este nelegala.
Instanta a considerat recursul neintemeiat, in temeiul art.3041 Cod procedura civila iar solutia pronuntata de prima instanta temeinica si legala, retinand ca nu au fost intrunite conditiile unei cereri de repunere in termen.
Recurenta nu a facut dovada depunerii unei cereri de cumparare a spatiului inchiriat, respectiv o cerere de repunere in termenul prevazut de art.17 din Legea 550/2002 la Consiliul Local, situatie in care fata de disp.art.1 din Legea 554/2004, actiunea este lipsita de obiect.
Disp.art.17 alin.1 si 2 din Legea 550/2002 prevad ca dupa expirarea termenului de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei legi, termen prevazut pentru depunerea unei cereri de cumparare a spatiului de catre persoanele stabilite prin art.16, spatiile comerciale pentru care nu s-a depus solicitarea de cumparare se vor vinde prin licitatie publica cu strigare.
Acest termen este un termen de decadere, iar sanctiunea nerespectarii acestui termen este cea prevazuta de alin.2 al art.17.
Imposibilitatea de a depune cererea in termenul legal din motive medicale nu se refera la perioada 1.11.2002-10.12.2002 conform adeverintei medicale, situatie in care in temeiul art.103 Cod procedura civila , recurenta avea posibilitatea ca in termen de 15 zile de la incetarea starii de imposibilitate sa formuleze cererea. Recurentul a introdus actiune la instanta pentru repunerea in termen la data de 12.04.2005, fara ca in prealabil sa se fi adresat cu o astfel de cerere Consiliului Local.
Pentru aceste considerente, in temeiul disp.art.312 al.1 Cod procedura civila a fost respins ca nefondat recursul si pastrata in totalitate sentinta atacata ca legala si temeinica.

Sursa primara
Sentinta nr.195/2005 a Tribunalului Bihor;
Dosar nr.1892/CA/2005;
Decizia nr.248/20.10.2005 a Curtii de Apel Oradea - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si fiscal;
Dosar nr.4056/CA/2005.

Temei de drept
- art. 17 al.1 si 2 din Legea 550/1992;
-art.103 Cod procedura civila.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
revendicare - Sentinta civila nr. 12362 din data de 12.10.2012
Intoarcere executare. - Sentinta civila nr. 6135 din data de 23.09.2010
Obligatia de a face - evacuare - Sentinta civila nr. 751 din data de 16.05.2013
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
REVENDICARE IMOBILIARA. STABILIRE LINIE DE HOTAR. - Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
- Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenta. - Sentinta civila nr. 419 din data de 18.02.2009
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 2021/2012 din data de 19.09.2012
Intelesul notiunii de "despagubiri" in sensul Legii nr.10/2001. Cerere de restituire a sumelor de bani achitate in contul imobilului pana la preluarea acestuia de catre stat - Decizie nr. 574 din data de 17.03.2010
Dreptul muncii si securitatii sociale.Recalcularea drepturilor de pensie conform legii 263/2010, Art. 169 (1), OUG 100/ 2008, Art. 78 indice 2 (1). - Sentinta civila nr. 1746 din data de 23.10.2012
Asa cum rezulta din dispozitiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, republicata, proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitiv... - Sentinta civila nr. 1973/F/2010 din data de 09.07.2010
exequator - Sentinta civila nr. 200 din data de 27.10.2009