InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Cornetu

SENTINTA CIVILA in dosarul 6832/1748/2013

(Hotarare nr. 6748 din data de 24.02.2015 pronuntata de Judecatoria Cornetu)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Cornetu | Jurisprudenta Judecatoria Cornetu

Dosar nr. 6832/1748/2013

ROMANIA
JUDECATORIA CORNETU
SENTINTA CIVILA NR.6748
SEDINTA  PUBLICA DIN DATA DE  03.12.2014
INSTANTA CONSTITUITA  DIN:
PRESEDINTE:
GREFIER :
Pe rol  se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamant F. D. P. A V. S. si pe paratul P. E., avand ca obiect actiune in regres.
           Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 26.11.2014, fiind consemnate in incheierea de sedinta  de la acea data, ce face parte integranta din prezenta, cand instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 03.12.2014, cand in aceeasi compunere  a retinut urmatoarele.

INSTANTA

Prin cererea  inregistrata pe rolul instantei la data de 01.11.2013, sub nr.6832/303/2014, reclamantul F. D. P. A V. S.  a chemat in judecata pe parata P. E., solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acesteia  la plata catre reclamanta a sumei de 13.038,84 lei lei, compusa din: 12.200,73 lei reprezentand despagubiri achitate numitei A. A., 264,92  lei , reprezentand contravaloarea prestatiei SC E-C. M. , 179,19 lei reprezentand contravaloarea prestatiei SC A. T. E.,  394 lei reprezentand dobanda legala calculata de la data platii despagubirilor catre persoana prejudiciata pana la data de introducererii prezentei actiuni, respectiv la data de 01.11.2013, precum si la plata  cheltuielilor de judecata, precum si a dobanzii legale penalizatoare aferente, calculata de la data introducerii actiunii si pana la achitarea integrala a debitului, precum si a celorlalte cheltuieli efectuate cu acest proces.
In motivarea cererii, in data de 20.02.2012, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate autovehiculele conduse de parata P. E. si A A I(sotia proprietarului autoturismului cu nr. de inmatriculare IF-16-ALI)
Din procesul-verbal seria C.P. nr. 2492753/21.02.2013, IPJ Ilfov pentru evenimentul rutier petrecut in data de 20.02.2013, rezulta ca vinovat in totalitatea de producerea accidentului se face parata P E, care a condus autoturismul cu nr. de inmatriculare B-66-NMT, cauzand prejudicii materiale domnului A M P.
Avand in vedere situatia in fapt, reclamanta a solicitat ca instanta sa constate indeplinirea criteriilor necesare pentru angajarea raspunderii civile delictuale a conducatorului auto, dupa cum urmeaza: i. existenta faptei ilicite cauzatoare de prejudicii: nerespectarea prevederilor legale legate de conducerea pe drumurile publice; ii. existenta prejudiciului: daunele provocate autovehiculului IF-16-ALI Imentionate in Autorizatia de reparatie seria CA nr.0294831 emisa de IPJ Ilfov  si in raportul de verificare, constatare si avizare tehnica de dauna nr.1714/22.04.2013, ambele depuse odata cu actiunea formulata de Fond; iii. relatia de cauzalitate directa intre fapta ilicita si prejudiciu: nerespectarea prevederilor legale privind conducerea pe drumurile publice a condus la avarierea autoturismului aflat in proprietatea domnului A M P;iv. existenta culpei conducatorului: a fost retinuta de Organele de Politie - procesul verbal seria CP nr.  2492753 incheiat la data de 21.02.2013 de catre IPJ Ilfov pentru evenimentul rutier petrecut in data de 20.02.2014.
Dupa cum se constata, sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 1357 Noul Cod civil pentru angajarea raspunderii civile delictuale a numitului S R M.
Ulterior producerii accidentului, parata nu a facut dovada valabilitatii unei polite de asigurare RCA pentru autovehiculul condus de aceasta, situatie in care, conform art. 25 ind. 1 din Legea nr. 32/2000 si art. 3 din Ordinul CSA nr. 1/2008, Fondul de protectie a victimelor strazii este obligat sa garanteze plata despagubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate.
Avand in vedere ca persoana vinovata de producerea accidentului a refuzat sa il despagubeasca pe dl, A M P pentru prejudiciul suferit, doamna A. A. I.  a solicitat despagubirea, in baza art. 7, alin. 1 din Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de protectie a victimelor strazii puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2008, de la Fondul de protectie a victimelor strazii.
In baza prevederilor acestor norme, Fondul a dat curs cererii de despagubire, pe care a solutionat-o in cadrul dosarului de dauna FPVS 161/2013, iar in data de 17.05.2014, a achitatacesteia, suma de 12.200, 73 lei, cu titlul de despagubiri.
Constatarea avariilor s-a realizat prin intermediul SC E. M. SRL la cererea Fondului, conform prevederilor art. 8 din Ordinul CSA nr. 1/2008.
Stabilirea cuantumului prejudiciului, s-a realizat prin intocmirea de catre SC ASIG TEHNIC EXPERT SRL a unui raport de verificare tehnica, pe care l-a anexat cererii.
Dupa evaluarea prejudiciului, Fondul a notificat persoana vinovata de producerea accidentului asupra sumei pe care urmeaza sa o plateasca cu titlu de despagubiri si in lipsa unui raspuns din partea acesteia, suma a fost achitata persoanei prejudiciate.
Incepand cu 01.11.2006, activitatea Fondului de Protectie a victimelor strazii a fost reglementata in baza prevederilor art. 251 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurarilor.
Conform alin. 19 al art.251 din Legea nr.32/2000 "Modul de constituire, de utilizare si de plasament al sumelor banesti la dispozitia Fondului, precum si persoanele indreptatite a fi despagubite se stabilesc prin norme emise in aplicarea prezentei legi de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Conform art. 6 alin. 1, din Ordinul CSA nr. 1/2008, cuantumul prejudiciului se stabileste "in stricta conformitate cu prevederile normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, in vigoare in Romania la data producerii accidentului.
Conform art. 50 alin. 3 din Ordinul CSA nr. 14/2011 privind asigurarea RCA (in vigoare la data producerii evenimentului rutier), "Cuantumul pagubei la vehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau ale pieselor avariate, ori cu costul de inlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si inlocuirilor necesare, ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul, stabilite la preturile practicate de unitatile de specialitate, la care se adauga cheltuielile cu transportul vehiculului, precum si cele efectuate pentru limitarea pagubelor, dovedite cu  documente justificative, potrivit art. 55.
Prin unitati de specialitate se intelege persoanele juridice legal autorizate, care au in obiectul lor de activitate comercializarea de vehicule, parti componente, piese inlocuitoare si de materiale pentru acestea, cu exceptia celor in regim de consignatie, si/sau executarea de lucrari de intretinere si reparatie la vehicul. Avand in vedere prevederile art. 50 alin. 9 din Ordinul CSA nr. 14/2011 privind asigurarea RCA (in vigoare la data producerii evenimentului rutier), "Costul reparatiilor efectuate la vehicule se stabileste pe baza documentelor eliberate de unitatile de specialitate".
Coroborand alin. 3 si alin. 9 ale art. 50 din Ordinul CSA nr. 14/2011 privind asigurarea RCA (in vigoare la data producerii evenimentului rutier) cu art. 3 alin.4 din Ordinul CSA nr. 1/2008 privind punerea in aplicare a Normelor privind Fondul de protectie a victimelor strazii, care prevede "Fondul intervine ca garant pentru respectarea obligatiei de despagubire....", sa se constate ca fondul intervine ca garant pentru respectarea obligatiei de despagubiri, fiind obligat sa dispuna verificarea, constatarea si avizarea tehnica de dauna, iar in urma verificarilor sa stabileasca valoarea reala a reparatiilor necesare autovehicului avariat si sa efectueze plata catre partea prejudiciata.
Un astfel de sistem de evaluare a daunelor auto este si programul specializat Audatex, care permite generarea de devize de reparatii utilizand timpul normat de lucru indicat de producator pentru operatiile de manopera si pretul recomandat al fabricantului pentru piesele si materialele utilizate in procesul de remediere a avariilor autovehiculului.
Calculatiile in sistem Audatex cu privire la costurile de reparatie stau la baza a peste 11 milioane de devize de lucrari efectuate anual in intreaga lume. Programul specializat Audatex dispune de o foarte mare baza de date auto, inclusiv date referitoare la normativele de reparatii ale fabricantilor de autovehicule, care au la baza informatii oficiale primite de la 66 de producatori. Baza de date acopera peste 22400 modele de autovehicule, cu 71000 de optiuni in 17 limbi si o medie de 1000 piese pentru fiecare autovehicul. Baza este actualizata zilnic, numarul actualizarilor ajungand la 13000 zilnic, ceea ce asigura utilizarea celor mai recente date.
Actualizarea permanenta a acestor date permite calcularea reparatiilor in sistem Audatex, luandu-se in considerare codul pieselor indicat de fabricant, pretul recomandat al producatorului pentru piesele si materialele respective si normativul de lucrari al fabricantului privind timpul normat de manopera pentru operatiunile tehnologice de reparatie. Costurile aferente reparatiilor sunt calculate online, astfel fiind utilizate cele mai recente date si tarife, ceea ce ofera posibilitatea generarii intr-un mod cat mai exact a devizului de lucrari.
Asa cum rezulta si din documentele depuse odata cu prezenta actiune, la stabilirea despagubirilor cuvenite s-a folosit aceasta modalitate de evaluare, care este conforma cu prevederile legale in vigoare la data producerii accidentului.
 A mai precizat ca Dreptul de regres al F.P.V.S. in contra conducatorului auto, vinovat pentru producerea prejudiciului, in virtutea prevederilor art.25l pct.12 din Legea nr.32/2000, "Fondul are legitimare procesuala activa in orice proces impotriva persoanelor aflate intr-o relatie juridica cu el, pentru obligatiile de plata achitate sau care urmeaza cu certitudine sa fie achitate de Fond".
Conform prevederilor art. 251 pct.15 din Legea nr.32/2000 "in vederea recuperarii sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres impotriva entitatii care a determinat prejudiciul".
Totodata, conform prevederilor art. 13 din Ordinul CSA nr. 1/2008, "dupa plata despagubirilor, Fondul se subroga in drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului au obligatia sa ramburseze Fondului despagubirea achitata persoanei pagubite, cheltuielile legate de instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire, precum si dobanda legala aferenta sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii".
A mai subliniat faptul ca opozabilitatea cuantumului despagubirilor platite conform prevederilor art.3 pct.4 din Ordinul CSA nr. 1/2008 "Fondul intervine ca garant pentru respectarea obligatiei de despagubire...".
Coroborand cu prevederile art.251 din Legea nr.32/2000 si cele ale art.11 si 13 din Ordinul CSA nr. 1/2008, reclamanta a solicitat ca instanta sa constate calitatea de fidejusor legal al Fondului in raport cu persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului si obligatia acestuia de a da curs cererilor de despagubire formulate de persoanele prejudiciate.
Astfel, prin aplicarea prevederilor art. 2305-2306 Cod civil, reclamanta a solicitat a se observa ca persoana responsabila pentru producerea prejudiciului nu poate contesta in contradictoriu cu fideiusorul FPVS cuantumul despagubirilor achitate, revenindu-i obligatia de a le rambursa in intregime, avand in vedere ca FPVS a notificat-o cu prilejul avizarii daunei si ulterior, notificandu-o cu privire la cuantumul despagubirilor cuvenite si data in care urmeaza a fi efectuata plata acestora.
Pentru aceste motive, reclamanta a solicitat respingerea ca nefondate a eventualelor critici ale persoanei responsabile, cu privire la cuantumul despagubirilor achitate de FPVS.
In masura in care persoana responsabila va considera ca sumele achitate de FPVS cu titlu de despagubiri nu sunt integral justificate, va putea solicita printr-o actiune separata, rambursarea diferentei direct de la persoana prejudiciata prin producerea accidentului de circulatie.
Dobanda legala pe care reclamanta a solicitat-o, in suma de 394 lei, a fost calculata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 13/2011 intrate in vigoare la data 30.08.2011, fiind prezentat in Anexa 1 la prezenta actiune.
In temeiul prevederilor art.1, 2 si urm. din Legea nr. 192/2006 coroborate cu cele ale art. 193 Cod procedura civila, reclamanta a efectuat procedura prealabila de informare asupra avantajelor medierii, dovada acesteia fiind anexata prezentei cereri de chemare in judecata.
In concluzie, reclamanta a aratat ca raspunderea civila delictuala a persoanelor responsabile pentru producerea accidentului este angajata; FPVS avea obligatia sa intervina si sa solutioneze pretentiile de despagubire ale persoanei prejudiciate; stabilirea cuantumului despagubirilor s-a realizat in acord cu prevederile legale in vigoare la data producerii accidentului, acesta fiind opozabil persoanelor responsabile; dupa achitarea despagubirilor FPVS are un drept de regres in contra persoanelor responsabile pentru producerea prejudiciului.
In drept, reclamanta si-a intemeiat actiunea pe prevederile art. 192 Cod procedura civila, Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.1/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de protectie a victimelor strazii, art. 25 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, art. 1349, 1357, 1359, 1381 si 1385 Cod civil.
In dovedirea cererii, reclamanta a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, sens in care a depus la dosar, in copie, cererea de despagubire nr. 3224/22.02.2013, procesul verbal seria CP nr. 2492753 incheiat la data de 21.02.2013de catre IPJ Ilfov, autorizatia de reparatii seria CA nr. 0294831 emisa de IPJ Ilfov, notificarea nr.3511/28.02.2013 adresata doamnei P. E., privind solicitarea de despagubiri de catre doamna A. A. I., notificarea adresata doamnei P. E., privind cuantumul prejudiciului si plata despagubirilor 7302/10.05.2013, raport de verificare, constatare si avizare tehnica de dauna intocmit de SC A. T. E.  nr. 1714/22.04.2013, ordinul de plata prin care au fost achitate despagubirile catre doamna Antonescu Alina Ionela din data de 17.05.2013, ordinul de plata si factura aferenta prin care a fost achitata contravaloarea serviciilor de constatare dauna catre S. A. T. , ordinul de plata si factura aferenta prin care a fost achitata contravaloarea serviciilor de constatare dauna catre SC E. M. SRL; extras din Statutul Asociatiei Fondul de Protectie a Victimelor Strazii, extras din Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria sector 2 Bucuresti si procura speciala inregistrata sub nr. 10112/01.07.2013 emisa de Presedintele Asociatiei Fondul de Protectie a Victimelor Strazii, nota constatare avarii, notificare invitatie mediere.
Cererea de chemare in judecata a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 756, 94 lei ( fila 3).
La data de 28.05.2014, parata a formulat intampinare prin care a solicitata respingerea cererii ca neintemeiate, aratand ca demersurile intreprinse fata de Fond de catre sotia proprietarului autoturismului cu nr. de inmatriculare IF-16-ALI cat si solutionarea cererii de despagubire nu indeplinesc conditiile legale prealabile si obligatorii pentru a fi aprobata cererea de despagubire intrucat nu este stabilita situatia juridica a bunului raportat la cei doi soti.
Totodata parata mai arata ca nu a fost notificata de Fond, sustinerea acestora din actiune nu corespunde adevarului iar modul de stabilire al cuantumului despagubirilor nu este real.
In drept a invocat art. 254 alin. 2 pct. 3 C.p.c.
Instanta a incuviintat si administrat pentru ambele parti proba cu inscrisuri.
La termenul din data de 26.11.2014, prin intermediul serviciului registratura s-a depus de catre reclamanta precizarile solicitate de catre instanta.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta  retine urmatoarele:
In fapt, la data de 20.02.2013 parata   P. E., in timpul  ce conducea autoturismul cu nr. de inmatriculare B-66-NMT pe DN4, str. Drumul Fermei, localitatea Popesti-Leordeni, judetul Ilfov, nu a respectat semnificatia ,, Cedeaza trecerea,,  intrand in coliziune cu autoturismul cu nr. de inmatriculare IF-16-ALI,  care circula regulamentar pe DN 4 din directia Bucuresti.
Evenimentul rutier a fost constatat de IPJ Ilfov conform procesului verbal seria CP nr. 2492753/21.02.2013, fila 71.
Autoturismul cu numarul de inmatriculare  IF-16-ALI a fost reparat, cheltuielile necesare in vederea remedierii avariilor produse insumand un total de  12.200,73 lei, conform raportului de expertiza efectuat de reclamanta, filele 49-56, coroborat cu ordinul de plata din data de 17.05.2013, fila 46.
Analizand cererea, instanta o apreciaza ca fiind intemeiata in parte, pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art. 1357 alin. 1 N.Cod.civ., cel care cauzeaza altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicita, savarsita cu vinovatie, este obligat sa il repare.
Instanta constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru angajarea raspunderii civile delictuale a paratei P. E., potrivit art. 1357 alin. 1 N.C.civ., respectiv: existenta unei fapte ilicite a paratului (nerespectarea normelor legale de circulatie privind respectarea distantei regulamentare intre autoturisme); existenta unui prejudiciu patrimonial (contravaloarea reparatiilor autoturismului avariat); raportul de cauzalitate intre fapta si prejudiciu; vinovatia paratului (prin procesul-verbal de contraventie anterior mentionat retinandu-se culpa exclusiva a paratei in producerea accidentului).
Pe baza inscrisurilor depuse la dosar (fila 57 ) rezulta ca in urma verificarilor in parata nu detine RCA pentru autoturismul cu nr. de inmatriculare B-66-NMT.
Conform art. 251 din Legea nr. 32/2000, Fondul de protectie a victimelor strazii a fost constituit in scopul  de a despagubi persoanele pagubite prin accidente de vehicule, daca vehiculul, respectiv autoturismul, care a provocat accidentul a ramas neidentificat sau nu era asigurat pentru raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de vehicule, cu toate ca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, proprietarul acestuia avea obligatia sa incheie o astfel de asigurare.
De asemenea, potrivit art. 3 alin. 1 din Normele privind Fondul de protectie a victimelor strazii, aprobate prin Ordinul nr. 1/2008 al  Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Fondul acorda despagubiri persoanelor pagubite prin accidente de vehicule, daca vehiculul, respectiv autoturismul, care a provocat accidentul a ramas neidentificat ori nu era asigurat pentru raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu toate ca legea prevedea obligativitatea asigurarii
In baza acestor dispozitii legale, reclamantul a achitat  catre doamna A. A. I.,  sotia proprietarului  autoturismului avariat de catre parata, cu OP din data de din data de 17.05.2013, (fila 46), suma de 12.200,73 lei, cu titlu de despagubiri, valoarea despagubirilor achitate de catre reclamant fiind stabilita conform raportului nr. 1714/22.04.2013 de verificare, constatare si avizare tehnica de dauna (filele 49-56), realizat in cadrul dosarului de dauna FPVS nr. 161/2013 deschis de reclamant.
Potrivit art. 13  din Normele privind Fondul de protectie a victimelor strazii, aprobate prin Ordinul nr. 1/2008 al  Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,  dupa plata despagubirilor, Fondul se subroga in drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului au obligatia sa ramburseze Fondului despagubirea achitata persoanei pagubite, cheltuielile legate de instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire, precum si dobanda legala aferenta sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii.
Avand in vedere considerentele anterior expuse privind indeplinirea conditiilor legale pentru angajarea raspunderii civile delictuale a paratei P. E., precum si imprejurarea ca, la momentul producerii accidentului, parata  nu era asigurata pentru raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, instanta constata ca, in limitele despagubirilor acordate persoanei prejudiciate, reclamantul s-a subrogat in drepturile acesteia, fiind in drept a solicita obligarea paratei P. E., la plata sumei de 12.200,73 de lei, reprezentand contravaloarea despagubirilor achitate de catre reclamant pentru acoperirea prejudiciului produs de catre parat.
In ceea ce priveste cererea reclamantului privind obligarea paratului la plata dobanzii legale calculate de la data platii despagubirii de catre reclamant, respectiv in suma de 394 de lei, precum si in continuare  pana la achitarii integrale a debitului, instanta retine urmatoarele:
Art. 13 din Normele privind Fondul de protectie a victimelor strazii prevede obligatia persoanei vinovate de producerea prejudiciului de a rambursa Fondului si dobanda legala aferenta sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii.
Pe baza acestui text de lege, instanta constata ca in aceasta materie, nu sunt prevazute norme speciale in ceea ce priveste acordarea dobanzii legale, fiind incidente, pe cale de consecinta, regulile de drept comun in materia raspunderii civile delictuale.
Astfel, instanta retine ca, in baza principiului repararii integrale a prejudiciului, reclamantul are dreptul pe langa despagubirile acordate pentru achitarea contravalorii reparatiilor autoturismului avariat, si la plata dobanzii legale aferente.
In baza art. 13 din Normele privind Fondul de protectie a victimelor strazii, instanta constata ca este intemeiata si cererea reclamantului privind obligarea paratului la plata sumei  de 264,92  lei reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de catre E-C. M.  , suma achitata de catre reclamant cu OP din data de 02.04.2013 (fila 42), pentru intocmirea devizului de reparatii.
Pentru aceleasi considerente, instanta constata ca este intemeiata si cererea reclamantului privind obligarea paratului la plata sumei  de 179,19 lei reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de catre SC A T E. , suma achitata de catre reclamant cu OP nr. 582/03.05.2013 (fila 45) pentru analiza tehnica efectuata in cadrul instrumentarii pretentiilor de despagubire.
Sustinerea paratei cu privire la faptul ca  reclamata a acordat despagubire in mod nelegal deoarece cererea a fost formulata de soferul implicat in accident A. A. I.  si nu de proprietarul autoturismului , respectiv de dl. A. M. P., instanta nu o poate retine, in raport de prevederile art. 339 C.civ si art.345 din C. civ.
Sustinerea paratei cu privire la faptul ca  nu a fost notificata dupa evaluarea prejudiciului, instanta nu o poate retine  avand in vedere ca la dosar a fost depusa dovada notificarii paratei. f. 127-129.
Sustinerea paratei cu privire la modul de stabilire a cuantumului despagubirilor, respectiv ca nu ar stabili valoarea reala a reparatiilor necesare autovehiculului avariat  instanta nu o poate retine avand in vedere ca despagubirile au fost calculate cu un program specializat ,,Audatex,,, recunoscut in conditiile legii.
 Totodata instanta retine ca  parata, va putea solicita, printr-o actiune separata, rambursarea diferentei de despagubire direct de la persoana prejudiciata prin producerea accidentului de circulatie.
 Fata de toate considerentele expuse anterior, instanta admite actiunea civila, va obliga parata P. E. la plata catre reclamanta a sumei de 12.200, 73 lei cu titlu de despagubiri, 264932 lei, contravaloare prestatii E-C. M. ., 179,19 de lei contravaloare prestatie SC A. T.E, 394 lei dobanda legala pentru suma platita cu titlu de despagubire calculata de la data platii si pana la data introducerii cererii, precum si in continuare pana la achitarea integrala a debitului
Fiind in culpa procesuala, in baza art. 453 Cod procedura civila, instanta va obliga parata la plata catre reclamant si a cheltuielilor de judecata in cuantum de 756,96 lei, constand in taxa judicia de timbru.(f. 4).

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

            Admite cererea in cauza privind pe reclamant F D P  V S, cu sediul in _____.si pe paratul P. E., cu dom.in ____________..
           Obliga paratul sa achite reclamantei suma totala de 13.038,84 lei din care 12.200,73 lei reprezentand despagubiri achitate numitei A. A., 264,92 lei , reprezentand contravaloarea prestatiei SC E-C M. , 179,19 lei reprezentand contravaloarea prestatiei SC A. T. E., 394 lei reprezentand dobanda legala calculata de la data platii despagubirilor catre persoana prejudiciata pana la data de introducererii prezentei actiuni, respectiv la data de 01.11.2013 precum si in continuare pana la achitarea integrala a debitului.
          Obliga paratul la cheltuieli de judecata, in suma de 756,96 lei, reprezentand taxa de timbru.
          Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.
          Cererea de apel se depune la Judecatoria Cornetu.
          Pronuntata in sedinta publica, astazi, 03.12.2014   PRESEDINTE                                                                               GREFIER                                                                                                                                      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011