InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti

Sechestru judiciar. Inadmisibilitate. Actiunea avand ca obiect rezolutiunea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare are caracterul unei actiuni personale, obiectul litigiului astfel dedus judecatii consta in valorificarea unui drept de creanta si...

(Hotarare nr. incheiere/06.01.2009 din data de 21.09.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti)

Domeniu Sechestru. Confiscare speciala | Dosare Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti

Sechestru judiciar. Inadmisibilitate. Actiunea avand ca obiect rezolutiunea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare are caracterul unei actiuni personale, obiectul litigiului astfel dedus judecatii consta in valorificarea unui drept de creanta si aceasta actiune nu poate fi asimilata unui proces asupra proprietatii sau altui drept real principal privind bun imobil.

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 04.12.2008, sub nr. 9882/303/2008, reclamanta P.F. OB a solicitat in contradictoriu cu parata S.C. IB S.R.L. instituirea sechestrului judiciar asupra imobilului situat in comuna Adunatii Copaceni, jud. Giurgiu compus din una rasadnita constructie metalica de 445 mp. si terenul aferent in suprafata de 2055 mp. si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
 In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca, la data de 17.07.2008, in calitate de promitent cumparator a incheiat cu parata un contract de promisiune bilaterala de vanzare-cumparare privitor la imobilul situat in comuna Adunatii Copaceni, jud. Giurgiu compus din una rasadnita constructie metalica de 445 mp. si terenul aferent in suprafata de 2055 mp.. A mai aratat reclamanta ca valoarea avansului achitat a fost de 29.000 Euro, pe care l-a si achitat, iar sanctiunea pentru nerespectarea de catre vanzator a obligatiilor ce-i reveneau consta in restituirea dublului avansului primit. Ca urmare a nerespectarii de catre parata a obligatiei ce-i incumba, a formulat o actiune avand ca obiet rezolutiunea contractului de promisune bilaterala de vanzare-cumparare incheiat intre parti. Reclamanta a mai invederat ca exista riscul instarinarii imobilului pana la finalizarea litigiului ce are ca obiect rezolutiunea contractului.
Prin incheierea din data de 06.01.2009 instanta a respins ca inadmisibila cererea, retinand ca, potrivit art. 598 Cod procedura civila, sechestrul judiciar se poate infiinta numai daca s-a declansat litigiul pe fond, iar acesta are ca obiect fie dreptul de proprietate sau un alt drept real principal asupra unui bun mobil sau imobil, fie posesia unui bun mobil sau imobil, fie folosinta ori administrarea unui bun proprietate comuna. Bunul in litigiu va putea fi pus sub sechestru numai la cererea celui interesat si numai daca masura este necesara pentru conservarea dreptului. Asadar, o prima conditie ce trebuie indeplinita pentru infiintarea acestei masuri asiguratorii este existenta unui proces asupra proprietatii sau altui drept real principal privind un bun mobil sau imobil. Prin inscrisurile depuse la dosar, respectiv cererea de chemare in judecata avand ca obiect rezilierea contractului de promisiune de vanzare-cumparare si obligarea paratei la plata sumei de 58.000 Euro formulate in dosarul de fond, reclamanta nu a facut dovada indeplinirii cerintei privind existenta unui litigiu care sa poarte asupra proprietatii sau a altui drept real principal, asupra posesiunii unui bun mobil sau imobil, ori asupra folosintei sau administrarii unui bun proprietate comuna.
Din dosarul de fond, rezulta ca obiectul litigiului dedus judecatii in acea cauza consta in valorificarea unui drept de creanta, intrucat actiunea avand ca obiect rezolutiunea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare are caracterul unei actiuni personale, in functie de natura dreptului ocrotit, un astfel de antecontract neavand drept efect transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului ce constituie obiectul acestei conventii. In plus, prin cel de-al doilea capat de cerere, reclamanta urmareste, de asemenea, valorificarea unui drept de creanta, solicitand obligarea paratei la plata sunei sume de bani.
Avand in vedere considerentele anterioare, instanta a retinut neindeplinirea conditiilor reglementate de art. 598 Cod procedura civila, respectiv existenta unui proces in care se discuta proprietatea sau un alt drept real principal asupra unui bun mobil sau imobil, posesia unui bun mobil sau imobil, folosinta ori administrarea unui bun proprietate comuna si a respins cererea de instituire a sechestrului, ca inadmisibila.
Hotararea pronuntata in cauza a devenit irevocabila prin nerecurare.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Sechestru. Confiscare speciala

Masuri asiguratorii - Rezolutie nr. 3/I din data de 28.11.2012
Citarea partilor in recurs - Decizie nr. 383/R din data de 21.09.2004
Inmatricularea unui vehicul nu este posibila in situatia in care bunul este sechestrat pentru obligatii fiscale ale proprietarului anterior - Decizie nr. 5494 din data de 08.11.2013
Sechestru asigurator instituit asupra bunurilor partii responsabile civilmente. Mentinerea acestuia. - Decizie nr. 604 din data de 13.10.2009
Sechestru asigurator. Neindeplinirea conditiei exigibilitatii - Decizie nr. 612 din data de 25.09.2009
Capat de cerere prin care se solicita instituirea sechestrului asigurator. Admisibilitatea notarii in cartea funciara. - Decizie nr. 455 din data de 05.12.2008
Sechestru asigurator in materie comerciala - Decizie nr. 485 din data de 05.10.2007
Aplicarea sechestrului asigurator in materie comerciala asupra bunurilor imobile - Decizie nr. 536 din data de 26.10.2007
PLANGERE INTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART.168 CPP.INADMISIBILITATE - Decizie nr. 559 din data de 23.09.2008
Pretentii asociatie de proprietari. Calitate procesuala pasiva. cerere de chemare in garantie a locatarului - Hotarare nr. 6753 din data de 11.06.2012
Proces verbal intocmit de CNADNR.competenta de solutionare a plangerii - Hotarare nr. 5675 din data de 11.06.2012
Competenta de solutionare cerere de investire contract de asistenta juridica - Hotarare nr. 5145 din data de 11.06.2012
Evacuare tolerat - Hotarare nr. 4752 din data de 11.06.2012
Contestatie la executare. Titul executoriu emis de CASMB - Hotarare nr. 27266 din data de 11.06.2012
Dispozitie emisa de Primarul general. cerere in anulare formulata de tert. competenta de solutionare - Hotarare nr. 27178 din data de 11.06.2012
Competenta de solutionare cerere de aplicare amenda civila - Hotarare nr. 27128 din data de 11.06.2012
Contestatie la executare. Cheltuieli de executare - Hotarare nr. 25771 din data de 11.06.2012
Contestatia la executare. Cheltuieli de executare - Hotarare nr. 24344 din data de 11.06.2012
Exercitarea autoritatii parintesti - Hotarare nr. 2307 din data de 11.06.2012
Divort cu minori. aplicarea noului cod civil - Hotarare nr. 17549 din data de 11.06.2012