Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Inmatricularea unui vehicul nu este posibila in situatia in care bunul este sechestrat pentru obligatii fiscale ale proprietarului anterior

(Decizie nr. 5494 din data de 08.11.2013 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Sechestru. Confiscare speciala | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Prin procesul verbal de sechestru  din 28.12.2011, s-a instituit  de catre  Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  B., pentru creante datorate bugetului de stat in cuantum de 97.371 lei ale debitoarei  S.C. B.C. S.R.L., sechestru  asupra autovehiculului  marca Volvo.
Desi recurenta-reclamanta a exercitat contestatie  la executare impotriva masurii, in calitate de proprietar, acesta a fost respinsa ca tardiv formulata.
In aceasta situatie, masura sechestrului este in fiinta si recurenta nu poate sustine ca nu ii este opozabila pentru ca a fost dispusa fata de proprietarul anterior (S.C. B.C. S.R.L.). Potrivit art. 151 alin. 8 Cod Procedura Fiscala, prin sechestrul infiintat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobandeste un drept de gaj care confera acestuia in raport cu alti creditori aceleasi drepturi ca si dreptul de gaj in sensul prevederilor dreptului comun.
Aceasta inseamna ca organul fiscal devine titularul unei garantii reale, putand urmari bunul in mainile oricui s-ar gasi. Chiar daca la data instituirii sechestrului, bunul  nu mai era in patrimoniul debitoarei S.C. B.C., transmiterea dreptului de proprietate catre  N.C.D. si ulterior catre recurenta-reclamanta s-a facut fara indeplinirea formalitatilor fata de organul fiscal.
 Un efect al  intocmirii procesului-verbal de sechestru, este acela ca bunul  sechestrat este indisponibilizat, cat timp dureaza executarea silita debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decat cu aprobarea data, potrivit legii, de organul competent, situatie in care refuzul intimatei-parate de a transcrie autovehiculul in evidentele serviciului public comunitar, inmatricularea lui, emiterea certificatului de inmatriculare si a placutelor  cu noul numar de inmatriculare  este deplin justificat.
Refuzul este cu atat mai justificat cu cat recurenta nu poate sustine ca nu cunostea  dificultatile financiare cu care se confrunta debitoarea S.C. B.C. (dificultati care au generat ulterior intrarea sa in insolventa, lista creditorilor fiind apreciabila - fila 39 dosar Tribunal), de vreme ce aceeasi persoana, N.C.D., a fost  asociat  la S.C. B.C., este asociatul unic al S.C. D.M.M. S.R.L. si a detinut  pentru o perioada de timp proprietatea  autovehiculului ca persoana fizica.
Pentru aceste motive, se constata ca in mod legal si temeinic prima instanta a retinut ca refuzul paratei de  inmatriculare a autovehiculului este justificat, urmand in baza art. 312  Cod Procedura Civila sa fie respins recursul declarat impotriva sentintei civile nr. 3726/CA/18.06.2013 pronuntata de Tribunalul Brasov.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Sechestru. Confiscare speciala

Masuri asiguratorii - Rezolutie nr. 3/I din data de 28.11.2012
Citarea partilor in recurs - Decizie nr. 383/R din data de 21.09.2004
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016
Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea. - Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016
Pierderea calitatii de asociat urmare a executarii silite a partilor sociale. Nulitatea absoluta a hotararilor AGA adoptate dupa transmiterea partilor sociale catre o terta persoana. - Decizie nr. 433/R din data de 25.10.2016
Interpretarea art. 155 din Legea nr. 31/1990. Reprezentarea in instanta a societatii pentru recuperarea prejudiciului cauzat. Excludere din societate. - Hotarare nr. 882/Ap din data de 21.06.2016
Autoritate de lucru judecat in materie civila invocata in raport de sentinta penala. Nulitate absoluta pentru frauda la lege. - Decizie nr. 1873/Ap din data de 13.12.2016
Inadmisibiliatatea recursului pentru ipoteza retinuta de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 19/2016 RIL. Exceptarea de la calea de atac a recursului art. 483 alin. 2 Noul Cod de procedura civila. - Decizie nr. 455/R din data de 08.11.2016