InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Sechestru asigurator in materie comerciala

(Decizie nr. 485 din data de 05.10.2007 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Sechestru. Confiscare speciala | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Sechestru asigurator in materie comerciala. Necesitatea depunerii obligatorii a cautiunii.

Potrivit art.908 Cod comercial, dispozitii derogatorii de la art.591 Cod procedura civila potrivit art.889 Cod comercial, sechestrul sau poprirea nu se va putea infiinta in materie comerciala decat cu darea unei cautiuni, afara de cazul cand cererea de sechestru sau de poprire se va face in virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial, ceea ce nu este cazul in speta.

Sectia  comerciala Decizia  comerciala  nr.485/05 octombrie 2007

Prin Sentinta nr.117/CC/2007 pronuntata de Tribunalul Sibiu in dosar nr.3097/85/2007 s-a dispus, la cererea petentei S.C.M S.R.L. Sibiu, instituirea unui sechestru asigurator asupra bunurilor paratului B.S. evidentiate in C.F.nr.3375, Axente Sever, nr.top.4970/2/1/1/1/1/3 si nr.4970/2/1/1/1/1/4.
Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a retinut ca petenta creditoare a promovat in justitie o actiune pentru rezilierea unui contract incheiat cu paratul, de pe urma caruia pretinde suma de 165.000 lei, conditii in care s-a apreciat ca sunt indeplinite in cauza cerintele art.591 Cod procedura civila privitoare la existenta unei creante exigibile constatate printr-un act scris.
Impotriva acestei solutii a declarat recurs paratul solicitand modificarea in tot a hotararii in sensul respingerii cererii de sechestru.
In motivarea recursului se invoca incalcarea unor norme procedurale privind citarea partilor pentru data de 26 iulie cand s-a judecat cererea de sechestru, pentru aceasta data nefiind indeplinita procedura de citare cu paratul intrucat la data de 20 iulie 2007 petentul si-a precizat cererea ca fiind un sechestru asigurator si nu unul judiciar cum initial era formulata cererea.
Pe fond, se apreciaza ca nu sunt indeplinite in cauza cerintele art.591 Cod procedura civila ; facturile prezentate de petenta neputand fi considerate ca emana de le debitor ori sa fie recunoscut de catre acesta.
Se mai sustine ca nu s-a prezentat in cauza titlul de proprietate al debitorului parat, asupra caruia s-a dispus sechestrul, iar pe de alta parte marime creantei nu justifica instituirea sechestrului asupra unui bun cu o valoare considerabil mai mare.
Verificand legalitatea si temeinicia sentintei atacate se constata ca potrivit art.908 Cod comercial, dispozitii derogatorii de la art.591 Cod procedura civila potrivit art.889 Cod comercial, sechestrul sau poprirea nu se va putea infiinta in materie comerciala decat cu darea unei cautiuni, afara de cazul cand cererea de sechestru sau de poprire se va face in virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial, ceea ce nu este cazul in speta.
Aceasta dispozitie derogatorie dar imperativa nu s-a indeplinit in cauza, astfel ca solutia primei instante este nelegala, data cu incalcarea unei forme de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii, potrivit art.105 alin.2 Cod procedura civila, motiv pentru care se va dispune casarea ei, in temeiul art.304 pct.5 Cod procedura civila, si respingerea cererii de sechestru care nu indeplineste un element constitutiv in aceasta materie.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Sechestru. Confiscare speciala

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017