InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Capat de cerere prin care se solicita instituirea sechestrului asigurator. Admisibilitatea notarii in cartea funciara.

(Decizie nr. 455 din data de 05.12.2008 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Sechestru. Confiscare speciala | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Capat de cerere prin care se solicita instituirea sechestrului asigurator. Admisibilitatea notarii in cartea   funciara.

Art.26 din Legea  nr.7/1996

Dispozitiile  art.26  din Legea nr. 7/1996 permit notarea  oricaror fapte, acte si actiuni ce au legatura  cu imobilul  fara a enumera limitativ  care sunt  acestea astfel ca  registratorul de carte funciara  nu trebuie sa verifice decat existenta procesului  si legatura acestuia  cu imobilul, textul  de lege neprevazand cerinta ca actiunea sa vizeze doar drepturi reale  asupra imobilelor.

Sectia civila - Decizia civila nr. 455/05 decembrie 2008
 
Prin sentinta civila nr. 717/2007 pronuntata de Judecatoria Blaj in dosar nr. 974/191/2007 a fost admisa exceptia lipsei  calitatii procesuale pasive invocate de paratul  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba Biroul Teritorial  de Carte Funciara Blaj si a fost respinsa plangerea formulata de reclamanta  S.C. I.S. SRL Blaj impotriva acestui parat ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala.
S-a respins plangerea reclamantei  in contradictoriu cu parata  H.M. impotriva Incheierii  nr. 2883/2007 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara  Blaj.
Pentru a hotari astfel prima instanta a retinut ca prin  Incheierea nr. 2883/2007 s-a dispus notarea in  Cartea funciara nr. 3271 asupra imobilului proprietatea petentei a procesului aflat pe rolul Tribunalului Alba in dosarul nr. 927/107/2007.
Prin actiunea ce face obiectul dosarului mentionat, intimata H.M. a solicitat sa se dispuna retragerea sa din societate, obligarea petentei la plata drepturilor ce i se cuvin ca  urmare a retragerii, obligarea petentei la plata sumei de  98.025 lei, poprirea conturilor intimatei si instituirea unui sechestru asigurator asupra imobilului inscris in CF 3271 Blaj.
Potrivit art. 26 din Legea nr. 7/1996 se pot nota la cererea partilor interesate actiunile si caile de atac in justitie in legatura  cu imobilele.
Chiar daca art. 42 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 7/1996 enumera situatiile ce pot face obiectul unei notari in cartea funciara , enumerarea are un caracter exemplificativ.
Intrucat obiectul procesului notat in cartea funciara il constituie si  instituirea  unui sechestru asigurator asupra imobilului, actiune ce poate fi calificata ca fiind in legatura cu imobilul, chiar daca nu se regaseste in enumerarea cuprinsa in dispozitiile art. 42 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 7/1996, dat fiind caracterul exemplificativ al acestei enumerari s-a apreciat ca fiind legala notarea procesului inregistrat sub nr. 927/107/2007 in cartea funciara , chiar daca nu s-au mentionat in cartea funciara toate capetele de cerere.
Retinand legalitatea notarii , instanta a respins plangerea.
Prin  decizia civila nr. 58/A/2008 pronuntata  de Tribunalul Alba a fost admis apelul declarat de reclamanta impotriva acestei sentinte care a fost schimbata  in parte in sensul anularii incheierii atacate si a radierii notarii de sub B 15 din CF 3271 Blaj sat privind procesul in pretentii intentat de parata H.M. impotriva reclamantei inregistrat sub nr. 927/107/2007 la Tribunalul Alba. Au fost mentinute neschimbate celelalte dispozitii ale sentintei atacate. Intimata a fost obligata la 1024,3 lei in favoarea apelantei.
In considerentele deciziei s-a retinut ca in speta sunt incidente dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila deoarece instanta de fond a incalcat prevederile art. 26 din Legea nr. 7/1996 mentinand notarea existentei unui litigiu asupra imobilului desi acesta nu privea un drept real asupra imobilului si nici  nu avea la baza un inscris care sa ateste  temeinicia actiunii reclamantului.
S-a apreciat ca instanta de fond a depasit competenta materiala procedand  la judecarea si pronuntarea in considerentele sentintei pe o simpla  cerere subsecventa formulata de parata H.M. in procesul aflat pe rolul Tribunalului  Alba desi creanta nu este determinata  inca,  iar tribunalul nu a solutionat inca cererea de instituire a sechestrului asigurator.
Pe de alta parte s-a retinut ca  sechestrarea bunului imobil al unei societati este interzisa de Codul Comercial.
S-a  apreciat ca fiind in afara legii considerentul instantei ca exista o actiune a paratei care priveste imobilul , o asemenea actiune neexistand  ci doar o actiune  cu o cerere subsecventa de stabilire a unei creante. Instanta de fond a eludat dispozitiile art. 42 alin.2 lit. L din Ordinul nr. 633/2006 care dau dreptul  inscrierii sechestrului doar daca exista hotarare judecatoreasca, nefiind suficienta o simpla actiune.
Prin decizia  civila nr. 455/2008, Curtea de Apel Alba Iulia a  admis recursul declarat de parata H.M. impotriva solutiei instantei de apel  care a  fost modificata in sensul  respingerii apelului petentei  S.C. I.S.  SRL  si a mentinerii dispozitiilor  sentintei primei instante.
Pentru a decide astfel s-a retinut ca instanta de apel gresit a retinut incidenta in cauza a dispozitiilor art. 304 pct. 9 Cod procedura civila  deoarece , pe de o parte aceste dispozitii legale vizeaza calea de atac a recursului , neputand fi aplicabile in apel, iar pe de alta parte nu se poate retine incalcarea dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 7/1996 cum  a considerat tribunalul.
Potrivit art. 26 alin.4 lit. c din Legea nr. 7/1996, notarea in CF poate avea ca obiect inscrierea drepturilor personale , a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, a actiunilor si cailor de atac in justitie precum si a masurilor  de indisponibilizare , in legatura cu imobilele din cartea funciara.
Textul de lege nu prevede conditia ca notarea sa aiba la baza un inscris care sa ateste temeinicia actiunii care urmeaza  a fi notata asa cum gresit a apreciat tribunalul. Prin urmare, inexistenta unui astfel de inscris  nu poate ingradi  admisibilitatea unei cereri de notare a unei actiuni , fiind suficienta probarea existentei pe rolul instantelor  a unui proces care are legatura cu imobilul inscris in CF.
In speta petenta a dovedit existenta unui astfel de proces, fiind lipsita de orice relevanta din perspectiva operatiunii de notare in CF imprejurarea ca solicitarea in legatura cu imobilul imbraca forma unui capat de cerere principal ori subsecvent, neinteresand nici obiectul  acesteia (sechestru asigurator ori revendicare) atata timp cat vizeaza imobilul asupra caruia se solicita notarea. Prin urmare nu se poate sustine cu temei ca prima instanta  si-ar fi depasit competenta materiala deoarece a avut in vedere o cerere subsecventa.
Prin incheierea atacata s-a dispus notarea procesului iar nu instituirea unui sechestru asigurator, astfel ca nu poate fi vorba de incalcarea dispozitiilor Codului comercial  care interzic sechestrarea imobilelor unei societati comerciale. Aceste prevederi legale vizeaza fondul pretentiilor petentei care vor fi analizate in litigiul notat in cartea funciara iar examinarea lor in cadrul  procedurii plangerii impotriva incheierii de carte funciara este inadmisibila si excede limitelor investirii primei instante.
In conditiile in care dispozitiile art. 26 din Legea nr. 7/1996 permit notarea oricaror fapte, acte, actiuni  ce au legatura cu imobilul fara a enumera limitativ care sunt acestea , registratorul de carte funciara nu trebuie sa verifice decat existenta procesului si legatura acestuia cu imobilul asa cum s-a si intamplat in speta, gresit apreciindu-se de catre tribunal ca nu s-ar fi putut nota decat instituirea sechestrului nu si existenta unui capat de cerere aflat pe rolul instantelor avand un atare obiect. De asemenea, textul de lege nu prevede cerinta ca actiunea  sa vizeze doar drepturi reale asupra imobilelor asa cum a retinut instanta de apel ci, asa cum de altfel s-a mai specificat, procesul trebuie sa aiba legatura cu imobilul, putand astfel sa aiba ca obiect creante ori masuri asiguratorii daca acestea vizeaza imobilul asupra caruia se cere notarea.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Sechestru. Confiscare speciala

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017