Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Sechestru asigurator. Neindeplinirea conditiei exigibilitatii

(Decizie nr. 612 din data de 25.09.2009 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Sechestru. Confiscare speciala | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia


Sechestru asigurator. Neindeplinirea  conditiei exigibilitatii.

In cazul cererii  de infiintare  a sechestrului  asigurator intemeiata pe  dispozitiile  art.591 alin. 1 Cod procedura civila , creanta trebuie sa indeplineasca conditia exigibilitatii,  care nu este indeplinita  in cazul existentei unei hotarari  irevocabile prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolventei fata de  debitor raportat la  faptul  ca, creanta nu este  certa, lichida si exigibila.

Sectia  comerciala decizia  comerciala nr. 612/25 septembrie 2009


Prin sentinta nr. 633/CA/2009 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosar nr. 7802/97/2008 a fost respinsa cererea formulata de reclamanta SC L.R. SRL impotriva paratei  SC A.C. SRL Vulcan privind infiintarea sechestrului asigurator si s-a dispus restituirea catre reclamanta S.C. L.R. SRL a cautiunii in suma de 28.256,10 lei  achitata la CEC-Sucursala D., cu obligarea reclamantei la plata in favoarea paratei a sumei de 1000 lei cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta hotarare tribunalul a retinut urmatoarele:
Prin sentinta nr. 784/F/2008 pronuntata in dosarul nr. 1925/97/2009 judecatorul sindic al Tribunalului Hunedoara a dispus deschiderea procedurii insolventei impotriva paratei S.C. A.C. SRL la cererea reclamantei S.C. L.R. SRL Otopeni.
Impotriva acestei hotarari s-a formulat recurs si prin decizia comerciala nr. 16/9.01.2009 pronuntata in dosarul nr. 1925/97/2008 Curtea de Apel Alba Iulia Sectia Comerciala admitand recursul declarat de catre S.C. A.C. SRL Vulcan a modificat sentinta atacata in sensul ca a admis contestatia formulata de acesta si a respins cererea formulata de S.C. L.R. SRL pentru deschiderea procedurii insolventei.
In lipsa unui titlu executor nu se poate vorbi de existenta unei creante certe indeosebi sub aspectul penalitatilor de intarziere raportat la faptul ca numai la data de 1.03.2007 intre parti s-au stabilit relatii comerciale.
De asemenea reclamanta nu a indicat in concret bunul sau bunurile mobile sau imobile asupra carora instanta ar putea dispune incuviintarea punerii sub sechestru asigurator.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta S.C. L.R. SRL Otopeni solicitand casarea si admiterea cererii de infiintare a sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand debitoarei.
In motivarea recursul reclamanta arata ca debitoarea ii datoreaza suma de  196.536,57 lei debit principal si 86.024,42 lei penalitati de intarziere conform contractelor comerciale, creanta care nu este prescrisa intrucat este introdusa o actiune pe rolul instantelor judecatoresti si s-au efectuat plati in cursul anului 2008.
In drept se invoca dispozitiile art. 301-303 Cod procedura civila.
Recursul a fost legal timbrat.
Parata S.C. A.C. SRL Vulcan a solicitat prin intampinare respingerea recursului si mentinerea sentintei atacate ca legala si temeinica .
Examinand sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs invocate de reclamanta raportat la probele dosarului si dispozitiile legale aplicabile in cauza, curtea de apel constata ca recursul este nefondat pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare.
Art. 591 Cod procedura civila prevede ca un creditor care nu are titlu executoriu, dar a carui creanta este constatata prin act scris si este exigibila, poate solicita infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitoarei, daca dovedeste ca a intentat actiune.
Prin decizia comerciala irevocabila nr. 16/2009 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia s-a admis recursul debitoarei S.C. A.C. SRL Vulcan, s-a modificat sentinta atacata si s-a respins cererea creditoarei S.C. L.R. SRL Otopeni pentru deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei.
Pentru a pronunta aceasta hotarare tribunalul a retinut ca in cauza nu sunt intrunite cerintele privind existenta unei creante certe, lichide si exigibile cerute de art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006 intrucat  raportat la contestarea pretentiilor creditoarei, fara o cercetare a fondului cauzei, nu se poate stabili intinderea creantei creditoarei.
Or, avand in vedere ca prin decizia comerciala irevocabila nr. 16/2009 a Curtii de Apel Alba Iulia s-a stabilit ca aceeasi creanta in baza careia s-a solicitat instituirea sechestrului asigurator nu este certa, lichida si exigibila, nu este indeplinita conditia obligatorie prevazuta de art. 591 alin. 1 Cod procedura civila referitoare la exigibilitatea creantei pentru instituirea sechestrului asigurator.
In consecinta, creanta nu indeplineste conditia exigibilitatii, aspect constatat prin hotarare irevocabila, fapt ce determina ca cererea pentru instituirea sechestrului asigurator sa nu fie admisibila.
Fata de aceste considerente, in baza art. 312 alin. 1 Cod procedura civila urmeaza sa fie respins recursul declarat de reclamanta.
2


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Sechestru. Confiscare speciala

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017