Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Zarnesti

Schimbare incadrare juridica

(Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011 pronuntata de Judecatoria Zarnesti)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Zarnesti | Jurisprudenta Judecatoria Zarnesti

      Pentru astazi fiind amanata pronuntarea cauzei civile  avand ca „reziliere contract” privind pe reclamanta SC S.M.L SRL in contradictoriu cu paratul G.I, pentru care partile au pus concluzii in sedinta publica din data de  26.04.2011 consemnate in incheierea pronuntata in acea zi si care face parte integranta din prezenta hotarare pentru care pronuntare a fost amanata pentru data de 03.05.2011.
La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care:
Instanta in urma deliberarii a pronuntat sentinta de mai jos.

J U D E C A T O R I A

Constata ca prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr de mai sus reclamanta SC S.M.L SRL a solicitat in contradictoriu cu paratul G.I :
-sa se constate ca la data de 2.12.2010 a intervenit rezilierea de plin drept a contractului de comodat nr 82 din 8.10.2008 prin aplicarea pactului comisoriu de grad patru
-sa se dispuna obligarea paratului la predarea bunurilor:1 buc rastel(1*20) si 20 butelii de aragaz, iar in caz de refuz sa fie autorizati sa ridice aceste bunuri pe cheltuiala paratului
-sa se dispuna obligarea paratului la plata sumelor de bani obtinute din exploatarea bunurilor anterior mentionate incepand cu luna iunie 2010.
In motivarea cererii reclamanta a aratat ca contractul de comodat s-a incheiat pe o perioada de 3 ani, la momentul predarii bunurilor fiind incheiat un proces-verbal de predare-primire.Paratul avea obligatia de a achita sumele reprezentand incarcatura butelii dar inca din luna iunie a.c. a refuzat plata banilor.S-a aratat ca desi paratul a fost notificat acesta a refuzat sa se conformeze.
In drept s-a invocat art 969 c.civ., art 1573 c.civ.
Cererea a fost legal timbrata.
Paratul a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant actiunea nefiind formulate de catre administratorul judiciar iar pe fondul cauzei a aratat ca toate bunurile au fost vandute de reclamanta prin contractile nr 175/3.05.2010 si 176/4.05.2010 catre SC C. G. SRL care le-a vandut mai departe catre SC F. D. SRL.
Cererea de chemare in judecata a fost ulterior precizata in sensul ca s-a solicitat obligarea paratului la plata sumei de 960 lei reprezentand contravaloarea incarcaturii GPL a buteliilor predate la momentul incheierii contractului.Deasemeni cererea a fost completata in sensul ca s-a solicitat contravaloarea bunurilor in suma de 2400 lei in cazul in care acestea nu mai exista.
In probatiune s-a administrat proba cu inscrisuri.
Din actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:
Intre parti s-a incheiat contractul de comodat nr 82/8.10.208 prin care comodantul parat incredinta comodatarului o suprafata de 4 metri patrati pe o perioada de 3 ani pentru a fi folosita la depozitarea unei cantitati d ebutelii ce sunt proprietatea comodatarului.Prin procesul-verbal de predare-primire din data de 19.02.2009 reclamanta incredinta comodantului urmatoarele bunuri: rastel butelii 1*20, butelii aragaz 20 buc.In acest act, care se constituie intr-un veritabil act aditional se prevede ca buteliile se predau pline fara a se incasa vreo suma de bani pentru continut si ca primitorul are obligatia de a restitui imediat bunurile si sumele de bani datorate.
In primul rand in ce priveste exceptia invocate instanta apreciaza ca se impune respingerea acesteia intrucat cererea de chemare in judecata a fost formulate prin avocet a carui delegatie a fost emisa in temeiul contractului incheiat cu administratorul judiciar RVA Insolvency Specialists Filiala Brasov.
In ce priveste primul petit se impune respingerea acestuia intrucat contractul de comodat incheiat intre parti nu contine un pact comisoriu de grad patru.
In ce priveste cel de la doilea petit in temeiul contractului paratul are obligatia de restituire a bunurilor primite conform procesului-verbal de predare-primire incheiat.Apararea paratului conform caruia bunurile respective au fost vandute chiar de catre reclamanta nu are importanta intrucat obligatia de restituire nu a incetat in temeiul contractului de comodat.Obligatia de predare trebuie executata fata de cel cu care s-a incheiat contractul iar nu fata de comparator.
In ce priveste cererea reclamantei de a fi autorizata sa ridice bunurile pe cheltuiala paratului cererea va fi respinsa intrucat o asemenea dispozitie poate fi luata doar in cazul obligatiilor de a nu face.
Deasemeni petitul privind obligarea paratului la plata contravalorii incarcaturii buteliilor nu poate fi admis intrucat din continutul contractului si al procesului-verbal nu rezulta ca paratul este obligat sa restituie vreo suma de bani.
Se va respinge petitul patru din completarea de actiune intrucat nu s-a facut dovada ca bunurile nu mai exista, iar pe de alta parte chiar s-a facut dovada de catre parat ca acestea au fost instrainate de catre reclamant catre alta societate comerciala, aceasta preluand intreaga retea de distributie.Deci restituirea lor in natura este posibila. Mai avem in vedere si faptul ca in speta este vorba de un contract de comodat care a avut ca obiect bunuri necomsumptibile care pot fi restituite intotdeauna in natura. Chiar daca acestea nu ar mai exista in materialitatea lor pot fi procurate altele de acelasi gen si astfel se poate respecta obligatia de restituire.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active, exceptia lipsei de interes si exceptia lipsei calitatii de reprezentant invocate de parat.
Admite in parte cererea precizata si  formulata de reclamanta Sc S.M.L SRL in contradictoriu cu paratul G.I si, in consecinta:
Obliga paratul sa restituie 1 buc rastel 1*20 si 20 butelii aragaz.
Respinge celelalte petite.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din 3.05.2011.
.
2


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
infractiuni-circulatie pe drumurile publice - Hotarare nr. 329/2011 din data de 21.11.2011
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Tentativa la talharie - Hotarare nr. 171 din data de 06.05.2011
Tentativa la furt calificat - Hotarare nr. 168 din data de 04.05.2011
Ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii publice - Hotarare nr. 167 din data de 04.05.2011
desfintarea rezolutiei de neincepere a urmaririi penale (art 278" alin 8 lit b.cpp) - Hotarare nr. 165 din data de 02.05.2011
vatamare corporala din culpa - Hotarare nr. 164 din data de 02.05.2011