InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate

(Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate

Filiala unei societati comerciale inregistrata in Registrul comertului din alt judet, care a achitat impozite si taxe in numele si pentru societatea comerciala debitoare, nu are temei sa ceara organelor financiare de la sediul sau compensarea.

Sectia comerciala si contencios administrativ-decizia civila nr.775/12 octombrie 2004

Prin sentinta civila nr.1444/CA/2003 pronuntata de Tribunalul Alba in dosarul nr.5668/2003, a fost admisa actiunea in contencios fiscal, formulata de reclamanta SC T.P. SRL-Filiala Aiud impotirva paratelor DGFP Alba si AFP Aiud si ca urmare s-a dispus anularea Deciziei nr.189/13.08.2003 si a adresei nr.17644/22.05.2003 privind compensarea sumei de 177.710.125 lei.
In considerentele acestei sentinte, prima instanta a retinut ca cererea reclamantei de compensare este legala, deoarece compensarea poate opera si cu privire la doua persoane juridice distincte cu privire la plata si rambursarea TVA.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata DGFP Alba solicitand modificarea hotararii atacate in sensul respingerii actiunii ca neintemeiata, aratand in dezvoltarea motivelor de recurs ca nu au fost respectate regulile de drept in materia compensarilor.
Recursul este fondat.
Reclamanta SC T.P. SRL Bucuresti-Filiala Aiud are personalitate juridica proprie fiind inregistrata in Registrul comertului si la organele fiscale Alba, distinct de societatea “mama” SC TP SRL Bucuresti.
Fiind contribuabil diferit de societatea “mama” are si obligatii fiscale diferite.
Cum reclamanta nu a calculat si nu datoreaza impozit pe profit nici nu poate beneficia de compensare din sumele de rambursare reprezentand TVA cu obligatii, impozit pe profit datorat de alt contribuabil, in speta SC TP SRL Bucuresti.
O.G. nr.11/1996 si O.M.F. nr.2051/1997 au reglementat procedura compensarii stabilind ca aceasta intervine doar in situatia in care acelasi contribuabil are obligatii de plata la buget si de primit de la buget diferite sume cu orice titlu.
In speta, reclamanta nu poate sa pretinda compensare pentru SC TP SRL Bucuresti cu obligatii distincte  fata de reclamanta.
Raportat la aceste considerente, Curtea de apel a constatat ca sentinta primei instante este nelegala si netemeinica, astfel ca in baza art.304 pct.9 si art.312 alin.1 Cod procedura civila a admis recursul paratei, modificand sentinta atacata in sensul respingerii actiunii reclamantei ca neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017