InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac

(Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

    Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac. Interpretarea restrictiva a impiedicarii partii de a se incadra in termenul legal de „imprejurari mai presus de vointa sa”.

Potrivit art. 103 cod procedura civila, neexercitarea oricarei cai de atac in termenul legal atrage decaderea, afara de cazul cand legea dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa sa.
In acest din urma caz, actul se va indeplini in termen de 15 zile de la incetarea impiedicari; in acelasi termen vor fi aratate si motivele impiedicarii.

Sectia civila – Decizia civila nr. 184/2.03.2006 a Curtii de Apel Alba Iulia

Prin decizia civila nr. 1313/2004 pronuntata de Tribunalul Alba, s-a respins ca tardiv apelul declarat de apelanta L.R. la data de 17.02.2005, impotriva sentintei civile ce a fost comunicata la 26.06.2004.
Cererea de repunere in termen prin administrarea de dovezi testimoniale a fost respinsa deoarece simpla imprejurare a lipsei de la domiciliul a apelantei in vara anului 2004, fiind plecata la rude in Slatina nu atrage prevederile art. 103 al. 2 cod procedura civila.
Impotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta L.R, criticand-o ca nelegala potrivit art. 304 pct. 9 cod procedura civila, deoarece nejustificat s-au respins probele cu care dovedea, potrivit art. 103 al. 2 cod procedura civila, ca a fost impiedicata din motive mai presus de vointa sa sa exercite in termenul legal calea de atac a apelului.
In consecinta, s-a solicitat ca in temeiul art. 312(3) cod procedura civila, casarea deciziei si trimiterea cauzei spre judecarea apelului, tribunalului.
Prin decizia civila nr. 184/2.03.2006 a Curtii de Apel Alba Iulia, recursul a fost respins ca nefondat.
S-a constatat legalitatea deciziei recurate deoarece pentru a fi aplicabile prevederile art. 103 al. 2 cod procedura civila cu privire la justificarea imprejurarilor de fapt care au impiedicat partea sa se incadreze in termenul legal de declarare a caii de atacprin probatiunea propusa trebuie sa se tinda la dovedirea unor imprejurari mai presus de vointa partii.
De aceea, simpla absenta de la domiciliu a partii careia i s-a comunicat hotararea judecatoreasca nu constituie un motiv „mai presus de vointa sa” si in consecinta proba unei astfel de absente nu este utila cauzei in vederea solutionarii cererii de repunere in termen.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017