InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

Hotarare care sa tina loc de act autentiv

(Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI - SECTIA CIVILA

....
Dosar nr. .........................

Sentinta civila nr. ................
Sedinta publica de la data de ..............
Instanta constituita din:
PRESEDINTE: ......................................................
GREFIER: ...........................

      Pe rol, se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamantul ...................... in contradictoriu cu paratii ........................................, avand ca obiect hotarare care sa tina loc de act autentic.
La apelul nominal facut in sedinta publica, a raspuns reclamantul, prin reprezentant conventional avocat .........................., in baza imputernicirii avocatiale nr. .................., aflata la fila ........ din dosar, lipsa fiind paratii.
Procedura de citare este legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
      Reclamantul, prin avocat, depune la dosar, in sedinta publica, actul de proprietate al autoarelor paratilor.
      Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul asupra fondului cauzei, in cadrul dezbaterilor.
      Reclamanta, prin avocat, solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulata si pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare. Precizeaza totodata ca, pe data de ........................, unul dintre parati s-a prezentat in sala si ca paratii au achiesat la pretentiile reclamantului. Nu solicita cheltuieli de judecata.
      Instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

      Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de ........................ sub nr. ..........................., reclamantul ........................ a solicitat in contradictoriu cu paratii ............................................., pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de  act de vanzare-cumparare a imobilului situat in ................................, compus din teren in suprafata de ..................mp; fara cheltuieli de judecata.
      In motivare, a aratat ca la data de ..................... s-a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare prin care autoarea paratilor s-a obligat sa instraineze catre autorii reclamantului imobilul respectiv, fiind transmisa folosinta imobilului, iar pretul achitat integral. A mai aratat reclamantul ca a solicitat in mai multe randuri autoarei paratilor incheierea actului in forma autentica, insa aceasta a refuzat.
     In drept reclamantul a invocat dispozitiile art. 1073 si art. 1077 Cod civil, art. 5 din Titlul X al Legii nr. 247/2005.
In dovedirea actiunii, reclamantul a solicitat proba cu inscrisuri, proba cu doi martori si proba cu expertiza tehnica imobiliara, probe incuviintate si administrate de instanta.
Paratii  au formulat intampinare prin care au achiesat la pretentiile reclamantului, fara a solicita probe.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Terenul situat in ......................., in suprafata de ............. mp, conform raportului de expertiza, este proprietatea paratilor, dobandit de autoarea acestora, ......................., prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. .................. de Tribunalul Ilfov-Sectia Notariat.
La data de ............... intre ................ si ................., autorii reclamantului, si autoarea paratilor s-a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare avand ca obiect terenul mentionat mai sus.
Aceasta operatiune juridica este confirmata si prin declaratia data de autoarea paratilor la data de ...................... in fata organelor fiscale, cat si de relatiile comunicate de Directia de Taxe si Impozite Locale sector 4.
Prin conventia respectiva partile s-au inteles sa perfecteze in viitor contractul de vanzare-cumparare, desi s-au inteles asupra bunului si a pretului.
Analizand admisibilitatea actiunii, instanta constata ca actul sub semnatura privata intitulat .............. indeplineste toate conditiile de valabilitate ale actului juridic civil, prevazute la art. 948 Cod civil. De asemenea, partile ante-contractante si-au indeplinit obligatiile de plata a pretului respectiv, de predare a bunului, reclamantul locuind in prezent in imobil, astfel cum au recunoscut paratii prin intampinarile formulate.
In consecinta, intrucat nu exista nici un alt impediment legal, instanta apreciaza ca, pentru respectarea dispozitiilor art. 1073 Cod civil, conform carora creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei, cea mai buna solutie pentru executarea in natura a obligatiilor asumate prin antecontract este pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare, avand in vedere si pozitia paratilor care au fost de acord cu  admiterea actiunii. De altfel, aceasta posibilitate a fost prevazuta in mod expres in dispozitiile art. 5 din Titlul X al Legii nr. 247/2005.
      Va lua act ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de reclamantul ...................., cu domiciliul in ......................... si cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la sediul ...................................................................., str. ............................. in contradictoriu cu paratii ..............., cu domiciliul in ......................................, ..............., cu domiciliul in ....................................., .................................., cu domiciliul in ............................................., ............................., cu domiciliul in ........................................................si ..........................., cu domiciliul in ........................................
Constata ca intre autorii reclamantului si autoarea paratilor a intervenit un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobilul situat in ......................................, in suprafata de .......mp.
      Prezenta hotarare tine loc de act autentic  de vanzare-cumparare.
      Ia act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.
Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, .........................

        PRESEDINTE,                                 GREFIER,
.............................                                           ...........................

Red/ Jud.I.O.P.M./4 ex.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014
actiune in constatare nulitate absoluta exceptia lipsei calitatii procesuale active - Hotarare nr. **** din data de 02.10.2014
anulare proces verbal - Hotarare nr. **** din data de 16.12.2014