InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

anulare proces verbal

(Hotarare nr. **** din data de 16.12.2014 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti


Dosar nr./2014
ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI - SECTIA CIVILA
Sentinta civila nr
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 2014
Instanta constituita din:
PRESEDINTE: A     
GREFIER: 

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile formulata de contestatoarea X in contradictoriu cu intimatul B, avand ca obiect anulare proces verbal de contraventie.
Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in sedinta publica din data de ..2014, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de ……..2014, cand a hotarat urmatoarele:

INSTANTA

Deliberind asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:
Prin cererea sa, X a formulat plingere contraventionala impotriva procesului verbal de constatare seria ISCTR nr.Z/2014 al Inspectoratului de stat pentru Transportul Rutier.
In motivare a sustinut, in esenta urmatoarele. Are in proprietate doua microbuze cu numerele de inmatriculare C si D cu care efectueaza doar curse speciale conform licentei de traseu seria CS E0/2013 emisa de …. si contractului si graficului atasate la prezenta plingere, iar nu si alte tipuri de transport de persoane. La 7.04.2014, data intocmirii procesului verbal, contestatoarea a efectuat curse regulate conform licentei de transport cu microbuzul D, in timp ce microbuzul C s-a aflat din 6.04.2014 in service timp de doua zile pentru constatare la injector si la cutia de viteze unde prezenta un zgomot suspect. A sustinut ca acest lucru rezulta din contractul deservice si comanda nr………../6.04.2014 si foii de parcurs nr.35. Cond a fost intocmit procesul verbal microbuzul nu efectua transport de persoane, nu avea o placuta "cursa speciala", nu avea pasageri, ci in microbuz se flau doar soferul si un mecanic. Microbuzul se afla in verificari, de aceea soferul nu avea la el talonul de inmatriculare care ramasese la service, dupa care s-a reintors la service pentru finalizarea reparatiilor. Soferul M nu este angajatul contestatoarei, ci este o cunostinta (contestatoarea, care este persoana juridica, nu a indicat a cui cunostinta este acel sofer) pe care a trimis-o sa duca si sa aduca microbuzul din service. De aceea, contestatoarea nu vede necesitatea transmiterii situatiei conducatorilor angajati in care sa fie mentionat si M. Contestatoarea nu isi explica modul in care agentul constatator a ajuns la concluzia ca microbuzul efectua transport de persoane atit timp cit nu a solicitat persoanei aflate in microbuz bilet de calatorie, abonament sau legitimatie de serviciu si nici nu l-a intrebat pe sofer daca se afla in posesia unui carnet de bilete de transport. Intrucit microbuzul nu efectua cursa contra cost , nu este legala retinerea de la punctele b si c din procesul verbal de contraventie. Pentru aceleasi motive nu a fost prezentat niciun document din care sa reiasa legalitatea transportului rutier efectuat. Agentul constatator nu s-a legitimat, nu era echipat corespunzator pentru ca nu purta vesta reflectorizanta, si nu a prezentat ordinul de deplasare in acea zona. Agentul constatator nu a incercat sa stabileasca in ce situatie se afla autobuzul, nu a solicitat diagrama, foaia de parcurs sau "legitimatia de service" a soferului, crezind ca autovehiculul nu detine inspectia tehnica periodica valabila. Procesul verbal a fost intocmit la ora 18.40. Ulterior s-a solicitat prezenta reprezentantului contestatoarei la sediul intimatei. Controlul in trafic incepe si se sfirseste la locul controlului. Contestatoarea nu cunoaste daca agentul constatator a avut ordin de deplasare pentru str.P, nr.4, sector 4, Bucuresti.
In drept a invocat OG 2/2002 si HG 69/2012.
In dovedire a administrat proba cu inscrisuri, depunind copii de pe procesul verbal contestat, licenta transport, licenta traseu, cartea de identitate a vehicului, alte inscrisuri, precum si comanda de lucrari nr……/6.04.2014 emisa de SC …………, contract de service  …./3.03.3014 dintre contestatoare si SC ……….., dovada achitarii amenzii in 48 ore, permis de conducere si certificat de pregatire profesionala a lui M. In cursul judecarii cauzei, la cererea instantei de a face prin inscrisuri dovada ca s-au prestat anumite servicii de reparatii si ca a achitat acele servicii, contestatoarea a depus la dosar un deviz de reparatii, factura si chitanta (filele 116 – 117).
Prin intimpinare, intimata a solicitat repspingerea contestatiei ca neintemeiata.
In aparare a sustinut urmatoarele.
Prin procesul verbal contestat, s-au constatat urmatoarele. Contravenienta nu a inregistrat niciun conducator auto in baza de date a ARR, desi are aceasta obligatie in 15 zile de la aparitia unei modificari. Contravenienta nu a respectat obligatia de a asigura existenta la bordul autovehiculului copia conforma a licentei de transport si certificatul de competenta profesionala al conducatorului. Aceaste fapte constituie contraventiile prevazuta si sanctionata de: art.5 pct.18 si art.8 al.1 lit.a HG 69/2012, art.4 57.5 si art.7 al.2 lit.a HG 69/2012 si art.4, pct.57.5 si art.7 al.2 lit.a HG 69/2012.
Procesul verbal contine mentiunile a caror lipsa este sanctionata cu nulitatea absoluta de prevederile OG 2/2001, iar pentru a interveni eventuala nulitate relativa in legatura cu alte lipsuri, contestatoarea ar fi trebuit sa dovedeasca existenta unei vatamari care sa nu poata fi inlaturata decit prin anularea procesului verbal contestat.
Agentii constatatori purtau uniforme de serviciu si echipament de protectie specific cu insemnele ISCTR. In momentul controlului, in microbuz se transportau calatori. Contravenienta nu a asigurat existenta la bordul vehiculelor a documentelor mentionate in procesul verbal. Imprejurarea ca s-ar prezenta in instanta documentele, este nerelevanta, intrucit ele nu au existat la bordul vehiculului in momentul controlului.
Serviceul auto care a emis comanda are punctul de lucru in sos……………, sector 3, iar mocrobuzul a fost oprit in str.P, nr.4, la o distanta mult prea mare pentru a putea fi veridica sustinerea contravenientei ca microbuzul se afla in cursul unor verificari. Este neveridica sustinerea ca s-a facut verificarea pe un traseu care ducea exact la traseul pe care autovehiculul contraveniente parcurge zilnic traseul.
Intimata a sustinut despre comanda nr……./6.04.2014 ca a fost intocmita pro causa.
In momentul constatarii, in microbuz se aflau calatori.
Agentul constatator detinea ordin de deplasare.
In aparare, intimata a administrat proba cu inscrisuri depunind copii de pe procesul verbal constatat, ordinul de deplasare al agentului constatator.
Prin raspunsul la intimpinare, in afara de reiterarea sustinerilor sale din cererea de chemare in judecata, contesatoarea a sustinut urmatoarele.
Dupa analizarea cererii de chemare in judecata, a intimpinarii, a raspunsului la intimpinare si a probelor administrate in cauza, instanta a retinut urmatoarele. 
Prin procesul verbal contestat contravenienta a fost sanctionata in baza art.5 pct.18 si art.8 al.1 lit.a HG 69/2012, art.4 57.5 si art.7 al.2 lit.a HG 69/2012 si art.4, pct.57.5 si art.7 al.2 lit.a HG 69/2012, intrucit la controlul din 7.04.2014, ora 18.22, efectuat pe str.P nr.4, sector 4, Bucuresti, in legatura cu microbuzul ….., apartinind contravenientei si condus de numitul M, s-a constatat nerespectarea de catre contravenienta a obligatiei de a transmite modificarile intervenite in legatura cu conducatorii auto angajati, in sensul ca nu a inregistrat niciun conducator autor in baza de date a ARR, desi are aceasta obligatie in 15 zile de la aparitia unei modificari, si nerespectarea de contravenienta a obligatiei  de a asigura existenta la bordul autovehiculului copia conforma a licentei de transport si certificatul de competenta profesionala al conducatorului.
Instanta constata ca niciuna dintre sustinerile contestatoarei nu determina nulitatea procesului verbal contestat.
Procesul verbal de contraventie beneficiaza de o prezumtie relativa de adevar in legatura cu situatia de fapt retinuta in procesul verbal ca urmare a constatarilor directe a agentului instrumentator. In cauza agentul instrumentator a constatat in mod direct savirsirea contraventiei. Prin urmare, contravenienta avea obligatia procesuala de a administra probe prin care sa dovedeasca sustinerile sale contrare.
Desi a recunoscut ca microbuzul ………. s-a aflat la data si la ora controlului in locul mentionat in procesul verbal, contravenienta a sustinut ca nu efectua transport de persoane, ci ca microbuzul se afla intr-o cursa efectuata in scop de testare, microbuzul fiind condus de M, care nu este conducator angajatul contravenientei, si ca in microbuz se mai afla un mecanic, angajat al SC …….
Aceasta sustinere este neveridica si nedovedita.
Este neveridica pentru ca distanta dintre sediul seriviceului auto (sos….) si locul unde s-a constatat contraventia este de aproximativ 10 km si se parcurge in minimum 35 minute, iar pentru verificarea sistemului de injectie nu este necesara vreo deplasare, iar pentru "constatarea existentei unor "zgomot suspect la motor" nu este necesara o deplasare atit de lunga. Chiar daca ar fi fost necesara o astfel de deplasare, este de notorietate ca traseul dintre cele doua adrese mentionate este unul extrem de aglomerat, astfel ca este neveridic sa se fi ales acel traseu, in locul unui traseu facil, de tip circular, in jurul sediului acelui service. In plus, este evident ca ora 18.55 este mult prea tirzie fata de programul de lucru al unui service.
Sustinerea este si nedovedita, pentru urmatoarele motive. Foaia de parcurs (fila 49 dosar) este un act intocmit de insasi contravenienta, fara data certa, care nu are nicio valoare probatorie impotriva tertilor. Comanda intocmita de SC ……….. (fila 50 dosar) nu face dovada ca autovehiculul s-ar fi aflat in cursul verificarilor tehnice la 7.04.2014 ora 18.22, intrucit comanda poarta data de 6.04.2014. Mai mult, in comanda nu se mentioneaza "zgomot suspect la motor" – defectiunea sustinuta de contravenienta in contestatie – ci "zgomot la mers pe drum cu denivelari", ceea ce indica faptul ca deja la 6.04.2014 fusese identificata sursa zgomotului, alta decit cea presupusa de contravenienta. Aceasta concluzie se coroboreaza si cu devizul pe baza caruia au fost intocmite factura si chitanta, deviz care poarta data de 6.04.2014 si in care se mentioneaza "constatare cu remediere". Instanta retine astfel ca la 6.04.2014 fusese deja facuta verificarea tehnica, prin urmare o noua verificare la 7.04.2014 ora 18.22 nu mai era necesara.
Contravenienta a sustinut ca la 7.04.2014 ora 18.22, adica dupa control, microbuzul s-a reintors la service pentru finalizarea reparatiilor. Aceasta sustinere este contrazisa de devizul, factura si chitanta depuse chiar de contravenienta (filele 116 – 117 dosar), din care rezulta ca "remedierea", adica reparatia, a avut loc la 6.04.2014.
Sustinerea ca soferul M nu este angajatul contestatoarei, ci este o cunostinta, probabil a administratorului contravenientei prin care s-a formulat contestatia, nu este veridica, intrucit nu s-a explicat si nu s-a dovedit motivul pentru care mijlocul de transport nu a fost condus de un angajat al contravenientei, ci de un tert, in conditiile in care conducatorul auto angajat al contravenientei era persoana cea mai indicata sa dea si sa obtina explicatiile legate de defectiunile autovehiculului in raporturile cu serviceul auto.
Instanta mai retine ca obligatia transmiterii situatiei conducatorilor angajati se mentine, indiferent cine efectueaza transportul de persoane, adica numitul M sau alt conducator auto, iar contravenienta nu a administrat dovezi contrare mentiunii din procesul verbal in sensul ca nu a inregistrat niciun conducator auto in baza de date a ARR, desi a recunoscut ca efectueaza transporturi de persoane.
Intrucit contestatoarea avea obligatia sa administreze probe contrare mentiunilor din procesul verbal in legatura cu fapta savirsita, ramin fara relevanta sustinerile contravenientei in sensul ca agentul constatator nu a solicitat persoanei aflate in microbuz bilet de calatorie, abonament sau legitimatie de serviciu si nici nu l-a intrebat pe sofer daca se afla in posesia unui carnet de bilete de transport.
Contestatoarea nu a administrat niciun fel de probe in legatura cu sustinerile sale in sensul ca agentul constatator nu s-a legitimat, nu era echipat corespunzator pentru ca nu purta vesta reflectorizanta. Dar instanta mai retine ca, fie si in cazul in care ar fi fost dovedite aceste sustineri, ele nu ar fi atras nulitatea procesului verbal.
Instanta mai retine ca eventuala lipsa a unui ordin de deplasare a agentului constatator pentru str.x, nu determina nulitatea procesului verbal de contraventie. Aceasta deoarece nu exista o norma legala care sa stabileasca obligatia unui agent constatator de a detine fie o aprobare speciala, fie o investire precisa, fie un ordin de deplasare, in care sa se mentioneze adresa exacta la care sa se efectueze controlul.
In consecinta, instanta constata ca nu a fost rasturnata prezumtia de adevar de care beneficiaza procesul verbal de contraventie in legaura cu mentionarea situatiei de fapt.
Instanta constata ca nu exista vicii de forma ale procesului verbal care sa atraga nulitatea absoluta a acestuia.
In consecinta, instanta va respinge contestatia ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge contestatia formulata de contestatorea, in contradictoriu cu intimatul, ca neintemeiata.
 Cu apel in 30 zile de la comunicare, cererea de apel depunindu-se la Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti.
 Pronuntata in sedinta publica, astazi, 16.12.2014

PRESEDINTE,                    GREFIER,                                                                                  
          
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016