InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata.

(Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata.

Angajarea cheltuielilor de judecata inainte de termenul de judecata la care instanta a luat act de renuntarea la judecata a creditorilor apelanti presupune ca au fost efectuate in  vederea judecatii astfel ca in cauza devin incidente dispozitiile art. 246 alin. 3 Cod procedura civila privind obligarea reclamantului la cheltuieli daca renuntarea s-a facut dupa comunicarea cererii de chemare in judecata. Sub acest aspect, nu prezinta relevanta data depunerii si inregistrarii cererii de renuntare  a apelantilor atata vreme cat, judecarea cererii de renuntare  a avut loc, la termen, dupa momentul inregistrarii cand, in fapt, cheltuielile  au fost  solicitate.

Sectia civila Decizia civila nr. 316/07 aprilie 2006

Prin decizia civila nr. 8/2006 pronuntata de Tribunalul Sibiu in dosar nr. 4816/2005, , in temeiul art. 246 Cod pr. civ. s-a luat act de renuntarea la judecata a creditorilor S. A. si S. G. in contradictoriu cu debitorii B. N. si B. A. in apelul declarat de creditori impotriva Incheierii nr. 485/E/2005 pronuntata de Judecatoria Sibiu in dosar nr. 387/E/2005 prin care s-a respins cererea creditorilor de incuviintare a executarii silite a Sentintei civile nr. 4576/2004 a Judecatoriei Sibiu.
Prin aceeasi decizie s-a respins cererea intimatilor de obligare a apelantilor la plata cheltuielilor de judecata cu motivarea ca acestea au fost angajate ulterior depunerii cererii de renuntare.
Impotriva acestei decizii au declarat recurs debitorii intimati solicitand schimbarea in parte a hotararii in sensul obligarii creditorilor apelanti la plata cheltuielilor de judecata efectuate in apel.
In motivarea recursului se sustine ca  respectivele cheltuieli, reprezentand onorariu de avocat au  fost angajate inainte de primul termen de judecata, imediat dupa primirea citatiei.
In drept, art. 309 pct. 9 Cod pr. civ.
Verificand legalitatea si temeinicia sentintei atacate se constata ca recursul este fondat.
Intr-adevar, atat chitanta de plata a onorariului de avocat nr. 74/28.12.2005 (fila 15) cat si imputernicirea avocatiala din 4.01.2006 (f. 16) dovedesc faptul ca aceste cheltuieli au fost angajate inainte de termenul de judecata la care instanta a luat act de renuntare la judecata a creditorilor apelanti, ceea ce, in mod logic, presupune ca au stiut de judecata inainte de acest termen, din 10.01.2006, fiind, de altfel, prezenti la judecata impreuna cu aparatorul ales.
Sub acest aspect, nu prezinta relevanta data la care creditorii apelanti au depus si inregistrat la instanta cererea de renuntare la judecata, legalitatea si temeinicia acesteia   putand fi discutata si apreciata doar la termenul fixat de instanta.
Rezulta, prin urmare ca instanta de apel a interpretat gresit dispozitiile art. 246 Cod pr. civ., trebuind sa faca aplicarea in speta a disp. art. 246 alin 3 Cod pr. civ., si sa oblige pe creditorii apelanti la plata cheltuielilor de judecata reprezentand onorariu de avocat, angajate dupa primirea cererii de chemare in judecata si inainte de termenul fixat de instanta pentru judecarea cauzei.
Fiind indeplinit in cauza motivul de casare prev. de art. 304 pct. 9 Cod pr. civ. se va admite recursul de fata cu consecinta schimbarii deciziei atacate in sensul celor mai sus mentionate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017