InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Zarnesti

Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP

(Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011 pronuntata de Judecatoria Zarnesti)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Zarnesti | Jurisprudenta Judecatoria Zarnesti


Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele :

      Prin rechizitoriul nr.243/P/2006, din data de 24.07.2007, al Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti a fost trimis in judecata, in stare de libertate, inculpatul D.T.C pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prevazuta de art.248 C.Pen., pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prevazuta de art.215Ή alin.1 C.Pen. si pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii, prevazuta de art.292 C.Pen., cu aplicarea art.33 lit.a C.Pen.
In actul de sesizare, s-a retinut, in esenta ca, in data de 9.09.2005 la Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov a fost inregistrata sesizarea Curtii de Conturi a Romaniei - Directia de Control Financiar Ulterior a Judetului Brasov, din cuprinsul careia rezulta ca in urma unui control efectuat la unitatea administrativa – comuna Vulcan s-au constatat mai multe incalcari ale normelor legale de catre inculpatul D.T.C care au avut ca urmare crearea unui prejudiciu in patrimoniul unitatii administrative anterior mentionate.
      In urma verificarilor s-a stabilit ca in cursul anului 2004, respectiv in data de 1.08.2004, s-a incheiat contractul numarul 2168 intre Primaria Vulcan si reprezentantii legali ai S.C. G.I S.R.L. Codlea,  iar obiectul acestui contract l-a constituit vanzarea de masa lemnoasa de catre unitatea administrativa. Acest contract avea ca obiect gestionarea, procesarea, valorificarea de masa lemnoasa. Analizand obligatiile prestatorului (S.C. G.I S.R.L.) din acest contract s-a constatat faptul ca acesta trebuia sa preia masa lemnoasa direct din parcela forestiera.  Incheierea acestui  contract nu a fost aprobata de Consiliu Local Vulcan desi potrivit legii administratiei publice locale acest organism are drept de administrare a patrimoniului unitatii administrative.
      Anterior datei de 1.08.2004 Primaria Vulcan a incheiat un contract de administrare cu Regia Nationala a Padurilor Directia Silvica prin care a fost incredintate acestei regii in exploatare o suprafata de 1684,8 ha teren cu vegetatie forestiera, potrivit art.27 din acest contract administratorul avea obligatia sa predea proprietarului masa lemnoasa la drum auto dupa ce au fost achitate integral cheltuielile de administrare. Acest contract a fost incheiat la 24.03.2004 si are numarul de inregistrare 185.
      In data de 17.09.2004 si respectiv 5.10.2004 unitatea administrativa Vulcan reprezentata prin inculpatul D.C a solicitat reprezentantilor legali ai Directiei Silvice Brasov sa puna la dispozitia proprietarului pe picior masa lemnoasa din partidele 1151 Pleasa si 1134 Paraul Cramului. Raspunsul la aceasta solicitare a fost comunicat la data de 24.11.2004 prin adresa numarul 10385 in care s-a mentionat in mod expres ca administratorul urmeaza sa aplice dispozitiile art. 27 din contract. La data de 5.11.2004 invinuitul D.C in adresa nr.3183 emisa in calitate de reprezentant legal al comunei Vulcan si-a exprimat disponibilitatea sa achite toate cheltuielile de exploatare a partidei 1134 Paraul Cramului, chiar si pe cele care depasesc cotele de redeventa. Precizam faptul ca  masa lemnoasa din partida  Paraul Cramului a fost incredintata pentru exploatare S.C. G.I S.R.L. Codlea. Ulterior R.N.P. Directia Silvica Brasov a incheiat un contract de exploatare a partidei mai sus mentionate cu S.C. G.I S.R.L. Codlea, contravaloarea lucrarilor efectuate au fost achitate de  Directia Silvica prin ordinul de plata nr.422 din 22.12.2007. Ulterior aceste cheltuieli au fost achitate de Primaria Vulcan conform facturii nr.0203746 din 31.01.2005. Desi pretul stabilit prin contractul nr.2168 incheiat intre Primaria Vulcan si S.C. G.I S.R.L. a avut in vedere vanzarea de masa pe picior si in conditiile in care contravaloarea lucrarilor de exploatare (taiere,fasonare,transport la drum auto ) au fost platite de  Directia Silvica a Judetului Brasov intre invinuit in calitate de reprezentant legal al unitatii administrative si S.C. G.I nu a intervenit nici o modificare a pretului in sensul majorarii acestuia si includerii in cuantum a cheltuielilor de exploatare si transport la drum auto. Nu exista nici un act incheiat intre unitatea administrativa si societatea anterior mentionata din care sa rezulte ca s-a solicitat sau au fost recuperate cheltuielile de exploatare. Valoarea prejudiciului cauzat Primariei Vulcan prin derularea acestui contract este de 11987,4136 lei.
      In continuare s-a aratat ca, urmare a notei de control financiar intocmita de Curtea de Conturi s-a stabilit ca inculpatul a achizitionat din banii primariei doua anvelope in cuantum de 1712,5290 lei in baza facturii nr.6213294 din 18.12.2004 si achitate cu ordinul de plata nr.1055 din 21.12.2004. Bunurile achizitionate in baza documentelor anterior mentionate au fost insusite de invinuit si folosite in interes personal. Inculpatul a recunoscut ca cele doua anvelope au fost montate pe autoturismul proprietate personala intrucat i-au fost distruse doua anvelope identice in fata primariei si a apreciat ca ar fi fost de datoria acesteia sa il despagubeasca.
      Potrivit legii administratiei publice locale in cadrul unitatilor administrative locale primarul are calitatea de ordonator de credite.
      Prin actul de sesizare s-a mai aratat ca, la data de 10.04.2006, inculpatul a depus la Prefectura Judetului Brasov declaratia de interese, iar la rubrica la care trebuia sa  mentioneze daca are calitatea de asociat, membru in organele de conducere, administrare si control al unei societati comerciale inculpatul a barat spatiul respectiv desi avea calitatea de asociat unic si administrator al S.C. L. S.R.L., incepand din anul 2004. La data de 28.02.2005 si respectiv 28.02.2006 inculpatul a depus declaratiile pe proprie raspundere la Administratia Finantelor Publice a municipiului Codlea din care rezulta ca in anii financiari 2004, 2005 aceasta societate nu a desfasurat activitate.
      In faza de urmarire penala au fost administrate urmatoarele probe: declaratiile invinuitului D.T.C (filele 183-197), proces – verbal de constatare a efectuarii actelor premergatoare (fila 13), procesul – verbal inregistrat la Curtea de Conturi a Romaniei, Directia de Control Financiar Ulterior, Judetul Brasov, sub numarul 1123/09.09.2005 si anexele acestuia (file 16-182), copia xerox a contractului 496/10.11.2004 ( filele 225-230), adresa 1151/20.04.2007 a ocolului Silvic Brasov (filele 231-232), copia xerox a adresei 10385/24.11.2004 a Directiei Silvice Brasov (fila 233), copia xerox a adresei 7933/17.09.2004 a Primariei Comunei Vulcan (fila 234), copia xerox a adresei 2700/01.10.2004 a Primariei Comunei Vulcan (fila  235), copia xerox a adresei 2928/14.10.2004 a Primariei Comunei Vulcan (fila 236), copia xerox a adresei 3183/05.11.2004 a Primariei  Vulcan (fila 237), adresa 944/12.02.2007 a Directiei Silvice Brasov, copii xerox procese verbale de predare – primire masa lemnoasa din partida 1134 Paraul Cramului exploatata de S.C. G.I S.R.L. (filele 241-275), delegatia 3369/22.11.2004 emisa de Primaria Comunei Vulcan (fila 276), contractul de administrare nr. 185/24.03.2004 ( filele 277-279), copia xerox a situatiei privind veniturile si cheltuielile realizate in anul 2004 in cadrul contractului de administrare nr. 185/24.03.2004, proprietar Primaria Vulcan (fila 280), copia xerox a facturii 9715700/21.12.2004 emisa de S.C. G.I S.R.L. catre Ocolul Silvic Codlea (fila 281), copia xerox a ordinului de plata 422/22.12.2004 emis de Ocolul Silvic Codlea in favoarea S.C. G.I S.R.L.(fila 282), copia xerox a facturii BVWFA nr. 0203746(fila 283), copia xerox a facturii BVWFA nr.01832905/23.02.2005 (fila 284), copia xerox a ordinului de plata 40/24.02.2005 emis de Ocolul Silvic Codlea in favoarea S.C. G.I S.R.L.(filele 285), copia xerox a facturii BV AGA nr.0891900 (fila 286), copia xerox a ordinului de plata 656/01.10.2004 emis de S.C.G.I S.R.L. in favoarea Primariei Vulcan(filele 287-288), copiile xerox ale declaratiilor pe proprie raspundere depuse de D.C.T la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov in legatura cu S.C. L. S.R.L. aferent anilor 2004,2005(filele 289-291), situatia S.C. L. S.R.L. conform evidentelor Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov (filele 292-293), copia xerox a cererii 28/21.04.2005 depuse de D.C.T la Asociatia Oamenilor de Afaceri „ Pro Invest”(fila 294-298), lista pe parteneri pentru Primaria Vulcan emisa de Ocolul Silvic Codlea, aferent perioadei 01.01.2004 – 30.12.2005, in copie xerox (filele 299-300), raportul de constatare tehnico – stiintifica nr. 135596/26.02.2007 (filele 301-302), declaratiile olografe si pe formular ale martorului M.A.Z (filele 303-304), declaratiile olografe si pe formular ale martorului G.M.D.(filele 305-306), declaratia olografa si pe formular ale martorului V.L.B.D(filele 307-308), declaratia olografa si pe formular ale martorului B. I. (filele 309-310), declaratia olografa si pe formular ale martorului S. S. (filele 311-312), declaratia olografa si pe formular ale martorului C. G. (filele 313-314), declaratia olografa si pe formular ale martorului M. G. (filele 315-316), declaratia olografa si pe formular ale martorului R. A. D. ( filele 317-318), declaratia olografa si pe formular ale martorului E. D. ( filele 319-320), declaratia olografa a martorului  N. D. (filele 321), declaratia olografa a martorului  S. S. (fila 322), declaratia olografa a martorului  M. D. (fila 323), declaratia olografa a martorului  C. G. (fila 324), declaratia olografa a martorului  M. G. (fila 325), declaratia olografa a martorului  I. S. (fila 326), declaratia olografa a martorului  C. I. (fila 328-330), declaratia olografa a martorului  G. M. D. (fila 331), situatiile S.C.R.M S.R.L. ,S.C.R. E. C. S.R.L., C. C. S.R.L.(filele 332-339), inscrisuri trimise de la S.C. R. M. S.R.L. la I.T.M. BRASOV, PRIMARIA COMUNEI VULCAN, OCOLUL SILVIC ZARNESTI, I.R.S.T.V. – DIRECTIA SILVICA BRASOV, S.C. G.I S.R.L. (filele 340-1053).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

In fapt:
1. La data de 24.03.2004 s-a incheiat intre DIRECTIA SILVICA BRASOV, in calitate de administrator si COMUNA VULCAN, in calitate de proprietar beneficiar, contractul de administrare nr.185, autentificat prin incheierea nr.471/24.03.2004 a BNP Molnar Gyongyike, avand ca obiect administrarea de catre DIRECTIA SILVICA BRASOV a fondului forestier, proprietate publica a COMUNEI VULCAN.
Prin conventia partilor s-a stabilit regula potrivit careia administratorul este cel care valorifica masa lemnoasa, ori prin vanzarea pe picior la agenti economici ori in regie proprie – art.7 din contractul de administrare nr.185/24.03.2004.
      Potrivit art.24 alin.1 din acelasi contract, activitatea tehnico-economica de administrare a padurii se va desfasura in baza unui buget de venituri si cheltuieli, intocmit de administrator si avizat de beneficiar, iar potrivit alin.4, cheltuielile pentru lucrarile efectuate se vor deconta distinct, pe baza devizelor de lucrari aprobate de proprietar si a situatiilor lucrarilor efectiv realizate.
      In art.27 din contractul de administrare nr.185/24.03.2004 a fost prevazuta exceptia de la regula, potrivit careia, la solicitarea proprietarului administratorul poate preda acestuia masa lemnoasa fasonata la drum auto pe baza de documente de insotire a materialului lemnos (filele 121-123 DJ).
      La data de 30.03.2004 s-a incheiat intre SC G.I SRL, in calitate de prestator si PRIMARIA COMUNEI VULCAN, in calitate de beneficiar, contractul nr.317, avand ca obiect gestionarea, procesarea si valorificarea cantitatii de masa lemnoasa rezultata in urma exploatarii partidei nr.1151/PR-CO PLESA 2, cu termen final de procesare in data de 15.01.2005, urmand ca beneficiarul sa primeasca, in schimbul masei lemnoase predate prestatorului, suma de 239598 RON.
      S-a mai prevazut in cuprinsul contractului nr.317/30.03.2004 ca a avut la baza, pentru beneficiar, acordul Consiliului Local Vulcan, care, in sedinta din data de 30.03.2004, a votat in unanimitate prevederile acestui contract.
      Contractul nr.317/30.03.2004 a fost semnat pentru beneficiar – PRIMARIA COMUNEI VULCAN de primarul comunei, avocat si contabilul comunei (fila 124 DJ).
      La data de 10.08.2004 s-a incheiat intre SC G.I SRL, in calitate de prestator si PRIMARIA COMUNEI VULCAN, in calitate de beneficiar, contractul nr.2168, in fapt un contract cadru, avand ca obiect gestionarea, procesarea si valorificarea cantitatii de masa lemnoasa rezultata din cotele de masa  lemnoasa atribuite COMUNEI VULCAN pe perioada de valabilitate a contractului, anume 10.08.2004-20.12.2008, urmand ca pretul sa fie stabilit ulterior.
      In cuprinsul contractului nr.2168/10.08.2004 nu s-a mai prevazut ca a avut la baza, pentru beneficiar, acordul Consiliului Local Vulcan, intrucat a fost incheiat fara a exista o hotarare a Consiliului care sa dispuna incheierea contractului in forma avuta in vedere de parti.
      Contractul nr.2168/10.08.2004 a fost semnat pentru beneficiar – PRIMARIA COMUNEI VULCAN de noul primar al comunei - inculpatul D.T.C, avocat si contabilul comunei (fila 117 DJ).
      In data de 01.11.2004, de asemenea, fara a exista vreo hotarare a Consiliului local, s-a incheiat intre SC G.I SRL, in calitate de prestator si PRIMARIA COMUNEI VULCAN, in calitate de beneficiar, un act aditional la contractul nr.2168/10.08.2004, act aditional prin care s-a precizat obiectul contractului, in sensul ca masa lemnoasa preluata de catre prestator o reprezinta cantitatea evidentiata in APV nr.1134 Paraul Cramului, cu un volum total de 853 mc, in valoare de 38896 RON, iar cota de profit pentru masa lemnoasa contractata este de 30%, contravaloarea masei lemnoase contractate ridicandu-se la suma de 50564 RON.
      Actul aditional la contractul nr.2168/10.08.2004 a fost semnat pentru beneficiar – PRIMARIA COMUNEI VULCAN doar de noul primar al comunei - inculpatul D.T.C (fila 118 DJ).
      Incheierea contractului nr.2168/10.08.2004 si a actului aditional din data de 01.11.2004 nu au fost aduse la cunostinta Consiliului local, inculpatul in mod voit tinand ascunsa intervenirea acestei conventii, aspect ce rezulta din examinarea procesului-verbal al sedintei Consiliului local Vulcan, din data de 19.11.2004.
      In acest proces-verbal s-au consemnat urmatoarele: „ Domnul consilier D. I. sesizeaza ca in Valea Cramului se exploateaza masa lemnoasa si intreaba cine exploateaza. Domnul primar spune ca luna trecuta s-a facut licitatie la Directia Silvica pentru aceasta partida si a castigat firma Goldex, care exploateaza acolo masa lemnoasa” (file 499 DUP).
La data de 09.04.2004 a fost inregistrat la Ocolul Silvic Codlea, sub nr.1236, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004, avizat de beneficiar, BVC intocmit de DIRECTIA SILVICA BRASOV in baza contractului de administrare nr.185/24.03.2004.
In acest BVC s-a prevazut ca venitul ce va rezulta din exploatarea partidei 1134, cu un volum total de 853 mc, va fi de 38900 RON (fila 129 DJ).
Instanta constata, din examinarea contractului nr.2168/10.08.2004, astfel cum a fost modificat prin actul aditional incheiat la data de 01.11.2004, ca prestatorul – SC G.I SRL urma sa preia pentru exploatare masa lemnoasa pe picior, pretul – 50564 RON fiind raportat la valoarea pe picior a masei lemnoase contractate – 38896 RON + (30% * 38896 RON).
Acest aspect rezulta si din declaratia inculpatului care a aratat ca masa lemnoasa ce a facut obiectul contractului nr.2168/10.08.2004, astfel cum a fost modificat prin actul aditional incheiat la data de 01.11.2004, urma sa fie predata pe picior prestatorului – SC G.I SRL (fila 196 DUP), precum si din adresele trimise de PRIMARIA COMUNEI VULCAN catre DIRECTIA SILVICA BRASOV, prin care i se solicita celei din urma sa puna la dispozitie, pe picior, masa lemnoasa aferenta partidei 1134 Paraul Cramului (filele 234-235 DUP).
Intrucat, potrivit art.27 din contractul de administrare nr.185/24.03.2004, DIRECTIA SILVICA BRASOV putea preda beneficiarului masa lemnoasa la drum auto, i-a comunicat PRIMARIEI COMUNEI VULCAN acest aspect si a propus organizarea unei licitatii pentru prestarea acestui serviciu (fila 235 DUP).
Desi prin contractul nr.2168/10.08.2004, astfel cum a fost modificat prin actul aditional incheiat la data de 01.11.2004, s-a convenit ca prestatorul – SC G.I SRL sa preia pentru exploatare masa lemnoasa pe picior, urmand sa suporte astfel toate cheltuielile, prin adresa nr.3183/05.11.2004, emisa de PRIMARIA COMUNEI VULCAN si semnata de primar D.T.C, i s-a comunicat DIRECTIEI SILVICE BRASOV ca poate demara procedura de organizare a licitatiei, mentionandu-se ca PRIMARIA COMUNEI VULCAN isi exprima disponibilitatea de a suporta toate cheltuielile rezultate din aceasta lucrare (fila 237 DUP).
In baza acestui raspuns si a licitatiei organizate, DIRECTIA SILVICA BRASOV, in calitate de beneficiar a incheiat cu SC G.I SRL, in calitate de prestator, contractul nr.496/10.11.2004, avand ca obiect prestarea de servicii de exploatari forestiere la Ocolul Silvic Codlea – scoaterea masei lemnoase la drum auto, la partida 1134, cu un volum brut de 853 mc si cu un tarif de 15.75 RON/mc, fara TVA, cota de agenti economici 2004, proprietar PRIMARIA COMUNEI VULCAN, valoarea totala a contractului fiind de 13434.75 RON, fara TVA (fila 119 DJ).
Pentru prestarea serviciului de scoatere la drum a masei lemnoase din partida 1134, SC G.I SRL a facturat catre DIRECTIA SILVICA BRASOV suma de 15200 RON (filele 281 si 284 DUP), suma achitata de DIRECTIA SILVICA BRASOV (filele 282 si 285 DUP).
Avand in vedere ca a platit aceste servicii, DIRECTIA SILVICA BRASOV a inclus suma platita la cheltuielile pentru anul 2004 si, pentru ca veniturile au fost mai mici decat cheltuielile, diferenta de 14265 RON, dintre cheltuielile efectuate si veniturile realizate, a fost facturata catre PRIMARIA COMUNEI VULCAN, la data de 31.01.2005, indicandu-se ca temei contractul de administrare nr.185/24.03.2004 si adresa nr.3183/05.11.2004, emisa de PRIMARIA COMUNEI VULCAN (filele 280 si 283 DUP).
Fara a se supune aprobarii Consiliului local situatia privind veniturile si cheltuielile realizate in anul 2004 in cadrul contractul de administrare nr.185/24.03.2004, la data de 15.06.2005, PRIMARIA COMUNEI VULCAN a achitat suma de 14265 RON catre DIRECTIA SILVICA BRASOV (fila 145 DJ).
Instanta constata ca prin suportarea cheltuielilor legate de scoaterea materialului lemnos la drum auto, suma efectiv realizata de PRIMARIA COMUNEI VULCAN in urma incheierii contractului nr.2168/10.08.2004, astfel cum a fost modificat prin actul aditional incheiat la data de 01.11.2004, a fost de 37129.25 RON (50564 RON - 13434.75 RON), suma mai mica decat suma de 38900 RON, prevazuta in BVC a fi incasata in baza contractului de administrare nr.185/24.03.2004, incheiat cu DIRECTIA SILVICA BRASOV.
Potrivit art.21 alin.1 din Legea nr.215/2001, autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive.
Potrivit art.38 alin.2 lit.f si lit.g, Consiliul local are printre atributiile principale: administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei si hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau orasului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii.
Potrivit art.68 alin.1 lit.b, lit.d si lit.g din Legea nr.215/2001, Primarul are printre atributiile principale: asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local, iar in situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect, prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local, verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate.
Potrivit art.1 alin.1 din HG nr.85/2004 – pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica, catre agentii economici –, masa lemnoasa pe picior sau fasonata, care se valorifica anual, potrivit legii, din fondul forestier proprietate publica, se vinde agentilor economici in conditii specifice economiei de piata, prin licitatie sau prin negociere directa.
Rezulta astfel, din corelarea dispozitiilor legale amintite, ca administrarea domeniului public este atributia Consiliului local, aceasta autoritate publica fiind singura care poate hotari darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau orasului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii.
In acest cadru, Primarul are atributia de a asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local, iar in situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect.
      Potrivit art.5 alin.1 din Legea nr.215/2001, forma in vigoare intre 07.05.2004 – 06.12.2004, competentele si atributiile autoritatilor administratiei publice locale se stabilesc numai prin lege, iar aceste competente sunt depline si exclusive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
      Astfel, din examinarea probelor administrate in prezenta cauza, instanta constata, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca prin incheierea contractului nr.2168/10.08.2004, astfel cum a fost modificat prin actul aditional incheiat la data de 01.11.2004, inculpatul, in calitate de primar al COMUNEI VULCAN, si-a depasit competenta prevazuta de lege, arogandu-si atributii stabilite de lege in competenta Consiliului Local, iar in derularea acestui contract, incheiat prin depasirea competentelor, inculpatul, in calitate de primar, nu a respectat clauzele convenite, asumandu-si obligatia de a suporta cheltuielile legate de scoaterea materialului lemnos la drum, desi conform contractului aceste cheltuieli trebuia sa fie suportate de cealalta parte, cauzand un prejudiciu COMUNEI VULCAN in cuantum de 15200 lei.
      2. In data de 18.12.2004, PRIMARIA COMUNEI VULCAN a achizitionat doua anvelope auto in valoare de 1712.53 RON, achitate cu OP nr.1055/21.12.2004, anvelope care au fost montate la autoturismul proprietate personala a inculpatului.
      Aceste aspecte rezulta din coroborarea declaratiei inculpatului (fila 47 DJ), care a aratat ca intr-adevar a dispus cumpararea a doua anvelope auto cu banii primariei, anvelope pe care le-a montat la autoturismul proprietate personala, cu nr. de inmatriculare BV-XZ-!!!, cu copia facturii si a ordinului de plata (filele 74-75 DUP).
      Astfel, din examinarea probelor administrate in prezenta cauza, instanta constata, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca la data de 18.12.2004, inculpatul, in calitate de primar al COMUNEI VULCAN, a dispus achizitionarea a doua anvelope auto in valoare de 1712.53 RON, anvelope care au intrat astfel in patrimoniul COMUNEI VULCAN, iar dupa achizitionare, inculpatul si-a insusit cele doua anvelope din patrimoniul COMUNEI VULCAN, de a carui administrare era raspunzator, potrivit art.68 alin.1 lit.v din Legea nr.215/2001, in vigoare la acea data.
      Instanta constata ca la data de 18.07.2005, inculpatul a achitat contravaloarea celor doua anvelope, prejudiciul fiind astfel recuperat (fila 76 DUP).
      3. La data de 10.04.2005, inculpatul, in calitate de primar al COMUNEI VULCAN, a completat declaratia de interese, aceasta declaratie fiind inregistrata sub nr.4/10.04.2005 (fila 208 DUP).
      In cuprinsul acestei declaratii, la rubrica privind calitatea de asociat sau actionar la societati comerciale, inculpatul a barat locul destinat completarii, aratand astfel ca nu are calitatea de asociat sau actionar la societati comerciale, desi la acea data era asociat unic si administrator al SC L. SRL, J08/701/2004, CUI 16292912 (filele 292-293 DUP).
      Astfel, din examinarea probelor administrate in prezenta cauza, instanta constata, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca, la data de 10.04.2005, inculpatul a declarat necorespunzator adevarul, omitand sa indice in cuprinsul declaratiei de interese, data in calitate de primar al COMUNEI VULCAN, inregistrata sub nr.4/10.04.2005, ca are calitatea de asociat unic si administrator al SC L. SRL, J08/701/2004, CUI 16292912.
      In drept:
      1. Instanta constata ca fapta inculpatului D.T.C care, prin incheierea contractului nr.2168/10.08.2004, astfel cum a fost modificat prin actul aditional incheiat la data de 01.11.2004, in calitate de primar al COMUNEI VULCAN, si-a depasit competenta prevazuta de lege, arogandu-si atributii stabilite de lege in competenta Consiliului Local, iar in derularea acestui contract, incheiat prin depasirea competentelor, inculpatul, in calitate de primar, nu a respectat clauzele convenite, asumandu-si obligatia de a suporta cheltuielile legate de scoaterea materialului lemnos la drum, desi conform contractului aceste cheltuieli trebuia sa fie suportate de cealalta parte, cauzand un prejudiciu COMUNEI VULCAN in cuantum de 15200 lei, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prevazuta de art.248 C.Pen.
      Sub aspectul laturii obiective exista actiunea inculpatului care, in calitate de primar, a incheiat, in numele COMUNEI VULCAN, un contract avand ca obiect exploatarea si valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa proprietatea publica a COMUNEI VULCAN, desi nu avea abilitarea legala de a hotari incheierea unor asemenea contracte, precum si actiunea de executare defectuoasa a contractului astfel incheiat, realizata prin asumarea fara nici un temei a unor obligatii contractuale prevazute in sarcina celeilalte parti, actiune care a cauzat COMUNEI VULCAN un prejudiciu in cuantum de 15200 lei.
      Sub aspectul laturii subiective, instanta constata ca inculpatul a actionat cu intentie directa, pentru ca acesta a prevazut ca prin incheierea contractului isi depaseste sfera sa de competenta legala si intra in competenta conferita de lege Consiliului local si, de asemenea, a prevazut ca prin incheierea abuziva a contractului va cauza un prejudiciu COMUNEI VULCAN si a urmarit producerea  acestor rezultate, aspect ce reiese din atitudinea inculpatului, care, pe de-o parte, a tinut ascunsa atat incheierea contractului, cat si derularea acestuia, prezentandu-le consilierilor locali o versiune neadevarata a starii de fapt, conform careia exploatarea partidei 1134 se face de catre DIRECTIA SILVICA BRASOV, abilitata in baza contractului de administrare incheiat cu COMUNA VULCAN, iar, pe de alta parte, si-a asumat obligatii in contra celor contractuale, dispunand efectuarea de plati nedatorate care au avut ca rezultat obtinerea unui pret mai mic decat cel care ar fi fost obtinut de COMUNA VULCAN de la DIRECTIA SILVICA BRASOV, in lipsa incheierii acestui contract.
La stabilirea in concret a pedepsei, instanta va tine seama, pe de-o parte, de faptul ca inculpatul nu este recidivist si ca este o persoana tanara care are inca posibilitatea sa se indrepte si sa isi gaseasca un rost in viata, iar, pe de alta parte, de faptul ca inculpatul, in calitatea sa de primar, ar fi trebuit sa reprezinte pentru ceilalti membri ai comunitatii un exemplu de cetatean care respecta legea.
De asemenea, la stabilirea pedepsei instanta va avea in vedere si faptul ca prin incheierea oculta a contractului, fara a se respecta procedurile de licitatie publica sau negociere directa, inculpatul a creat o stare de neincredere a persoanelor in autoritatile publice, generand sentimentul ca atribuirea bunurilor sau serviciilor publice are loc intotdeauna pe ascuns si nu in conditii de transparenta si egalitate a sanselor.
In aceste conditii, instanta ii va aplica inculpatului pedeapsa de 2 (doi) ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prevazuta de art.248 C.Pen.
      Avand in vedere faptul ca savarsirea unei infractiuni care aduce atingere unor activitati de interes public il face nedemn pe inculpat sa fie ales intr-o autoritate publica sau intr-o functie electiva publica, precum si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, instanta va aplica inculpatului pe langa pedeapsa cu inchisoarea si pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a II-a si lit.b C.Pen., in conditiile prevazute de art.71 C.Pen.
      2. In drept, instanta constata ca fapta inculpatului D.T.C care, la data de 18.12.2004, in calitate de primar al COMUNEI VULCAN, a dispus achizitionarea a doua anvelope auto in valoare de 1712.53 RON, anvelope care au intrat astfel in patrimoniul COMUNEI VULCAN, iar dupa achizitionare si-a insusit cele doua anvelope din patrimoniul COMUNEI VULCAN, de a carui administrare era raspunzator, potrivit art.68 alin.1 lit.v din Legea nr.215/2001, in vigoare la acea data, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de delapidare, prevazuta de art.215Ή alin.1 C.Pen.
      Sub aspectul laturii obiective exista actiunea inculpatului care, in calitate de primar, si-a insusit doua anvelope auto din patrimoniul COMUNEI VULCAN, de a carui administrare era raspunzator, potrivit art.68 alin.1 lit.v din Legea nr.215/2001, in vigoare la acea data.
      Sub aspectul laturii subiective, instanta constata ca inculpatul a actionat cu intentie directa, pentru ca acesta a cunoscut ca anvelopele se gasesc in patrimoniul COMUNEI VULCAN si ca, prin montarea lor la autoturismul personal, le va scoate din acest patrimoniu cu consecinta diminuarii acestuia si a urmarit acest rezultat.
      Instanta va inlatura apararea inculpatului potrivit careia legea ii permitea sa isi insuseasca cele doua anvelope cu titlu de decont cheltuieli, pentru ca si in ipoteza in care legea permite decontarea unor cheltuieli, trebuie urmata o procedura stabilita de lege.
      Astfel, instanta constata ca inculpatul face referire la dispozitiile HG nr.543/1995; potrivit pct.35 din acest act normativ, salariatii institutiilor publice incadrati pe functii pentru care, prin fisele posturilor, sunt stabilite sarcini care necesita deplasari frecvente cu mijloace de transport in comun au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu in cadrul localitatii in care isi desfasoara activitatea.
      Potrivit pct.36 din HG nr.543/1995, decontarea cheltuielilor de transport mentionate la pct.35 se efectueaza, de regula, lunar, pe baza unei note justificative aprobate de conducatorul institutiei publice sau de o alta persoana desemnata de catre acesta, in care trebuie sa se specifice mijloacele de transport utilizate si cheltuielile efectuate, insotita de actele doveditoare.
      Or, in prezenta cauza, instanta constata ca nu suntem in cazul decontarii cheltuielilor, pentru ca nu numai ca nu exista la dosar vreo nota justificativa insotita de acte doveditoare, ci nu exista nici macar o cerere de decontare formulata de catre inculpat; in prezenta cauza instanta constata ca inculpatul pur si simplu a dispus cumpararea unor anvelope care sa fie folosite la unul dintre autoturismele PRIMARIEI COMUNEI VULCAN, insa, dupa cumparare si-a insusit cele doua anvelope, fara a justifica in vreun fel aceasta actiune, prima justificare fiind facuta doar in momentul controlului efectuat de Curtea de Conturi.
La stabilirea in concret a pedepsei, instanta va tine seama, pe de-o parte, de faptul ca inculpatul nu este recidivist si ca este o persoana tanara care are inca posibilitatea sa se indrepte si sa isi gaseasca un rost in viata, iar, pe de alta parte, de faptul ca inculpatul, in calitatea sa de primar, ar fi trebuit sa reprezinte pentru ceilalti membri ai comunitatii un exemplu de cetatean care respecta legea.
In aceste conditii, instanta ii va aplica inculpatului pedeapsa de 1 (un) an inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de delapidare, prevazuta de art.215Ή alin.1 C.Pen.
      Avand in vedere faptul ca savarsirea unei infractiuni contra patrimoniului il face nedemn pe inculpat sa fie ales intr-o autoritate publica sau intr-o functie electiva publica, precum si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, instanta va aplica inculpatului pe langa pedeapsa cu inchisoarea si pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a II-a si lit.b C.Pen., in conditiile prevazute de art.71 C.Pen.
      3. In drept, instanta constata ca fapta inculpatului D.T.C care, la data de 10.04.2005, in cuprinsul declaratiei de interese inregistrata sub nr.4/10.04.2005, la rubrica privind calitatea de asociat sau actionar la societati comerciale, a barat locul destinat completarii, aratand astfel ca nu are calitatea de asociat sau actionar la societati comerciale, desi la acea data era asociat unic si administrator al SC L. SRL, J08/701/2004, CUI 16292912, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals in declaratii, prevazuta de art.292 C.Pen.
      Sub aspectul laturii obiective exista actiunea inculpatului care, in calitate de primar, functionar public obligat sa completeze declaratia de interese, la rubrica privind calitatea de asociat sau actionar la societati comerciale, a barat locul destinat completarii, aratand astfel ca nu are calitatea de asociat sau actionar la societati comerciale, desi la acea data era asociat unic si administrator al SC L. SRL.
      Sub aspectul laturii subiective, instanta constata ca inculpatul a actionat cu intentie directa, pentru ca acesta a prevazut ca prin neindicarea calitatii de asociat unic si administrator al SC L. SRL declara necorespunzator adevarul si a urmarit acest rezultat, scopul sau fiind acela de a ascunde aceasta realitate care, daca ar fi fost cunoscuta, ar fi condus la pierderea functiei de primar.
      Astfel, instanta constata ca potrivit art.111 alin.1 din Legea nr.161/2003, in vigoare la data inregistrarii declaratiei de interese, persoanele care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute in prezentul titlu vor depune o declaratie de interese, pe propria raspundere, cu privire la functiile si activitatile pe care le desfasoara, cu exceptia celor legate de mandatul sau functia publica pe care o exercita.
      Potrivit art.87 alin.1 lit.d din Legea nr.161/2003, functia de primar este incompatibila cu functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societatile comerciale.
      De asemenea, potrivit art.91 alin.3 din Legea nr.161/2003, alesul local poate renunta la functia detinuta inainte de a fi numit sau ales in functia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea in aceasta functie, iar alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei sectiuni este obligat sa demisioneze din una dintre functiile incompatibile in cel mult 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, daca nu, potrivit alin.4 al aceluiasi articol, prefectul va emite un ordin prin care constata incetarea de drept a mandatului de ales local la data implinirii termenului de 15 zile sau, dupa caz, 60 de zile.
      Instanta va inlatura apararea inculpatului, potrivit careia in momentul completarii declaratiei de interese uitase ca este asociat unic si administrator al unei societati comerciale, pentru ca, din probele administrate reiese in mod evident ca inculpatul avea cunostinta de existenta societatii.
      Astfel, instanta constata ca, la data de 28.02.2005, inculpatul a depus la Administratia finantelor publice Codlea o declaratie prin care arata ca SC L. SRL nu a desfasurat activitate pana la data de 31.12.2004, motiv pentru care arata ca nu va intocmi bilantul contabil pentru anul 2004 (fila 291 DUP).
      De asemenea, instanta constata ca la data de 21.04.2005, la numai 11 zile de la inregistrarea declaratiei de interese – 10.04.2005, inculpatul a depus o cerere la Asociatia Oamenilor de Afaceri „Pro Invest”, cerere prin care, in calitate de administrator al SC L. SRL, solicita inscrierea acestei societati comerciale in asociatie (fila 295 DUP).
La stabilirea in concret a pedepsei, instanta va tine seama, pe de-o parte, de faptul ca inculpatul nu este recidivist si ca este o persoana tanara care are inca posibilitatea sa se indrepte si sa isi gaseasca un rost in viata, iar, pe de alta parte, de faptul ca inculpatul, in calitatea sa de primar, ar fi trebuit sa reprezinte pentru ceilalti membri ai comunitatii un exemplu de cetatean care respecta legea, precum si de faptul ca aceasta stare de incompatibilitate a fost astfel ascunsa pe intreaga derulare a mandatului sau.
In aceste conditii, instanta ii va aplica inculpatului pedeapsa de 1 (un) an si 6 (sase) luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii, prevazuta de art.292 C.Pen.
      Avand in vedere faptul ca savarsirea unei infractiuni de fals il face nedemn pe inculpat sa fie ales intr-o autoritate publica sau intr-o functie electiva publica, precum si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, instanta va aplica inculpatului pe langa pedeapsa cu inchisoarea si pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a II-a si lit.b C.Pen., in conditiile prevazute de art.71 C.Pen.
Avand in vedere ca cele trei infractiuni au fost savarsite de catre inculpat inainte de a fi condamnata definitiv pentru una dintre ele, instanta va retine savarsirea celor doua infractiuni in concurs real, potrivit art.33 alin.1 lit.a C.Pen., iar, in baza art.34 alin.1 lit.b raportat la art.33 lit.a C.Pen. va contopi pedeapsa de 2 (doi) ani inchisoare, cu pedeapsa de 1 (un) an inchisoare si cu pedeapsa de 1 (un) an si 6 (sase) luni inchisoare, stabilite prin prezenta sentinta, in pedeapsa rezultanta de 2 (doi) ani inchisoare, urmand ca in final inculpatul D.T.C sa execute pedeapsa de 2 (doi) ani inchisoare.
Va interzice inculpatului drepturile prevazute la art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b C.Pen. in conditiile prevazute de art.71 C.Pen.
Avand in vedere ca inculpatul nu este recidivist si ca este o persoana tanara care are inca posibilitatea sa se indrepte, precum si de faptul ca de la data savarsirii infractiunilor pentru care a fost condamnat prin prezenta sentinta si pana la data pronuntarii sentintei a trecut o perioada relativ mare de timp, de natura sa estompeze ecoul negativ al acestor fapte antisociale, instanta constata ca modalitatea de executare adecvata este suspendarea conditionata a pedepsei pe un termen de incercare.
      Astfel, instanta, in baza art.81 alin.2 C.Pen., va suspenda conditionat executarea pedepsei aplicata prin prezenta sentinta pe durata unui termen de incercare de 4 (patru) ani, stabilit conform art.82 C.Pen., iar in baza art.71 alin.5 C.Pen. va suspenda executarea pedepselor accesorii aplicate prin prezenta sentinta pe durata termenului de incercare.
      De asemenea, instanta, in baza art.359 alin.1 C.Proc.Pen., va atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art.83 C.Pen. privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii unei noi infractiuni in termenul de incercare.
      Potrivit art.346 alin.1 C.Proc.Pen. raportat la art.14 C.Proc.Pen., in caz de condamnare instanta se pronunta prin aceeasi sentinta si asupra actiunii civile.
      La data de 26.11.2007, Consiliul local al comunei Vulcan s-a constituit parte civila cu suma de 11987.41 RON, actualizata cu indicele inflatiei pana la data platii, reprezentand daune materiale (fila 35 DJ).
      Pentru termenul din data de 13.01.2010, COMUNA VULCAN, prin Primar, a depus la dosarul cauzei un inscris prin care a aratat ca isi insuseste cererea de constituire parte civila formulata la data de 26.11.2007, de Consiliul local al comunei Vulcan si ca precizeaza obiectul acestei cereri, marind catimea acestuia la suma de 67595 RON, suma ce reprezinta valoarea prejudiciului creat la partida 1134 (fila 91 si 114 DJ).
      Conform art.998 C.Civ., acela care a cauzat altuia un prejudiciu este obligat a-l repara.
      Rezulta astfel ca, pentru a fi angajata raspunderea civila delictuala trebuie sa existe un fapt ilicit, sa existe un prejudiciu, intre faptul ilicit si prejudiciu sa existe raport de cauzalitate si, nu in ultimul rand, sa existe vinovatia celui care a cauzat prejudiciul.
      Instanta a constatat ca fapta inculpatului D.T.C care, prin incheierea contractului nr.2168/10.08.2004, astfel cum a fost modificat prin actul aditional incheiat la data de 01.11.2004, in calitate de primar al COMUNEI VULCAN, si-a depasit competenta prevazuta de lege, arogandu-si atributii stabilite de lege in competenta Consiliului Local, iar in derularea acestui contract, incheiat prin depasirea competentelor, inculpatul, in calitate de primar, nu a respectat clauzele convenite, asumandu-si obligatia de a suporta cheltuielile legate de scoaterea materialului lemnos la drum, desi conform contractului aceste cheltuieli trebuia sa fie suportate de cealalta parte, cauzand un prejudiciu COMUNEI VULCAN, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, prevazuta de art.248 C.Pen.
      Instanta constata ca pentru prestarea serviciului de scoatere la drum a masei lemnoase din partida 1134, SC G.I SRL a facturat catre DIRECTIA SILVICA BRASOV suma de 15200 RON (filele 281 si 284 DUP), suma achitata de DIRECTIA SILVICA BRASOV (filele 282 si 285 DUP).
      Desi prin contractul nr.2168/10.08.2004, astfel cum a fost modificat prin actul aditional incheiat la data de 01.11.2004, s-a convenit ca prestatorul – SC G.I SRL sa preia pentru exploatare masa lemnoasa pe picior, urmand sa suporte astfel toate cheltuielile, prin adresa nr.3183/05.11.2004, emisa de PRIMARIA COMUNEI VULCAN si semnata de primar D.T.C, i s-a comunicat DIRECTIEI SILVICE BRASOV ca poate demara procedura de organizare a licitatiei, mentionandu-se ca PRIMARIA COMUNEI VULCAN isi exprima disponibilitatea de a suporta toate cheltuielile rezultate din aceasta lucrare (fila 237 DUP).
Avand in vedere ca a platit acest serviciu de scoatere la drum a masei lemnoase din partida 1134, DIRECTIA SILVICA BRASOV a inclus suma de 15200 RON la cheltuielile pentru anul 2004, imputandu-se astfel asupra veniturilor ce urma sa fie realizate de COMUNA VULCAN in baza contractul de administrare nr.185/24.03.2004 (filele 280 si 283 DUP).
      In aceste conditii, cheltuielile, rezultate prin includerea sumei de 15200 RON, fiind mai mari decat veniturile, in loc sa realizeze profit, COMUNA VULCAN a inregistrat o pierdere de 14265 RON, facturata de catre DIRECTIA SILVICA BRASOV.
      Fara a se supune aprobarii Consiliului local situatia privind veniturile si cheltuielile realizate in anul 2004 in cadrul contractul de administrare nr.185/24.03.2004, la data de 15.06.2005, PRIMARIA COMUNEI VULCAN a achitat suma de 14265 RON catre DIRECTIA SILVICA BRASOV (fila 145 DJ).
      Astfel, instanta constata ca la data de 15.06.2005, data efectuarii platii catre DIRECTIA SILVICA BRASOV, s-a marcat prejudiciul de 15200 RON inregistrat de partea civila COMUNA VULCAN.
      In ceea ce priveste diferenta pana la suma de 67595 RON, instanta va respinge pretentia ca neintemeiata, intrucat prejudiciul indicat nu este unul cert, ci doar unul ipotetic, calculat pe baza unui pret care s-a presupus ca ar fi putut fi obtinut prin incheierea unui contract in conditii legale.
      In aceste conditii, instanta, in baza art.14 si art.346 alin.1 C.Proc.Pen. raportat la art.998 C.Civ., va admite in parte actiunea civila, astfel cum a fost precizata, formulata de partea civila COMUNA VULCAN si va obliga inculpatul D.T.C la plata catre partea civila a sumei de 15200 lei, actualizata cu indicele inflatiei pentru perioada cuprinsa intre data de 15.06.2005 si data de 07.11.2011, reprezentand contravaloare prejudiciu.
      In baza art.191 alin.1 C.Proc.Pen. va obliga inculpatul D.T.C la plata catre stat a sumei de 1700 lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 200 lei, reprezinta onorariu aparator din oficiu.
Va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

      In baza art.248 C.Pen. condamna pe inculpatul D.T.C, la pedeapsa de 2 (doi) ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice.
Interzice inculpatului drepturile prevazute la art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b C.Pen. in conditiile prevazute de art.71 C.Pen.
      In baza art.215Ή alin.1 C.Pen. condamna pe inculpatul D.T.C, la pedeapsa de 1 (un) an inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de delapidare.
      Interzice inculpatului drepturile prevazute la art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b C.Pen. in conditiile prevazute de art.71 C.Pen.
      In baza art.292 C.Pen. condamna pe inculpatul D.T.C, la pedeapsa de 1 (un) an si 6 (sase) luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii.
      Interzice inculpatului drepturile prevazute la art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b C.Pen. in conditiile prevazute de art.71 C.Pen.
      In baza art.34 alin.1 lit.b raportat la art.33 lit.a C.Pen. contopeste pedeapsa de 2 (doi) ani inchisoare, cu pedeapsa de 1 (un) an inchisoare si cu pedeapsa de 1 (un) an si 6 (sase) luni inchisoare, stabilite prin prezenta sentinta, in pedeapsa rezultanta de 2 (doi) ani inchisoare, urmand ca in final inculpatul D.T.C sa execute pedeapsa de 2 (doi) ani inchisoare.
      Interzice inculpatului drepturile prevazute la art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b C.Pen. in conditiile prevazute de art.71 C.Pen.
      In baza art.81 alin.2 C.Pen. suspenda conditionat executarea pedepsei aplicata prin prezenta sentinta pe durata unui termen de incercare de 4 (patru) ani, stabilit conform art.82 C.Pen.
In baza art.71 alin.5 C.Pen. suspenda executarea pedepselor accesorii aplicate prin prezenta sentinta pe durata termenului de incercare.
      In baza art.359 alin.1 C.Proc.Pen. atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art.83 C.Pen. privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii unei noi infractiuni in termenul de incercare.
      In baza art.14 si art.346 alin.1 C.Proc.Pen. raportat la art.998 C.Civ. admite in parte actiunea civila, astfel cum a fost precizata, formulata de partea civila COMUNA VULCAN si obliga inculpatul D.T.C la plata catre partea civila a sumei de 15200 lei, actualizata cu indicele inflatiei pentru perioada cuprinsa intre data de 15.06.2005 si data de 07.11.2011, reprezentand contravaloare prejudiciu.
      In baza art.191 alin.1 C.Proc.Pen. obliga inculpatul D.T.C la plata catre stat a sumei de 1700 lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 200 lei, reprezinta onorariu aparator din oficiu.
      Onorariul aparatorului din oficiu va fi avansat din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror si pentru inculpat si de la comunicare pentru partea civila.
      

??

??

??

??
11


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
infractiuni-circulatie pe drumurile publice - Hotarare nr. 329/2011 din data de 21.11.2011
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Tentativa la talharie - Hotarare nr. 171 din data de 06.05.2011
Tentativa la furt calificat - Hotarare nr. 168 din data de 04.05.2011
Ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii publice - Hotarare nr. 167 din data de 04.05.2011
desfintarea rezolutiei de neincepere a urmaririi penale (art 278" alin 8 lit b.cpp) - Hotarare nr. 165 din data de 02.05.2011
vatamare corporala din culpa - Hotarare nr. 164 din data de 02.05.2011