Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Constanta

Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara.

(Decizie nr. 280/CM din data de 20.08.2014 pronuntata de Curtea de Apel Constanta)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Curtea de Apel Constanta | Jurisprudenta Curtea de Apel Constanta

Raspunderea disciplinara este o forma de raspundere personala (pentru fapta proprie) si subiectiva (bazata pe vinovatia salariatului in cauza). Asadar, intimatul nu poate fi tinut raspunzator fara a se intelege ce anume a savarsit in mod concret si in ce a constat vinovatia sa pentru savarsirea respectivei fapte, daca aceasta s-ar obiectiva.
Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara nu se poate rezuma la mentionarea neindeplinirii atributiilor sau a obligatiilor prevazute de prevederile incalcate (chiar daca aceste prevederi sunt indicate), ci ea trebuie sa aiba caracter concret. De asemenea, descrierea faptei nu se poate rezuma la relatarea etapelor cercetarii disciplinare ori a unor intamplari din care a rezultat ori care au relevat producerea unui prejudiciu, fara a se face referire expresa la actiunile si/sau inactiunile salariatului in cauza.

Art. 250 alin. 2 lit. a), art. 252 alin. 2 lit. a) si b) din Codul Muncii
Art. 36, art. 56 alin. 2 Cod procedura civila

I. Sentinta apelata:
Prin sentinta civila nr. 1551/24.06.2014, Tribunalul Constanta, sectia I civila, a respins exceptia lipsei calitatii procesual pasive a SNTFM CFR M SA Sucursala MD ca nefondata si a admis cererea formulata la 22.01.2014 de reclamantul VG in contradictoriu cu paratii SNTFM CFR M SA si SNTFM CFR M SA - Sucursala MD, astfel cum a fost preciazta, dispunand anularea deciziei nr. CZ2.3/1153/18.12.2013 emisa de parata SNTFM CFR M SA. - Sucursala MD si obligarea paratelor sa plateasca reclamantului sumele retinute din salariu ca urmare a aplicarii sanctiunii, actualizate la zi cu indicele de inflatie, de la data retinerii la zi, precum si suma de 1.500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
In motivarea sentintei, tribunalul a retinut urmatoarele:
Reclamantul este incadrat in functia de sef revizie vagoane adjunct I in cadrul societatii parate Sucursala CFR M MD.
In perioada 22.07.2013-25.08.2013 a avut loc inventarierea vagoanelor de M apartinand SNCFR M SA 2013, in urma careia s-a constatat lipsa a trei vagoane pe liniile Triajului Valu lui Traian, asa cum rezulta din decizia de sanctionare contestata.
Aceste trei vagoane au fost vandute de catre parata SNTFM CFR M SA catre SC TT SRL Constanta in baza contractului de vanzare cumparare nr. E.2.1./472/16.05.2013 care a avut ca obiect vanzarea cumpararea de "fier vechi rezultat in urma sarjarii a 503 vagoane pe roti proprii ce indeplinesc conditiile de casare".
Potrivit deciziei de sanctionare conform contractului de vanzare cumparare, punctul 5, Conditiile si termene de livrare _Predarea primirea preliminara a vagoanelor se face_pe amplasamente specificate in documente la licitatie ocazie cu care se intocmeste proces verbal predare primire - primire preliminara. Cumparatorul preia riscul si pana la momentul predarii efective si intocmirii procesului verbal predare primire final,  deci pe baza acestui punct Cumparatorul si-a asumat paza acestor vagoane zi si noapte pana de fierul vechi provenit din sarjarea vagoanelor de marfa se considera predat de vanzator si receptionat de cumparator dupa semnarea proceselor verbale de predare primire finale si a notelor de cantar de catre reprezentantul ambelor parti.
In contextul efectuarii operatiunii de inventariere finalizate cu constatarea lipsei a trei vagoane, parata a emis decizia de sanctiune nr. CZ.2.3/1153/ 18.12.2013 prin care s-a dispus retrogradarea din functie pentru o durata de 60 zile incepand cu 1.01.2014 fiind trecut in functia de sef post revizie vagoane clasa de salarizare 35 la Post Revizie Vagoane Constanta Port.
Conform art. 247 c.muncii abaterea disciplinara este definita ca fiind "o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici."
Pentru antrenarea raspunderii disciplinare este necesar ca fapta savarsita de salariat sa reprezinte abatere disciplinara, iar pentru aceasta trebuie ca fapta sa fie comisa cu vinovatie de catre salariat, in legatura cu munca sa, iar prin aceasta sa fi incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Sub aspectul normelor legale incalcate, parata a indicat ca paratul a incalcat prevederile atributiilor de serviciu stabilite prin Fisa Postului nr. VP/1369/16.11.2011 cap.5-Atributii, 5.1.alin.1 precum si cele stabilite in alin.6, prevederile Contractului de vanzare cumparare cap.5-Conditii si termenii de livrare , prevederile actelor nr.E.2.1/487/2013 si E.2.1/569/201 nerespectand in acest fel Regulamentul Intern al SNTFM CFR M SA .
Abaterea disciplinara a fost descrisa ca fiind neindeplinirea sarcinilor de serviciu privind actiunea de casare si sarjare a vagoanelor de marfa din Triajul Valu lui Traian -Grupa B.
In ceea ce priveste atributiile pretins incalcate din fisa postului astfel cum acestea sunt mentionate in acest inscris, respectiv "coordoneaza activitatea Compartimentelor Exploatare Vagoane si evidenta Parc Vagoane, TG, Reparatii, Tratare, Lipsuri si Prisosuri, participa in comisiile de inventariere si reevaluare a mijloacelor fixe", instanta a constatat ca din decizia contestata nu rezulta in concret prin ce actiuni sau inactiuni a incalcat aceste atributii reclamantul.
Mai mult din decizia de sanctionare rezulta ca paratele recunosc ca din momentul predarii preliminare cumparatorul SC TT SRL si-a asumat paza acestor vagoane, zi si noapte, pana in momentul predarii finale, astfel incat lipsa celor trei vagoane ar putea angaja raspunderea salariatilor acestei societati si nicidecum a societatilor parate, vanzatoare in acel contract.
Instanta nu a fost de acord cu sustinerea paratei referitoare la incalcarea dispozitiilor contratului de vanzare cumparare ca si temei de antrenare a raspunderii disciplinare a reclamantului, atat timp cat acest contract poate da nastere si crea obligatii intre partile acestui contract, persoane juridice, si nicidecum in sarcina unei persoane fizice.
Totodata, instanta a constatat ca paratele nu au aratat in decizia de sanctionare fapta concreta ce i se imputa salariatului reclamant, elementul material al faptei retinute ca abatere disciplinara care sa presupuna implicarea directa in savarsirea ei, formularile utilizate fiind generice, respectiv neindeplinirea sarcinilor de serviciu privind actiunea de casare si sarjare a vagoanelor de marfa din Triajul Valu lui Traian - Grupa B.

II. Apelul:
1. Impotriva acestei sentinte a formulat apel parata SNTFM CFR M SA, solicitand schimbarea acesteia in sensul admiterii exceptiilor si respingerii cererii, precum si al repunerii in situatia anterioara executarii, dispunand intoarcerea executarii.
In motivarea cererii de apel, apelanta parata a aratat ca intimatul nu si-a indeplinit atributiile de serviciu, respectiv dispozitia directorului general al apelantei, in baza carora conducerea Sucursalei MD a emis un ordin de serviciu si norme de aplicare care reglementeaza modul de lucru la nivel de subunitati.
Prin intampinare, intimatul reclamant a solicitat respingerea apelului ca nefondat, precum si obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecata. De asemenea, intimatul a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii apelantei de repunere a partilor in situatia anterioara executarii si de intoarcere a executarii.
2. In cadrul judecatii in apel a fost atasat dosarul de fond si nu au fost administrate probe noi.

III. Analiza apelului:
1. Referitor la exceptiile a caror admitere o solicita apelanta, acestea sunt cele invocate prin intampinarea si prin precizarile ulterioare depuse in prima instanta: a lipsei capacitatii procesuale si a lipsei calitatii procesuale pasive a paratei SNTFM CFR M SA - Sucursala MD si a inadmisibilitatii actiunii pentru neparcurgerea procedurii informarii asupra avantajelor medierii, exceptii care au fost respinse prin incheierea interlocutorie din 30.04.2014. In plus, solutia de respingere a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a fost reluata si prin sentinta supusa apelului.
Exceptia inadmisibilitatii a fost respinsa in mod corect de prima instanta, din certificatul de informare depus la filele 65-66 din dosarul de fond rezultand ca intimatul  fost informat asupra avantajelor medierii, potrivit legii in vigoare la vremea respectiva.
Exceptia lipsei capacitatii procesuale a paratei SNTFM CFR M SA - Sucursala MD a fost de asemenea respinsa corect, art. 56 alin. 2 C. proc. civ. prevazand ca pot sta in judecata si entitatile fara personalitate juridica, daca sunt constituite potrivit legii, or sucursala parata intruneste aceste conditii.
In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a aceleiasi sucursale, curtea de apel are in vedere ca decizia de sanctionare contestata apartine Sucursalei MD, astfel ca exista identitate intre aceasta parata si emitentul actului juridic dedus judecatii, parte in raportul juridic litigios, in sensul art. 36 C. proc. civ., astfel ca exceptia a fost in mod corect respinsa pe prima instanta.
2. Prin decizia de sanctiune contestata, intimatul a fost sanctionat cu retrogradarea din functie pentru o durata de 60 de zile incepand cu data de 01.01.2014. Descrierea abaterii disciplinare retinute in sarcina sa, cuprinsa in decizie la rubrica "Motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare", este in sensul neindeplinirii sarcinilor de serviciu privind actiunea de casare si sarjare a vagoanelor de marfa din Triajul Valu lui Traian - grupa B.
In cuprinsul deciziei s-a consemnat ca, tinand cont si de modalitatea practica in care s-a facut sarjarea vagoanelor de marfa (vagoane diferite, pe linii diferite, sarjate in aceeasi zi, incluse pe acelasi proces-verbal de sarjare: ex: in data de 18.06.2013 au fost sarjate vagoane de la liniile 25 si 31, toate fiind incluse in procesul-verbal de sarjare nr. 7), s-au creat conditii propice pentru sarjarea eronata a unor vagoane de marfa, neaprobate la casare.
Constatarea primei instante ca in decizia contestata nu a fost mentionata concret fapta care i se imputa intimatului este corecta.
In acest sens, se constata ca din cuprinsul deciziei nu se intelege ce anume a facut sau nu a facut intimatul, in calitatea sa de sef revizie vagoane adjunct I, anume in ce sens, prin ce actiune sau inactiune, nu si-a indeplinit atributiile.
Potrivit art. 252 alin. 2 lit. a) si b) C. Mc., sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind descrierea faptei care constituie abatere disciplinara si precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca.
Din caracterul distinct al reglementarii descrierii faptei si a prevederilor incalcate rezulta ca descrierea faptei care constituie abatere disciplinara nu se poate rezuma la mentionarea neindeplinirii atributiilor sau a obligatiilor prevazute de prevederile incalcate (chiar daca aceste prevederi sunt indicate), ci ea trebuie sa aiba caracter concret. De asemenea, descrierea faptei nu se poate rezuma la relatarea etapelor cercetarii disciplinare ori a unor intamplari din care a rezultat ori care au relevat producerea unui prejudiciu, fara a se face referire expresa la actiunile si/sau inactiunile salariatului in cauza.
Decizia contestata in speta nu cuprinde nicio mentiune cu privire la ce a facut intimatul ori ce nu a facut din ce trebuia sa faca.
Mai mult decat atat, imputarea fata de acesta a conditiilor propice sarjarii eronate a unor vagoane cuprinde un rationament de neinteles, in sensul ca modalitatea practica in care s-a facut sarjarea vagoanelor de marfa (vagoane diferite, pe linii diferite, sarjate in aceeasi zi, incluse pe acelasi proces-verbal de sarjare: ex: in data de 18.06.2013 au fost sarjate vagoane de la liniile 25 si 31, toate fiind incluse in procesul-verbal de sarjare nr. 7) ar fi creat aceste conditii propice.
Astfel, nu se intelege de ce ar fi fost vinovat intimatul pentru ca au fost sarjate vagoane diferite (ca si cum ar fi trebuit sarjat unul singur) aflate pe linii diferite. Cata vreme vagoanele se aflau de la inceput pe linii diferite, nu rezulta cum s-ar fi evitat sarjarea eronata a unor vagoane daca vagoanele aprobate la casare erau initial manevrate pe o singura linie si nici daca fizic acest lucru era posibil. In egala masura, nu se intelege cum ar fi fost evitata sarjarea eronata a unor vagoane daca intr-o zi anume s-ar fi lucrat cu vagoane de la o singura linie sau daca s-ar fi intocmit procese-verbale separate in functie de liniile pe care se aflau vagoanele.
Raspunderea disciplinara este o forma de raspundere personala (pentru fapta proprie) si subiectiva (bazata pe vinovatia salariatului in cauza). Asadar, intimatul nu poate fi tinut raspunzator fara a se intelege ce anume a savarsit in mod concret si in ce a constat vinovatia sa pentru savarsirea respectivei fapte, daca aceasta s-ar obiectiva - ceea ce in decizia contestata nu s-a intamplat.
Prin urmare, in mod corect prima instanta a retinut caracterul nelegal al deciziei de sanctionare contestate si a dispus anularea acesteia si restituirea sumelor retinute in baza ei, fiind incident cazul de nulitate absoluta prevazut de art. 250 alin. 2 lit. a) C. Mc.
Constatand astfel ca prima instanta a facut o corecta aplicare a legii, pronuntand o hotarare legala si temeinica, astfel cum a rezultat din considerentele de mai sus, in baza art. 480 alin. 1 C. proc. civ., curtea va respinge apelul formulat in cauza ca nefondat.
In aceasta situatie, nu se mai impune solutionarea exceptiei inadmisibilitatii cererii apelantei de repunere in situatia anterioara executarii, prin intoarcerea executarii, cerere care a avut caracter accesoriu fata de cererea de apel si ar urmat sa fie solutionata, pe exceptie sau pe fond, numai in cazul in care apelul ar fi fost admis.
In baza art. 453 alin. 1 C. proc. civ., curtea va obliga apelanta sa plateasca intimatului suma de 750 lei, reprezentand cheltuieli de judecata (onorariu de avocat).
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
revendicare - Sentinta civila nr. 12362 din data de 12.10.2012
Intoarcere executare. - Sentinta civila nr. 6135 din data de 23.09.2010
Obligatia de a face - evacuare - Sentinta civila nr. 751 din data de 16.05.2013
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
REVENDICARE IMOBILIARA. STABILIRE LINIE DE HOTAR. - Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
- Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenta. - Sentinta civila nr. 419 din data de 18.02.2009
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 2021/2012 din data de 19.09.2012
Intelesul notiunii de "despagubiri" in sensul Legii nr.10/2001. Cerere de restituire a sumelor de bani achitate in contul imobilului pana la preluarea acestuia de catre stat - Decizie nr. 574 din data de 17.03.2010
Dreptul muncii si securitatii sociale.Recalcularea drepturilor de pensie conform legii 263/2010, Art. 169 (1), OUG 100/ 2008, Art. 78 indice 2 (1). - Sentinta civila nr. 1746 din data de 23.10.2012
Asa cum rezulta din dispozitiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, republicata, proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitiv... - Sentinta civila nr. 1973/F/2010 din data de 09.07.2010
exequator - Sentinta civila nr. 200 din data de 27.10.2009