Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Botosani

Legea 188/1991

(Sentinta comerciala nr. 11 din data de 21.01.2014 pronuntata de Tribunalul Botosani)

Domeniu Repunere in drepturi | Dosare Tribunalul Botosani | Jurisprudenta Tribunalul BotosaniDosar nr. XXXX/40/2012                                                            Legea 188/1991       R O M A N I A
TRIBUNALUL BOTOSANI
Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal
SENTINTA NR. XXXX
Sedinta publica din xx.xx.xxxx
Presedinte    - 
Grefier         -  La ordine judecarea actiunii formulata de reclamanta Z. R. in contradictoriu cu paratul Ministerul Mediului si Padurilor - Garda Nationala de Mediu - Comisariatul General Bucuresti.
La apelul nominal, facut in sedinta publica, se prezinta avocat P. B. pentru reclamanta si consilier juridic C. L., pentru parat.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, de catre grefierul de sedinta, dupa care, instanta, vazand ca nu se invoca exceptii si nu se formuleaza noi cereri, constata terminata cercetarea judecatoreasca si da partilor prezente cuvantul asupra fondului cauzei.
Avocat P. B. pentru reclamanta solicita admiterea actiunii, asa cum a fost formulata, reintegrarea reclamantei pe postul detinut anterior motivat de faptul ca prin H.G. nr. 1005/2012 functia publica specifica de conducere a revenit la vechea denumire din anul 2010, neintervenind modificari privind atributiile indeplinite de reclamanta, cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
Consilier juridic C. L., pentru parat, solicita respingerea actiunii ca nefondata, motivat de faptul ca decizia contestata a fost luata in urma reorganizarii unitatii, functia ocupata de reclamanta a fost desfiintata, aceasta avand posibilitatea de a se inscrie la concurs pentru functia de comisar sef, optiune care nu a fost accesata, reclamanta optand pentru ocuparea unei functii de executie pentru care si-a dat in mod expres consimtamantul, fiind ulterior transferata la cererea sa la Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Botosani.

T R I B U N A L U L,

Asupra actiunii de fata;
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Botosani - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal la data de xx.xx.xxxx, reclamanta Z. R. in contradictoriu cu paratul Ministerul Mediului si Padurilor - Garda Nationala de Mediu - Comisariatul General Bucuresti, a solicitat anularea Deciziei nr. XXX/xx.xx.xxxx, reintegrarea in functia specifica de conducere de comisar sef, obligarea paratei la plata drepturilor salariale restante si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de proces.
In motivarea actiunii si prin precizarile scrise ulterioare atasate la dosarul cauzei, reclamanta a invocat urmatoarele:
Prin Decizia nr. XXX/xx.xx.xxxx s-a dispus eliberarea sa din functia de conducere de prim comisar din cadrul Comisariatului Regional Suceava al Garzii Nationale de Mediu - functie obtinuta in urma concursului promovat in anul 2010 si stabilita in baza Deciziei nr. XXX/xx.xx.xxxx - fara a se dispune prin aceeasi decizie reintegrarea sa pe noua functie vacanta de comisar sef prevazuta prin H.G. nr. 1005/2012.
Practic, prin acest act normativ, nu a avut loc decat schimbarea denumirii functiei publice de conducere, fara a fi modificate atributiile specifice acestei functii, motiv pentru care trebuia sa fie numita pe noua functie, intrucat promovase un concurs organizat la nivel national iar activitatea profesionala o recomanda pentru aceasta functie.
Modalitatea in care a fost eliberata din functie nu este unitara la nivel national intrucat, spre exemplu, la Comisariatul Judetean Iasi pe numele omologului sau, B. C., s-au emis doua decizii, prima vizand eliberarea acestuia din functia de prim comisar si a doua, de numire in functia de comisar sef.
Potrivit H.G. nr. 112/2009, postul de prim comisar era asimilat functiei publice de director general adjunct, iar conform H.G. nr. 1005/2012, functia publica de sef serviciu este inferioara functiei publice de director general adjunct, fiind deci indreptatita sa ocupe acest post de comisar sef.
Totodata, prin trecerea de la denumirea de prim comisar la denumirea de comisar sef nu se modifica atributiile cu mai mult de 50 %, trebuind a fi respectate prevederile art. 100 alin. 1 pct. c si aliniat 4 din Legea 188/1999.
In Decizia nr. XXX/2012 se face referire la Avizul ANAF nr. XXXXX/2012, insa acest aviz nu prevede eliberarea din functie a prim comisarilor, ci transferul acestora pe functia de comisar sef, care este inferioara atat la incadrare cat si la salarizare.
Decizia contestata este lovita de nulitate si pentru urmatoarele considerente: nu este motivata in fapt si nici in drept; are un caracter sanctionator, raportat la intreaga sa activitate profesionala; nu au fost respectate prevederile art. 99 alin. 5 din Legea 188/1999 prin care se stabileste in sarcina institutiei publice obligatia de a pune la dispozitie functionarilor publici functiile publice vacante; prin adresa nr. 9347/2012 nu i s-au pus la dispozitie toate functiile publice vacante corespunzatoare pregatirii sale profesionale.
In drept, actiunea a fost intemeiaza pe dispozitiile Legii 554/2004, H.G. nr. 1005/2012 si Legea 188/1999.
In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar inscrisuri.
Paratul Ministerul Mediului si Padurilor - Garda Nationala de Mediu - Comisariatul General Bucuresti, prin intampinarea depusa la dosar si completarile ulterioare, a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, motivat de urmatoarele:
La data eliberarii reclamantei din functia de prim comisar, in urma reorganizarii institutiei prin H.G. nr. 1005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu, reclamanta detinea o functie ale carei competente trebuiau indeplinite la nivelul intregii regiuni a Comisariatului Regional Suceava, iar nu doar pe raza Comisariatului Judetean Botosani.
Prin adoptarea O.U.G. nr. 58/2012 s-a modificat structura organizatorica a institutiei, iar potrivit art. 10 alin. 1 din H.G. nr. 1005/2012, noua structura nu mai cuprinde comisariate regionale, ci un numar de 41 comisariate judetene.
Urmare a acestui act normativ s-au desfiintat posturile de prim comisar - functie publica care nu se mai regaseste in noua structura organizatorica si statul de functii aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr. 3868/19.11.2012. Totodata, Agentia Nationala a Functionarilor Publici si-a dat avizul pentru functiile publice din cadrul institutiei, acesta fiind emis sub nr. XXXXX/2012.
In considerarea actelor normative anterior mentionate, functia publica detinuta de reclamanta nu mai exista, motiv pentru care raportul de serviciu al acesteia a incetat, fapt inregistrat prin Decizia nr. XXX/xx.xx.xxxx emisa de Comisariatul General al Garzii Nationale de Mediu.
Aceasta decizie este legal emisa, continand temeiul incetarii raportului de serviciu, data la care inceteaza exercitarea functiei publice, preavizul de 30 de zile, fiindu-i puse la dispozitie reclamantei functiile publice vacante prin adresa nr. XXXX/GM/xx.xx.xxxx.
Concursul de ocupare a functiei vacante de comisar sef la nivelul Comisariatului judetean Botosani a fost organizat cu respectarea art. 57 alin. 3 din Legea 188/1999, nefiind justificata cererea reclamantei de a fi numita in aceasta functie, deoarece aceasta functie nu a existat in structura Garzii Nationale de Mediu, conform H.G. nr. 112/2009, iar toti prim comisarii de pe raza teritoriala a Comisariatului Regional Suceava, care cuprindea judetele: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui, ar fi avut vocatia sa fie numiti in oricare dintre functiile nou infiintate de comisar sef ale acestor judete.
Cazul similar prezentat de reclamanta prin actiune nu corespunde realitatii, intrucat postul de conducere de la Comisariatul judetean Iasi era vacant, iar decizia a fost dispusa cu caracter temporar, pana la organizarea concursului.
Reclamanta si-a exprimat ulterior emiterii deciziei acordul cu privire la numirea in functia publica de executie de comisar, grad profesional superior, la Comisariatul Judetean Botosani prin adresa nr. XXXXX/xx.xx.xxxx, dupa care a cerut transferul in interesul serviciului la Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Botosani, cerere admisa conform Deciziei nr. XXX/xx.xx.xxxx.
In sustinerea celor aratate prin intampinare paratul a depus la dosar inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
 Prin actiunea formulata, reclamanta Z. R. a solicitat anularea Deciziei nr. XXX/xx.xx.xxxx emisa de Comisariatul General al Garzii Nationale de Mediu prin care s-a decis, cu data de 21.11.2012, eliberarea din functia publica de conducere de prim comisar in cadrul Comisariatului Regional Suceava al Garzii Nationale de Mediu, in conformitate cu disp. art. 99 alin. 1 lit. b din Legea 188/1999.
In preambulul deciziei se indica actele normative in baza carora s-a reorganizat Garda Nationala de Mediu.
Instanta retine ca institutia a fost supusa reorganizarii si ca, in noua structura aprobata prin Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 3868/19.11.2012, nu se mai regaseste Comisariatul Regional Suceava si nici postul de conducere ocupat de reclamanta prin Decizia nr. XXX/2010, emisa in baza H.G. nr. 112/2009.
Numirea reclamantei pe postul avut anterior prin Decizia nr. XXX/2010, emisa in baza H.G. nr. 112/2009 nu mai poate produce efecte dupa adoptarea unui nou act normativ privind organizarea si functionarea institutiei, respectiv H.G. nr. 1005/2012, intrucat prin acesta din urma institutia publica s-a reorganizat prin desfiintarea comisariatelor regionale si infiintarea comisariatelor judetene, cu consecinta desfiintarii functiilor de conducere de prim comisar si infiintarii unor noi functii de conducere, de comisar sef.
 Chiar dispozitiile art. 99 alin. 1 lit. b din Legea 188/1999,  constituind si temeiul juridic al deciziei contestate, confera institutiei cadrul legal pentru a dispune eliberarea din functie a functionarului public atunci cand intervin masuri de reorganizare administrativa a institutiei, prin reducerea postului ocupat de aceasta.
Mai mult, reorganizarea constituie o masura manageriala luata de conducerea institutiei, trebuind a fi recunoscut dreptul de apreciere al autoritatii publice, in privinta organizarii propriei activitati si optiunii acesteia de a renunta la anumite functii publice - sens in care s-a pronuntat in mod constant literatura si practica judiciara in domeniu.
Totodata,  instanta  va respinge si celelalte aparari ale reclamantei, constatand ca:
- decizia contestata nu are nici un motiv de nulitate, fiind motivata prin actele normative referitoare la reorganizarea institutiei, ce au fost aratate expres in continutul acesteia, existand si avizul ANFP privind functiile publice.
- prin articolul 3 din decizie, institutia si-a luat obligatia de a identifica functiile publice vacante, obligatie ce a fost indeplinita prin adresa comunicata reclamantei sub nr. XXXX/xx.xx.xxxx. Faptul ca aceasta a aratat ca nu i-au fost indicate toate functiile vacante pe care le-ar fi putut ocupa, nu produce consecinte in plan juridic in acest cadru procesual, intrucat nu a probat existenta unor astfel de omisiuni si nici producerea unei vatamari care sa-i fi fost cauzata.
- nu poate fi retinuta incalcarea art. 100 din Legea 188/1999, intrucat competenta de exercitare a atributiilor pentru vechea functie de conducere se realiza pe raza teritoriala a Comisariatului Regional Suceava, nefiind posibila numirea in mod direct pe noua functie a reclamantei, intrucat toate persoanele care indeplineau functii similare aveau vocatia de a fi numite pe acest post - trebuind a fi respectate prevederile art. 57 alin. 3 din Legea 188/1999 prin care se dispune ca "concursul are la baza principiile competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum si cel al egalitatii accesului la functiile publice". Reclamanta a avut posibilitatea efectiva de a se inscrise la aceste concurs, insa nu a facut-o, ci a optat pentru numirea intr-o functie de executie vacanta, sens in care si-a exprimat in mod expres consimtamantul.
- nu poate fi retinut nici caracterul sanctionator al deciziei sau discriminatoriu, intrucat aceasta nu este un act de sanctionare, fiind emisa in urma reorganizarii institutiei, iar cazul prezentat de reclamanta prin actiune nu priveste o situatie similara, intrucat postul de conducere de la Comisariatul judetean Iasi era vacant, iar decizia a fost dispusa cu caracter temporar, pana la organizarea concursului, asa cum s-a explicat prin intampinare.
Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 106 din Legea 188/1999, instanta respinge ca nefondata actiunea, constatand ca nu exista nici un motiv de nelegalitate sau netemeinicie a deciziei contestate, si in consecinta, respinge si capetele de cerere accesorii referitoare la drepturile salariale si numirea reclamantei pe functia de conducere de comisar sef.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E:

Respinge ca nefondata actiunea formulata de reclamanta Z. R. din Botosani, str. X nr. Y, judetul Botosani in contradictoriu cu paratul Ministerul Mediului si Padurilor - Garda Nationala de Mediu - Comisariatul General Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 78, bl. J 2, sector 3.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din xx.xx.xxxx.

               PRESEDINTE,                                                               GREFIER, Red. RM
Dact.BC
Ex. 4/10.01.2014
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Repunere in drepturi

Dreptul special de folosinta asupra terenurilor reglementat de Legea nr. 10/2001 in cazul cetatenilor straini. Incidenta acestui drept in conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. - Decizie nr. 191/A din data de 16.12.2010
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 110 din data de 02.09.2010
Rectificare titlu - Sentinta civila nr. 756 din data de 08.12.2011
Nulitatea absoluta certificat de mostenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil. - Hotarare nr. 536 din data de 05.03.2009
revendicare - Sentinta civila nr. 12362 din data de 12.10.2012
Intoarcere executare. - Sentinta civila nr. 6135 din data de 23.09.2010
Obligatia de a face - evacuare - Sentinta civila nr. 751 din data de 16.05.2013
Conditii cumulative necesare pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 19011 din data de 04.10.2013
REVENDICARE IMOBILIARA. STABILIRE LINIE DE HOTAR. - Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
- Sentinta civila nr. 1155/2007 din data de 18.04.2007
Perfectare vanzare-cumparare - Sentinta civila nr. 1160 din data de 06.04.2010
Constatarea nulitatii absolute partiale a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Natura litigiului. Declinare competenta. - Sentinta civila nr. 419 din data de 18.02.2009
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 2021/2012 din data de 19.09.2012
Intelesul notiunii de "despagubiri" in sensul Legii nr.10/2001. Cerere de restituire a sumelor de bani achitate in contul imobilului pana la preluarea acestuia de catre stat - Decizie nr. 574 din data de 17.03.2010
Dreptul muncii si securitatii sociale.Recalcularea drepturilor de pensie conform legii 263/2010, Art. 169 (1), OUG 100/ 2008, Art. 78 indice 2 (1). - Sentinta civila nr. 1746 din data de 23.10.2012
Asa cum rezulta din dispozitiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, republicata, proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitiv... - Sentinta civila nr. 1973/F/2010 din data de 09.07.2010
exequator - Sentinta civila nr. 200 din data de 27.10.2009