InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Pitesti

Registrul Comertului. Obligativitatea citarii intervenientului.

(Decizie nr. 803 din data de 22.07.2009 pronuntata de Curtea de Apel Pitesti)

Domeniu Accize | Dosare Curtea de Apel Pitesti | Jurisprudenta Curtea de Apel Pitesti

   Registrul Comertului. Obligativitatea citarii intervenientului.

Art. 46 alin.2, art. 49 din Legea nr. 31/1990;
Art. 335 Cod pr. civila

   In conformitate cu dispozitiile art.46 alin.2 Legea nr.31/1990,
republicata, in cazul in care au fost formulate cereri de interventie, 
judecatorul delegat va cita intervenientii si se va pronunta asupra
cererilor acestora in conditiile art.49 si urm. Cod procedura civil,
nefiind aplicabile dispozitiile art.335 Cod procedura civila.
     
     (Decizia nr. 803 din 22 iulie 2009 ) 
        
          Judecatorul delegat la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arges,
prin incheierea nr.2119/18.03.2009, a respins cererea de interventie in
interes propriu formulata de intervenientul I.N. si a admis cererea de
depunere si mentionare acte nr.56441/20.09.2007 formulata de petenta,
dispunand mentionarea depunerii la Registrul Comertului a actului
constitutiv consolidat adoptat ca urmare a hotararii A.G.A. din
19.09.2007 a S.C. S.G. S.R.L.
          Pentru a se pronunta in sensul aratat judecatorul delegat a
constatat, analizand cererea de interventie, ca aceasta vizeaza aspecte ce
tin de incalcarea conventiei, prin modul de adoptare a hotararilor cu
incalcarea intelegerii asociatilor, exprimata printr-o clauza in contractul
de cesiune, iar pe de alta parte intervenientul avand calitatea de
administrator sechestru al bunurilor petentei poarta intreaga
responsabilitate asupra actelor societatii, dar nu se poate pune semnul
egalitatii intre aceasta calitate si cea de reprezentant legal al societatii.
          De asemenea, analizand cererea, la nivel formal,  judecatorul
delegat a retinut ca actul constitutiv consolidat a fost adoptat cu
majoritatea prevazuta in actul constitutiv, asa cum rezulta din continutul
tuturor actelor doveditoare, anexate prezentei cereri.
          In fine, cel putin la nivel de aparenta, s-a retinut ca nu rezulta
indicii de natura sa impiedice aducerea la cunostinta publica a hotararii in
discutie, aspect insa ce urmeaza a fi analizat de catre instanta de drept
comun chemata sa se pronunte asupra legalitatii adoptarii hotararii.
          Impotriva acestei incheieri s-a formulat recurs de catre
intervenientul I.N., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, pe
dispozitiile art.304 pct.5 si 9 Cod procedura civila, sustinand ca, desi, a
formulat cerere de interventie, nu a fost niciodata citat in fata
judecatorului delegat. De asemenea, s-a precizat  ca la solutionarea
acestei cereri, judecatorul delegat cu toate ca a retinut  inaplicabilitatea
dispozitiilor art.335 Cod procedura civila - referitoare la procedura
necontencioasa - nu a dispus citarea sa pentru a-si formula aparari si a-si
sustine cererea de interventie formulata. Ca atare, se impune desfiintarea
incheierii si pe fond respingerea cererii de inregistrare mentiuni.
          Examinand recursul prin prisma criticilor aduse, pe temeiurile
invocate, dar si in limitele art.3041 Cod procedura civila, Curtea a retinut
ca acesta este fondat, pentru cele ce se vor expune in continuare.
          Intr-adevar, potrivit art.304 pct.5 Cod procedura civila, atunci
cand prin hotararea data s-au incalcat formele de procedura, prevazute
sub sanctiunea nulitatii de art.105 alin.2 Cod procedura civila, se impune
casarea hotararii pronuntate prin incalcarea acestui text.
           Astfel, verificand practicaua incheierii nr.2119/18.03.2009 se
constata ca Ivanescu Nicolae nu a fost citat ca intervenient in cauza cu
care judecatorul delegat a fost investit, desi, lecturand considerentele
incheierii rezulta ca a fost analizata cererea de interventie in interes
propriu formulata de acesta, precum si faptul ca avocatul ales a fost
prezent, insa ,ca reprezentant al S.C.S.G. SRL.
           Or, in conformitate cu dispozitiile art.46 alin.2 Legea
nr.31/1990, republicata, in cazul in care au fost formulate cereri de
interventie judecatorul delegat va cita intervenientii si se va pronunta
asupra cererilor acestora in conditiile art.49 si urm. Cod procedura civil,
nefiind aplicabile dispozitiile art.335 Cod procedura civila.
          De asemenea, potrivit acestui din urma text, daca cererea prin
insusi cuprinsul ei sau prin obiectiile ridicate de persoanele citate sau care
intervin, prezinta caracter contencios, instanta o va respinge.
          Fata de dispozitia imperativa cuprinsa in textul art.46 alin.2
din legea precitata, judecatorul delegat este obligat sa citeze pe
intervenient, or, in speta, a fost omisa citarea acestuia, astfel ca au fost
incalcate dispozitiile art.85 Cod procedura civila, in raport de care
judecatorul nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau
infatisarea partilor, afara numai daca legea nu dispune altfel.
          Textul sus citat constituind o derogare de la dispozitia art.335
Cod procedura civila, intervenientul trebuia citat, ceea ce in cauza nu s-a
demonstrat, astfel critica sa este justificata.
          Sub acest aspect devin incidente dispozitiile art.105 alin.2
Cod procedura civila, referitoare la anularea actelor indeplinite cu
neobservarea formelor legale, vatamarea partii in cauza neputand fi
inlaturata in alt mod.
Fata de cele expuse, Curtea, in temeiul art.312 alin.1 si 5 Cod procedura
civila, coroborat cu art.304 pct.5 si art.105 alin.2 Cod procedura civila,
precum si art.46 alin.2 din Legea nr.31/1990, republicata, a admis
recursul, a casat incheierea si a trimis  cauza spre rejudecare judecatorului
delegat la O.R.C. de pe langa Tribunalul Arges.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Accize

Regimul juridic al uleiurilor uzate, colectate in urma schimburilor de uleiuri, utilizate apoi ca si combustibil pentru incalzire. - Decizie nr. 4502 din data de 02.06.2014
Accize. Incadrare tarifara. Aplicare in timp a legii fiscale. - Decizie nr. 2485 din data de 30.09.2011
Scutire de plata accizelor. Nedepunerea in termen a situatiilor centralizatoare. - Decizie nr. 718 din data de 26.05.2009
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL. VALABILITATE. MODIFICAREA ORDINII DE ZI. - Decizie nr. 641 din data de 22.01.2006
Infractiuni la legi speciale - Legea nr. 571/2003 - Hotarare nr. 958 din data de 17.06.2015
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL. VALABILITATE. MODIFICAREA ORDINII DE ZI. - Decizie nr. 641 din data de 22.01.2006
- Hotarare nr. din data de 18.11.2009
- Hotarare nr. din data de 18.11.2009
Reincredintare minori - Sentinta civila nr. 4490 din data de 06.03.2009
Legea 112/1995 - Sentinta civila nr. 10801 din data de 19.06.2009
SENTINTA PENALA Nr. 113 - Sentinta penala nr. 113 din data de 24.06.2011
Din dezvoltarea motivelor de recurs exprimate in cererea de la filele 3 si 4 (neincadrate in drept in vreuna din prevederile legale sus-mentionate), reluate prin concluziile scrise - cu privire la care recurenta, prin reprezentant, sustine in c... - Decizie nr. 12/R din data de 04.01.2011
Prin sentinta penala nr.81/07.07.2009, pronuntata de Tribunalul Valcea, printre altele, inculpatul a fost achitat, in temeiul art.11 pct.2 lit.a Cod pr.penala rap. la art.10 lit.d Cod pr. penala, pentru savarsirea infractiunii prev.de art. 272 p... - Decizie nr. 100/R din data de 05.02.2010
Prin cererea inregistrata la data de 16 iunie 2009, reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea a chemat in judecata pe paratii Organizatia ,,SOS Satul Copiilor Cisnadie", B.C. si B.F., solicitand ca prin hot... - Decizie nr. 1958/R-MF din data de 17.12.2009
SECTIA CIVILA, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DREPT CIVIL 1. Respingerea actiunii in revendicare ca inadmisibila, dupa intrarea in vigoare a Legii nr.10/200... - Decizie nr. 1798/R din data de 26.11.2009
PARTAJ. COMPETENTA. - Decizie nr. 1031/R din data de 10.12.2004
Recidiva postcondamnatorie. Interzicerea contopirii pedepselor direct in calea de atac a recursului. - Decizie nr. 325/R din data de 10.04.2012
Recidiva postcondamnatorie. Principiul non reformatio in pejus. Fapta care nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni. - Decizie nr. 372/R din data de 24.04.2012
Inlocuirea masurii arestarii preventive. Caracterul repetat al cererilor formulate. - Decizie nr. 360/R din data de 23.04.2012
Restituirea cauzei la procuror in vederea refacerii urmaririi penale. - Decizie nr. 350/2012 din data de 19.04.2012