InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Pitesti

PARTAJ. COMPETENTA.

(Decizie nr. 1031/R din data de 10.12.2004 pronuntata de Curtea de Apel Pitesti)

Domeniu Competenta materiala; Competenta teritoriala; Partaj | Dosare Curtea de Apel Pitesti | Jurisprudenta Curtea de Apel Pitesti

         PARTAJ. COMPETENTA.
         
     Instanta competenta sa dispuna asupra impartelii
judiciare este judecatoria, indiferent de valoarea bunurilor supuse
partajului.
     Aceasta competenta se pastreaza in favoarea judecatoriei
si atunci cand se ataca cu apel incheierea de admitere in
principiu, tribunalul fiind tinut a se pronunta numai cu privire
la legalitatea si temeinicia hotararii prin care s-a constatat
deschisa succesiunea, vocatia succesorala a partilor, cotele si masa
succesorala.
     Dupa pronuntarea asupra incheierii, urmeaza a fi
trimisa cauza la instanta de fond pentru continuarea judecatii.
     (Decizia civila nr.1031/R din 10 decembrie
2004 a Curtii de Apel Pitesti).
         
         Judecatoria Dragasani, prin sentinta civila nr.2937 din 11
septembrie 2001 a anulat ca insuficient timbrata cererea principala avand ca
obiect partaj succesoral, precum si cererea reconventionala referitoare la
raportarea de catre reclamanta a bunurilor primite cu titlu de zestre.
         Impotriva sentintei a declarat apel reclamanta.
        Tribunalul Valcea, prin incheierea din 29 ianuarie 2002 a admis in
parte, in principiu actiunea reclamantei, a luat act de renuntarea acesteia la
judecata privind constatarea donatiei deghizate, a constatat deschise
succesiunile autorilor, mostenitorii acestora, cotele legale cuvenite, precum si
compunerea maselor succesorale.
         Acelasi tribunal, prin decizia civila nr.817 din 4 iunie 2002 a dispus
partajarea bunurilor ramase de la cei doi autori.
         Impotriva deciziei si a incheierii de admitere in principiu au
declarat recurs paratii, iar Curtea de Apel Pitesti, prin decizia civila nr.1982
din 29 octombrie 2002, a admis recursul, a casat decizia si incheierea si a
trimis cauza spre rejudecare aceluiasi tribunal, cu indrumarea analizei vocatiei
succesorale a partilor in conditiile art.12 din Legea nr.18/1991 si pentru a se
respecta dispozitiile art.6731 Cod procedura civila.
         In rejudecare, Tribunalul Valcea, prin decizia civila nr.355/2003, a
admis apelul declarat de reclamanta, a anulat in parte sentinta si pe fond a
respins actiunea de partaj.
         Aceasta decizie a fost casata de Curtea de  Apel numai in privinta
succesiunii autorului D.G. si a fost mentinuta decizia cu privire la succesiunea
autoarei D.E.
         Procedand la rejudecare, Tribunalul Valcea, prin decizia civila
nr.935 din 26 septembrie 2003, a admis apelul reclamantei, a anulat in parte
sentinta, a admis in parte si in principiu actiunea, a luat act ca reclamanta
renunta la judecarea cererii privind constatarea donatiei deghizate si a
constatat deschisa succesiunea autorului D.G. decedat la 12 decembrie 1972,
in urma caruia au ramas ca mostenitori cu vocatie succesorala D.E. - sotia
supravietuitoare cu cota de 2/8, decedata  ulterior la data de 8 iulie 1997, cota
sa fiind preluata de mostenitorii legali I.M., D.E. descendenti de gradul I cu
cota de cate 3/8 din mostenire.
         Totodata, s-a constatat ca paratele  N.F. si P.I. au renuntat la
succesiunea autorului, iar masa se compune dintr-un teren.
         Celelalte dispozitii ale sentintei au fost mentinute.
         Acelasi tribunal, prin decizia civila nr.166 din 7 iulie 2004, a
omologat raportul de expertiza efectuat in apel si a dispus iesirea partilor din
indiviziune, atribuind bunurile in varianta I a raportului de expertiza tehnica si
compensand cheltuielile de judecata.
         Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut ca se impune
omologarea raportului de expertiza in varianta adoptata, intrucat intimata
D.E. are constructii pe terenul litigios si astfel sunt respectate art.728 Cod
procedura civila.
         Impotriva acestei din urma decizii, cat si a celei prin care s-a
pronuntat o noua incheiere de admitere in principiu au declarat recurs paratii
D.E. si D.I., invocand motivele incadrate in prevederile art.304 pct.3, 9 si 10
Cod procedura civila.
         Curtea de Apel, prin decizia civila nr.1031/R din 10 decembrie
2004, a respins ca tardiv declarat recursul paratilor impotriva deciziei civile
nr.935 din 26 septembrie 2003, si a admis recursul declarat de aceiasi parati
impotriva deciziei civile nr.166 din 7 iulie 2004, pronuntata de Tribunalul
Valcea, pe care a casat-o, cu consecinta trimiterii  cauzei spre competenta
judecata la Judecatoria Dragasani.
         Examinand criticile formulate, instanta de recurs a constatat ca
majoritatea vizau decizia civila nr.935 din 26 septembrie 2003, prin care
Tribunalul Valcea a dat o noua incheiere de admitere in principiu cu privire la
succesiunea autorului D.G., mostenitori, cotele ce se cuvin partilor si
compunerea masei succesorale.
         Fata de dovezile de comunicare aflate la filele 16-17 din dosar, din
care rezulta ca acestia au primit personal decizia atacata ulterior, peste
termenul prevazut de lege, decizia a ramas irevocabila si a intrat in puterea
lucrului judecat.
         Examinand cu prioritate critica de nelegalitate privitoare la lipsa
competentei materiale privind lotizarea bunurilor partajate, Curtea constata ca
aceasta este intemeiata.
         Instanta competenta sa dispuna asupra impartelii judiciare este
judecatoria, indiferent de valoarea bunurilor supuse partajului.
         Aceasta competenta se pastreaza in favoarea judecatoriei si atunci
cand se ataca cu apel incheierea de admitere in principiu,  tribunalul fiind
tinut a se pronunta numai cu privire la legalitatea si temeinicia hotarari prin
care s-a  constatat deschisa succesiunea, vocatia succesorala a partilor, cotele
si masa succesorala.
         Dupa pronuntarea asupra incheierii, urmeaza a fi trimisa cauza la
instanta de fond pentru continuarea judecatii.
         Este adevarat ca instanta de recurs a pronuntat doua decizii cu
indrumari obligatorii pentru tribunal, insa aceste decizii s-au referit in
exclusivitate la incheierea de admitere in principiu, si nu la lotizare.
         Mai mult decat atat, in prima decizie de casare, recurentii au
criticat solutia instantei de apel privind lotizarea bunurilor si ignorarea totala a
procedurii speciale privind imparteala judiciara si s-a stabilit, cu autoritate de
lucru judecat, prin decizia civila nr.1982/R din 29 octombrie 2002, ca la
rejudecarea cauzei sa fie respectata aceasta procedura instituita de art.6731 si
urm. Cod procedura civila.
Se concluzioneaza ca, dupa ramanerea irevocabila a incheierii de admitere in
principiu, tribunalul trebuia sa inainteze dosarul primei instante pentru a se
proceda la evaluarea si lotizarea bunurilor ce alcatuiesc masa succesorala.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta materiala; Competenta teritoriala; Partaj

Din dezvoltarea motivelor de recurs exprimate in cererea de la filele 3 si 4 (neincadrate in drept in vreuna din prevederile legale sus-mentionate), reluate prin concluziile scrise - cu privire la care recurenta, prin reprezentant, sustine in c... - Decizie nr. 12/R din data de 04.01.2011
Prin sentinta penala nr.81/07.07.2009, pronuntata de Tribunalul Valcea, printre altele, inculpatul a fost achitat, in temeiul art.11 pct.2 lit.a Cod pr.penala rap. la art.10 lit.d Cod pr. penala, pentru savarsirea infractiunii prev.de art. 272 p... - Decizie nr. 100/R din data de 05.02.2010
Prin cererea inregistrata la data de 16 iunie 2009, reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea a chemat in judecata pe paratii Organizatia ,,SOS Satul Copiilor Cisnadie", B.C. si B.F., solicitand ca prin hot... - Decizie nr. 1958/R-MF din data de 17.12.2009
SECTIA CIVILA, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DREPT CIVIL 1. Respingerea actiunii in revendicare ca inadmisibila, dupa intrarea in vigoare a Legii nr.10/200... - Decizie nr. 1798/R din data de 26.11.2009
PARTAJ. COMPETENTA. - Decizie nr. 1031/R din data de 10.12.2004
Recidiva postcondamnatorie. Interzicerea contopirii pedepselor direct in calea de atac a recursului. - Decizie nr. 325/R din data de 10.04.2012
Recidiva postcondamnatorie. Principiul non reformatio in pejus. Fapta care nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni. - Decizie nr. 372/R din data de 24.04.2012
Inlocuirea masurii arestarii preventive. Caracterul repetat al cererilor formulate. - Decizie nr. 360/R din data de 23.04.2012
Restituirea cauzei la procuror in vederea refacerii urmaririi penale. - Decizie nr. 350/2012 din data de 19.04.2012
Nerespectarea hotararii judecatoresti. Intrunirea elementelor constitutive. - Decizie nr. 349/R din data de 19.04.2012
Liberarea provizorie sub control judiciar. Conditii de admisibilitate a cererii de liberare provizorie sub control judiciar. - Decizie nr. 346/R din data de 18.04.2012
Stabilirea criteriilor de apreciere a pericolului social si a vinovatiei autorului in cazul infractiunii prevazute de art. 6 alin.2 lit. a din Legea nr. 205/2004. - Decizie nr. 338/R din data de 17.04.2012
Incidenta dispozitiilor art.320/1 Cod procedura penala. - Decizie nr. 394/R din data de 03.05.2012
Intocmirea de acte false cu intentia de a obtine in mod fraudulos credite de la o unitate bancara. Conditiile savarsirii infractiunilor de inselaciune si uz de fals. - Decizie nr. 389/R din data de 02.05.2012
Contopirea pedepselor aplicate pentru infractiuni concurente. Interdictia de efectuare a contopirii direct in calea de atac a recursului intrucat partea ar fi lipsita de un grad de jurisdictie privind controlul modului in care s-a facut o atare opera... - Decizie nr. 507/R din data de 29.05.2012
Elementele constitutive ale infractiunii de ucidere din culpa. Comportamentul inculpatului de a parasi locul accidentului fara sa acorde primul ajutor victimei. Legatura de cauzalitate intre aceasta conduita culpabila si decesul victimei. - Decizie nr. 496/R din data de 22.05.2012
Mentinerea de catre instanta a masurii sechestrului asigurator dispusa de procuror in faza de urmarire penala. Obligativitatea masurii asiguratorii a sechestrului potrivit art. 11 din Legea 241/2005. - Decizie nr. 495/R din data de 22.05.2012
Natura juridica a liberarii provizorii sub control judiciar. Cerinte prevazute de art. 136 alin.2 Cod procedura penala. - Decizie nr. 420/R din data de 09.05.2012
Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Despagubirile acordate trebuie sa reprezinte o justa si integrala dezdaunare a persoanelor prejudiciate prin savarsirea infractiunii. - Decizie nr. 323/R din data de 10.04.2012
Procedura insolventei. Cerere de antrenarea a raspunderii personale a organelor de conducere. Conditii. - Decizie nr. 1542/R-Com din data de 13.06.2012