InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Pitesti

SECTIA CIVILA, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DREPT CIVIL 1. Respingerea actiunii in revendicare ca inadmisibila, dupa intrarea in vigoare a Legii nr.10/200...

(Decizie nr. 1798/R din data de 26.11.2009 pronuntata de Curtea de Apel Pitesti)

Domeniu Adoptii; Alocatii | Dosare Curtea de Apel Pitesti | Jurisprudenta Curtea de Apel Pitesti

SECTIA CIVILA, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI
ASIGURARI SOCIALE SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE
              
DREPT CIVIL

1. Respingerea actiunii in revendicare ca inadmisibila, dupa intrarea in
vigoare a Legii nr.10/2001, contravine dispozitiilor C.E.D.O., care se aplica
cu prioritate si care sunt favorabile, fata de dreptul intern

Art.22 alin.(1) si (5) din Legea nr.10/2001
Art. 6 alin. (1) si (2) din Conventia Europeana a Drepturilor Omului
Art. 1 din Primul Protocol aditional al Conventiei Europene a Drepturilor
Omului
 
       Din compararea reglementarii interne cu reglementarea
internationala rezulta in mod evident faptul ca dispozitiile Conventiei
Europene a Drepturilor Omului sunt mai favorabile decat dispozitiile Legii
nr.10/2001. Aceleasi sustineri sunt valabile si prin raportarea normelor
Conventiei la disp. art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998.
        Legea nr.10/2001-art.22 alin.(1) si (5) contine insa o limitare in
timp a dreptului de a cere restituirea/respectarea dreptului de proprietate
pentru proprietatile abuziv confiscate, reglementare evident inferioara
principiilor prevazute de Conventie si in totala contradictie cu legea
generala (art.480 Cod civil) din care rezulta caracterul absolut, exclusiv si
perpetuu al dreptului de proprietate, cu consecinta caracterului
imprescriptibil al actiunii in revendicarea lui, caracter recunoscut prin
dreptul intern si practica CEDO.
       Calitatea de titular actual al bunului revendicat poate sa rezulte si
dintr-un act normativ care prevede masuri de restituire sau recunoasterea
preluarii abuzive de catre stat. In acest sens in legislatia romana s-au facut
mai multe astfel de recunoasteri din partea statului a caracterului abuziv
al preluarii imobilelor in perioada 1945-1989 si implicit a caracterului de bun
actual al acestor bunuri in patrimoniul celor care reclama incalcarea
dreptului.
       Reclamantului-recurent i s-a recunoscut calitatea de titular al unui
bun in sensul Conventiei,  prin decizia nr.775/2006, prin care i s-au acordat
despagubiri aferente imobilelor preluate abuziv, in temeiul Legii 10/2001,
existand astfel o speranta legitima de redobandire a bunurilor.
       A declara actiunea in revendicare ca inadmisibila, ar echivala
deopotriva cu anihilarea nejustificata a caracterului absolut, exclusiv si
perpetuu al dreptului de proprietate, cu consecinta pierderii beneficiului
imprescriptibilitatii, atribut esential al revendicarii imobiliare.
       Respingerea ca inadmisibila a actiunii in revendicare ar insemna si 
afectarea substantei dreptului de proprietate, nefiind respectat un raport de
proportionalitate intre scopul urmarit (respectarea dreptului de proprietate
incalcat) si mijlocul procedural ales (trimiterea exclusiv la procedura legii
10/2001 care limiteaza in timp si formal dreptul de a cere restituirea).
              
               (Decizia civila nr.1798/R din 26 noiembrie 2009)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Adoptii; Alocatii

Din dezvoltarea motivelor de recurs exprimate in cererea de la filele 3 si 4 (neincadrate in drept in vreuna din prevederile legale sus-mentionate), reluate prin concluziile scrise - cu privire la care recurenta, prin reprezentant, sustine in c... - Decizie nr. 12/R din data de 04.01.2011
Prin sentinta penala nr.81/07.07.2009, pronuntata de Tribunalul Valcea, printre altele, inculpatul a fost achitat, in temeiul art.11 pct.2 lit.a Cod pr.penala rap. la art.10 lit.d Cod pr. penala, pentru savarsirea infractiunii prev.de art. 272 p... - Decizie nr. 100/R din data de 05.02.2010
Prin cererea inregistrata la data de 16 iunie 2009, reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea a chemat in judecata pe paratii Organizatia ,,SOS Satul Copiilor Cisnadie", B.C. si B.F., solicitand ca prin hot... - Decizie nr. 1958/R-MF din data de 17.12.2009
SECTIA CIVILA, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DREPT CIVIL 1. Respingerea actiunii in revendicare ca inadmisibila, dupa intrarea in vigoare a Legii nr.10/200... - Decizie nr. 1798/R din data de 26.11.2009
PARTAJ. COMPETENTA. - Decizie nr. 1031/R din data de 10.12.2004
Recidiva postcondamnatorie. Interzicerea contopirii pedepselor direct in calea de atac a recursului. - Decizie nr. 325/R din data de 10.04.2012
Recidiva postcondamnatorie. Principiul non reformatio in pejus. Fapta care nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni. - Decizie nr. 372/R din data de 24.04.2012
Inlocuirea masurii arestarii preventive. Caracterul repetat al cererilor formulate. - Decizie nr. 360/R din data de 23.04.2012
Restituirea cauzei la procuror in vederea refacerii urmaririi penale. - Decizie nr. 350/2012 din data de 19.04.2012
Nerespectarea hotararii judecatoresti. Intrunirea elementelor constitutive. - Decizie nr. 349/R din data de 19.04.2012
Liberarea provizorie sub control judiciar. Conditii de admisibilitate a cererii de liberare provizorie sub control judiciar. - Decizie nr. 346/R din data de 18.04.2012
Stabilirea criteriilor de apreciere a pericolului social si a vinovatiei autorului in cazul infractiunii prevazute de art. 6 alin.2 lit. a din Legea nr. 205/2004. - Decizie nr. 338/R din data de 17.04.2012
Incidenta dispozitiilor art.320/1 Cod procedura penala. - Decizie nr. 394/R din data de 03.05.2012
Intocmirea de acte false cu intentia de a obtine in mod fraudulos credite de la o unitate bancara. Conditiile savarsirii infractiunilor de inselaciune si uz de fals. - Decizie nr. 389/R din data de 02.05.2012
Contopirea pedepselor aplicate pentru infractiuni concurente. Interdictia de efectuare a contopirii direct in calea de atac a recursului intrucat partea ar fi lipsita de un grad de jurisdictie privind controlul modului in care s-a facut o atare opera... - Decizie nr. 507/R din data de 29.05.2012
Elementele constitutive ale infractiunii de ucidere din culpa. Comportamentul inculpatului de a parasi locul accidentului fara sa acorde primul ajutor victimei. Legatura de cauzalitate intre aceasta conduita culpabila si decesul victimei. - Decizie nr. 496/R din data de 22.05.2012
Mentinerea de catre instanta a masurii sechestrului asigurator dispusa de procuror in faza de urmarire penala. Obligativitatea masurii asiguratorii a sechestrului potrivit art. 11 din Legea 241/2005. - Decizie nr. 495/R din data de 22.05.2012
Natura juridica a liberarii provizorii sub control judiciar. Cerinte prevazute de art. 136 alin.2 Cod procedura penala. - Decizie nr. 420/R din data de 09.05.2012
Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Despagubirile acordate trebuie sa reprezinte o justa si integrala dezdaunare a persoanelor prejudiciate prin savarsirea infractiunii. - Decizie nr. 323/R din data de 10.04.2012
Procedura insolventei. Cerere de antrenarea a raspunderii personale a organelor de conducere. Conditii. - Decizie nr. 1542/R-Com din data de 13.06.2012