Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Pitesti

Din dezvoltarea motivelor de recurs exprimate in cererea de la filele 3 si 4 (neincadrate in drept in vreuna din prevederile legale sus-mentionate), reluate prin concluziile scrise - cu privire la care recurenta, prin reprezentant, sustine in c...

(Decizie nr. 12/R din data de 04.01.2011 pronuntata de Curtea de Apel Pitesti)

Domeniu Agricultura; Arest preventiv | Dosare Curtea de Apel Pitesti | Jurisprudenta Curtea de Apel Pitesti

 Din dezvoltarea motivelor de recurs exprimate in cererea de la filele 3 si 4
 (neincadrate in drept in vreuna din prevederile legale sus-mentionate), reluate
prin concluziile scrise - cu privire la care recurenta, prin reprezentant, sustine in
concluziile orale, ca ar viza criticile prevazute de art.304 pct.7, 8 si 9 Cod procedura
civila - (f.12-13), Curtea observa ca recurenta nu face decat sa conteste starea de fapt
 retinuta de tribunal in baza raportului de expertiza intocmit in cauza, prin prisma
continutului inscrisurilor depuse in probatiune in fata instantelor de fond si de recurs,
 concluzionand spre aceea ca, la masuratorile in baza carora s-a intocmit lucrarea de
 specialitate, nu ar fi participat niciun organ silvic si subliniind ca admiterea acestor
critici ar impune constatarea nulitatii absolute a hotararii atacate.
      Analizand si cererea de recurs formulata de aceeasi parte la data de 31.07.2008
impotriva sentintei civile nr.736 din 19 iunie 2008 pronuntata de Judecatoria Curtea
de Arges (calificata prin decizia civila nr.1160/R din 24 iunie 2010 a Curtii de Apel,
 drept apel, si trimisa spre rejudecare la acelasi tribunal, in complet legal constituit),
Curtea constata ca ea cuprinde, in esenta, critici identice privind starea de fapt retinuta de prima instanta, stare de fapt care a fost insa confirmata de catre tribunal, care a constatat legalitatea si temeinicia hotararii de fond.
      Or, in recurs, sub pretextul incadrarii criticilor in oricare din prevederile art.304 pct.1-9 Cod procedura civila, nu se mai poate repune in discutie probatoriul administrat, iar in raport de dispozitiile sus-mentionate, criticile de netemeinicie aduse hotararii recurate nu mai pot conduce la modificarea acesteia, cu atat mai mult cu cat,  inscrisurile depuse la dosar in aceasta faza procesuala nu sunt noi, ci dateaza din perioada sesizarii primei instante cu actiunea in revendicare, recurenta nejustificand de ce partea interesata, OSV, in administrarea si posesia caruia se afla terenul in litigiu, fiind obligat efectiv la eliberarea lui, nu a formulat apel si nu s-a prevalat de ele in vederea solutionarii caii de atac, de catre tribunal.
      In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii actiunii in revendicare formulata de
intimata Primaria C, cu trimitere la decizia nr.33/9.06.2008 a Sectiilor Unite ale ICCJ
in recurs in interesul legii, prin care  s-ar fi declarat inadmisibile actiunile in
revendicare pentru imobilele ce fac obiectul unor legi speciale de restituite, Curtea
retine urmatoarele:
      Recurenta face trimitere la o decizie pronuntata in interesul legii, prin care ICCJ
s-a pronuntat cu privire la actiunile intemeiate pe dispozitiile dreptului comun, avand
ca obiect revendicarea imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, formulate dupa intrarea in vigoare a Legii nr.10/2001 si solutionate
neunitar de instantele judecatoresti, considerand ca situatia premisa se regaseste in
speta dedusa judecatii.
      Insa, asa cum reiese din inscrisurile dosarului, in speta, terenul nu a facut
 obiectul vreunei notificari in temeiul Legii nr.10/2001, ci, in legatura cu o parte din
acesta, s-a sustinut ca ar fi facut obiectul altor legi de reparatie, respectiv Legea
nr.18/1991, astfel cum a fost modificata prin Legea nr.247/2005(in acest sens recurenta
 a depus in recurs Hotararea nr.265/07.06.2007 emisa de Comisia Judeteana Arges pentru
 stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si
forestiere - f.18-19).
      Deosebit, chiar si in situatia in care recurenta nu ar fi facut confuzie intre
 obiectul recursului in interesul legii si obiectul cauzei deduse judecatii, acceptand
ca s-ar fi referit la Legea nr.247/2005 prin prisma modificarilor aduse Legii nr.10/2001,
 iar aceasta ar fi fost aplicabila in speta, ori ca principiile subliniate in
considerentele deciziei, avand un caracter general s-ar impune a fi avute totusi in
vedere, Curtea urmeaza a observa ca ICCJ, in decizia sus-mentionata, contrar celor
sustinute de recurenta, nu a recomandat respingerea ca inadmisibila a actiunii in
 revendicare, ci a subliniat tocmai necesitatea analizarii in concret a fiecarei cauze.
(Decizia civila nr. 12/R/04 ianuarie 2011)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Agricultura; Arest preventiv

Din dezvoltarea motivelor de recurs exprimate in cererea de la filele 3 si 4 (neincadrate in drept in vreuna din prevederile legale sus-mentionate), reluate prin concluziile scrise - cu privire la care recurenta, prin reprezentant, sustine in c... - Decizie nr. 12/R din data de 04.01.2011
Prin sentinta penala nr.81/07.07.2009, pronuntata de Tribunalul Valcea, printre altele, inculpatul a fost achitat, in temeiul art.11 pct.2 lit.a Cod pr.penala rap. la art.10 lit.d Cod pr. penala, pentru savarsirea infractiunii prev.de art. 272 p... - Decizie nr. 100/R din data de 05.02.2010
Prin cererea inregistrata la data de 16 iunie 2009, reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea a chemat in judecata pe paratii Organizatia ,,SOS Satul Copiilor Cisnadie", B.C. si B.F., solicitand ca prin hot... - Decizie nr. 1958/R-MF din data de 17.12.2009
SECTIA CIVILA, PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DREPT CIVIL 1. Respingerea actiunii in revendicare ca inadmisibila, dupa intrarea in vigoare a Legii nr.10/200... - Decizie nr. 1798/R din data de 26.11.2009
PARTAJ. COMPETENTA. - Decizie nr. 1031/R din data de 10.12.2004
Recidiva postcondamnatorie. Interzicerea contopirii pedepselor direct in calea de atac a recursului. - Decizie nr. 325/R din data de 10.04.2012
Recidiva postcondamnatorie. Principiul non reformatio in pejus. Fapta care nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni. - Decizie nr. 372/R din data de 24.04.2012
Inlocuirea masurii arestarii preventive. Caracterul repetat al cererilor formulate. - Decizie nr. 360/R din data de 23.04.2012
Restituirea cauzei la procuror in vederea refacerii urmaririi penale. - Decizie nr. 350/2012 din data de 19.04.2012
Nerespectarea hotararii judecatoresti. Intrunirea elementelor constitutive. - Decizie nr. 349/R din data de 19.04.2012
Liberarea provizorie sub control judiciar. Conditii de admisibilitate a cererii de liberare provizorie sub control judiciar. - Decizie nr. 346/R din data de 18.04.2012
Stabilirea criteriilor de apreciere a pericolului social si a vinovatiei autorului in cazul infractiunii prevazute de art. 6 alin.2 lit. a din Legea nr. 205/2004. - Decizie nr. 338/R din data de 17.04.2012
Incidenta dispozitiilor art.320/1 Cod procedura penala. - Decizie nr. 394/R din data de 03.05.2012
Intocmirea de acte false cu intentia de a obtine in mod fraudulos credite de la o unitate bancara. Conditiile savarsirii infractiunilor de inselaciune si uz de fals. - Decizie nr. 389/R din data de 02.05.2012
Contopirea pedepselor aplicate pentru infractiuni concurente. Interdictia de efectuare a contopirii direct in calea de atac a recursului intrucat partea ar fi lipsita de un grad de jurisdictie privind controlul modului in care s-a facut o atare opera... - Decizie nr. 507/R din data de 29.05.2012
Elementele constitutive ale infractiunii de ucidere din culpa. Comportamentul inculpatului de a parasi locul accidentului fara sa acorde primul ajutor victimei. Legatura de cauzalitate intre aceasta conduita culpabila si decesul victimei. - Decizie nr. 496/R din data de 22.05.2012
Mentinerea de catre instanta a masurii sechestrului asigurator dispusa de procuror in faza de urmarire penala. Obligativitatea masurii asiguratorii a sechestrului potrivit art. 11 din Legea 241/2005. - Decizie nr. 495/R din data de 22.05.2012
Natura juridica a liberarii provizorii sub control judiciar. Cerinte prevazute de art. 136 alin.2 Cod procedura penala. - Decizie nr. 420/R din data de 09.05.2012
Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Despagubirile acordate trebuie sa reprezinte o justa si integrala dezdaunare a persoanelor prejudiciate prin savarsirea infractiunii. - Decizie nr. 323/R din data de 10.04.2012
Procedura insolventei. Cerere de antrenarea a raspunderii personale a organelor de conducere. Conditii. - Decizie nr. 1542/R-Com din data de 13.06.2012