InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL. VALABILITATE. MODIFICAREA ORDINII DE ZI.

(Decizie nr. 641 din data de 22.01.2006 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Accize | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

1. HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL. VALABILITATE. MODIFICAREA ORDINII DE ZI.

     Prin Decizia 641/2006 s-a respins ca nefundat recursul Consiliului Local al com. Ruginoasa in contradictoriu cu intimatul C.N., retinandu-se urmatoarele ca prin sentinta civila nr. 26/CA/01.03.2006  Tribunalul Neamt a admis actiunea formulata  de reclamantul  C.N.in contradictoriu cu  paratul Consiliul  local Ruginoasa, anuland hotararea nr. 16A/11.07.2005,  emisa de parat, privind modificarea si completarea Comisiei de specialitate  pentru administratie publica locala; a  obligat paratul sa plateasca reclamantului suma de 226,34 RON reprezentand  cheltuieli de judecata.
     Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut urmatoarele:

     In primul rand hotararea atacata nu este contrasemnata de catre secretar, conform art.48 din Legea nr.215/2001.Potrivit acestor dispozitii, hotararea consiliului local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretar. Nu este semnata nici de catre presedintele de sedinta. Hotararea nu a fost comunicata oficial reclamantului, desi a solicitat acest lucru, motiv pentru care nu a avut cunostinta de numarul real al acesteia. Nu a fost depusa nici de parat la dosar, cu toate ca i s-a pus in vedere de catre instanta la termenul de judecata din data de  4.01.2006.
     In  al doilea rand, completarea Comisiei de administratie publica locala, juridica si disciplinara nu a fost inscrisa pe ordinea de zi, convocatorul, constand in Dispozitia Primarului nr.168 din 7.07.2005 emisa pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local, cuprinzand alte probleme.
    In al treilea rand, alegerea presedintelui comisiei, in persoana consilierului Mircea Adrian, s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art.18 din O.G.nr.35/2002 si ale art.56 alin.3 din Legea nr.215/2001 .Conform acestor reglementari, fiecare comisie isi alege cate un presedinte si un secretar.  Hotararea privind alegerea presedintelui trebuia luata astfel de catre comisia respectiva si nu de plenul sedintei de consiliu local.
    In termen legal impotriva hotararii tribunalului paratul Consiliul local  Ruginoasa a formulat prezentul recurs  in motivarea caruia a aratat urmatoarele:
    O perioada indelungata de timp reclamantul impreuna cu un alt coleg  a lipsit de la  sedintele Comisiei de administratie publica locala, juridica si disciplinara,  paralizand astfel  activitatea comisiei. Din cauza  unor astfel de absente si data fiind  necesitatea avizarii unor proiecte urgente, in sedinta din 11.07.2005 a Consiliului local Ruginoasa s-a  propus completarea ordinii de zi cu  un proiect privind reorganizarea comisiei   de  administratie publica  locala, juridica si disciplinara, prin extinderea  de la 3 la 5  membri, propunerea fiind adoptata in unanimitate  de consilierii prezenti.
    In privinta contrasemnarii hotararii de catre secretar sunt de retinut  raporturile defectuoase dintre primar,  consiliul local si secretar, absentele  acestuia blocand practic activitatea  consiliului local.
    Nu s-a realizat procedura prealabila, astfel ca actiunea a fost prematur formulata.
    Examinand hotararea recurata in  raport de motivele de recurs invocate, in  ordinea impusa de art. 137 alin. 1  Cod procedura civila, aceasta instanta constata urmatoarele :
    Prin cererea adresata Secretarului Consiliului local Ruginoasa la data de 23.11.2005 reclamantul a realizat cerinta impusa de art. 7 din  Legea nr. 554/2004,  astfel ca nu poate fi retinuta lipsa  procedurii prealabile.
    Tribunalul a retinut ca motiv de nulitate a hotararii 16A/11.07.2005 nu numai lipsa contrasemnaturii  secretarului, dar si lipsa semnaturii consilierului care a   condus   sedinta consiliului. Prin urmare, chiar daca s-ar retine  sustinerile recurentului in ceea ce  priveste lipsa contrasemnaturii secretarului, ar  subzista motivul de nulitate decurgand din nesocotirea  dispozitiilor art. 48 teza I din Legea  215/2001 privind semnatura consilierului care a  condus sedinta consiliului.
    Un alt motiv de nulitate retinut de tribunal si care nu poate fi  inlaturat de instanta de recurs este  nerespectarea dispozitiilor art. 40 alin. (6) si (8), art. 44 si art. 45 din legea nr. 215/2001 privind ordinea de zi. Recurenta  nu a facut dovada urgentei problemelor care ar fi  permis modificarea ordinii de zi,  potrivit art. 44 din legea 215/2001.  Dimpotriva, a sustinut ca  absenta reclamantului de la lucrarile  Comisiei de specialitate de administratie publica locala, juridica si disciplina este un fapt cu caracter de  permanenta si manifestat de  timp indelungat.    
     Eficientizarea activitatii comisiei  in discutie pretins de recurent  a fi fost realizata prin extinderea componentei acesteia de la 3 la  5 membri nu poate fi  admisa ca argument  pentru  schimbarea  presedintelui comisiei care, in componenta  cu 3 membri, avea deja un presedinte. Pe de alta parte, desemnarea presedintelui comisiei s-a facut cu  incalcarea art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 si  art. 56  alin. 3 din Legea nr. 215/2001.
     Decizia 641/05.10.2006
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Accize

Regimul juridic al uleiurilor uzate, colectate in urma schimburilor de uleiuri, utilizate apoi ca si combustibil pentru incalzire. - Decizie nr. 4502 din data de 02.06.2014
Accize. Incadrare tarifara. Aplicare in timp a legii fiscale. - Decizie nr. 2485 din data de 30.09.2011
Scutire de plata accizelor. Nedepunerea in termen a situatiilor centralizatoare. - Decizie nr. 718 din data de 26.05.2009
Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant. - Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011
Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008. - Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011
Calea de atac impotriva hotararii/incheierii primei instante prin care pe parcursul urmaririi penale, in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, s-a admis cererea pentru autorizare prelevare de probe biologice fara consimtamantul suspectului fo... - Decizie nr. 130 din data de 11.02.2011
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. - Decizie nr. 11 din data de 27.01.2011
Infractiuni de coruptie. Darea de mita. Instigarea inculpatului de catre denuntator sa savarseasca fapta supusa judecatii. - Decizie nr. 19 din data de 15.02.2011
Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006 - Decizie nr. 725 din data de 24.10.2008
Indemnizatia pentru cresterea copilului situatia nasterii copiilor gemeni. Natura juridica a indemnizatiei. Scopul legii. - Decizie nr. 660 din data de 12.10.2008
UCIDERE DIN CULPA. VATAMARE CORPORALA DIN CULPA. OBLIGAREA LA DESPAGUBIRI A UNUI ASIGURATOR DIN STRAINATATE. APLICAREA DISPOZITIILOR DIN LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA ASIGURARI. - Decizie nr. 139 din data de 25.02.2010
EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL. - Decizie nr. 110 din data de 12.02.2010
DESPAGUBIRI. OBLIGARE ASIGURATOR. CUANTUM. ACTUL NORMATIV CARE SE ARE IN VEDERE: ORDINUL CSA NR.113133/2006 SAU ORDINUL C.S.A. NR.3108/2004 - Decizie nr. 100 din data de 11.02.2010
ASISTENTA JURIDICA. NOTIUNEA DE INTERESE CONTRARE. MOTIVAREA INCHEIERII PRIN CARE S-A DISPUS MENTINEREA ARESTARII PREVENTIVE - Decizie nr. 36 din data de 20.01.2010
ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER... - Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA. REGIMURI SPECIALE. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. CONTRACT DE MANDAT. PRESTARE DE SERVICII. - Decizie nr. 36 din data de 14.01.2010