InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

Contestatia in anulare. Citarea recurentului administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului.

(Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Contestatie in anulare; Societati comerciale | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

Prin cererea inregistrata sub nr. 702/32/2010 pe rolul Curtii de Apel Bacau, contestatorul G.M. a formulat contestatie in anulare impotriva deciziei nr. 1256/26.11.2010 pronuntata de instanta de recurs in dosarul nr. 1311/110/2010.
In motivarea contestatiei in anulare contestatorul sustine ca nu a fost citat la adresa domiciliului sau actual.
Prin decizia 194/08.02.2011 s-a respins ca nefondata contestatia in anulare retinand:
Contestatorul a fost administratorul statutar al S.C. A. C. S.R.L., societate inmatriculata in registrul comertului sub nr. J04/261/2002. Din extrasul emis de Oficiul National al Registrului Comertului, rezulta ca administratorul statutar, contestatorul din cauza, a solicitat mentionarea domiciliului sau in Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. ....
Atat la instanta de fond, cat si la instanta de recurs paratul-contestator a fost citat la adresa mentionata in Registrul Comertului, respectiv Bacau, str. Nicolae Balcescu, ....
Intr-adevar, asa cum rezulta din cartea de identitate seria XC Nr. ... rezulta ca incepand din 9.07.2009 contestatorul are domiciliul in sat Cirligi, comuna Filipesti, judetul Bacau.
Prin sentinta comerciala nr. 334 din 12 septembrie 2009, s-a dispus deschiderea procedurii impotriva debitoarei S.C. A. C. S.R.L. la care contestatorul avea functia de administrator.
Potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 26/1990 cererea de inmatriculare a unei societati comerciale va cuprinde, dupa caz, datele continute in mod obligatoriu in actul sau constitutiv, iar potrivit art. 7 lit. e din Legea nr. 31/1990, actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata cuprinde asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare.      
Potrivit art. 81 alin. 1 lit. a din Legea nr. 31/1990, datele de identificare prevazute de art. 7 lit. e cuprind numele, prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia.       
Potrivit art. 21 lit. h din Legea nr. 26/1990 in registrul comertului se vor inregistra mentiuni referitoare la orice modificare privitoare la actele, faptele si mentiunile inregistrate, comerciantul avand obligatia, potrivit art. 22 din Legea nr. 26/1990, de a solicita inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunilor, prevazute de art. 21, in cel mult 15 zile de la data actelor si faptelor supuse obligatiei de inregistrare.
Din interpretarea dispozitiilor legale mentionate rezulta ca paratul-contestator avea obligatia ca in termen de 15 zile de la data de 9.07.2009, sa solicite Oficiului Registrului Comertului inregistrarea schimbarii datelor sale de identificare, respectiv a domiciliului, obligatia pe care insa, nu si-a indeplinit-o.
Cum registrul comertului este mijlocul prin care sunt aduse la cunostinta tertilor inmatricularile si mentiunile la care legea obliga orice comerciant, acestea devenind opozabile dupa efectuarea lor in registru (art. 4 alin.1, art. 5 alin. 1 din Legea nr. 26/1990), persoana care are obligatia de a cerere o inregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate. Avand in vedere ca in cauza nu s-a facut dovada ca reclamantul-recurent ar fi cunoscut domiciliul care nu a fost inregistrat potrivit legii in registrul comertului, citarea acestuia in cauza in care s-a pronuntat hotararea contestata s-a realizat in conditiile legii.
Pe de alta parte, contestatorului ii revenea obligatia de a solicita pana la 28.07.2009 inregistrarea modificarii datelor sale de identificare, obligatia pe care in mod culpabil nu a executat-o. Potrivit art. 108 alin. 4 Cod procedura civila, nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuita prin propriul sau fapt.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie in anulare; Societati comerciale

Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant. - Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011
Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008. - Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011
Calea de atac impotriva hotararii/incheierii primei instante prin care pe parcursul urmaririi penale, in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, s-a admis cererea pentru autorizare prelevare de probe biologice fara consimtamantul suspectului fo... - Decizie nr. 130 din data de 11.02.2011
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. - Decizie nr. 11 din data de 27.01.2011
Infractiuni de coruptie. Darea de mita. Instigarea inculpatului de catre denuntator sa savarseasca fapta supusa judecatii. - Decizie nr. 19 din data de 15.02.2011
Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006 - Decizie nr. 725 din data de 24.10.2008
Indemnizatia pentru cresterea copilului situatia nasterii copiilor gemeni. Natura juridica a indemnizatiei. Scopul legii. - Decizie nr. 660 din data de 12.10.2008
UCIDERE DIN CULPA. VATAMARE CORPORALA DIN CULPA. OBLIGAREA LA DESPAGUBIRI A UNUI ASIGURATOR DIN STRAINATATE. APLICAREA DISPOZITIILOR DIN LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA ASIGURARI. - Decizie nr. 139 din data de 25.02.2010
EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL. - Decizie nr. 110 din data de 12.02.2010
DESPAGUBIRI. OBLIGARE ASIGURATOR. CUANTUM. ACTUL NORMATIV CARE SE ARE IN VEDERE: ORDINUL CSA NR.113133/2006 SAU ORDINUL C.S.A. NR.3108/2004 - Decizie nr. 100 din data de 11.02.2010
ASISTENTA JURIDICA. NOTIUNEA DE INTERESE CONTRARE. MOTIVAREA INCHEIERII PRIN CARE S-A DISPUS MENTINEREA ARESTARII PREVENTIVE - Decizie nr. 36 din data de 20.01.2010
ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER... - Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA. REGIMURI SPECIALE. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. CONTRACT DE MANDAT. PRESTARE DE SERVICII. - Decizie nr. 36 din data de 14.01.2010
SUSPENDAREA JUDECARII ACTIUNII AVAND CA OBIECT DREPTURI SALARIALE IN SITUATIA IN CARE PARATA SE AFLA IN PROCEDURA DE INSOLVENTA - Decizie nr. 213 din data de 22.02.2010
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001. - Decizie nr. 122 din data de 08.02.2010
Constructie edificata fara autorizatie de construire. Intrare in legalitate. - Decizie nr. 1074 din data de 13.11.2009