Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER...

(Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Faliment; Societati comerciale | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 34/2006.

Decizia civila nr. 157/11.02.2010

La Curtea de Apel Bacau, sub nr. 654/32/12.11.2009, s-a inregistrat plangerea formulata de petitionara S.C. PCI S.R.L. Oituz, in calitate de lider al Asociatiei S.C. PCI S.R.L. – S.C. P.R.C. S.R.L. Onesti, impotriva deciziei  nr. 6037/561C7/6855 din 5.11.2009 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
Prin plangere petitionara a solicitat urmatoarele: anularea deciziei autoritatii contractante prin care oferta sa a fost declarata necastigatoare;  anularea deciziei autoritatii contractante prin care a declarat castigatoare oferta depusa de asocierea  P.T. u U.AG – S.C. R. S.A.; anularea raportului de atribuire al procedurii; obligarea C.J.B. sa procedeze la continuarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica din etapa evaluarii ofertelor; obligarea autoritatii contractante la plata cheltuielilor de judecata reprezentand onorariu de avocat.
In motivarea plangerii, petitionara a sustinut urmatoarele:
Consiliul a motivat gresit decizia pe dispozitiile art. 181 lit. a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 in conditiile in care contestatia a fost intemeiata pe dispozitiile art. 181 lit. b).
Prin contestatie a sustinut ca impotriva asociatului S.C. R. S.A., atat la data depunerii si deschiderii ofertelor, cat si la data evaluarii acestora, era demarata procedura de declarare a insolventei de catre creditoarea S.C. V. S.R.L., motiv pentru care Asocierea P.T. u U.AG – S.C. R. S.A. se afla in situatia prevazuta de art. 181 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
In concret, la data de 1.06.2009 creditoarea S.C. V. S.R.L. a inregistrat pe rolul Tribunalului Bacau o cerere de deschidere a procedurii insolventei impotriva debitoarei sale S.C. R. S.A., cerere care face obiectul dosarului nr. 3183/110/2009, cu prim termen de judecata la 22.01.2010. Ulterior, aceeasi creditoare a inregistrat o alta cerere avand acelasi obiect, cerere care face obiectul dosarului nr. 3433/110/2009 si care a fost conexata la dosarul nr. 3183/110/2009. Data depunerii si deschiderii ofertelor a fost stabilita prin fisa de date a achizitiei la 1.06.2009.
Neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 constituie o conditie minima de calificare (pct. V.1 – Situatia personala a ofertantului). In vederea verificarii acestui aspect, fiecare ofertant avea obligatia de a completa si cuprinde in oferta formularul 12B.  in cazul neindeplinirii uneia sau mai multor cerinte minime de calificare, autoritatea contractanta avea obligatia de a declara oferta in cauza ca inacceptabila.
Decizia Consiliului este criticabila in masura in care, in mod gresit, pe tot parcursul acesteia s-a raportat la dispozitiile art. 181 lit. a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 
Prin decizia nr. 6037/561C7/6855 din 5.11.2009 a respins, ca nefondata, contestatia prin care S.C. PCI S.R.L. Oituz, in calitate de lider al Asociatiei S.C. PCI S.R.L. – S.C. P.R. C. S.R.L. Onesti a solicitat anularea deciziei autoritatii contractante prin care oferta sa a fost declarata necastigatoare, anularea deciziei autoritatii contractante prin care a declarat castigatoare oferta depusa de asocierea P.T. u U.AG – S.C. R. S.A., anularea raportului de atribuire al procedurii si obligarea C.J.B. sa procedeze la continuarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica din etapa evaluarii ofertelor; prin contestatie s-au invocat dispozitiile art. 181 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, pct. 1 al cap. IV din fisa de date a achizitiei si art. 292 din Codul penal privind infractiunea de fals in declaratii.
Raportandu-se la dispozitiile pct. V.1) din fisa de date a achizitiei, ale art. 181 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, ale art. 3 pct. 4 lit. b), art. 11 si art. 33 din Legea nr. 85/2006, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a retinut ca depunerea certificatului de grefa nr. 3183/110/2009 atesta doar faptul ca pe rolul Tribunalului Bacau a fost inregistrata cererea formulata de S.C. V. S.R.L. impotriva debitoarei S.C. R. S.A., nefiind certificat faptul ca S.C. R. S.A. se afla in stare de faliment sau de lichidare  prin pronuntarea unei sentinte in acest sens. In aceste conditii, autoritatea contractanta a procedat legal atunci cand a apreciat ca, la momentul evaluarii ofertelor ofertantul asociat S.C. R. S.A. nu se afla in una din situatiile prevazute expres la art. 181 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Examinand plangerea formulata de petitionara S.C. PCI S.R.L. Oituz, curtea de apel constata urmatoarele:
In fapt,
Autoritatea contractanta C.J.B. a organizat procedura de atribuire a contractului de lucrari „Reparatii capitale (reabilitare si modernizare) pe DJ 116, Targu ocna – Oituz, km 15+800-26+700”. Termenul limita de depunere a ofertelor a fost 1.06.2009, ora 1000, iar pana la aceasta data au fost depuse un numar de 4 oferte. Un prim raport al procedurii (5971/22.06.2009) a fost anulat  prin decizia nr. 3764/327C7/3579 din 7.08.2009 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (mentinuta prin decizia civila nr. 748/1.10.2009 pronuntata de Curtea de Apel Bacau), procedura de atribuire fiind reluata de la etapa de evaluare a ofertelor.
Astfel cum rezulta din raportul procedurii nr. 10013/5.10.2009, dintre oferte, un numar de doua au fost respinse ca neconforme, iar altele doua – ale asocierilor S.C. PCI S.R.L. – S.C. P.R.C. S.R.L. Onesti si P.T. u U.AG – S.C. R. S.A. – au fost declarate admisibile. Castigator a fost declarat asocierea P. T. u U. AG – S.C. R. S.A.
In fisa de date a achizitiei, la capitolul V.1), a fost inscrisa ca cerinta obligatorie, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006. In acest scop, ofertantii au completat formularul 12B. Astfel cum rezulta din procesul-verbal nr. 5239/1.06.2009, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 a fost depusa de fiecare membru al celor 4 ofertanti.
La aceeasi data cu cea a deschiderii ofertelor – 1.06.2009 – S.C. V. S.R.L. a depus la Tribunalul Bacau o cerere pentru deschiderea procedurii insolventei S.C. R. S.A., cerere care a fost inregistrata sub nr. 3183/110/2009; primul termen de judecata a fost stabilit la data de 30.10.2009.
In drept,
Chiar daca  Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a analizat un alt temei de drept decat cel invocat prin contestatie – respectiv art. 181 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, desi prin contestatie a fost invocat art. 181 lit. b) din ordonanta – acest fapt nu poate determina, in sine, admiterea plangerii, ci judecarea ei in fond de catre instanta. O astfel de solutie se impune cu atat mai mult cu cat, nici in cazul care Consiliul ar fi solutionat contestatia pe exceptie, casarea cu trimitere nu mai este ingaduita de art. 285 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009.
Art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 prevede drept cauza de excludere dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica a oricarui  ofertant/candidat care este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege (lit. a) ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a (lit. b).
O prima constatare este aceea ca aceste dispozitii se refera la selectia si calificarea ofertantilor si, prin urmare, petitionara trebuia sa conteste, sub acest aspect, primul raport al procedurii (5971/22.06.2009) intrucat, prin decizia Consiliului 3764/327C7/3579 din 7.08.2009 s-a dispus reluarea procedurii de la etapa evaluarii ofertelor, iar nu de la momentul selectiei si calificarii ofertatilor.
In al doilea rand, este de constatat ca excluderea, pentru situatiile prevazute de art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica este un drept al autoritatii contractante, iar nu o obligatie. Astfel art. 181 prevede expres ca autoritatea contractanta are dreptul de a exclude; situatiile in care autoritatea contractanta are obligatia de exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica este prevazuta de art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3472006.
In al treilea rand, se constata ca S.C. R. S.A. nu se afla in situatia prevazuta de art. 181 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006. La data de 1.06.2009 – data limita de depunere a ofertelor – aceasta societate nu numai ca nu se afla  in stare de faliment, potrivit art. 107 din Legea nr. 85/2006, dar impotriva sa nici macar nu fusese deschisa procedura insolventei si, prin urmare, nu fusese numit, conform art. 34 din Legea nr. 85/2006, nici administratorul judiciar care sa ii  conduca afacerile.  Potrivit art. 3 pct. 4 lit. b) din Legea nr. 85/2006 data deschiderii  procedurii insolventei, in cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, este data pronuntarii sentintei judecatorului-sindic, prevazuta de art. 33 alin. 4 sau 6.
La data de 1.06.2009 creditorul S.C. R. S.A. abia sesizase tribunalul cu cererea de deschidere a procedurii, asa incat S.C. R. S.A. nici nu avea cunostinta de faptul existentei unei astfel de cereri; cu atat mai putin ar avea relevanta cea de-a doua cerere de deschidere a proceduri insolventei formulata la data de 12.06.2009. In consecinta, declaratia sa privind neincadrarea sa in prevederile art. 181  din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 era valabila, corespundea pe deplin realitatii, dar si cerintelor cuprinse in capitolul V.1) din fisa de date a achizitiei.
Fata de cele de preced, curtea de apel constata ca nu exista motive de desfiintare ori de modificare a deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment; Societati comerciale

Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea – societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului – administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant. - Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011
Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008. - Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011
Calea de atac impotriva hotararii/incheierii primei instante prin care pe parcursul urmaririi penale, in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, s-a admis cererea pentru autorizare prelevare de probe biologice fara consimtamantul suspectului fo... - Decizie nr. 130 din data de 11.02.2011
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. - Decizie nr. 11 din data de 27.01.2011
Infractiuni de coruptie. Darea de mita. Instigarea inculpatului de catre denuntator sa savarseasca fapta supusa judecatii. - Decizie nr. 19 din data de 15.02.2011
Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006 - Decizie nr. 725 din data de 24.10.2008
Indemnizatia pentru cresterea copilului – situatia nasterii copiilor gemeni. Natura juridica a indemnizatiei. Scopul legii. - Decizie nr. 660 din data de 12.10.2008
UCIDERE DIN CULPA. VATAMARE CORPORALA DIN CULPA. OBLIGAREA LA DESPAGUBIRI A UNUI ASIGURATOR DIN STRAINATATE. APLICAREA DISPOZITIILOR DIN LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA ASIGURARI. - Decizie nr. 139 din data de 25.02.2010
EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL. - Decizie nr. 110 din data de 12.02.2010
DESPAGUBIRI. OBLIGARE ASIGURATOR. CUANTUM. ACTUL NORMATIV CARE SE ARE IN VEDERE: ORDINUL CSA NR.113133/2006 SAU ORDINUL C.S.A. NR.3108/2004 - Decizie nr. 100 din data de 11.02.2010
ASISTENTA JURIDICA. NOTIUNEA DE INTERESE CONTRARE. MOTIVAREA INCHEIERII PRIN CARE S-A DISPUS MENTINEREA ARESTARII PREVENTIVE - Decizie nr. 36 din data de 20.01.2010
ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER... - Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA. REGIMURI SPECIALE. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. CONTRACT DE MANDAT. PRESTARE DE SERVICII. - Decizie nr. 36 din data de 14.01.2010
SUSPENDAREA JUDECARII ACTIUNII AVAND CA OBIECT DREPTURI SALARIALE IN SITUATIA IN CARE PARATA SE AFLA IN PROCEDURA DE INSOLVENTA - Decizie nr. 213 din data de 22.02.2010
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001. - Decizie nr. 122 din data de 08.02.2010
Constructie edificata fara autorizatie de construire. Intrare in legalitate. - Decizie nr. 1074 din data de 13.11.2009