Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL.

(Decizie nr. 110 din data de 12.02.2010 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Contracte; Inselaciune | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL.              
OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL.

Decizia penala nr. 110/12.02.2010

Prin sentinta penala nr. 2564/22.12.2008 pronuntata de Judecatoria Bacau s-a dispus printre altele condamnarea inculpatilor V.V., MSD si P.A. pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune in conventii prev de art 215 alin 2,3Cp., fals privind identitatea prev. de art 293 Cp. si uz de fals prev. de art 291 Cp. constand in aceea ca prin prezentarea in fata notarului public a unei alte persoane au reusit intocmirea unei procuri false prin intermediul careia mama inculpatului M.S. D.(partea civila C.L.) il imputernicea pe acesta sa vanda apartamentul proprietatea sa. Cu ajutorul procurii false inculpatul M.S. D si complicitatea inculpatului V.V. au vandut apartamentul inducand in eroare partile civile D.G. si D.O.
Prima instanta a admis actiunea civila formulata de partea civila C.L.) adevaratul proprietar, a anulat procura falsa cat si contractul de vanzare cumparare dispunand obligarea inculpatilor in solidar la despagubiri catre cumparatorii de buna credinta D. G si D.O.
Impotriva sentintei au declarat apel in termenul legal apelantii parti civile D. G si D.O. 
Prin decizia nr. 372/20.10.2009 a Tribunalului Bacau s-a dispus respingerea ca nefondat a apelului partilor civile.
Pentru a dispune astfel, instanta de apel a retinut ca  intr-adevar ca efect al anularii actului principal se produce anularea actului subsecvent.
Impotriva deciziei au declarat recurs in termenul legal recurentii parti civile D.G. si D.O. .
Prin motivele de recurs, acestia au invocat nelegalitatea si netemeinicia deciziei recurate sub aspectul laturii civile prin aceea ca s-a desfiintat inscrisul fals si anume procura notariala, dar si contractul de vanzare cumparare nr. 506/6.03.3007 BNP R.M.A., care nu era un inscris fals, instanta trebuia sa lase partilor calea unei actiuni la instanta civila cu privire la valabilitatea acestui contract, nu s-a tinut cont de faptul ca sunt cumparatori de buna credinta, aspect care constituie o exceptie de la principiul anularii actelor subsecvente ca urmare a anularii actului initial. Se mai arata ca ei au suferit un prejudiuciu de natura morala  si ca stapanesc neintrerupt apartamentul de trei ani, de la data vanzarii cumpararii.
Referitor la recursul declarat de  fata Curtea retine urmatoarele:
Premiza de la care a plecat prima instanta cum ca nu se poate vorbi despre teoria vanzarii lucrului altuia cata vreme inculpatul M. nu a vandut apartamentul sustinand ca este al sau ci in calitate de mandatar, este gresita. In cauza exista situatia tipica a vanzarii lucrului altuia, neavand relevanta daca cel care vinde are sau nu cunostinta despre faptul ca vinde lucrul altuia, si nici daca actioneaza in nume propriu sau ca mandatar al adevaratului proprietar. Actiunea de inducere in eroare s-a exercitat direct asupra partilor vatamate constituite parti civile D., prin prezentarea inculpatului M. ca fiind adevarat mandatar al partii civile C. si fara indoiala ca in lipsa acestei induceri in eroare nu ar fi incheiat contractul de vanzare cumparare. Paguba efectiva sub aspect material s-a produs insa in patrimoniul partii civile C. L.
Potrivit art 348 Cpp instanta penala se pronunta chiar daca nu exista parte civila printre altele cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris  Inscrisul falsificat in cauza este doar procura prin care inculpatul M. era imputernicit de catre mama sa sa vanda apartamentul, nu si contractul de vanzare cumparare subsecvent care este doar anulabil pentru lipsa consimtamantului vanzatorului.
Doctrina dar si jurisprudenta dreptului civil nu sunt unanime in ceea ce priveste solutionarea vanzarii lucrului altuia sub aspectul anularii sau nu a contractului de vanzare cumparare incheiat fara consimtamantul adevaratului proprietar.
Principiul anularii actului subsecvent ca urmare anularii actului principal cunoaste atenuari in anumite situatii.
In doctrina s-a conturat insa ideea ca daca partile sau cel putin cumparatorul a fost in eroare, socotind ca lucrul vandut apartine vanzatorului, vanzarea este anulabila pentru eroare viciu de consimtamant, asupra calitatii esentiale a vanzatorului, care a fost socotit de cumparator proprietar al bunului.
Aceasta nulitate relativa a contractului poate fi invocata numai de cumparator intrucat, potrivit art. 954 alin 2 C. civ eroarea trebuie sa cada numai,, asupra persoanei cu care s-a contractat   Anularea nu poate fi ceruta de adevaratul proprietar, acesta fiind tert fata de contract, in schimb poate intenta oricand actiunea in revendicare .
Literatura juridica a elaborat in considerarea principiului bunei credinte a tertului dobanditor, inciuda faptului ca titlul de proprietate al acestuia a provenit de la un non dominus coroborarea principului bunei credinte cu cel al asigurarii securitatii dinamice a circuitului civil.
Buna credinta consta in atitudinea subiectiva a cumparatorilor, caracterizata prin  convingerea neindoielnica asupra faptului ca imobilul apartine vanzatorului, ca adevarat proprietar, de cunoasterea prin mijloace obisnuite, aflate la indemana oricarei persoane, a situatiei juridice a imobilului si a lipsei intentiei altei persoane de a revendica bunul. Cercetarea bunei credinte implica si cercetarea elementului subiectiv in cadrul careia se va stabili daca perspicacitatea si prudenta celor din jur, precum si a tertului dobanditor, puteau, in conditii normale, sa inlature aparenta.
Tinandu-se seama de imprejurarea ca dobanditorul nu putea sa-si dea seama de lipsa calitatii de proprietar a transmitatorului cu titlu oneros a bunului imobil si avand in vedere consecintele grave pentru cumparator pe care le-ar antrena masura anularii transmisiunilor de acest fel, care ar echivala cu o adevarata sanctiune civila, trebuie sa prevaleze, sa fie precumpanitoare alte principii de drept si anume acelea referitoare la ocrotirea bunei credinte si asigurarea securitatii dinamice  a circuitului civil.
In speta nu s-a invocat si nici nu exista indicii in sensul ca partile civile D. nu ar fi fost de buna credinta la incheierea contractului, acestia efectuand diligentele obisnuite cu ocazia cumpararii unui imobil, cercetand evidentele cartii funciare iar contractul incheindu-se in baza actelor originale ale proprietatii si cu atat mai mult cu cat au sesizat la scurt timp organele judiciare despre savarsirea infractiunii. Nici o persoana in situatia cumparatorilor nu putea prevedea ca o persoana in posesia unei procuri autentice prin care mandatarul era imputernicit sa vanda nu ar fi fost cu adevarat imputernicit in acest sens de adevaratul proprietar. Sub un alt aspect partile stapanesc neintrerupt apartamentul pana in prezent. Anularea contractului de vanzare cumparare ar echivala cu o noua sanctiune, cu un nou prejudiciu nemeritat pentru acestia, de data aceasta de natura materiala, dupa ce au fost indusi in eroare la incheierea contractului.
In acelasi timp in speta este incidenta si eroarea comuna si invincibila ca  inculpatul  M, ca fiu al proprietarei nu ar fi fost imputernicit in sensul vanzarii.
Astfel instanta de recurs va admite recursul partilor civile D. si va inlatura dispozitia referitoare la anularea contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 506/28.02.2007 BNP Radu M.A., cu mentiunea ca  partea civila C. are posibilitatea introducerii oricand a unei actiuni in revendicare la instanta civila pentru a transa asupra dreptului de proprietate asupra apartamentului in litigiu.
In aceste considerente instanta de recurs va admite in baza 385/15 pct.2 lit d Cpp., recursul declarat de recurentii parti civile D.G. si D.O., impotriva deciziei penale nr.372/20.10.2009 , pronuntata de Tribunalul Bacau ,in dosar nr. 360.6/110/2009 numai in ce priveste latura civila a cauzei. Va casa decizia penala susmentionata si sentinta penala nr. 2564/22.12.2008 in parte numai sub acest aspectva retine cauza spre rejudecare si,  pe fond:
In baza art 14 Cpp, 346 Cpp raportat la art 998-999 C.civ obliga inculpatii sa plateasca ,in solidar, la plata sumei de 36.500 euro sau echivalentul in lei la data platii  catre partea civila C.L. .
Inlatura dispozitiile referitoare la anularea contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 506/ 28.02.2007 BNP Radu M.A..
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei si deciziei recurate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte; Inselaciune

Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant. - Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011
Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008. - Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011
Calea de atac impotriva hotararii/incheierii primei instante prin care pe parcursul urmaririi penale, in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, s-a admis cererea pentru autorizare prelevare de probe biologice fara consimtamantul suspectului fo... - Decizie nr. 130 din data de 11.02.2011
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. - Decizie nr. 11 din data de 27.01.2011
Infractiuni de coruptie. Darea de mita. Instigarea inculpatului de catre denuntator sa savarseasca fapta supusa judecatii. - Decizie nr. 19 din data de 15.02.2011
Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006 - Decizie nr. 725 din data de 24.10.2008
Indemnizatia pentru cresterea copilului situatia nasterii copiilor gemeni. Natura juridica a indemnizatiei. Scopul legii. - Decizie nr. 660 din data de 12.10.2008
UCIDERE DIN CULPA. VATAMARE CORPORALA DIN CULPA. OBLIGAREA LA DESPAGUBIRI A UNUI ASIGURATOR DIN STRAINATATE. APLICAREA DISPOZITIILOR DIN LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA ASIGURARI. - Decizie nr. 139 din data de 25.02.2010
EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL. - Decizie nr. 110 din data de 12.02.2010
DESPAGUBIRI. OBLIGARE ASIGURATOR. CUANTUM. ACTUL NORMATIV CARE SE ARE IN VEDERE: ORDINUL CSA NR.113133/2006 SAU ORDINUL C.S.A. NR.3108/2004 - Decizie nr. 100 din data de 11.02.2010
ASISTENTA JURIDICA. NOTIUNEA DE INTERESE CONTRARE. MOTIVAREA INCHEIERII PRIN CARE S-A DISPUS MENTINEREA ARESTARII PREVENTIVE - Decizie nr. 36 din data de 20.01.2010
ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER... - Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA. REGIMURI SPECIALE. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. CONTRACT DE MANDAT. PRESTARE DE SERVICII. - Decizie nr. 36 din data de 14.01.2010
SUSPENDAREA JUDECARII ACTIUNII AVAND CA OBIECT DREPTURI SALARIALE IN SITUATIA IN CARE PARATA SE AFLA IN PROCEDURA DE INSOLVENTA - Decizie nr. 213 din data de 22.02.2010
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001. - Decizie nr. 122 din data de 08.02.2010
Constructie edificata fara autorizatie de construire. Intrare in legalitate. - Decizie nr. 1074 din data de 13.11.2009