Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001.

(Decizie nr. 122 din data de 08.02.2010 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale; Pensii | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001.

Decizia civila nr.122 din 8.02. 2010

Prin sentinta civila nr. 1182/2009, pronuntata de Tr. Bc. in dosarul nr. 6803/110/2008 a fost admisa contestatia formulata de contestatoarea N. V. in contradictoriu cu intimata C. J. de P. Bc. si, in consecinta a fost anulata decizia nr. 96309/12.05.2008 emisa de C. J. de P. Bc; s-a dispus intoarcerea executarii silite, pornite in baza acestei decizii si s-a respins cererea de acordare a daunelor morale.
Parata a fost obligata sa plateasca reclamantei 300 lei cheltuieli de judecata.
Pentru a hotari astfel, tr. a retinut urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata si inregistrata sub nr. 6803/110/2008 pe rolul Tr. Bc. la data de 18.11.2008, N. V., in nume propriu si pentru fiul sau N. G., in contradictoriu cu C. J. de P. Bc. a contestat decizia de debit nr. 96309/12.05.2008 emisa de C.J. de P. Bc. solicitand anularea si suspendarea executarii silite a respectivei decizii pana la solutionarea definitiva a contestatiei si intoarcerea executarii silite. A mai solicitat contestatoarea obligarea intimatei la plata daunelor morale in cuantum de 5000 lei precum si plata cheltuielilor de judecata.
A aratat contestatoarea ca dupa luna ianuarie 1993 (decesul sotului) a primit pensie de urmas iar din luna octombrie a aceluiasi an a primit pe acelasi cupon si pensia de urmas pentru fiul sau care are un handicap de gradul I, din nastere. in cursul anului 1993 a fost angajata de Pr.ca insotitor pentru fiul sau, iar in perioada 1994-1995 a fost angajata ca insotitor, o alta persoana D. M. Desi nu a primit nici o decizie, incepand cu luna iunie 2008 i s-a stabilit plata pensiei de urmas atat pentru ea cat si pentru fiul sau.
Abia in luna noiembrie 2008, la cererea sa i s-a comunicat decizia 96309 privind plata debitului de 3471 lei. Considera contestatoarea ca decizia respectiva este netemeinica si nelegala, deoarece potrivit art. 42 din Legea 448/2006, fiul sau a optat intre pensia de urmas si indemnizatia de insotitor, de asemeni, potrivit al. 4 al aceluiasi articol parintii sau reprezentantii legali ...pot opta intre asistent personal si primirea indemnizatiei lunare. De asemenea, a apreciat contestatoarea ca pensia de urmas poate fi cumulata cu indemnizatia datorata persoanei cu handicap.
A mai precizat ca decizia de debit nu detaliaza modalitatea de calcul a acestuia, ea necunoscand in ce consta debitul de 3471 lei.
In drept isi intemeiaza contestatia pe dispozitiile art. 218 din O.G.92/20034 si ale art. 399, 401, 404 C.p.c. A anexat la contestatie copia deciziei de debit, memoriu adresate Avocatului poporului si mai multe cupoane de pensie (filele 6, 9, 10, 15).
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri. Intimata a depus intampinare (filele 26-27) prin care a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata si mentinerea deciziei de debit.
Asupra cererii de suspendare a executarii instanta s-a pronuntat la data de 13.02.2009 prin incheiere (fila 18), admitand-o si dispunand suspendarea executarii deciziei contestate, pana la solutionarea contestatiei, in temeiul art. 403‘ alin. 4 din C. p.c.
S-a retinut, pe baza probelor administrate, ca reclamanta a incasat, in calitate de tutore, (asa cum rezulta din toate deciziile nr. 96309 si buletinele de calcul anexe, aflate la dosar la filele 30, 31, 32, 34) indemnizatia lunara ce o primea fiul sau in calitate de persoana cu handicap gradul I. in temeiul Legii 448/2006.
Deci aceste sume de bani nu au natura unor venituri proprii realizate dintr-o activitate profesionala, in acceptiunea legiuitorului asa cum sunt ele limitate prin dispozitiile Legii 19/2000.
In calitatea sa de tutore, era reprezentantul legal si administratorului bunurilor fiului sau N.G., o persoana imobilizata cu un handicap grav de gradul I, care aflandu-se in dificultate are nevoie de protectia sociala instituita prin lege.
Suma reprezentand indemnizatia de handicap, constituie venit propriu al fiului sau fiind o forma de protectie sociala si nicidecum un venit propriu al contestatoarei.
Indiferent ce pensie ar fi primit contestatoarea, de urmas de pe urma sotului decedat sau de limita de varsta, ca titular, faptul ca a incasat ( pe acelasi cupon de pensie - fila 15) si drepturile pe care fiul sau le primea in calitate de persoana cu handicap gradul I ca indemnizatie de handicap nu este de natura a crea un cumul de venituri.
De altfel, din analiza atenta a deciziei contestate, nr. 96309/12.05.2008 ca si a intregii documentatii depusa de intimata, nu rezulta cu claritate si certitudine modul de calcul al debitului si in ce consta acesta, astfel ca asa zisa creanta a C. J. P. Bc. asupra drepturilor banesti ale contestatoarei nu este certa.
In mod cert, contestatoarei nu-i sunt aplicabile dispozitiile art. 92 alin. 1 lit. d din Legea 19/2000 care prevad suspendarea pensiei, in situatia in care realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute mai mari decat salariul mediu reglementat prin legea bugetului si potrivit art. 187 din aceiasi lege sumele se recupereaza de la cei ce le-au incasat necuvenit.
Contestatoarea nu a realizat venituri dintr-o activitate profesionala asa cum sustine intimata in perioada 2001-2008 deoarece acest lucru era si imposibil pentru contestatoare care era vaduva si avea in ingrijire inca din 1993, un fiu imobilizat cu un handicap sever de gradul I, pentru care si in numele caruia incasa in calitate de tutore acea indemnizatie de handicap. Astfel sustinerile intimatei din intampinare, privind temeiul de drept al emiterii deciziei de debit nr. 96309/12.05.2008, care ar fi art. 92 al. 1 si art. 187 din Legea 19/2000 urmeaza a fi inlaturate.
Pentru considerentele de mai sus si in raport de probele administrate in cauza precum si de dispozitiile legale ale Legii 448/2006 si Legii 19/2000, instanta a constatat ca decizia de debit nr. 96309/12.05.2008 este nelegala, iar contestatia este intemeiata.
Impotriva hotararii pronuntare de prima instanta a declarat recurs intimata C. J. P. Bc. in dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta arata ca tribunalul a solutionat cauza tara a stabili corect situatia de fapt, respectiv fara a constata ca reclamanta a beneficiat de pensie de urmas dupa decesul sotului, atat pentru ea cat si pentru fiul ei, si, sub nici o forma nu a fost curator pentru fiul sau si nici nu a incasat indemnizatie pentru persoane cu handicap, asa cum se retine in motivare de catre completul de judecata.
Asa cum rezulta din decizia emisa ca urmare a evaluarii pensiei potrivit H.G. nr. 1550/2004, arata recurenta, reclamanta a beneficiat de pensie de urmas, pentru 2 urmasi, calculata in procent de 75% din punctajul obtinut de sustinatorul decedat, potrivit art. 71 alin.(2) lit.b din Legea nr. 19/2000.
Debitul, se arata, a fost stabilit ca urmare a faptului ca prin Decizia nr. 96309/19.06.2009 s-a revizuit pensia de urmas, aceasta fiind calculata pentru un singur urmas, respectiv pentru N. G.
Reclamanta nu putea beneficia de pensie de urmas deoarece, potrivit art. 92 alin (1) din Legea nr. 19/2000, plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza venituri dintr-o activitate profesionala mai mari de 1/4 din salariul mediu brut pe economie, stabilit potrivit art. 5 alin.3 din lege, respectiv cel avut in vedere la fundamentarea bugetului de asigurari sociale.
Ori, reclamanta a fost angajata cu contract de munca ca insotitor personal si a beneficiat de toate drepturile prevazute de lege, respectiv salariu, vechime in munca pentru activitatea prestata.
Fiind in eroare, instanta de fond a retinut ca reclamanta nu a realizat venituri in perioada 2001-2008, ci a beneficiat de indemnizatie de handicap pentru fiul sau si, in consecinta, nu a avut in vedere dispozitiile art. 92 alin. 1 lit.d din Legea nr. 19/2000. pronuntand astfel o hotarare nelegala.
In sustinerea motivelor de recurs recurenta a depus acte, respectiv copie de pe buletinul de calcul 96309/01.02.1993 privind acordarea pensie de urmas, pentru reclamanta si fiul sau; copie de pe adeverinta nr.3684/08.05.2008 privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare si a punctajului mediu in vederea stabilirii pensiei pentru reclamanta; copie de pe adeverinta nr. 993/RU/30.05.2008 pentru reclamanta, eliberata de C. J. Bc.; copie de pe carnetul de munca al reclamantei; copie de pe decizia de pensie de urmas, dupa evaluare, stabilita doar pentru fiul reclamantei precum si de pe fisa de recalculare pensie pentru N. V .
Contestatoarea N. V. a depus intampinare la recursul formulat de intimata C.J.P.Bc, prin care a solicitat respingerea recursului.
Recurenta a mai depus in recurs: copie de pe decizia 835/04.10.2007 emisa de S. P. de A. S. Bc; cerere pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si adeverinta nr. 5143/2008 emisa de C. J. P. Bc.
Curtea, examinand hotararea recurata in raport de motivele de recurs invocate de recurenta , incadrate la art. 304  pct. 9 C. p. c., precum si in raport de dispozitiile art. 304 Cp. c.  avand in vedere intreg probatoriul administrat in cauza, constata recursul intemeiat.
Instanta de fond a pronuntat o hotarare nelegala, ignorand prevederile art. 92 alin (1) lit.d din Legea nr. 192000.
in fapt, se constata ca prin Decizia nr. 96309/1993 contestatoarea a beneficiat impreuna cu fiul sau de pensie de urmas , in procent de 75% din drepturile sustinatorului.
Potrivit dispozitiilor art. 92 alin.(l) din Legea nr. 19/2000, pensionarii urmasi nu au dreptul sa li se plateasca pensia de urmas pe timpul cat realizeaza venituri mai mari de 1/4 din salariul minim brut pe economie dintr-o activitate profesionala.
Din probele aflate la dosar, respectiv copia de pe carnetul de munca, adeverinta nr. 993/30.05.2008 eliberata de C.J. Bc., rezulta faptul ca reclamanta a fost incadrata ca asistent personal pentru persoana cu handicap in cadrul S. p. de a. s. Bc., incepand cu 1995 pana la 05.06.2008, cand a solicitat inscrierea la pensie pentru limita de varsta.
Pe toata aceasta perioada, contestatoarea a beneficiat de salariu, salariu al carui cuantum este peste 1/4 din salariul minim brut.
Sesizandu-se cu acest aspect, cu ocazia solutionarii dosarului de pensie pentru limita de varsta al contestatoarei, recurenta-intimata, avand in vedere dispozitiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, a procedat la revizuirea deciziei de pensie pentru urmas, stabilind prin decizia revizuita o pensie de urmas doar pentru fiul sau cu handicap, in procent de 50% din drepturile sustinatorului, in conformitate cu dispozitiile art. 71(2) lit. a din Legea nr. 19/2000.
Constatandu-se, asadar, ca a fost incasata de contestatoare pensia de urmas, nelegal pentru perioada cat aceasta a lucrat ca asistent social pentru persoane cu handicap si a incasat venituri mai mari de % din salariul minim brut, in conformitate cu dispozitiile art. 187( 1) din Legea nr. 19/2000, recurenta-intimata a procedat la emiterea Deciziei nr. 96309/12.05.2008, prin care a obligat contestatoarea la plata sumei de 3471 lei reprezentand suma incasata necuvenit pe o perioada de 3 ani.
Din analiza dispozitiilor legale in materie precum si urmare a examinarii probelor depuse la dosar, se constata ca decizia contestata este temeinica si legala, cuantumul debitului fiind stabilit prin deducerea din pensia de urmas stabilita in procent de 75% pentru 2 urmasi a pensiei de urmas cuvenita pentru o singura persoana, in cuantum de 50% .
Se constata ca instanta de fond solutionand cauza a facut o confuzie intre pensia de urmas; indemnizatia cuvenita persoanei cu handicap grav N. G. si salariul primit efectiv de contestatoare pentru activitatea de asistent personal pentru persoane cu handicap si, in consecinta, a pronuntat o hotarare netemeinica si nelegala.
Fata de cele ce preced, Curtea va admite ca fondat recursul in temeiul art. 304 pct. 9 Cod procedura civila si va modifica sentinta apelata in sensul respingerii contestatiei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale; Pensii

Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant. - Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011
Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008. - Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011
Calea de atac impotriva hotararii/incheierii primei instante prin care pe parcursul urmaririi penale, in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, s-a admis cererea pentru autorizare prelevare de probe biologice fara consimtamantul suspectului fo... - Decizie nr. 130 din data de 11.02.2011
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. - Decizie nr. 11 din data de 27.01.2011
Infractiuni de coruptie. Darea de mita. Instigarea inculpatului de catre denuntator sa savarseasca fapta supusa judecatii. - Decizie nr. 19 din data de 15.02.2011
Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006 - Decizie nr. 725 din data de 24.10.2008
Indemnizatia pentru cresterea copilului situatia nasterii copiilor gemeni. Natura juridica a indemnizatiei. Scopul legii. - Decizie nr. 660 din data de 12.10.2008
UCIDERE DIN CULPA. VATAMARE CORPORALA DIN CULPA. OBLIGAREA LA DESPAGUBIRI A UNUI ASIGURATOR DIN STRAINATATE. APLICAREA DISPOZITIILOR DIN LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA ASIGURARI. - Decizie nr. 139 din data de 25.02.2010
EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL. - Decizie nr. 110 din data de 12.02.2010
DESPAGUBIRI. OBLIGARE ASIGURATOR. CUANTUM. ACTUL NORMATIV CARE SE ARE IN VEDERE: ORDINUL CSA NR.113133/2006 SAU ORDINUL C.S.A. NR.3108/2004 - Decizie nr. 100 din data de 11.02.2010
ASISTENTA JURIDICA. NOTIUNEA DE INTERESE CONTRARE. MOTIVAREA INCHEIERII PRIN CARE S-A DISPUS MENTINEREA ARESTARII PREVENTIVE - Decizie nr. 36 din data de 20.01.2010
ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER... - Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA. REGIMURI SPECIALE. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. CONTRACT DE MANDAT. PRESTARE DE SERVICII. - Decizie nr. 36 din data de 14.01.2010
SUSPENDAREA JUDECARII ACTIUNII AVAND CA OBIECT DREPTURI SALARIALE IN SITUATIA IN CARE PARATA SE AFLA IN PROCEDURA DE INSOLVENTA - Decizie nr. 213 din data de 22.02.2010
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001. - Decizie nr. 122 din data de 08.02.2010
Constructie edificata fara autorizatie de construire. Intrare in legalitate. - Decizie nr. 1074 din data de 13.11.2009