Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008.

(Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Cadre didactice; Invatamant | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

Prin sentinta civila nr. 818/C din 6 august 2010, pronuntata de Tribunalul Neamt in dosar 809/103/2009, s-au respins exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive invocate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Inspectoratul Scolar Judetean N. si Consiliul Judetean N. ca nefondate si s-a admis in parte actiunea precizata formulata de reclamantul Sindicatul Liber al Lucratorilor din invatamant si Cercetare Stiintifica Neamt in numele si pentru membrii sai de sindicat, respectiv B.M.D., B.A., B.A., B.E., C.A., C. A., C.F., etc., in contradictoriu cu paratii Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului, Inspectoratul Scolar Judetean N., Consiliul Judetean N., Consiliul Local C. si Scoala cu cl. I-VIII C..
In consecinta, au fost obligati paratii sa calculeze si sa plateasca catre membrii de sindicat indicati diferenta dintre drepturile salariale calculate in raport de valoarea coeficientului (1,000 la 400,00 lei) prevazuta de Legea nr.221/2008 si cele acordate efectiv si incasate, pentru perioada 1 octombrie 2008-31 decembrie 2009, diferente actualizate in raport de indicele de inflatie, pana la data platii efective; s-a respins, ca nefondat, capatul de cerere privind acordarea acestor drepturi dupa data de 31 decembrie 2009.
Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut ca, prin cererea introductiva, Sindicatul Liber al Lucratorilor din invatamant si Cercetare Stiintifica N. in numele si pentru membrii de sindicat mentionati a solicitat, in contradictoriu cu paratii Ministerul Educatiei Cercetarii si Turismului, Inspectoratul Scolar Judetean N., Consiliul Judetean N., Consiliul Local C. si Scoala cu cl. I-VIII C., obligarea acestora la calcularea si plata diferentelor de drepturi salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii nr.221/2008, reprezentand diferenta dintre drepturile salariale efectiv incasate si cele cuvenite in conformitate cu prevederile Legii nr.221/2008 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2008, incepand cu data de 1 octombrie 2008, actualizate in functie de coeficientul de inflatie la data efectiva a platii.
Paratul Inspectoratul Scolar Judetean N., prin intampinare, a invocat lipsa calitatii sala procesuale pasive si caracterul nefondat al pretentiilor fata de faptul ca drepturile salariale s- au platit reclamantilor in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
Aceasta exceptia a fost invocata si de paratii Consiliul Judetean N. si Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului, ambii sustinand ca nu au calitate procesuala pasiva in cauza.
Examinand exceptiile lipsei calitatii procesual pasive, prioritar fondului, instanta de fond le-a apreciat ca nefiind fondate justificat de urmatoarele:
Inspectoratul Scolar Judetean N. dispune de calitate procesuala pasiva, conform art. 11 alin. 5 din Legea nr. 128/1997, art. 142 lit. g din Legea nr. 84/1995, art. 33 alin. 7 si art. 38 alin. 5 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura de invatamant, art. 2 art. 31 alin. 2, deoarece acest parat are atributii specifice angajatorului, inclusiv in asigurarea efectuarii legale a platii drepturilor banesti ale personalului didactic.
Fata de obiectul actiunii principale, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, are calitate procesuala pasiva, prin prisma art. 13 din OUG nr. 32/2001 si art. 17 alin. 1-2 din Normele aprobate prin H.G. nr. 2192/2004. Conform acestor dispozitii legale, si acestui minister ii revin obligatii de finantare a invatamantului preuniversitar, precum si finantarea integrala a paratului Inspectoratul Scolar Judetean Neamt.
Consiliul Judetean parat are calitate procesuala pasiva, deoarece conform Normelor aprobate prin H.G. nr. 2192/2004 si art. 167 alin. 3 din Legea nr. 84/1995 acest parat asigurand aprobarea in bugetul local a sumelor necesare patii drepturilor banesti solicitate prin actiune. De asemenea potrivit Legii 215/2001, Consiliul Judetean exercita functia de ordonator principal de credite in exercitarea atributiilor privind bugetul judetului si de asemenea art. 91 pct. 5 lit. a din lege in exercitarea atributiilor prevazute de lege, Consiliul Judetean asigura conform competentelor cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind educatia.
Pe fondul cauzei prima instanta a apreciat ca actiunea reclamantilor, asa cum a fost precizata, este intemeiata in parte.
S-a retinut ca reclamantii indeplinesc functii didactice si didactice auxiliare precizate de art.8 si 6 din Legea nr. 128/1997, raporturile lor de munca fiind guvernate de Codul muncii.
Pentru pretentiile salariale aferente perioadei 1 oct.2008-31 martie 2009 s-a constatat ca prin art.l al.l lit.c din O.G. 15/2008 (publicata in Monitorul Oficial nr. 82 din 1 februarie 2008), s-a stabilit ca pentru functiile didactice prevazute in anexele nr. 1.2, 2 si 3 (intre care se regasesc si functiile pe care le au reclamantii) valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 poate deveni, aferent perioadei 1 octombrie - 31 decembrie 2008, de 299,933 lei, in conditiile realizarii principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008, respectiv cresterea produsului intern brut, tinta de inflatie, precum si nivelul productivitatii muncii.
O.G. nr. 15/2008 a fost aprobata, cu modificari, prin Legea nr. 221/2008 (publicata in Monitorul Oficial nr. 730 din 28 octombrie 2008). Art. 3 lit. c) din O.G. nr. 15/2008 a fost modificat, in sensul ca pentru functiile didactice prevazute in anexele nr. 1.2, 2 si 3 aferent perioadei 1 octombrie - 31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este 400,00 lei, „care reprezinta valoarea de referinta pentru cresterile salariale ulterioare".
Prin art. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 136/2008 (publicata in Monitorul Oficial nr. 739 din 31 octombrie 2008), s-a stabilit ca in perioada octombrie - decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a salariilor pentru functiile didactice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, sa fie de 299,933 lei.
Prin Decizia nr. 1221 din 12 noiembrie 2008 (publicata in Monitorul Oficial nr. 804 din 2 decembrie 2008), Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile O.U.G. nr. 136/2008 sunt neconstitutionale.
La data de 11 noiembrie 2008, a fost publicata, in Monitorul Oficial nr. 759, O.U.G. nr. 151/2008, care modifica si completeaza O.G. nr. 15/2008. Astfel, prin art. I pct. 2 se modifica art. 1 din O.G. nr. 15/2008, lit. c) urmand sa prevada ca pentru functiile didactice prevazute in anexele nr. 1.2, 2 si 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este, aferent perioadei 1 octombrie - 31 decembrie 2008, de 299,933 lei. Prin art. I pct. 3 se completeaza O.G. nr. 15/2008 in sensul ca dupa articolul 1 din ordonanta se introduce un nou articol, articolul 1 indice 1, cu urmatorul cuprins: „(1) in cursul anului 2009 salariile de baza ale personalului didactic din invatamant, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 si 3, se majoreaza dupa cum urmeaza:
- pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;
- pentru perioada 1 martie - 31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de baza obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;
- pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b.". Anexele indicate mai sus indica pentru perioada octombrie 2008 - decembrie 2009 o valoare a coeficientului de multiplicare 1,000 de 299,933 lei.
Printr-o ordonanta de urgenta ulterioara - O.U.G. nr. 1/2009 (publicata in Monitorul Oficial nr. 60 din 30 ianuarie 2009) O.G. nr. 15/2008 a suferit noi modificari si completari. Reproducem mai jos cuprinsul art. 2 si art. 3, care se refera la O.G. nr. 15/2008:
- art. 2 «La articolul 1 indice 1 alineatul 1, literele a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 si in anul 2009 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;
b) pentru perioada 1 aprilie - 31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de baza obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;".»
- art. 3 «Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevazute in anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b si 3b la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica corespunzator perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonanta de urgenta.»
Insa, prin Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009 (publicata in Monitorul Oficial nr. 464 din 6 iulie 2009) si Decizia nr. 984 din 30 iunie 2009 (publicata in Monitorul Oficial nr. 542 din 4 august 2009), Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. I pct. 2 si 3 din O.U.G. nr. 151/2008 sunt neconstitutionale. De asemenea, prin Decizia nr. 989 din 30 iunie 2009 (publicata in Monitorul Oficial nr. 531 din 31 iulie 2009), Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. I pct. 2 si 3 din O.U.G. nr. 151/2008 si dispozitiile art. 2 si art. 3 din O.U.G. nr. 1/2009 sunt neconstitutionale.
Prima instanta a apreciat ca hotararile date asupra exceptiilor de neconstitutionalitate a prevederilor art.l lit.b din OUG nr. 136/2008, art.I pct.2 si 3 din OUG 151/2008 si art.2 si 3 din OUG nr. 1/2009 determina neaplicarea in cauza a normelor juridice declarate neconstitutionale, deoarece conform art. 124 raportat la art. 126 al.l din Constitutie instanta poate aplica doar legile aflate in vigoare.
Referitor la caracterul neretroactiv al deciziilor Curtii Constitutionale s-a retinut ca. potrivit art. 147 al.4 din Constitutie, deciziile curtii au efect „erga omnes" si isi produc afecte de la momentul pronuntarii lor, astfel incat s-a considerat ca ordonantele controlate sunt neconstitutionale din momentul pronuntarii hotararii Curtii Constitutionale si nu isi mai produc efect, astfel incat s-a apreciat ca in toate litigiile ce se solutioneaza ulterior pronuntarii deciziilor Curtii Constitutionale, ordonantele declarate neconstitutionale nu se vor mai putea aplica.
Instanta de fond a analizat in continuare pretentiile salariale aferente perioadei 1 aprilie 2009-31 decembrie 2009.
S-a retinut ca prin art.I pct.3 din OUG nr.151/2008 a fost introdus in OG nr. 15/2008 un nou articol, art. 1 indice 1, care stabileste pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2009, coeficienti de salarizare inferiori celor stabiliti prin Legea nr. 221/2008. insa, prin Decizia nr. 842/2 iunie 2009, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale dispozitiile art. I pct. 2 si 3 din OUG nr. 151/2008, deci in cuprinsul OG nr. 15/2008 nu mai exista niciun articol cu nr. 1 indice 1. De asemenea, prin Decizia nr. 989/30 iunie 2009, Curtea Constitutionala a declarat, din nou, ca neconstitutionale dispozitiile art. I pct. 2 si 3 din OUG nr. 151/2008 si, in plus, a constatat neconstitutionalitatea art. 2 si art. 3 din OUG nr. 1/2009 (care modificau art. 1 indice 1 al OG nr. 15/2008), deci nici in continuare s-a apreciat ca nu se poate admite existenta vreunui art.1 indice 1 in cuprinsul OG nr. 15/2008, constatarea neconstitutionalitatii introducerii acestui art. 1 indice 1 avand efect abrogator (prin art. 147 alin. 1 si alin. 4 din Constitutie).
In acest context, al inexistentei vreunui art. 1 indice 1 in cuprinsul OG nr. 15/2008, paratii au incercat invocarea unei pretinse modificari adusa acestui articol inexistent, modificare care ar fi supravietuit chiar si starii de neconstitutionalitate a articolului, modificare adusa prin art. 2 din O.U.G. nr. 31/2009 (publicata in Monitorul Oficial nr. 211 din 1 aprilie 2009) si art. 2 din O.U.G. nr. 41/2009 (publicata in Monitorul Oficial nr. 286 din 30 aprilie 2009), prin acestea fiind practic restaurata valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 la 299,933 lei pentru perioada ulterioara datei de 1 aprilie 2009, incercandu-se perpetuarea normelor ce au fost, anterior, declarate neconstitutionale.
S-a considerat ca aceasta teza este inacceptabila intr-un stat de drept, deoarece este contrazisa atat de normele de tehnica legislativa, cat si de principiul inaplicabilitatii normelor declarate neconstitutionale perpetuate prin actele normative succesive de modificare si completare, asa cum acest principiu este statuat expres si indiscutabil chiar de Curtea Constitutionala.
Sub primul aspect (al normelor de tehnica legislativa) s-a apreciat ca este incontestabil faptul ca orice modificari si completari ale unui articol devenit inexistent ca urmare a abrogarii - in speta art.l indice 1 din OUG 15/2008, art.2 din OUG nr.31/2009 si art.2 din OUG 41/2009, devin inaplicabile deoarece au ramas fara obiect.
Sub cel de-al doilea aspect (al principiului edictat de Curtea Constitutionala ) s-a retinut ca normele declarate neconstitutionale raman inaplicabile chiar daca sunt perpetuate prin acte normative succesive de modificare si completare si chiar daca aceste acte nu mai pot fi declarate in mod separat neconstitutionale, deoarece intre timp au fost abrogate.
Importanta s-a apreciat a fi si Decizia nr. 124/2010 a Curtii Constitutionale, prin care s- a constatat ca toate dispozitiile din ordonantele de urgenta ale Guvernului (ce modificau sau completau niste dispozitii legale declarate neconstitutionale prin Decizia nr.842/2009 si Decizia 989/2010) „erau oricum afectate de vicii de neconstitutionalitate", situatie in care actele normative succesive de modificare sau completare sunt lovite de acelasi viciu de neconstitutionalitate in masura in care confirma solutia legislativa declarata neconstitutionala.
In raport de toate acestea s-a concluzionat ca reclamantilor din cauza nu li se pot respinge pretentiile salariale aferente perioadei 1 aprilie 2009-31 decembrie 2009 deoarece pe de o parte prevederile modificatoare ale art.2 din OUG nr.31/2009 si ale art.2 din OUG nr.41/2009 au ramas fara obiect, iar pe de alta parte aceste prevederi nu pot acoperi neconstitutionalitatea constatata de Curtea Constitutionala prin deciziile nr.842/2009 si nr.989/2009, stare de neconstitutionalitate care a fost perpetuata si pe perioada anului 2009, iar in caz contrar s-ar incalca dispozitiile art.l al.5, art. 147 al.4 raportat la art. 124 din Constitutie.
S-a apreciat ca in cauza nu s-a dovedit ingerinta in dreptul membrilor de sindicat cu privire la respectarea drepturilor lor salariale s-a facut cu respectarea limitelor reglementate de art.l din Protocolul aditional la Conventie, potrivit caruia privarea de un bun se poate face daca aceasta este prevazuta de lege, adica de normele interne aplicabile si daca este impusa de o cauza de utilitate publica, iar reclamantii pot pretinde cel putin o „speranta legitima" cu privire la realizarea drepturilor lor referitor la cresterile salariale fiind beneficiari ai dispozitiilor OG 15/2008 asa cum a fost aprobata prin Legea nr.221/2008.
De asemeni s-a constatat ca demersurile legislative ale Guvernului in domeniul salarizarii din invatamant sunt in contradictie si cu dispozitiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, impunandu-se ca reclamantilor sa li se restituie diferenta drepturilor salariale de care acestia ar fi trebuit sa beneficieze potrivit dispozitiilor OG 15/2008 asa cum a fost aprobata prin Legea nr.221/2008.
Cu privire la perioada ulterioara datei de 31 dec.2009, perioada pentru care s-a solicitat acordarea drepturilor salariale izvorate din neaplicarea Legii nr.221/2008, s-a apreciat ca odata cu intrarea in vigoare a Legii nr.330/2009 pentru aplicarea salarizarii unitare, nu mai exista temei legal pentru acordarea pretinselor drepturi, deci cererea se impune a fi respinsa.
S-a mai considerat admisibila si cererea de actualizare a prejudiciului suferit conform indicelui de inflatie in raport de dispozitiile art. 1082 Cod civil si art. 161 al.4 din Codul Muncii.
Impotriva acestei hotarari au declarat recurs, in termen, motivat si legal scutit de plata taxei de timbru conform art.15 lit."a" din Legea nr.146/1997, paratii Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului, Inspectoratul Scolar Judetean N. si Consiliul Judetean N., cauza inregistrandu-se pe rolul Curtii de Apel Bacau sub nr. 809/103/2009.
In motivarea recursului paratului Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului s-a sustinut, in esenta, nelegalitatea si netemeinicia sentintei sub urmatoarele aspecte:
- al gresitei respingeri a exceptiei lipsei calitatii sale procesuale pasive cu o motivare necorespunzatoare, fondata pe o interpretare trunchiata a prevederilor H.G. 2192/2004; astfel, s-au nesocotit dispozitiile art. 17 (1, 2) din H.G. nr.2192/2004 si ale art. 13 din OUG nr.32/2001 ce reglementeaza expres si limitativ cheltuielile aferente unitatilor de invatamant preuniversitar asigurate prin bugetul ministerului, iar plata drepturilor salariale nu face parte din aceasta categorie; de asemenea, nu s-a observat ca nu are nici un fel de raporturi juridice de munca cu personalul didactic si nici obligatii cu privire la calcularea si plata salariilor acestora.
- al incalcarii unui principiu fundamental de drept, acela al neretroactivitatii legii, prin aplicarea Deciziilor Curtii Constitutionale unor perioade anterioare pronuntarii si publicarii lor in M. Oficial; in acest mod s-a nesocotit ca salariile au fost acordate reclamantilor in baza OG 15/2008, astfel cum era modificata si completata la momentul platii, singurul act normativ in raport cu care se putea verifica daca dreptul pretins fusese ori nu exercitat in limitele sale interne de ordin material si juridic, astfel incat sa fie ocrotit de lege;
- al depasirii atributiilor puterii judecatoresti prin aplicarea unui alt coeficient pentru perioada 1 aprilie 2009-31 decembrie 2009, decat cel prevazut de OUG nr.31/2004 si OUG nr.41/2009, si al incalcarii principiului constitutional al separatiei puterilor in stat - substituindu-se Curtii Constitutionale - prin interpretarea eronata a considerentelor Deciziei Curtii Constitutionale prin care s-a respins exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor OUG nr.31/2004 si OUG nr.41 din 2009, ordonante care au constituit cadrul legal aplicabil in perioada aprilie 2009- decembrie 2009.
Recurentul Inspectoratul Scolar Judetean N. a sustinut in recursul declarat, in esenta, ca hotararea este netemeinica si nelegala deoarece:
-in mod gresit a respins exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, fata de atributiile sale limitate doar la administrarea procesului educational, de lipsa unor raporturi juridice de munca cu reclamantii si de lipsa calitatii sale de angajator ( art. 33 alin.7 si 38 alin.5 din CCM ramura contravenind art. 11 alin.5 Legea 128/1997, art. 7 alin. 8 din Legea 84/1995, art. 20 din Ordinul MEdC 4925/2005, art.. 8 lit.."j" din H.G. 2192/2004 );
-aplicarea OG 15/2008 - aprobata cu modificari prin Legea 221/2008 - privind calculul si plata salariilor, s-a facut de catre unitatea de invatamant conform legii in vigoare, iar declararea neconstitutionala a dispozitiilor de modificare nu poate produce efecte retroactiv prin plata drepturilor salariale pentru perioada 1 octombrie 2008-31 decembrie 2009 in alt cuantum decat cel prevazut de OUG 136/2008 si de OUG 151/2008 in vigoare la data platii.
Pentru perioada de dupa aprilie 2009 nu se puteau ignora dispozitiile O.U.G. 31/2009 li ale O.U.G. 41/2009 fara incalcarea principiului de drept privind efectul imediat al legii noi si a principiului aplicarii ei doar pentru viitor, instanta neputand aprecia asupra constitutionalitatii acestor acte normative fara depasirea atributiilor sale.
Recurentul Consiliul Judetean N., in motivarea recursului, a invocat lipsa calitatii sale procesual pasive in cauza, intrucat nu exista raporturi juridice de munca cu membrii de sindicat care au solicitat respectivele drepturi banesti, iar prevederile art. 167 din Legea nr.84/1995 nu confera presedintelui consiliului judetean calitatea de ordonator de credite si nici nu stabilesc includerea ori alocarea fondurilor aferente invatamantului in/din bugetul judetului. De asemenea, a apreciat ca prevederile art.91 pct.5 lit.a din Legea nr.215/2001 nu au legatura cu litigiul de fata si nu pot fonda obligatia sa la plata drepturilor salariale solicitate.
Legal citati, prin mandatarul desemnat, reclamantii au depus prin avocat concluzii scrise, solicitand - pentru motivele sustinute si la fond - respingerea recursurilor ca nefondate;
La termenul din 17.11.2010 instanta a solicitat intimatei Scoala Cordun sa inainteze relatii privind calitatea reclamantilor si perioada lucrata; cu adresa de la fl. 69 Scoala cu clasele I-VIII C. a inaintat relatiile solicitate.
Relatiile au fost comunicate si recurentului Inspectoratului Scolar Judetean N. pentru a verifica pe baza evidentelor sale daca acestea corespund sau nu situatiei contractuale.
Cu adresa nr. 12889/19.01.2011 s-a confirmat de catre aceasta parte ca in perioada 1.10.2008-31.12.2009 reclamantii au avut calitatea de personal didactic si didactic auxiliar;
Premergator analizei recursurilor s-a observat faptul ca in recurs s-au depus relatii pentru o serie de persoane ce nu au figurat ca si reclamanti la fond; in aceste conditii, fata de faptul ca instanta de recurs este investita a verifica legalitatea si temeinicia solutiei instantei de fond numai in limitele cadrului procesual stabilit in primul ciclu procesual relatiile furnizate de intimata Scoala C. au fost valorificate numai in ce-i priveste pe reclamantii semnatari ai actiunii si cu privire la care s-a dispus solutia recurata.
Examinand cauza sub aspectul motivelor de recurs invocate, a actelor si lucrarilor dosarului, precum si fata de limitele prevazute de art. 304, 3041 , 312 Cod pr. civila, Curtea de Apel a retinut urmatoarele:
Toti recurentii au invocat ca motiv de recurs gresita respingere a exceptiilor invocate referitoare la calitatea lor procesuala pasiva.
Referitor la modul in care au primit rezolvare exceptiile s-a apreciat ca instanta de fond a facut o corecta aplicare a legii, justificat de urmatoarele:
Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului are calitate procesuala in cauza in raport de dispozitiile art.282 Codul muncii - conform carora pot fi parti in litigiul de munca, pe langa angajatorii propriu-zisi si alte persoane juridice sau fizice care au aceasta vocatie in temeiul unor legi speciale sau a Codului de procedura civila.
Ori, potrivit CCM nivel ramura invatamant - semnat de aceasta parte - i se stabileste Ministerului calitatea de angajator;
Mai mult, art.4 lit. „d, n si s" din HG nr.366/2007 (astfel cum au fost mentinute prin H.G. 51/2009 - art.4 alin.l pct.4, 14 si 20) confirma vocatia de angajator a Ministerului Educatiei prin atributiile reglementate in materia:
- elaborarii cadrului normativ metodologic functional, operational si financiar in care se realizeaza politicile in domeniul invatamantului, inclusiv politicile salariale;
-asigurarii modului de formare si utilizare a resurselor umane, materiale si financiare necesare realizarii procesului de invatamant si educatie;
-comunicarii si colaborarii cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale si locale si cu societatea civila in domeniile care vizeaza continutul procesului de educatie si invatamant si asigurarea conditiilor materiale si financiare de desfasurare a acestui proces;
De asemenea, potrivit art.167 din Legea nr.84/1995, republ. cu modif., coroborat cu art. 27 si 33 din H.G.2192/2004, finantarea de baza a unitatilor de invatamant cuprinde printre altele si cheltuielile de personal, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii asigurandu- se cheltuielile aferente unitatilor de invatamant preuniversitar determinate pe baza unei formule de finantare si a unor indicatori reglementati prin norme metodologice elaborate de MEdC. (art 167 (7) Baza de calcul a fondurilor alocate unitatilor de invatamant prin si din bugetele locale, pentru finantarea de baza, o constituie costul standard pe elev/prescolar. (...)
(8) Determinarea costului standard pe elev/prescolar se face de catre Consiliul National pentru Finantarea invatamantului Preuniversitar, pe baza indicatorilor mentionati la alin. (7), conform normelor metodologice elaborate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si aprobate prin hotarare a Guvernului. Nivelul costului standard pe elev/prescolar se aproba de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu consultarea partenerilor sociali si a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale.
(9) Alocarea fondurilor pentru finantarea de baza a unitatii de invatamant se face pe baza unei formule de finantare, care ia in considerare costul standard pe elev/prescolar, numarul de elevi/prescolari din unitatea de invatamant, precum si factorii de corectie dependenti de densitatea de elevi in zona, severitatea dezavantajelor si alti factori.
Art. 27 Formula de finantare cuprinde ansamblul etapelor, procedurilor si indicatorilor utilizati de institutiile cu atributii in domeniul finantarii invatamantului in procesul de alocare a fondurilor pentru invatamant de la bugetul de stat, bugetele locale si din alte surse.
Art. 33 In procesul de fundamentare a deciziilor cu privire la volumul fondurilor alocate invatamantului, in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii si a consiliilor locale functioneaza organisme consultative de specialitate cu atributii in acest domeniu — ).
Aceeasi concluzie rezida si din sustinerile reclamantilor si cele ale recurentului Consiliul Local al Municipiului Roman - necontestate de Med.C -, coroborat cu emiterea de catre aceasta parte a Ordinelor de punere in aplicare a legilor de salarizare ( vezi Ordin 5702/2008, 5869/2008,
Rezulta astfel ca Ministerul Educatiei si Cercetarii are in responsabilitate atat asigurarea finantarii invatamantului preuniversitar, cat si stabilirea modalitatii de calcul a salariilor si repartizarea sumelor in mod adecvat astfel incat sa se asigure fondurile necesare platii lor (aspect ce a constituit obiectul actiunii deduse judecatii).
Inspectoratul Scolar Judetean N. are la randul sau calitate procesuala pasiva in cauza, intrucat are atributii legale specifice angajatorului potrivit art. 11 al.5 din Legea nr.128/1997, art.142 lit.g din Legea nr.84/1995 si, mai mult, este semnatara a Contractului colectiv de munca la nivel de ramura invatamant, la art.2 din acest contract stabilindu-se calitatea sa de angajator. De asemenea, in toate ordinele emise de catre MEdC pentru punerea in aplicare a dispozitiilor in materia salarizarii (mentionate anterior) se stabileste obligatia sa de a le duce la indeplinire, fapt ce constituie o recunoastere a competentei sale in aceasta materie.
Si recurentul Consiliul Judetean N. are calitate procesual pasiva deoarece potrivit art. art. 167 al.21 din Legea 84/1995 republ.cu modif. are competente in alocarea, prin hotarari proprii, fondurilor - din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora -in vederea finantarii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
Sunt incidente in cauza si dispozitiile HG nr.2192/2004 care prevad ca, consiliul judetean repartizeaza consiliilor locale fondurile aferente invatamantului, aprobat prin legea anula a bugetului de stat, precum si fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora.
Fondurile primite din unele venituri de la bugetul de stat prin legea anuala a bugetului de stat se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale de consiliul judetean prin hotarare pe baza anumitor indicatori (art.28 lit.b din H.G.2192/2004).
Asadar Consiliul Judetean N. are calitate procesuala pasiva, in calitatea sa de ordonator principal de credite potrivit Legii nr.215/2001 care prevede la art. 104 lit.c ca exercita functia de ordonator principal de credite in exercitarea atributiilor privind bugetul judetului iar conform art.91 pct.5 lit.a din lege, in exercitarea atributiilor prevazute de lege consiliul judetean asigura conform competentelor cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind educatia.
Motivele de recurs privind fondul cauzei au fost analizate din perspectiva tuturor recursurilor formulate in cauza, vizand in esenta aceleasi aspecte, Curtea constatand ca: - majoritatea reclamantilor aveau in perioada 1.10.2008-31.12.2009 calitatea de personal didactic si personal didactic auxiliar in cadrul Scolii cu clasele I-VIII C., astfel cum rezulta din adresa depusa la fila 69 dosar recurs; prin urmare li se aplica in materia salarizarii dispozitiile O.G. 15/2008.
Problema juridica a conceptului de „retroactivitate", desi nedefinit (nedetaliat) de catre vreo norma juridica, a fost unanim interpretat de catre doctrina si practica jurisdictionala ca semnificand faptul ca „legea este retroactiva de indata ce intelege sa reglementeze fapte care inainte de intrarea ei in vigoare au dat nastere, au modificat sau stins o situatie juridica sau efecte pe care acea situatie le-a produs inainte de aceeasi data - facla praeterita (.,.); si nu este retroactiva, aplicandu-se de la intrarea in vigoare, situatiilor juridice care se vor naste, se vor modifica ori stinge dupa aceasta data, situatiilor juridice in curs de formare, modificare sau stingere la data intrarii ei in vigoare - ,,facta pendentia ", precum si efectelor viitoare ale raporturilor juridice trecute „facta futura". In cazul in care legea noua creeaza o institutie noua si (...) daca starea anterioara de fapt are un caracter de permanenta, [cum este situatia drepturilor salariale solicitate de reclamanti a caror certitudine sau incertitudine este in curs de analiza si stabilire de catre instanta de judecata], legea cea noua va putea guverna asemenea fapte nu ca apartinand trecutului, ci ca fapte actuale ".
Mutatis mutandis asta inseamna ca in toate litigiile solutionate ulterior publicarii deciziei Curtii Constitutionale prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate sau in care s-a constatat neconstitutionalitatea in considerente, legea sau ordonanta declarata neconstitutionala nu se va mai putea aplica.
Este cazul si litigiului de fata care a fost solutionat de catre prima instanta dupa ce au fost publicate in Monitorul Oficial deciziile nr. 1221/2008, 842/2009, 983/2009, 984/2009, 989/2009, 105/2010, 106/2010, 124/2010 pronuntate de Curtea Constitutionala. Prin urmare, instanta de fond nu mai era tinuta de dispozitiile normative declarate neconstitutionale, verificand pretentiile reclamantilor in raport de dispozitiile O.G. 15/2008 astfel cum fusesera aprobate prin Legea 221/2008, act normativ ce justifica admiterea actiunii. Deci, nu a existat nici o depasire de catre instanta de fond a limitelor de competenta prin arogarea de competente din sfera legislativului.
Referitor la aplicabilitatea OUG nr.31/2009 si OUG nr.41/2009 pentru perioada 1.04.2009-31.12.2009, Curtea a constatat ca in privinta acestora Curtea Constitutionala nu a stabilit prin nici o decizie constitutionalitatea acestora. Dimpotriva prin Decizia nr. 124/2010 publicara in Monitorul Oficial nr.272/27.04.2010, Curtea Constitutionala a retinut in considerentele deciziei faptul ca „dispozitiile art.2 din OUG nr.41/2009 erau oricum afectate de vicii de neconstitutionalitate, intrucat modificau niste dispozitii legale declarate neconstitutionale prin Decizia nr.842/2009 si Decizia 989/2009.Curtea reaminteste considerentele de principiu prin Decizia nr.983 din 30 iunie 2009, publicata in Monitorul Oficial nr.531/31.07.2009 unde a retinut ca nici modificarea sau completarea dispozitiei legale criticate de catre legiuitorul ordinar sau delegat nu poate acoperi neconstitutionalitatea constatata de catre Curtea Constitutionala, actele normative succesive de modificare sau completare fiind lovite de acelasi viciu de neconstitutionalitate in masura in care confirma solutia legislativa declarata neconstitutionala din punct de vedere intrinsec sau extrinsec. O atare solutie se impune si pentru ca viciul de neconstitutionalitate stabilit de instanta de contencios constitutional trebuie eliminat si nu perpetuat prin actele normative succesive de modificare si completare. In cazul de fata, Guvernul, in calitate de legiuitor delegai, prin OUG nr. 41/2009, a persistat in hotararea sa de a nu lua in considerare prevederile Legii nr. 221/2008, reducand majorarile salariale stabilite de Parlament.,,
Evident ca pentru identitate de ratiune aceste considerente din decizia nr. 124/2010 se aplica prin analogie si art.2 si 3 din OUG nr.31/2009.
Prin urmare, instanta de fond nu a constatat neconstitutionalitatea acestor acte normative, ci a inlaturat aplicarea lor in baza considerentelor deciziei Curtii Constitutionale, interpretand ca nu pot produce efecte juridice din moment ce modificau si completau o norma constatata neconstitutionala (deci neaplicabila).
Rezulta astfel ca este eronata sustinerea paratilor conform careia instanta de fond si-a depasit atributiile pronuntandu-se asupra constitutionalitatii OUG nr.31/2009 si OUG nr.41/2009.
Pentru considerentele expuse, vazand si dispozitiile art.312 Cod procedura civila. Curtea a va respins recursurile promovate ca neintemeiate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadre didactice; Invatamant

Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea – societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului – administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant. - Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011
Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008. - Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011
Calea de atac impotriva hotararii/incheierii primei instante prin care pe parcursul urmaririi penale, in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, s-a admis cererea pentru autorizare prelevare de probe biologice fara consimtamantul suspectului fo... - Decizie nr. 130 din data de 11.02.2011
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. - Decizie nr. 11 din data de 27.01.2011
Infractiuni de coruptie. Darea de mita. Instigarea inculpatului de catre denuntator sa savarseasca fapta supusa judecatii. - Decizie nr. 19 din data de 15.02.2011
Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006 - Decizie nr. 725 din data de 24.10.2008
Indemnizatia pentru cresterea copilului – situatia nasterii copiilor gemeni. Natura juridica a indemnizatiei. Scopul legii. - Decizie nr. 660 din data de 12.10.2008
UCIDERE DIN CULPA. VATAMARE CORPORALA DIN CULPA. OBLIGAREA LA DESPAGUBIRI A UNUI ASIGURATOR DIN STRAINATATE. APLICAREA DISPOZITIILOR DIN LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA ASIGURARI. - Decizie nr. 139 din data de 25.02.2010
EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL. - Decizie nr. 110 din data de 12.02.2010
DESPAGUBIRI. OBLIGARE ASIGURATOR. CUANTUM. ACTUL NORMATIV CARE SE ARE IN VEDERE: ORDINUL CSA NR.113133/2006 SAU ORDINUL C.S.A. NR.3108/2004 - Decizie nr. 100 din data de 11.02.2010
ASISTENTA JURIDICA. NOTIUNEA DE INTERESE CONTRARE. MOTIVAREA INCHEIERII PRIN CARE S-A DISPUS MENTINEREA ARESTARII PREVENTIVE - Decizie nr. 36 din data de 20.01.2010
ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER... - Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA. REGIMURI SPECIALE. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. CONTRACT DE MANDAT. PRESTARE DE SERVICII. - Decizie nr. 36 din data de 14.01.2010
SUSPENDAREA JUDECARII ACTIUNII AVAND CA OBIECT DREPTURI SALARIALE IN SITUATIA IN CARE PARATA SE AFLA IN PROCEDURA DE INSOLVENTA - Decizie nr. 213 din data de 22.02.2010
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001. - Decizie nr. 122 din data de 08.02.2010
Constructie edificata fara autorizatie de construire. Intrare in legalitate. - Decizie nr. 1074 din data de 13.11.2009