InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea – societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de...

(Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Faliment; Societati comerciale | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

Prin sentinta civila nr. 861 din 15 septembrie 2010, Tribunalul Neamt a respins cererea administratorului judiciar C.D.IPURL privind renuntarea la cererea avand ca obiect confirmarea tranzactiei, ca inadmisibila.
A admis cererile formulate de administratorul judiciar C. D. IPURL si de petenta SC M. T. SA si in consecinta:
A confirmat tranzactia incheiata intre debitorul SC U SA prin director general T. G. F. si administrator judiciar C.D.IPURL cu petenta SC M.T. SA, referitoare la dosar nr.14908/3/2008 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI - a comerciala.
S-a retinut de catre instanta de fond ca:
Prin cererea formulata in cauza la data de 17.03.2009, administratorul judiciar C.D. IPURL desemnat sa administreze procedura insolventei debitorului SC U SA a solicitat confirmarea incheierii tranzactiei cu SC M. T. SA referitoare la stingerea litigiului ce formeaza obiectul dosarului nr.14908/3/2008 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – sectia a VI-a comerciala, avand ca obiect pretentii (f.224-225, vol.30).
Cu privire la cererea de renuntare la judecarea cererii avand ca obiect confirmarea incheierii tranzactiei.
Avand in vedere considerentele deciziei nr.849/2009 pronuntata de Curtea de Apel Bacau in recurs, obligatorie pentru instanta, s-a inlaturat sustinerile administratorului privitoare la inaplicabilitatea dispozitiilor art. 246 Cod procedura civila.
In consecinta, in raport de dispozitiile art. 246 alin 4 Cod procedura civila potrivit carora, in aceasta faza a judecatii, „renuntarea nu se mai poate face decat cu invoirea celeilalte parti”, a respins, ca inadmisibila cererea analizata, pentru considerentul ca petenta SC M.T. SA nu a fost de acord cu aceasta.
Cu privire la cererile referitoare la confirmarea, incheierii tranzactiei.
Prin tranzactia nr.130/24.12.2008, debitorul SC U SA prin director general si administrator judiciar C.D. IPURL, in calitate de reclamant in dosarul nr.14908/3/2008 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a comerciala, avand ca obiect pretentii si petenta SC M.T. SA - parat in acelasi dosar, au convenit sa stinga litigiul cu conditia ca aceasta din urma sa-i plateasca suma de 100.000 EURO pana la data de 31.12.2008, precum si suma de 45.564,5 EURO in perioada ianuarie-martie cu file CEC emise la data semnarii tranzactiei.
La punctul 3 din tranzactie, partile contractante au stipulat clauza potrivit careia „In cazul nerespectarii termenelor de plata, tranzactia devine nula, iar SC M.T. SA decade din beneficiul acestor termene, urmand sa achite penalitatile de intarziere pentru sumele neachitate din obligatiile de baza in interiorul termenelor de mai sus” (f.73-74, vol.31).
Plata sumei de 100.000 de EURO in termenul prevazut in tranzactie, nu comporta nici o discutie, intrucat SC U SA a recunoscut aceasta plata.
Pentru suma de 45.564,5 EURO, petenta SC M.T. SA a emis si a comunicat SC U SA, fila CEC seria BRDE1BF nr.0099676, in valoare de 45.564,5 EURO, scadenta la 31.03.2009 (f.76-77, vol.31).
Din adresa de inaintare a filei CEC inregistrata la SC U SA sub nr.5171/14.01.2009 (f.123, vol.31), a rezultat ca fila CEC seria BRDE1BF nr.0099676 a fost emisa si comunicata  acesteia ca o garantie a faptului ca, in perioada ianuarie-martie 2009, petenta SC M.T. SA va face plati partiale, urmand ca, dupa ultima plata, fila CEC sa-i fie returnata in vederea anularii.
In perioada ianuarie-martie 2009, din suma de 45.564,5 EURO, petenta SC M.T. SA nu a platit SC U SA nici un euro.
Din extrasul de cont emis de B.C.R. SA la data de 07.04.2009, a rezultat ca la data de 06.04.2009, SC U SA a incasat in lei, suma de 45.564,5 euro.
In acest scop, SC U SA a prezentat la banca spre decontare fila CEC  seria BRDE1BF nr.0099676, scadenta la data de 31.03.2009, emisa de petenta SC M.T. SA, dar nu pentru a onora plata sumei de 45.654,5 Euro, ci pentru a garanta plata acesteia prin alte file CEC ce ar fi trebuit emise in perioada ianuarie-martie 2009.
Incasarea acestei sume de bani, a evidentiat faptul ca SC U SA nu a inteles sa activeze clauza contractuala prevazuta la pct.3 din tranzactie, referitoare la nulitatea acesteia, ci prin proprie vointa a acceptat sa incaseze,  cu oarecare intarziere fata de termenul convenit de parti (31.03.2009), plata ultimei transe de bani.
Aceasta operatiune a facut, in favoarea SC M.T. SA, dovada indeplinirii obligatiilor de plata asumate prin tranzactia in discutie. Obligatiile de plata fiind astfel indeplinite, sustinerile administratorului judiciar referitoare la nulitatea tranzactiei pentru nerespectarea termenului de plata, nu au putut fi primite, intrucat SC U SA nu poate ramane si in posesia sumelor de bani incasate potrivit tranzactiei si libera de aceasta.
S.C. U S.A. fiind in posesia acestei sume de bani a fost de prisos a se mai analiza daca tranzactia este sau nu in avantajul acesteia.
In cazul in speta, opozitia creditorilor la incheierea tranzactiei s-a considerat a fi irelevanta, intrucat incheierea tranzactiei de catre administratorul judiciar conform art.20 alin 1 lit. m din Legea nr.85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, este conditionata doar de confirmarea acesteia de catre judecatorul sindic, creditorii neavand in acest sens nici o competenta.
Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Neamt au promovat recurs debitoarea S.C. U S.A. si administratorul judiciar C. D.  I.P.U.R.L. Piatra Neamt considerand-o nelegala motivat de faptul ca in mod gresit instanta a respins ca inadmisibila renuntarea administratorului judiciar la cererea de confirmare a tranzactiei; aceasta tranzactie nu trebuia comunicata partilor deoarece nu exista contradictorialitate, acest principiu trebuind a fi respectat dupa renuntarea administratorului judiciar.
Au mai aratat recurentii ca renuntarea la solutionarea cererii s-a facut inainte de intrarea in cercetarea fondului, respingand cererea S.C. M.T. S.A. pe exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei, exceptie invocata din oficiu. S-a considerat ca, confirmarea tranzactiei este gresita deoarece prin sentinta recurata, judecatorul sindic a confirmat o conventie nula.
  Instanta a apreciat fara temei ca desi S.C. M. T. S.A. si-a indeplinit obligatia de plata cu oarecare intarziere, prin actiunea debitorului de a incasa cu intarziere suma, acesta a inteles sa nu activeze clauza prevazuta la pct. 3 din tranzactie, referitoare la nulitatea acesteia.
Instanta a considerat gresit ca debitorul, care este lipsit de capacitatea de a tranzactiona, poate face o renuntare valabila la prevederile tranzactiei.
De asemenea, instanta nu a observat ca plata sumei de 45.564,5 euro nu s-a facut in cadrul si in executarea tranzactiei, ci in executarea obligatiilor contractuale preexistente intre parti.
S-a retinut gresit de instanta si scadenta sumei de 45.564,5 euro convenita, considerand ca aceasta a devenit scadenta la 31.03.2009, contrar pct. 2.b. din intelegerea nr. 130/24.12.2008.
Judecatorul sindic a ignorat nu numai vointa administratorului judiciar de a nu incheia tranzactia in conditiile art. 271 din Codul de procedura civila, ci si vointa creditorilor, pe considerentul gresit ca incheierea tranzactiei de catre administratorul judiciar este conditionata doar de confirmarea acesteia de catre judecatorul sindic, creditorii neavand in acest sens nici o competenta.
Judecatorul sindic a desfiintat hotararea adunarii creditorilor inafara cadrului legal instituit prin art. 14 alin. (7) din legea privind procedura insolventei.
Prin confirmarea tranzactiei s-au afectat nu numai interesele debitorului si ale creditorilor, ci si constituirea contului de lichidare, tinand seama ca in conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (7) din Legea nr. 85/2006, din creantele recuperate de administratorul judiciar o cota de 2% trebuie virata de acesta in contul de lichidare U.N.P.I.R.
Conform art. 20 alin. 1 din legea speciala, societatea comerciala debitoare nu avea capacitatea juridica de a tranzactiona; au fost prejudiciati creditorii in dreptul dat de Legea 85/2006 de a se opune masurilor administratorului judiciar cand acest fapt se impunea pe temei legal.
Tranzactia este nula si pentru faptul ca obligatia de plata s-a efectuat cu intarziere si trebuiau eventual emise mai multe file CEC, iar termenul convenit de parti nu este 31.03.2009; S.C. U S.A. nu a inteles sa renunte la clauza de nulitate, deoarece dupa incasarea sumei a transmis convocarea la conciliere.
Au mai precizat recurentii ca judecatorul sindic nu putea confirma o tranzactie peste vointa si interesul partilor si sa „anuleze” astfel Hotararea creditorilor din 9.XI.2009.
S.C. M. T. S.A. a formulat intampinare solicitand respingerea recursului, invocand tardivitatea declararii acestuia, iar pe fond respingerea ca nefondata a caii de atac formulata.
Analizand cererea de recurs, actele si lucrarile dosarului, precum si sentinta recurata, instanta – Curtea de Apel Bacau – a retinut urmatoarele:
Instanta de fond a retinut o corecta situatie de fapt si de asemenea, a facut o corecta aplicare a prevederilor legale; astfel, din analiza motivelor de recurs, in totalitatea lor, rezulta ca recurentii nu fac nici o referire la faptul ca anterior actiunii obiectul tranzactiei fusese realizat.
Tranzactia nr. 130 din 24 decembrie 2008 incheiata intre debitoarea S.C. U S.A. si administratorul judiciar C.D. IPURL – reclamant si S.C. M. T. S.A. – parat, a avut ca obiect stingerea litigiului avut pe rolul Tribunalului Bucuresti, cu conditia ca parata sa-i plateasca reclamantei, suma de 100.000 EURO pana la 31.12.2008, precum si suma de 45.564,5 EURO in perioada ianuarie – martie cu file CEC, emise la data semnarii tranzactiei.
Asa cum se retine si prin sentinta recurata, suma de 45,564, 5 EURO a fost achitata de intimata-parata la data de 06 aprilie 2009 – extras de cont emis de B.C.R. S.A.; motivele invocate de recurenti, precum ca trebuiau emise mai multe file CEC si nu s-a respectat termenul de plata, nu constituie in speta, motiv de nulitate.
Astfel, termenul de plata era ianuarie-martie 2011, insa, prin adresa nr. 1010 din 12.02.2009 (fila 7 dosar fond), intimatii solicita Tribunalului Bucuresti sa se dispuna efectuarea expertizei la sediul paratei S.C. M. T. S.A. motivat de faptul ca „judecatorul sindic nu a confirmat pana in prezent tranzactia pentru desfasurarea cu celeritate a procesului” (fila 8 dosar fond), deci nu a solicitat constatarea nulitatii actului juridic incheiat de parti.
Mai mult, actiunea civila de constatare a nulitatii a fost formulata la 16 aprilie 2009 , dupa ce se incasase suma la 6 aprilie 2009.
Nu s-a facut nicio dovada de recurenti, precum ca aceeasi suma de 45.564,5 EURO ar constitui obiectul altui contract comercial dintre parti, asa cum se retine prin motivele de recurs – fila 6 dosar; de asemenea, tot nefondata este si sustinerea ca prin sentinta pronuntata, in fapt s-a anulat Hotararea Adunarii  Creditorilor din 9.XI.2009, care au decis ca tranzactia este contrara intereselor lor.  
Tranzactia s-a incheiat cu peste un an inainte – decembrie 2008 – iar aceste aspecte trebuia sa le aiba in vedere administratorul judiciar atunci si nu dupa incasarea sumei de catre S.C. U S.A.
Referitor la faptul ca renuntarea administratorului judiciar la confirmarea tranzactiei s-a facut anterior dezbaterii pe fond a cauzei, iar societatea comerciala debitoare nu putea avea calitate procesuala de sine statatoare in confirmarea tranzactiei, in mod corect a retinut instanta de fond ca aceasta exceptie a fost solutionata irevocabil de Curtea de Apel Bacau prin decizia civila nr. 849/16.10.2009 care a aratat ca in analiza solutiei pronuntate pe exceptie,     s-a apreciat ca fiind nelegala, avand in vedere ca legiuitorul a dat intr-adevar atributia administratorului judiciar incheierea tranzactiei (art. 20 lit. m din Legea nr. 85/2006), insa nu se poate trage concluzia din aceasta opozitie ca partea cu care se tranzactioneaza nu are calitatea de a cere judecatorului sindic sa confirme tranzactia. 
Pe cale de consecinta, fata de cele mai susmentionate, instanta in temeiul art. 312 Cod procedura civila, a respins recursul, ca nefondat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment; Societati comerciale

Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea – societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului – administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant. - Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011
Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008. - Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011
Calea de atac impotriva hotararii/incheierii primei instante prin care pe parcursul urmaririi penale, in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, s-a admis cererea pentru autorizare prelevare de probe biologice fara consimtamantul suspectului fo... - Decizie nr. 130 din data de 11.02.2011
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. - Decizie nr. 11 din data de 27.01.2011
Infractiuni de coruptie. Darea de mita. Instigarea inculpatului de catre denuntator sa savarseasca fapta supusa judecatii. - Decizie nr. 19 din data de 15.02.2011
Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006 - Decizie nr. 725 din data de 24.10.2008
Indemnizatia pentru cresterea copilului – situatia nasterii copiilor gemeni. Natura juridica a indemnizatiei. Scopul legii. - Decizie nr. 660 din data de 12.10.2008
UCIDERE DIN CULPA. VATAMARE CORPORALA DIN CULPA. OBLIGAREA LA DESPAGUBIRI A UNUI ASIGURATOR DIN STRAINATATE. APLICAREA DISPOZITIILOR DIN LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA ASIGURARI. - Decizie nr. 139 din data de 25.02.2010
EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL. - Decizie nr. 110 din data de 12.02.2010
DESPAGUBIRI. OBLIGARE ASIGURATOR. CUANTUM. ACTUL NORMATIV CARE SE ARE IN VEDERE: ORDINUL CSA NR.113133/2006 SAU ORDINUL C.S.A. NR.3108/2004 - Decizie nr. 100 din data de 11.02.2010
ASISTENTA JURIDICA. NOTIUNEA DE INTERESE CONTRARE. MOTIVAREA INCHEIERII PRIN CARE S-A DISPUS MENTINEREA ARESTARII PREVENTIVE - Decizie nr. 36 din data de 20.01.2010
ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER... - Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA. REGIMURI SPECIALE. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. CONTRACT DE MANDAT. PRESTARE DE SERVICII. - Decizie nr. 36 din data de 14.01.2010
SUSPENDAREA JUDECARII ACTIUNII AVAND CA OBIECT DREPTURI SALARIALE IN SITUATIA IN CARE PARATA SE AFLA IN PROCEDURA DE INSOLVENTA - Decizie nr. 213 din data de 22.02.2010
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001. - Decizie nr. 122 din data de 08.02.2010
Constructie edificata fara autorizatie de construire. Intrare in legalitate. - Decizie nr. 1074 din data de 13.11.2009