InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

SUSPENDAREA JUDECARII ACTIUNII AVAND CA OBIECT DREPTURI SALARIALE IN SITUATIA IN CARE PARATA SE AFLA IN PROCEDURA DE INSOLVENTA

(Decizie nr. 213 din data de 22.02.2010 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Raporturi de munca; Salarizare | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

SUSPENDAREA JUDECARII ACTIUNII AVAND CA OBIECT DREPTURI SALARIALE IN SITUATIA IN CARE PARATA SE AFLA IN PROCEDURA DE INSOLVENTA

Decizia nr. 213 din 22 februarie 2010

Prin incheierea din 6 noiembrie 2009 a Tribunalului Bacau s-a suspendat judecata actiunii formulate de reclamantii P.C, G.Gh., AV.,MV., M. L, B.Gh., G.V., P. CL, E. D., R.V. M.,in contradictoriu cu parata SC P. S. SA Moinesti prin lichidator judiciar AP.I. Grup S.P.R.L. avand ca obiect drepturi banesti, in temeiul art.36 din Legea 85/2006. S-a disjuns judecata in privinta cererii de chemare in judecata fata de paratii A R., B. M., SC A P.SRL Moinesti.
Pentru a pronunta aceasta incheiere prima instanta a retinut ca prin sentinta civila nr. 39 din data de 15 ianuarie 2009 pronuntata de Tribunalul Bacau, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ in dosarul nr. 7429/110/2008 impotriva debitorului SC P.S.SA a fost pronuntata deschiderea procedurii insolventei, situatie in care sunt aplicabile dispozitiile art.36 din Legea 85/2006.
Impotriva acestei incheieri au declarat recurs reclamantii.
In motivarea recursului s-a aratat, in esenta, ca drepturile salariale cuvenite in baza contractului colectiv de munca la nivelul ramurii de gospodarire comunala si sporurile solicitate, nu au fost acordate ca urmare a neinscrierii acestora in statele de plata, actiunea avand mai multe capete de cerere, situatie in care nu poate opera in totalitate suspendarea.
S-a sustinut de recurenta ca privitor la capatul de cerere privind constatarea, calculul si inscrierea drepturilor salariale neacordate in cartea de munca, nu opereaza temeiurile suspendarii, invocate de lichidator, deoarece in lipsa oricaror calcule privind existenta acestor drepturi, nu au posibilitatea sa se inscrie in tabelul creditorilor cu aceste sume fapt pentru care pentru acest capat de cerere nu putea fi dispusa suspendarea.
Au aratat recurentii ca suspendarea cauzei in aceasta faza de judecata, inainte de stabilirea cuantumului drepturilor salariale neacordate, ii pune in situatia de a nu-si mai putea valorifica aceste drepturi, intrucat prin suspendarea admisa vor fi in imposibilitatea de a obtine stabilirea drepturilor salariale cuvenite, iar prin finalizarea procedurilor de lichidare judiciara SC P.S." SA va inceta sa existe ca persoana juridica, iar cererea formulata chiar daca va fi admisa nu ar mai avea nici o finalitate.
Examinand cauza sub aspectul motivelor de recurs invocate, Curtea de Apel A retinut urmatoarele:
Prin actiunea introductiva, reclamantii au chemat in judecata parata SC P.S. SA Moinesti prin lichidator judiciar API G. SPRL alaturi de alti parati pentru plata unor drepturi salariale, respectiv spor pentru conditii nocive in procent de 10%, spor pentru conditii penibile de 15% din salariul de baza, prima de vacanta, recalculare concedii de odihna si coeficient de ierarhizare a salariilor prevazut in grila de salarizare conform Contractului Colectiv de munca, actiunea fiind ulterior precizata conform inscrisului de la fila 17 dosar de fond.
Potrivit art. 36 din Legea 85/2006 (privind procedura insolventei) de la data deschiderii procedurii (insolventei) se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu exceptia cailor de atac declarate de debitor.
In raport de obiectul cauzei, respectiv plata unor drepturi salariale, mentionate anterior s-a constatat ca actiunea reclamantilor este o actiune pentru realizarea unor creante pe care acestia considera ca le au in raport de debitoarea aflata in insolventa.
Sustinerea recurentilor cu privire la faptul ca actiunea ar avea si capete de cerere privind constatarea, calculul si inscrierea drepturilor salariale neacordate in cartea de munca, situatie in care pentru acestea nu ar opera suspendarea prevazuta de art. 36 din Legea 85/2006, nu a fost retinuta deoarece constatarea si calculul sumelor reprezinta o operatiune necesara stabilirii drepturilor la care au cerut recurentii-reclamanti sa fie obligata intimata-parata, deci tot in scopul realizarii creantei.
Referitor la inscrierea sumelor in carnetul de munca al recurentilor, s-a constatat ca o astfel de cerere nu a fost facuta de recurenti nici prin actiunea principala, nici in precizarile formulate ulterior, insa chiar daca ar fi fost formulata o astfel de cerere ar fi fost subsidiara actiunii principale de obligare a intimatei la plata drepturilor catre recurenti in situatia in care ar fi intemeiate pretentiilor acestora.
Privitor la motivul de recurs referitor la faptul ca prin suspendare s-ar lipsi de finalitate actiunea formulata, s-a apreciat ca nici acest motiv de recurs nu putea fi retinut, intrucat recurentii vor putea formula cerere de admiterea creantelor chiar daca acestea nu sunt stabilite printr-un titlu potrivit art.64 din Legea 85/2006, cereri care vor fi verificate de administratorul judiciar, iar judecatorul sindic va decide asupra oricarei contestatii impotriva calculului facut de administrator pentru astfel de creante, potrivit art. 69 din aceeasi lege, creditorii putand formula contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administratorul judiciar/lichidator in tabloul preliminar de creante, conform art. 73 din Legea insolventei.
De aceea s-a apreciat ca recurentii isi pot valorifica drepturile fata de intimata aflata in insolventa, dar in cadrul procedurii prevazuta de Legea 85/2006 - legea insolventei-, procedura speciala stabilita pentru societatile comerciale aflate in insolventa, situatie in care se afla si intimata conform sentintei civile nr.39 din data de 15 ianuarie 2009 a Tribunalului Bacau - Sectia Comerciala si Contencios Administrativ.
Avand in vedere situatia retinuta, Curtea de Apel in baza art. 3041 Cod procedura civila, a respins recursul ca nefondat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raporturi de munca; Salarizare

Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant. - Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011
Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008. - Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011
Calea de atac impotriva hotararii/incheierii primei instante prin care pe parcursul urmaririi penale, in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, s-a admis cererea pentru autorizare prelevare de probe biologice fara consimtamantul suspectului fo... - Decizie nr. 130 din data de 11.02.2011
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. - Decizie nr. 11 din data de 27.01.2011
Infractiuni de coruptie. Darea de mita. Instigarea inculpatului de catre denuntator sa savarseasca fapta supusa judecatii. - Decizie nr. 19 din data de 15.02.2011
Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006 - Decizie nr. 725 din data de 24.10.2008
Indemnizatia pentru cresterea copilului situatia nasterii copiilor gemeni. Natura juridica a indemnizatiei. Scopul legii. - Decizie nr. 660 din data de 12.10.2008
UCIDERE DIN CULPA. VATAMARE CORPORALA DIN CULPA. OBLIGAREA LA DESPAGUBIRI A UNUI ASIGURATOR DIN STRAINATATE. APLICAREA DISPOZITIILOR DIN LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA ASIGURARI. - Decizie nr. 139 din data de 25.02.2010
EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL. - Decizie nr. 110 din data de 12.02.2010
DESPAGUBIRI. OBLIGARE ASIGURATOR. CUANTUM. ACTUL NORMATIV CARE SE ARE IN VEDERE: ORDINUL CSA NR.113133/2006 SAU ORDINUL C.S.A. NR.3108/2004 - Decizie nr. 100 din data de 11.02.2010
ASISTENTA JURIDICA. NOTIUNEA DE INTERESE CONTRARE. MOTIVAREA INCHEIERII PRIN CARE S-A DISPUS MENTINEREA ARESTARII PREVENTIVE - Decizie nr. 36 din data de 20.01.2010
ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER... - Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA. REGIMURI SPECIALE. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. CONTRACT DE MANDAT. PRESTARE DE SERVICII. - Decizie nr. 36 din data de 14.01.2010
SUSPENDAREA JUDECARII ACTIUNII AVAND CA OBIECT DREPTURI SALARIALE IN SITUATIA IN CARE PARATA SE AFLA IN PROCEDURA DE INSOLVENTA - Decizie nr. 213 din data de 22.02.2010
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001. - Decizie nr. 122 din data de 08.02.2010
Constructie edificata fara autorizatie de construire. Intrare in legalitate. - Decizie nr. 1074 din data de 13.11.2009