InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006

(Decizie nr. 725 din data de 24.10.2008 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Cereri; Faliment | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

12. Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006
     
      Procedura insolventei.
     
     Legea 64/1995, Legea 85/2006
     
      Dispozitia instantei de fond - judecator sindic, ca  suma  ce reprezinta creanta, consolidata in valuta, sa fie precizata in echivalentul - lei, de la data deschiderii procedurii insolventei, conform Legii 85/2006 - completata cu Legea 149/2004 - incalcarea principiului neretroactivitatii legii
      
     Curtea de Apel Bacau - Sectia comerciala,
de contencios administrativ si fiscal
      Decizia nr. 725 din 24 octombrie 2008
     
     Prin sentinta civila nr. 271/2008, Tribunalul Neamt a respins exceptia inadmisibilitatii contestatiei si a autoritatii de lucru judecat invocate de creditoare; a admis contestatia formulata de debitoarea S.C"U"S.A. si cererea administratorului judiciar "CD" I.P.U.KL.; s-a stabilit ca valoarea in lei a creantei creditoarei exprimata 203,078,57 USD in tabelul definitiv de creante, inregistrat in cauza la data de 20 iunie 2005 este de 142.155 lei; a obligat creditoarea sa restituie la masa credala suma de 215.846,39 lei, reprezentand suma incasata de acest recurent.
      Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Neamt a promovat recurs creditoarea, considerand-o nelegala; in esenta, motivat de faptul ca in mod gresit instanta de fond a apreciat ca transformarea sumei in valuta, in echivalent lei, s-ar fi facut gresit,  incalcandu-se si prevederile art. 58 din Legea 149/2004.
      Recursul s-a considerat a fi fondat.
      Astfel, asa cum rezulta din considerentele sentintei recurate cat si cererea de recurs, situatia ce a generat problema contradictorie a interpretarii si aplicarii actelor normative in materie, a fost stabilirea cursului de schimb in lei a creantei recurentei, existenta la data preluarii de la Bancorex in valuta - dolari U.S.D.
      Astfel, trebuie prevazut ca Legea 64/1995, nu avea aceasta prevedere, a stabilirii in lei a creantei, existente in valuta, lege sub imperiul careia s-a deschis procedura insolventei pentru societatea comerciala debitoare; prin aplicarea art. 75 din Legea 149/11 mai 2004 ce completeaza art. 589 din Legea 64/1995, s-a incalcat principiul neretroactivitatii legii.
      Astfel, asa cum s-a mentionat Legea 64/1995 era aplicabila la deschiderea procedurii, iar cand s-a pus in vedere creditorului - recurent sa precizeze creanta in lei, tabelul consolidat al creditorilor, era deja consolidat.
      Mai mult, fata de valoarea prezenta a U.S.D., a obliga recurentul sa faca paritatea dolar/leu, raportat la anul 1997, cand s-a deschis procedura insolventei, inseamna a crea un prejudiciu pecuniar acestuia.
      In consecinta, fata de cele mai sus mentionate, in temeiul art. 312 Cod procedura civila, instanta a admis recursul, a modificat in tot sentinta si a respins contestatia formulata de debitoarea S.C "U" S.A si administratorul judiciar - "G D" I.P.U.RX, ca nefondate.
     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Faliment

Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant. - Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011
Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008. - Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011
Calea de atac impotriva hotararii/incheierii primei instante prin care pe parcursul urmaririi penale, in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, s-a admis cererea pentru autorizare prelevare de probe biologice fara consimtamantul suspectului fo... - Decizie nr. 130 din data de 11.02.2011
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. - Decizie nr. 11 din data de 27.01.2011
Infractiuni de coruptie. Darea de mita. Instigarea inculpatului de catre denuntator sa savarseasca fapta supusa judecatii. - Decizie nr. 19 din data de 15.02.2011
Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006 - Decizie nr. 725 din data de 24.10.2008
Indemnizatia pentru cresterea copilului situatia nasterii copiilor gemeni. Natura juridica a indemnizatiei. Scopul legii. - Decizie nr. 660 din data de 12.10.2008
UCIDERE DIN CULPA. VATAMARE CORPORALA DIN CULPA. OBLIGAREA LA DESPAGUBIRI A UNUI ASIGURATOR DIN STRAINATATE. APLICAREA DISPOZITIILOR DIN LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA ASIGURARI. - Decizie nr. 139 din data de 25.02.2010
EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL. - Decizie nr. 110 din data de 12.02.2010
DESPAGUBIRI. OBLIGARE ASIGURATOR. CUANTUM. ACTUL NORMATIV CARE SE ARE IN VEDERE: ORDINUL CSA NR.113133/2006 SAU ORDINUL C.S.A. NR.3108/2004 - Decizie nr. 100 din data de 11.02.2010
ASISTENTA JURIDICA. NOTIUNEA DE INTERESE CONTRARE. MOTIVAREA INCHEIERII PRIN CARE S-A DISPUS MENTINEREA ARESTARII PREVENTIVE - Decizie nr. 36 din data de 20.01.2010
ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER... - Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA. REGIMURI SPECIALE. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. CONTRACT DE MANDAT. PRESTARE DE SERVICII. - Decizie nr. 36 din data de 14.01.2010
SUSPENDAREA JUDECARII ACTIUNII AVAND CA OBIECT DREPTURI SALARIALE IN SITUATIA IN CARE PARATA SE AFLA IN PROCEDURA DE INSOLVENTA - Decizie nr. 213 din data de 22.02.2010
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001. - Decizie nr. 122 din data de 08.02.2010
Constructie edificata fara autorizatie de construire. Intrare in legalitate. - Decizie nr. 1074 din data de 13.11.2009