InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bacau

Constructie edificata fara autorizatie de construire. Intrare in legalitate.

(Decizie nr. 1074 din data de 13.11.2009 pronuntata de Curtea de Apel Bacau)

Domeniu Autorizare; Constructii | Dosare Curtea de Apel Bacau | Jurisprudenta Curtea de Apel Bacau

6. Constructie edificata fara autorizatie de construire. Intrare in legalitate.
      
Contencios administrativ
      
       Legea nr. 50/1991, art. 2, art. 7, art. 28,
      Ordin M. T. C. T. nr. 1430/2005,
      art. 56, C. civ., art. 613, art. 615.
      
      Pentru constructiile edificate fara autorizare de construire, intrarea in legalitate se face prin obtinerea unei autorizatii de construire in conformitate cu dispozitiile art. 28 din Legea nr. 50/1991 si art. 56 din Ordinul nr. 1430/2005 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 si nu urmand procedura obisnuita prevazuta de art. 2 si 7 din Legea nr. 50/1991.
      
Curtea de Apel Bacau Sectia comerciala,
de contencios administrativ si fiscal
Decizia civila nr. 1074 din 13 noiembrie 2009
      
      Prin cererea inregistrata sub nr. 403/180/2007 la J. B. reclamantul B. G. l-a chemat in judecata pe paratul D. S., pentru ca acesta din urma sa fie obligat sa darame constructia spatiu comercial construita initial fara autorizatie, iar apoi in baza unei autorizatii ce contravine prevederilor Legii nr. 50/1991 si art. 613 si 615 Cod civil.
      In motivarea cererii arata ca paratul a construit in satul S., comuna C., judetul B., in anul 2004, un spatiu comercial fara autorizatie de constructie, fapt constatat si de reprezentantii Compartimentului Disciplina in Constructii din cadrul Consiliului Judetean B. Ca urmare a unor reclamatii, Inspectoratul de Stat in Constructii i-a comunicat ca Primaria C. i-a eliberat paratului Certificatul de urbanism nr. 26/26 iulie 2006 si autorizatia de construire nr. 23/20 septembrie 2009. In nota de inspectie din 28 septembrie 2009, Inspectoratul de Stat in Constructii mentioneaza la rubrica "neconformitati" faptul ca la autorizare nu s-a respectat Codul civil, sectiunea a III-a, art. 613, iar ca masuri dispune intrarea in legalitate.
      Reclamantul arata ca autorizatia de construire a fost eliberata in mod abuziv, fiind incalcate prevederile Legii nr. 50/1991 si a art. 613 si 615 Cod civil, intrucat spatiul construit este un spatiu comercial si nu anexa gospodareasca, constructia a fost ridicata la limita proprietatii, iar apele pluviale se scurg pe proprietatea reclamantului.
      Solicita ca instanta sa constate nulitatea autorizatiei de construire si sa oblige paratul sa demoleze constructia pe cheltuiala sa, sub sanctiunea de daune cominatorii de 100 lei pe zi pana la readucerea in starea initiala a proprietatii.
      Prin sentinta civila nr. 1972/20 martie 2007 J. B. a disjuns capatul de cerere avand ca obiect constatarea nulitatii autorizatiei de construire de capatul de cerere avand ca obiect demolarea constructiei si a dispus declinarea cererii in constatarea nulitatii autorizatiei de construire in favoarea T. B. - Sectia comerciala si de contencios administrativ.
      Cererea pentru constatarea nulitatii autorizatiei de construire a fost inregistrata pe rolul T. B. sub nr. 3650/110/2007.
      La termenul de judecata din 07 iunie 2007 a fost introdus in cauza in calitate de parat si Primarul comunei C.
      Paratul D. S. a formulat intampinare prin care a aratat ca intre imobilul construit ca anexa gospodareasca si terenul reclamantului este o distanta de 80 cm, dar in timpul executarii constructiei reclamantul a desfiintat gardul ce despartea cele 2 proprietati si a blocat accesul in spatele constructiei, nemaiputand finaliza lucrarile de montare a ulucelor si burlanelor pentru evacuarea apelor pluviale.
      Primarul comunei C. a formulat intampinare prin care arata ca reclamantul este de rea credinta pentru ca a cunoscut situatia de la inceperea constructiei, insa nu a anuntat in termen autoritatile administratiei publice locale. Mai arata ca la data autorizarii nu exista o delimitare a proprietatilor, deoarece reclamantul a desfiintat in mod abuziv gardul despartitor, blocand accesul pe langa constructia nou edificata. Se mai arata ca analizand comparativ situatia din teren cu documentele cadastrale se constata ca nu este afectata proprietatea reclamantului si ca avand in vedere si recomandarile facute de organele de specialitate in urbanism a dispus eliberarea autorizatiei de construire cu destinatia initiala de la data inceperii constructiei, urmand ca schimbarea destinatiei sa se faca ulterior, conform prevederilor legale.
      Prin sentinta civila nr. 459/25 septembrie 2008 pronuntata de T. B. a fost respinsa actiunea ca nefondata, retinandu-se ca reclamantul nu a precizat motivele de nulitate ale autorizatiei de construire, ca din probatoriul administrat nu rezulta incalcari ale dispozitiilor imperative ale Legii nr. 50/1991, iar problema respectarii dispozitiilor art. 615 Cod civil face obiectul dosarului nr. 403/180/2007 aflat pe rolul J. B.
      Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul. Recurentul arata ca intimatul D. S. a construit in anul 2004 un spatiu comercial fara autorizatie de construire, pe limita dintre proprietati si fara sa asigure scurgerea apelor pluviale pe terenul sau. Considera ca intimatul a incalcat prevederile art. 615 Cod civil, art. 27 alin. 1 si 3 si 28 alin. 2 din Legea nr. 50/1991. Recurentul arata ca i-a fost incalcat dreptul la proprietate garantat de Codul civil, art. 44 alin. 1, 2 si 7 din Constitutia Romaniei si art. 1 din protocolul nr. 1 aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, prin faptul ca distanta dintre constructia si proprietatea recurentului este de 12 cm si respectiv 20 cm, aspect ce rezulta din expertiza tehnica dispusa de instanta.
      Recurentul considera ca in mod gresit instanta a apreciat ca nu sunt precizate motivele de nulitate, nu a avut in vedere actele depuse la dosar, adresa nr. 1091/10 ianuarie 2008 emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii din care rezulta ca nu a fost respectat proiectul in ceea ce priveste structura de rezistenta.
      Curtea, analizand actele si lucrarile din dosar si sentinta recurata, in raport de motivele de recurs invocate si din oficiu, retine urmatoarele:
      Intimatul D. S. a ridicat o constructie in anul 2004 fara autorizatie de construire. Acest aspect rezulta din actele de control intocmite de Inspectoratul de Stat in Constructii si de Compartimentul Disciplina in Constructii din cadrul Consiliului Judetean B., existente in dosarul cauzei, din sustinerile Primarului comunei C. din intampinarea depusa la dosar si de altfel nici intimatul D. S. nu sustine contrariul in intampinarea formulata.
       In urma recomandarilor adresate intimatului D. S., de catre institutiile cu atributii de urmarire a respectarii disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii, de a intra in legalitate, acesta a solicitat la data de 14 septembrie 2006 eliberarea unei autorizatii de construire.
      La data de 20 septembrie 2009 Primarul comunei C. i-a eliberat intimatului D. S. autorizatia de construire nr. 23.
      Autorizatia de construire nr. 23/20 septembrie 2009 a fost emisa cu incalcarea prevederilor Legii nr. 50/1001.
      Art. 2 alin. 1 din legea nr. 50/1001 prevede ca autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Din definitia data de legiuitor si din ansamblul Legii nr. 50/1991 rezulta ca autorizatia de construire se emite anterior executarii constructiei.
      Emitentul autorizatiei de eliberat autorizatia de construire dupa finalizarea constructiei. Art. 28 din legea nr. 50/1991 prevede posibilitatea pentru autoritatea administratiei publice competente de a lua masura mentinerii constructiilor realizate fara autorizatie de construire si de a emite o autorizatie de construire in vederea intrarii in legalitate, dar numai cu indeplinirea conditiilor prevazute de art. 56 din Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1001 si anume dupa o analiza a modului in care constructia corespunde reglementarilor din documentatiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament si numai in baza concluziilor unui referat de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala de calitate "rezistenta mecanica si stabilitate" privind starea structurii de rezistenta in stadiul fizic in care se afla constructia si pentru cerinta esentiala de calitate "securitate la incendiu".
      Autorizatia nu a fost emisa in temeiul de lege mai sus mentionat, ci a fost emisa dupa depunerea documentatiei prevazuta de art. 7 din Legea nr. 50/1991, ca si cum ar urma executarea unei constructii. Documentatia depusa de intimatul D. S. in vederea obtinerii autorizatiei de urbanism nu a fost verificata, asa cum prevad dispozitiile art. 7 alin. 2 din legea nr. 50/1991, pentru ca in situatia in care ar fi fost verificata s-ar fi observat ca in proiect si in piesele desenate nu este stabilit amplasamentul, asa cum cer dispozitiile art. 2.1 din anexa 1 pct. A I la Legea nr. 50/1991, cu indicarea distantei dintre constructie si proprietatile invecinate. Emitentul avea obligatia de a restitui documentatia in vederea completarii.
      Din raportul de expertiza tehnica intocmit de expert M. M. rezulta ca nu sunt respectate dispozitiile art. 613 Cod civil, constructia fiind amplasata la o distanta de 0,37 m de proprietatea invecinata si nici dispozitiile art. 615 Cod civil.
      Aceleasi aspecte rezulta si din nota intocmita de Inspectoratul judetean in Constructii B. la data de 28 septembrie 2006.
      Intrucat la emiterea autorizatiei de construire nu au fost respectate prevederile Legii nr. 50/1991, in temeiul art. 312 Cod procedura civila, va fi admis recursul, va fi modificata sentinta recurata in sensul ca va fi admisa actiunea si anulata autorizatia de construire nr. 23/20 septembrie 2006 eliberata de Primaria comunei C.
      
      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Autorizare; Constructii

Desfiintarea unor lucrari executate fara autorizatie de constructie - Sentinta civila nr. 683 din data de 16.06.2016
Legea nr. 85/2006. Tranzactia incheiata de lichidatorul judiciar al societatii comerciale debitoare si creditoarea societate comerciala, intr-un litigiu comercial. Cerere formulata de lichidatorul judiciar si creditor de confirmare a tranzactiei de... - Decizie nr. 127 din data de 01.02.2011
Contestatie la tabelul preliminar al creditorilor. Notificarea creditorilor neidentificati in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006 cu privire la deschiderea procedurii insolventei. Termenul limita pentru inregistrarea crean... - Decizie nr. 114 din data de 28.01.2011
Contestatia in anulare. Citarea recurentului administrator statutar al societatii debitoare la adresa mentionata in registrul comertului. - Decizie nr. 194 din data de 08.02.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Calitatea procesuala pasiva a Consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in raporturile juridice privind finantarea unitatilor de invatamant. - Decizie nr. 500 din data de 28.03.2011
Recurs - diferente drepturi salariate personal invatamant conform Legii 221/2008 cu modif. din octombrie 2008. - Decizie nr. 142 din data de 02.02.2011
Calea de atac impotriva hotararii/incheierii primei instante prin care pe parcursul urmaririi penale, in temeiul art. 5 alin. 3 din Legea nr. 76/2008, s-a admis cererea pentru autorizare prelevare de probe biologice fara consimtamantul suspectului fo... - Decizie nr. 130 din data de 11.02.2011
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor. - Decizie nr. 11 din data de 27.01.2011
Infractiuni de coruptie. Darea de mita. Instigarea inculpatului de catre denuntator sa savarseasca fapta supusa judecatii. - Decizie nr. 19 din data de 15.02.2011
Cerere intemeiata pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006 - Decizie nr. 725 din data de 24.10.2008
Indemnizatia pentru cresterea copilului situatia nasterii copiilor gemeni. Natura juridica a indemnizatiei. Scopul legii. - Decizie nr. 660 din data de 12.10.2008
UCIDERE DIN CULPA. VATAMARE CORPORALA DIN CULPA. OBLIGAREA LA DESPAGUBIRI A UNUI ASIGURATOR DIN STRAINATATE. APLICAREA DISPOZITIILOR DIN LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA ASIGURARI. - Decizie nr. 139 din data de 25.02.2010
EXERCITAREA ACTIUNII CIVILE IN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULARII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINTE SI ASIGURAREA SECURITATII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL. - Decizie nr. 110 din data de 12.02.2010
DESPAGUBIRI. OBLIGARE ASIGURATOR. CUANTUM. ACTUL NORMATIV CARE SE ARE IN VEDERE: ORDINUL CSA NR.113133/2006 SAU ORDINUL C.S.A. NR.3108/2004 - Decizie nr. 100 din data de 11.02.2010
ASISTENTA JURIDICA. NOTIUNEA DE INTERESE CONTRARE. MOTIVAREA INCHEIERII PRIN CARE S-A DISPUS MENTINEREA ARESTARII PREVENTIVE - Decizie nr. 36 din data de 20.01.2010
ACHIZITII PUBLICE. SELECTIA SI CALIFICAREA OFERTANTILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI IMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CASTIGATOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVER... - Decizie nr. 157 din data de 11.02.2010
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA. REGIMURI SPECIALE. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. CONTRACT DE MANDAT. PRESTARE DE SERVICII. - Decizie nr. 36 din data de 14.01.2010
SUSPENDAREA JUDECARII ACTIUNII AVAND CA OBIECT DREPTURI SALARIALE IN SITUATIA IN CARE PARATA SE AFLA IN PROCEDURA DE INSOLVENTA - Decizie nr. 213 din data de 22.02.2010
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. EMITEREA DECIZIEI DE REVIZUIRE IN CONDITIILE ART.92 ALIN.L DIN LEGEA 19/2000 SI A DECIZIEI DE CONSTATARE SI RECUPERARE A DEBITULUI CONSTATAT IN CONDITIILE ART. 187(1) DIN LEGEA 19/2001. - Decizie nr. 122 din data de 08.02.2010