InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Timisoara

Incheiere de carte funciara. Obligatiile registratorului de carte funciara

(Decizie nr. 1161 din data de 24.09.2013 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara)

Domeniu Cadastru. Intabulare; Carte Funciara | Dosare Curtea de Apel Timisoara | Jurisprudenta Curtea de Apel Timisoara

Incheiere de carte funciara. Obligatiile registratorului de carte funciara

-Legea nr. 7/1996: art. 20 alin. (1), art. 48

Investit cu o cerere de inscriere in carte funciara, registratorul de carte funciara verifica aspectele de legalitate formala a titlului a carui inscriere se cere si pe cele legate de existenta unor eventuale impedimente legale la intabulare si nu temeinicia actelor juridice ori a faptelor a caror inscriere se cere.

Curtea de Apel Timisoara, Sectia I civila,
Decizia civila nr. 1161 din 24 septembrie 2013, F.S.

Prin sentinta civila nr. 22829/08.11.2012 pronuntata in dosarul nr. 15456/325/2012, Judecatoria Timisoara a respins plangerea impotriva incheierii de carte funciara formulata de petentul Municipiul Timisoara, prin Primar, in contradictoriu cu intimatii Asociatia de Proprietari nr. 4 si S.N.
S-a retinut ca prin cererea inregistrata la OCPI Timis la data de 28.03.2012, petentul Municipiul Timisoara a solicitat radierea autorizatiei de functionare referitoare la intabularea mansardei in baza sentintei civile nr. 1208/2011 a Tribunalului Timis, notata in CF nr. 4 Timisoara.
Prin incheierea CF nr. 43573/2012 a fost  respinsa cererea  formulata de petent,  retinandu-se faptul ca in data de 16.03.2012 a fost indisponibilizat cuprinsul cartii funciare de catre BNP D. in vederea intocmirii unui contract de vanzare-cumparare dar si faptul ca sentinta civila invocata de catre petent nu cuprinde nicio dispozitie cu privire la modificarea situatiei de carte funciara.
Impotriva acestei incheieri a formulat cerere de reexaminare petentul, cererea fiind respinsa prin incheierea nr.  62742/2012.
 Analizandu-se cuprinsul sentintei civile nr. 1208/2011 a Tribunalului Timis invocata de petent, prima instanta a constatat ca s-a dispus anularea autorizatiei de functionare nr. UR2010 referitoare la intabularea mansardei in CF nr. 4.
S-a observat insa, ca hotararea nu cuprinde nicio dispozitie cu privire la rectificarea situatiei de carte funciara in sensul radierii mansardei evidentiate in foaia A - foaia de avere a cartii funciare. Astfel, s-a apreciat ca radierea mansardei cu cele 4 apartamente ar presupune si radierea proprietarilor tabulari, iar hotararea pe care proprietarul isi intemeiaza cererea nu este opozabila acestora, nefiind pronuntata in contradictoriu cu ei.
S-a avut in vedere ca potrivit dispozitiilor art. 908 alin. (3) C. civ. "cand dreptul inscris in cartea funciara urmeaza a fi rectificat titularul lui este obligat sa predea celui indreptatit, odata cu consimtamantul dat in forma autentica notariala pentru efectuarea rectificarii si inscrisurile necesare, in caz contrar persoana interesata va putea solicita instantei sa dispuna inscrierea in cartea funciara. In acest din urma caz, hotararea instantei de judecata va suplini consimtamantul la inscriere al partii care are obligatia de a preda inscrisurile necesare rectificarii".
Prima instanta a apreciat ca hotararea ar fi trebuit sa cuprinda dispozitii exprese cu privire la rectificarea mentiunilor din cartea funciara.
Impotriva acestei hotarari a declarat apel petentul Municipiul Timisoara, prin Primar, considerand ca prima instanta a pronuntat o hotarare netemeinica si nelegala, netinand cont de dispozitiile legale in materie.
In motivare, a aratat faptul ca OCPI Timis, prin registratorii sai, au solutionat in mod gresit cererea de reexaminare formulata de apelant pronuntand incheierea de respingere cu nr. 62742/08.05.2012 in dosarul nr. 62742/04.05. 2012, incheiere pe care o apreciaza ca nelegala si netemeinica.
S-a sustinut ca in incheierea cu nr. 43573/27.03.2012 emisa de BCPI s-a specificat ca intreaga carte funciara cu nr. 401622-C1-U8 Timisoara a fost indisponibilizata de catre BNP D. in vederea intocmirii unui contract de vanzare-cumparare, iar pe perioada valabilitatii extrasului de CF pentru autentificare, registratorul nu poate efectua nici un fel de inscriere in cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul.
Registratorul a mentionat ca prin "Sentinta civila nr. 1208/2011 a Tribunalului Timis s-a dispus anularea autorizatiei de functionare nr. UR2010 fara a dispune nimic in ceea ce priveste radierea dreptului de proprietate sau a altui drept inscris in cartea funciara, admiterea acestei actiuni nefiind susceptibila de a duce la modificarea situatiei de carte funciara (autorizatia de functionare nefacand decat sa constate terminarea lucrarilor de constructie realizate in baza autorizatiei de construire)", nefiind indeplinite conditiile prevazute de art. 908 alin. (2) din C. civ.
Prin decizia civila nr. 186/12.03.2013, Tribunalul Timis a respins apelul declarat.
Pentru a  pronunta astfel, tribunalul a retinut in esenta ca in mod legal a apreciat judecatoria ca nu sunt indeplinite conditiile pentru a opera radierea solicitata de catre apelant, deoarece sentinta civila nr. 1208/2011 a Tribunalului Timis nu cuprinde nicio dispozitie cu privire la rectificarea situatiei de carte funciara, in sensul radierii mansardei evidentiate in foaia A - foaia de avere a cartii funciare. S-a apreciat ca prin aceasta hotarare s-a dispus doar anularea autorizatiei de functionare nr. UR2010 referitoare la intabularea mansardei in CF nr. 4 ceea ce nu echivaleaza cu radierea proprietarilor tabulari din CF, proprietari carora hotararea - pe care apelantul isi intemeiaza cererea - nu le este opozabila.
Impotriva deciziei a declarat recurs reclamantul Municipiul Timisoara prin Primar care a solicitat, modificarea deciziei civile recurate in sensul admiterii apelului cu consecinta admiterii cererii de radiere din CF nr. 4, a autorizatiei de functionare nr. UR2010.
In motivare, a aratat ca OCPI Timis, a solutionat in mod gresit cererea de reexaminare formulata de institutia reclamanta pronuntand incheierea de respingere cu nr. 62742/08.05.2012 in dosarul nr. 62742/04.05.2012, incheiere pe care o apreciaza ca nelegala si netemeinica.
A invederat ca, prin sentinta civila nr. 1208/19.10.2011 a Tribunalului Timis (definitiva si irevocabila) pronuntata in dosarul nr. 239/30/2011, s-a admis actiunea formulata de institutia reclamanta in contradictoriu cu parata Asociatia de proprietari nr. 4, dispunandu-se anularea autorizatiei de functionare nr. UR2010 emisa de Municipiul Timisoara referitoare la intabularea mansardei in CF individual nr. 4. De asemenea, s-a dispus suspendarea executarii autorizatiei de functionare.
In drept, a invocat dispozitiile art. 304 pct. 8, 9 si urm. C. pr. civ.
Examinand hotararea atacata, prin prisma motivelor invocate, in limitele trasate de art. 304 si 306 alin. (2) C. pr. civ., fata de dispozitiile art. 299 si urm. C. pr. civ. si ale art. 50 si urm. din Legea nr. 7/1996, ale art. 908 C. civ., Curtea a constatat ca recursul nu este intemeiat.
Astfel, prin sentinta civila nr. 1208 din 19.10.2011, pronuntata de Tribunalul Timis in dosar nr. 239/30/2011, irevocabila s-a dispus anularea autorizatiei de functionare nr. UR 2010 emisa de Municipiul Timisoara precum si suspendarea executarii autorizatiei de functionare.
Prin cererea adresata OCPI Timis la data de 28.03.2012, reclamantul Municipiul Timisoara a solicitat radierea autorizatiei de functionare nr. UR 2010 referitoare la intabularea mansardei notata in CF nr. 4, in baza sentintei civile mentionate mai sus.
In mod corect a fost respinsa cererea reclamantului prin incheierile de carte funciara date de OCPI Timis - incheieri mentinute si de instanta de fond respectiv de Tribunalul Timis, raportat la dispozitiile Legii nr. 7/1996 dar si ale art. 888 respectiv art. 908 C. civ., invocate de reclamantul recurent.
Trebuie precizat ca in cauza ne aflam intr-o procedura speciala reglementata de art. 50 si urm. din Legea nr. 7/1996 ce prevede competente limitate, avand in vedere ca inscrierea in CF este o procedura necontencioasa ce nu implica decat analiza formala a valabilitatii actelor depuse.
Instanta investita - in conditiile art. 50 si urm. din Legea nr. 7/1996 (in forma in vigoare la data formularii cererii de catre reclamant) - cu solutionarea plangerii impotriva incheierii de CF, nu poate verifica decat daca, raportat la inscrisurile depuse, incheierile atacate sunt legale.
In procedura de inscriere a unor drepturi in CF se verifica doar aspecte de ordin formal intrucat in raport de dispozitiile art. 50 si urm. din Legea nr. 7/1996 - nici registratorul de CF si nici instanta nu pot efectua verificari cu privire la temeinicia fondului pretentiilor partii.
Mai mult, conform art. 51 din lege, inscrierile si radierile efectuate in carti funciare nu pot fi rectificate decat pe baza hotararii instantei judecatoresti, definitive si irevocabile. 
Or, prin sentinta civila nr. 1208/19.10.2011 a Tribunalului Timis nu s-a facut nicio mentiune cu privire la radierea autorizatiei de functionare sau cu privire la rectificarea situatiei de CF.
In acord cu dispozitiile legale mentionate sunt si dispozitiile art. 888 si 908 C. civ. (invocate de reclamant) ce prevad ca inscrierea in CF se efectueaza in baza hotararii judecatore?ti definitive iar in cuprinsul art. 908 C. civ. sunt prevazute situatiile in care se poate solicita rectificarea inscrierilor din CF; or, reclamantul nu a investit instanta cu o cerere de rectificare CF.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare; Carte Funciara

ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 338/A din data de 07.07.2015
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 272/A din data de 09.06.2015
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 23-A din data de 09.04.2013
ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Prestatie tabulara - Sentinta civila nr. 893 din data de 14.06.2013
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1025 din data de 11.07.2011
Plangere imp.incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 603 din data de 19.03.2012
Actiune in constatare, prestatie tabulara si iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 1308 din data de 10.06.2009
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 23-A din data de 09.04.2013
APEL CIVIL.Calificarea actiunii. - Decizie nr. 14/A din data de 11.02.2010
Refuz nejustificat - Sentinta comerciala nr. 1635 din data de 27.06.2012
Schimbarea calificarii legale a infractiunii, potrivit noului Cod penal. Impacarea partilor. Consecinte: incetarea procesului penal - Decizie nr. 404/A din data de 07.05.2014
Infractiunea de tentativa de omor si infractiunea de loviri sau alte violente. Delimitarea continutului constitutiv al celor doua infractiuni. Schimbarea incadrarii juridice in raport de criteriile care caracterizeaza, potrivit probelor administrate, c - Decizie nr. 391/A din data de 05.05.2014
Individualizarea judiciara a regimului sanctionatoriu penal. Aplicarea noului Cod penal. Renuntarea la aplicarea pedepsei. Conditii - Decizie nr. 393/A din data de 05.05.2014
Fapta penala prevazuta de Codul penal anterior, dezincriminata de noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile - Decizie nr. 420/A din data de 12.05.2014
Citarea inculpatului in procesul penal. Schimbarea locului de citare. Neinformarea organului judiciar de catre inculpat asupra locului in care urmeaza a fi citat. Solutionarea cauzei penale cu citarea inculpatului la domiciliul cunoscut si prin afisare - Decizie nr. 340/A din data de 14.04.2014
Revizuire intemeiata pe prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004. Cerere nefondata - Decizie nr. 4802 din data de 27.05.2014
Recurs nul. Imputernicire avocatiala emisa fara contract de asistenta juridica - Decizie nr. 3932 din data de 06.05.2014
Cheltuieli medicale efectuate in Germania. Cuantumul sumei de restituit - Decizie nr. 4241 din data de 13.05.2014