InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Covasna

Plangere impotriva incheierii de carte funciara

(Decizie nr. 23-A din data de 09.04.2013 pronuntata de Tribunalul Covasna)

Domeniu Cadastru. Intabulare; Carte Funciara | Dosare Tribunalul Covasna | Jurisprudenta Tribunalul Covasna

R O M A N I A
TRIBUNALUL COVASNA
SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA NR. 23/A/2013
Sedinta publica din data de 09 aprilie 2013
Instanta constituita din:
PRESEDINTE: ______
JUDECATOR: _________
GREFIER: _________

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra apelului formulat de petitionarul B. S., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura in municipiul Brasov, ___, impotriva sentintei civile nr. 75 din 30 ianuarie 2013 a Judecatoriei Targu Secuiesc, pronuntata in dosarul civil nr. ___, avand ca obiect plangere impotriva incheierii de carte funciara (art. 52 alin. 2 din Legea nr. 7/1996).
La  apelul nominal, facut in sedinta publica de astazi la amanarea pronuntarii, partile sunt lipsa.
Procedura de citare este legal indeplinita, fara citarea partilor.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Dezbaterile in cauza civila de fata au avut loc in sedinta publica din data de 02 aprilie 2013, cand aparatorul ales al apelantului a pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta de la acel termen de judecata, care face parte integranta din prezenta, iar instanta, in temeiul dispozitiilor art. 260 alin. 1 Cod procedura civila, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru data de astazi cand, in aceeasi compunere, a decis urmatoarele:
 
T R I B U N A L U L:

Asupra apelului civil de fata:
Constata ca, prin sentinta civila nr. 75 din 30 ianuarie 2013 a Judecatoriei Targu Secuiesc, a fost respinsa plangerea formulata de catre petitionarul B. S. impotriva Incheierii nr. 13038 din data de 17 august 2012 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targu Secuiesc, respectiv impotriva Incheierii de respingere a cererii de  reexaminare, nr. 14232 din data de 10 octombrie 2012, a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targu Secuiesc.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut si motivat in esenta urmatoarele:
Imobilul inscris in C.F. 23071 Catalina (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 1364), nr. top. al parcelelor: ___. - de natura drum principal - in suprafata de 3.146 m.p., a format proprietatea tabulara a S.C. Agromixt Catalina S.A.  si din actul depus la dosar la fila nr. 64, rezulta faptul ca S.C. Agromixt Catalina S.A. este radiata incepand cu data de 14 ianuarie 2008 din Registrul Comertului in urma inchiderii procedurii falimentului si astfel desi in materia plangerii impotriva incheierii C.F. instanta de regula pronunta o sentinta judecatoreasca si in contradictoriu cu celelalte persoane interesate in speta, ceilalti proprietari tabulari, avand in vedere ca S.C. Agromixt Catalina S.A. a fost radiata din Registrul Comertului, instanta a judecat plangerea numai in contradictoriu cu petentul.
La data de 12 ianuarie 2005, petitionarul B. S. a participat la licitatia organizata de catre lichidatorul judiciar al S.C. Agromixt Catalina S.A. si anume S.C. Info Dip SPRL BRASOV si conform Procesului - verbal de licitatie nr. 1 din  data de 12 ianuarie 2005, petitionarul B. S., a castigat si i s-a adjudecat din imobilul inscris in C.F. 23071 Catalina (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 1364), parcela cu nr. top. _. - de natura drum principal - parcela  in suprafata de 470 m.p., la data de 12 ianuarie 2005 intocmindu-se Actul de adjudecare definitiva.
Prin cererea formulata la data de 9 august 2012 si inregistrata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de cadastru si Publicitate Imobiliara Targu Secuiesc, sub nr. 13038 tot din data de 9 august 2012, petitionarul B. S. a solicitat intabularea in C.F. 23071 Catalina (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 1364), parcela cu nr. top. _ - de natura drum principal - parcela  in suprafata de 470 m.p., a dreptului sau de proprietate, iar in dovedirea cererii a depus la dosar Procesul verbal de licitatie nr.1 din data de 12 ianuarie 2005, respectiv Actul de adjudecare definitiva tot din data de 12 ianuarie 2005, precum si copie dupa sentinta civila nr. 1110 din data de 17 decembrie 2001 a Judecatoriei Targu Secuiesc, pronuntata in dosarul nr. 1031/2000.
Prin Incheierea nr. 13038 din data de 17 august 2012 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targu Secuiesc, in baza prevederilor Sentintei civile nr. 1110 din data de 17 decembrie 2001 a Judecatoriei Targu Secuiesc, pronuntata in dosarul nr. 1031/2000, s-a radiat pozitia 3 din partea B a C.F. - ului - aspect care nu priveste speta de fata si totodata s-a notat respingerea cererii de intabulare a dreptului de proprietate sub B4 din C.F. nr. 23071 Catalina.
La respingere registratorul a avut in vedere urmatoarele: prevederile dispozitiilor art. 879 alin. 2 din Noul Cod civil, potrivit carora "de asemenea, imobilul inscris in cartea funciara se modifica si prin dezlipiri, daca se desparte o parte din imobil sau se micsoreaza intinderea acestuia"; dispozitiile art. 84 alin. 1 din Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, conform carora "Modificarile care intervin prin operatiunile de alipire ori prin cele de dezlipire ale imobilelor se fac pe baza unor documentatii cadastrale receptionate de biroul teritorial, cu consimtamantul titularului, dat in forma autentica"; motiv pentru care a respins cererea petitionarului, in conformitate cu dispozitiile art. 49 din Legea nr. 7/1996.
Impotriva acestei incheieri petitionarul a formulat cerere de reexaminare inregistrata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targu Secuiesc, la data de 11 septembrie 2012, sub nr. dosar 14232, iar in motivarea cererii de reexaminare petitionarul invedereaza faptul ca nu a solicitat modificarea imobilului inscris in C.F. in conditiile art. 879 din Noul Cod civil, ci numai inscrierea dreptului de proprietate in C.F. in baza dispozitiilor art. 888 din Noul Cod civil.
Prin Incheierea nr. 14232 din data de 10 octombrie 2012, a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targu Secuiesc, a registratorului sef, s-a respins cererea de  reexaminare.
La respingerea cererii, registratorul sef a avut in vedere in afara de dispozitiile legale invocate la respingerea  cererii petitionarului si dispozitiile art. 12 si art. 13 pct. 1 din Decretul - Lege nr. 115/1938, potrivit carora "Obiectul drepturilor tabulare este corpul funciar care poate fi alcatuit dintr-una sau mai multe parcele. Aceeasi carte funciara a poate cuprinde mai multe corpuri funciare", respectiv "Corpul funciar se va modifica prin: Alipiri, cand mai multe parcele se unesc intr-un singur corp funciar sau cand se adauga o noua parcela la un corp funciar sau se mareste intinderea unei parcele", motiv pentru care a respins cererea  in lipsa unei documentatii cadastrale receptionate de biroul teritorial.
Fata de plangerea de fata, prima instanta a retinut faptul ca potrivit dispozitiilor art. 888 din Noul Cod civil, petitionarul este indreptatit la inscrierea dreptului sau de proprietate in C.F., insa raportat la prevederile art. 12, art. 13 pct. 1 din Decretul - Lege nr. 115/1938, respectiv prevederile dispozitiilor art. 879 alin. 2 din Noul Cod civil, potrivit carora "de asemenea, imobilul inscris in cartea funciara se modifica si prin dezlipiri, daca se desparte o parte din imobil sau se micsoreaza intinderea acestuia"; combinat cu dispozitiile art. 84 alin. 1 din Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, conform carora "Modificarile care intervin prin operatiunile de alipire ori prin cele de dezlipire ale imobilelor se fac pe baza unor documentatii cadastrale receptionate de biroul teritorial, cu consimtamantul titularului, dat in forma autentica";
             Pentru intabularea dreptului de proprietate in C.F., petitionarul era obligat sa depuna o documentatie cadastrala de dezmembrare a imobilului inscris in C.F. 23071 Catalina (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 1364), nr. top. al parcelelor: _. si _., in vederea intabularii dreptului sau de proprietate cu privire la parcela cu nr. top _.,
           In lipsa acestei dezmembrari cererea este informa, motiv pentru care avand in vedere faptul ca pe calea plangerii impotriva incheierii C.F. nu se poate dispune completarea documentatiei depusa de catre petitionar initial la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targu Secuiesc prin efectuarea unei documentatii de dezmembrare, prima instanta a respins ca neintemeiata plangerea de fata, cu mentiunea ca petitionarul are posibilitatea sa formuleze o noua cerere la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targu Secuiesc, cererea ca sa fie insotita si de o documentatie cadastrala receptionata de biroul teritorial, cu consimtamantul titularului, dat in forma autentica.
            Impotriva acestei sentinte a formulat apel petitionarul B. S.
In motivarea apelului, petitionarul arata ca nu a solicitat modificarea inscrierilor de carte funciara ca urmare a unei alipiri sau dezlipiri si nici dezmembrarea imobilului in discutie.
Imobilul pe care l-a dobandit petitionarul este identificat cu numar topografic cadastral, cu alte cuvinte, este un imobil individual determinat, cu suprafata determinata, subiect al unei cereri prin care se solicita intabularea dreptului de proprietate dobandit in conditiile Legii nr. 64/1995.
Ca atare, avand in vedere ca terenul in suprafata de 470 m.p. este un imobil in intelesul art. 876 Cod civil, faptul ca Biroul de Carte Funciara nu a respectat dispozitiile art. 878 alin. 2 Cod civil la momentul transformarii vechilor carti funciare in format electronic in sensul de a acorda fiecarui numar topografic (respectiv top 703/2/2/10 si top 590/2/2), cuprins in vechea carte funciara nr. 1364 Catalina, in sensul ca nu a creat carti funciare individuale fiecaruia dintre acestea, nu ii este imputabil, iar instanta de control judiciar trebuie sa rezolve aceasta problema pe cale administrativa.
Cererea formulata de catre petitionar se circumscrie dispozitiilor art. 887 si 888 Cod civil, in sensul ca a solicitat inscrierea dreptului sau de proprietate - drept real - dobandit in urma unei executari silite desfasurate in cadrul unui proces de lichidare a unei persoane juridice.
  Instanta de fond a retinut in mod gresit, la fel ca si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna, faptul ca petitionarul ar fi dorit modificarea imobilului in discutie.
Cererea a fost una de intabulare a dreptului sau de proprietate dobandit printr-un act translativ de proprietate, asupra unui numar topografic deja existent, cu suprafata deja stabilita in mod concret.
Petentul nu doreste dezmembrarea imobilului ci doar efectuarea formalitatilor de publicitate cu privire la suprafata de teren deja dobandita.
In situatia de fata exista doi proprietari, petitionarul si societatea comerciala Agromixt Catalina S.A., care in prezent nu mai exista, fiind radiata in conditiile Legii nr. 85/2006, procedura falimentului.
Prin urmare, nu se poate pune problema obtinerii unui acord notarial din partea titularului dreptului, aceasta fiind lipsita de capacitate de folosinta.
Instanta de fond nu a motivat in concret ratiunea pentru care considera ca petitionarul este obligat la realizarea unei documentatii cadastrale, avand in vedere ca nu a cerut modificarea imobilului, ci intabularea asupra unui numar topografic deja existent.
Analizand hotararea apelata in raport de motivele de apel si actele dosarului in baza art. 295 din Codul de procedura civila, tribunalul constata ca apelul de fata nu este intemeiat.
 Judecatoria a expus o situatie de fapt corecta, in consens cu continutul probelor administrate in cauza, a aplicat corect textele legale incidente in speta, interpretate in litera si spiritul lor retinand in final ca, pentru intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara asupra unei parti din imobilul inscris in C.F. nr. 23071 Catalina (provenita din conversia pe hartie a C.F. nr. 1364) nr. top _. si _. era obligat sa depuna la biroul de carte funciara o documentatie cadastrala de dezmembrare, neconformandu-se cererea sa a primit un fine de neprimire.
Dispozitiile art. 84 din Ordinul nr. 633 din 13 octombrie 2006 al directorului general al Agentiei Nationale de cadastru si Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, prevad urmatoarele:
"Modificarile care intervin prin operatiunile de alipire ori prin cele de dezlipire ale imobilelor se fac pe baza unor documentatii cadastrale receptionate de biroul cadastral, cu consimtamantul titularului, dat in forma autentica;
Imobilul se modifica prin dezmembrare, daca se desparte o parte dintr-un imobil, in aceste situatii imobilul dezlipit din cartea funciara in care se transfera, fie cu regim de imobil distinct, fie ca alipit la imobilul existent in acea carte funciara;
Prin dezlipire se micsoreaza intinderea imobilului din care s-a preluat suprafata ce primeste numarul cadastral nou, prin lipire se mareste suprafata; dezmembrarea unei parti dintr-un imobil se face, in lipsa unei conventii contrare, impreuna cu sarcinile si celelalte inscrieri care greveaza imobilul; fiecare imobil trebuie sa aiba un numar cadastral si o suprafata aratata in m.p."
Din analiza cererii petitionarului, a actelor si documentelor aditionale (act de adjudecare etc.), instanta de control judiciar noteaza ca, prima instanta a retinut in mod judicios, ca petitionarul a cumparat la licitatie publica doar parcela cu nr. top _ cu suprafata de 470 m.p. si nu intreg imobilul cu nr. top _..; _.. cu intindere de 3.146 m.p..
Raportat la dispozitiile legale mai sus prezentate, in vederea intabularii in C.F.  a dreptului de proprietate asupra parcelei din imobil cumparate, petitionarul trebuie sa prezinte biroului de cadastru si publicitate imobiliara documentatia cadastrala receptionata de biroul teritorial, cu consimtamantul titularului, dat in forma autentica.
In lipsa acestei documentati cadastrale, biroul de carte funciara este in imposibilitate sa intabuleze in C.F. dreptul de proprietate al petitionarului asupra parcelei din imobilul respectiv, care, trebuie sa aiba un numar cadastral si o suprafata aratata in m.p., conform dispozitiilor legale mai sus aratate.
Pentru aceste considerente de fapt si de drept, pe temeiul art. 296 din Codul de procedura civila, tribunalul, urmeaza sa pastreze hotararea atacata ca urmare a respingerii apelului petitionarului.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E:
 
Respinge, ca neintemeiat, apelul formulat de petitionarul B. S. impotriva sentintei civile nr. 75 din 30 ianuarie 2013 a Judecatoriei Targu Secuiesc, pe care o pastreaza.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din 09 aprilie 2013.
                      
  Presedinte,          Judecator,                  Grefier,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare; Carte Funciara

ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Anulare decizie de concediere - Sentinta civila nr. 822 din data de 28.09.2017
Contestatie la executare - Decizie nr. 538/A din data de 03.10.2017
Actiune prefect-tutela administrativa - Sentinta civila nr. 318 din data de 07.04.2017
Anulare decizie de concediere - Sentinta civila nr. 93 din data de 02.02.2017
Tutela administrativa - Sentinta civila nr. 74 din data de 27.01.2017
Suspendarea executarii - Decizie nr. 4/A din data de 31.01.2017
Actiune in raspundere patrimoniala - Sentinta civila nr. 1037 din data de 17.11.2016
Pretentii - Decizie nr. 595/A din data de 18.10.2016
Succesiune. Partaj - Decizie nr. 594/A din data de 18.10.2016
Fals. Uz de fals. Inselaciune. Abuz in serviciu - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.03.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 39 din data de 14.09.2017
Tentativa la omor - Sentinta penala nr. 38 din data de 07.09.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 37 din data de 12.07.2017
Recunoasterea hotararilor penale straine - Sentinta penala nr. 6/CC din data de 31.07.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. 5/CC din data de 17.07.2017
Evaziune fiscala.Taiere fara drept de arbori - Sentinta penala nr. 36 din data de 30.06.2017
Evaziune fiscala - Sentinta penala nr. 32 din data de 29.05.2017
Tentativa de omor - Sentinta penala nr. 23 din data de 25.04.2017
Dare de mita - Sentinta penala nr. 15 din data de 22.03.2017