InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Covasna

Plangere impotriva incheierii de carte funciara

(Decizie nr. 272/A din data de 09.06.2015 pronuntata de Tribunalul Covasna)

Domeniu Cadastru. Intabulare; Carte Funciara | Dosare Tribunalul Covasna | Jurisprudenta Tribunalul Covasna

R O M A N I A
TRIBUNALUL COVASNA
SECTIA CIVILA


DECIZIA CIVILA NR. 272/A
Sedinta publica din data de 09 iunie 2015
Completul de judecata compus din:
PRESEDINTE: ………..
JUDECATOR: ………….
GREFIER: ……………..      La ordine fiind pronuntarea asupra apelului declarat de petentul SC …….. SA impotriva sentintei civile nr. …./28.11.2014 pronuntata de Judecatoria Sfantu Gheorghe in dosarul nr. ….. , avand ca obiect plangere impotriva incheierii de carte funciara.
      La apelul nominal facut in sedinta publica de astazi se constata lipsa partilor. 
      Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
      Instanta constata ca dezbaterile asupra cauzei de fata, au avut loc in sedinta din 19.05.2015, sustinerile si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, incheiere care face parte integranta din prezenta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 02.06.2015, si apoi pentru data de astazi, 09.06.2015.
T R I B U N A L U L:

      Constata ca prin sentinta civila nr. 2477 din 28.11.2014, Judecatoria Sfantu Gheorghe a respins plangerea impotriva incheierii de carte funciara formulata de petentul SC ….. SA, cu sediul in mun. Sfantu Gheorghe, ……….., in contradictoriu cu intimatul D. J.-I., domiciliat in Sfantu Gheorghe, ……………, ca neintemeiata.
      A admis in parte cererea intimatului de obligare a petentului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de proces si a obligat petentul la plata catre intimat a sumei de 1200 lei, reprezentand onorariu avocatial.  
      Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele:
      Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 17.04.2014 sub nr. ………, petentul SC ……… SA in contradictoriu cu intimatul D. J. – I., a formulat plangere impotriva Incheierii de carte funciara nr. 7878 emisa de O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sf. Gheorghe - la data de 28.03.2014, prin care a fost respinsa cererea de reexaminare formulata de petent impotriva Incheierii nr. 4126 emisa de O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sf. Gheorghe - la data de 12.02.2014, solicitand:
      - radierea mentiunilor cu privire la intabularea dreptului de proprietate al paratului D. J.-I.;
      - notarea litigiului ce face obiectul Dosarului nr. …….. in CF nr. 24088-C1-U3 a mun. Sf. Gheorghe (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 15134).
      In motivare, petentul a aratat ca prin Incheierea nr. 4126 emisa de O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe - la data de 12.02.2014, a fost admisa intabularea dreptului de proprietate dobandit prin cumparare la licitatie publica - adjudecare -, in favoarea intimatului D. J. – I., asupra imobilului situat in mun. Sfantu Gheorghe, ……….., inscris in CF nr. 24088-C1-U3 a mun. Sfantu Gheorghe (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 15134), sub A1, nr. cadastral/nr. topografic top …………….., constand in „spatiu comercial 1”.
      Petentul a aratat ca imobilul a fost vandut de el catre K. A.. Ulterior, imobilul a fost vandut catre Sz. G. si Sz. T. (Sz. G. fiind fratele lui Sz. J. fostul presedinte al Consiliului de administratie si Director general al SC ……. SA in perioada 2008-17.10.2010). In continuare, Sz. G. si Sz. T. au achizitionat un credit de la ... Bank, garantat cu imobilul, fiind incheiat Contractul de garantie imobiliara nr. 616/20.06.2005.
      In anul 2002, petentul a demarat o serie de actiuni in vederea constatarii actiunilor ilegale si infractiunilor savarsite de Sz. J.. Judecatoria Sfantu Gheorghe, prin Sentinta penala nr. 254/22.10.2007 data in Dosarul penal nr. ….., l-a condamnat pe Sz.J. pentru savarsirea mai multor infractiuni si a dispus restituirea catre reclamanta a „spatiului comercial nr. 1”. Sentinta a fost apelata, dosarul fiind restituit Parchetului in vederea refacerii urmaririi penale si a actului de sesizare. Intre timp, a intervenit prescriptia speciala a faptelor penale, prin Rezolutia din 30.06.2009 confirmandu-se neinceperea urmaririi penale.
      Pe latura civila, petentul a intentat actiuni pentru constatarea nulitatii contractelor de vanzare-cumparare si a contractului de garantie imobiliara. S-au format Dosarul nr. 2/305/2002 si apoi Dosarul nr. 1156/305/2006 ale Judecatoriei Sf. Gheorghe, suspendate datorita existentei dosarului penal. Ulterior solutionarii dosarului penal, cele 2 cauze civile au fost repuse pe rol si conexate, dandu-se Sentinta civila nr. 664/08.03.2010 prin care s-a admis actiunea reclamantei.
      Impotriva acestei sentinte s-a declarat apel, Tribunalul Covasna dispunand casarea si trimiterea cauzei spre competenta solutionare Tribunalului Covasna, formandu-se Dosarul nr. 994/119/2011. Tribunalul Covasna, prin Sentinta civila nr. 2328/06.07.2012, a respins cererea reclamantei, iar Curtea de apel Brasov a respins apelul acesteia prin Decizia civila nr. 153/ap/29.10.2012.
       Petentul a declarat recurs, I.C.C.J. - Sectia a II-a civila admitand recursul, casand decizia atacata si trimitand cauza la Curtea de Apel Brasov spre rejudecare.
      Intre timp, ... Bank, pe fondul neachitarii ratelor scadente de catre Sz. G. si Sz. T., in baza Contractului de garantie imobiliara nr. 616/20.06.2005 a initiat executarea silita a imobilului, - spatiul comercial nr. 1 - desi stia de existenta litigiului civil. Astfel s-a deschis dosarul de executare nr. 289/2013 la B.E.J. ………...
      Urmare a executarii silite, la data de 29.05.2013 imobilul a fost vandut catre intimat, fiind intabulat pe baza Incheierii de carte funciara atacata.
      Petentul apreciaza ca ... Bank a fost de rea-credinta prin demararea executarii silite inainte de a fi solutionat definitiv Dosarul nr. 994/119/2011 iar executorul judecatoresc in mod gresit a continuat si finalizat executarea, desi a fost instiintat cu privire la existenta dosarului.
      De asemenea, petentul arata ca a solicitat notarea litigiului ce face obiectul Dosarului nr. 994/119/2011 in CF nr. 24088-C1-U3, O.C.P.I. Covasna respingand cererea de reexaminare prin Incheierea de respingere nr. 7878 emisa de O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe - la data de 28.03.2014.
      Petentul considera ca Incheierea de respingere nr. 7878 emisa de O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe - la data de 28.03.2014 este netemeinica deoarece SC ………… SA nu a fost parte in cadrul executarii silite si nici informata cu privire la existenta dosarului de executare - primind numai Procesul-verbal de vanzare din 29.05.2013 si Adresa din 12.06.2013 privitoare la distribuirea sumelor rezultate in urma vanzarii - nefiind in masura sa opreasca actiunile ... Bank. Astfel, O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe putea conchide ca exista piedici la intabularea dreptului de proprietate al intimatului D. J. – I..
      Mai mult, daca s-ar fi sesizat ca se impune completarea actiunii sub aspectul timbrajului sau al probatiunii, O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe putea solicita completarea dosarului cu documentele necesare conform art. 31 alin. 2 teza ultima din Legea nr. 7/1996, respectiv cu dovada achitarii tarifului stabilit prin Ordinul nr. 39/2009.
      Petentul mai invedereaza ca, potrivit art. 876 si art. 902 alin. 1, 2 pct. 19 din Cod civil, solicitarea sa este intemeiata.
      In drept, cererea a fost intemeiata pe art. 19, 31 din Legea nr. 7/1996, art. 887 si urm Cod civil.
      In dovedirea actiunii s-au depus inscrisuri.
      Petentul a achitat taxa judiciara de timbru in cuantum de 50 lei.
      Intimatul a depus intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii impotriva Incheierii de carte funciara nr. 7878 emisa de O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sf. Gheorghe - la data de 28.03.2014, prin care a fost respinsa cererea de reexaminare formulata de petent impotriva Incheierii nr. 4126 emisa de O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe - la data de 12.02.2014, cu cheltuieli de judecata.
      Intimatul motiveaza ca Incheierea de carte funciara nr. 7878 emisa de O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe - la data de 28.03.2014 este temeinica si legala, constatand ca in cauza a fost respectata procedura de inscriere in cartea funciara a dreptului de proprietate al lui D. J. – I. si respingand cererea de notare in cartea funciara a litigiului ce face obiectul Dosarului nr. 994/119/2011 deoarece pentru notarea unui litigiu in cartea funciara trebuie formulata o cerere separata si achitata o taxa conform Ordinului nr. 39/2009.
      Astfel, intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate al intimatului s-a facut pe baza actului de adjudecare incheiat la data de 17.06.2013 la B.E.J. ……. in dosarul executional nr. 289/2013, respectandu-se art. 24 din Legea nr. 7/1996 si art. 888 din Cod civil. Actul de adjudecare este valabil, nefiind contestat printr-o contestatie la executare.
      Mai mult, intimatul motiveaza ca, atata timp cat litigiul ce face obiectul Dosarului nr. 994/119/2011 nu a fost notat in cartea funciara, nu se poate invoca ca ar fi existat vreun impediment pentru ca ... Bank sa porneasca executarea silita.
      De asemenea, motivele pentru care se poate dispune rectificarea intabularii sau a unei inscrieri provizorii sunt limitativ prevazute de art. 908 alin. 1 pct. 1-4 Cod civil, iar petentul nu invoca niciunul din acestea.
      In drept, intampinarea a fost intemeiata pe art. 205 si urm, art. 453 Cod de procedura civila.
      In dovedirea intampinarii s-au depus inscrisuri.
      Petentul SC ………… SA a depus raspuns la intampinare, prin care a solicitat respingerea apararilor intimatului.
      In motivare, petentul a reluat cele scrise in plangere cu privire la actiunilor intentate pentru a recupera „spatiul comercial nr. 1”, cu privire la faptul ca nu a avut cunostinta despre executarea silita demarata de ... Bank, ca ... Bank a fost de rea-credinta prin demararea executarii silite inainte de a fi solutionat definitiv Dosarul nr. 994/119/2011 iar executorul judecatoresc in mod gresit a continuat si finalizat executarea, desi a fost instiintat cu privire la existenta Dosarului nr. 994/119/2011.
      Petentul motiveaza ca nu a putut nota litigiul in cartea funciara deoarece dupa motivarea deciziei Curtii de apel Brasov din Dosarul nr. 994/119/2011, a formulat recurs, iar dosarul a plecat catre I.C.C.J., nefiind posibila legalizarea sentintei/deciziei in vederea notarii litigiului.
      Petentul invoca si prevederile art. 887 alin. 3 Cod civil, si afirma ca, in prezent, inscrierea in cartea funciara a paratului nu este realizata deoarece a nu a fost facuta ulterior trecerii termenului in care incheierea de intabulare poate fi contestata.
      De asemenea, petentul mai arata ca nu a facut actiune in rectificare dupa cum gresit a motivat intimatul, ci plangere la incheierea de intabulare a dreptului de proprietate a paratului.
      La data de 11.08.2014, petentul a depus la dosar Decizia civila nr. 3921/13.11.2013 prin care I.C.C.J. - Sectia a II-a civila a solutionat recursul impotriva Deciziei civile nr. 153/ap/29.10.2012 a Curtii de apel Brasov din Dosarul nr. 994/119/2011.
      La solicitarea instantei, la data de 20.10.2014, O.C.P.I. Covasna a depus la dosar cauzei dosarele de carte funciara nr. 4126/05.02.2014 si 7878/06.03.2014, in care s-a dat Incheierea de carte funciara nr. 7878 emisa de O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe - la data de 28.03.2014, prin care a fost respinsa cererea de reexaminare formulata de petent impotriva Incheierii nr. 4126 emisa de O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sf. Gheorghe - la data de 12.02.2014.
      La termenul din 07.11.2014, prima instanta a incuviintat proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei.
            Analizand actele si lucrarile existente la dosarul cauzei, instanta de fond a retinut:
      Prin Incheierea nr. 4126 emisa de O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe - la data de 12.02.2014, s-a admis cererea intimatului D.J. – I. si s-a intabulat in favoarea acestuia, dreptul de proprietate asupra imobilului situat in municipiul Sfantu Gheorghe, …….., inscris in CF nr. 24088-C1-U3 a mun. Sfantu Gheorghe (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 15134), sub A1, nr. cadastral/nr. topografic top ………….., constand in „spatiu comercial 1”, cu titlu de drept cumparare la licitatie publica, dobandit prin adjudecare.
      Intabularea s-a facut pe baza actului de adjudecare din data de 17.06.2013, din dosarul executional nr. 289/E/2013 de la B.E.J. ……………..
      Impotriva acestei incheieri, petentul SC …………. SA a facut cerere de reexaminare, prin care a solicitat:
      - radierea mentiunilor cu privire la intabularea dreptului de proprietate al paratului D. J. – I. din CF nr. 24088-C1-U3 a mun. Sf. Gheorghe (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 15134).
      - notarea litigiului ce face obiectul Dosarului nr. 994/119/2011 in CF nr. 24088-C1-U3 a mun. Sfantu Gheorghe (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 15134).
      Prin Incheierea de carte funciara nr. 7878 emisa de O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sf. Gheorghe - la data de 28.03.2014, a fost respinsa cererea petentului.
      Astfel, cu privire la radierea mentiunilor cu privire la intabularea dreptului de proprietate al paratului D. J. – I. din CF nr. 24088-C1-U3 a mun. Sfantu Gheorghe (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 15134), s-a constatat ca, potrivit art. 516 Cod procedura civila, actul de adjudecare este titlu de proprietate si se inscrie in cartea funciara, fiind respectate prevederile art. 516,517,518 Cod procedura civila, precum si dispozitiile art. 888 Cod civil si art. 31 alin. 2 din Legea nr. 7/1996.
      Cu privire la notarea litigiului ce face obiectul Dosarului nr. 994/119/2011 in CF nr. 24088-C1-U3 a mun. Sfantu Gheorghe (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 15134), s-a aratat ca pentru notarea litigiului este necesara depunerea unei cereri si achitarea tarifului stabilit prin Ordinul nr. 39/2009, operatiunea nefiind obiect al inscrierii din dosarul nr. 4126/05.02.2014.
      Incheierea de carte funciara nr. 7878 emisa de O.C.P.I. Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sf. Gheorghe - la data de 28.03.2014 a fost comunicata petentului la date de 02.04.2014.
      La data de 17.04.2014, petentul a facut prezenta plangere impotriva incheierii de carte funciara.
      Cu privire la solicitarea petentului de radiere a mentiunilor cu privire la intabularea dreptului de proprietate al paratului D. J. – I. din CF nr. 24088-C1-U3 a mun. Sfantu Gheorghe (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 15134), prima instanta a constatat ca, potrivit art. 516 pct. 8 din vechiul Cod de procedura civila, actul de adjudecare este titlu de proprietate si se inscrie in cartea funciara, iar potrivit art. 517 alin. 1 vechiul Cod de procedura civila, un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda dobanditorului spre a-i servi ca titlu de proprietate si pentru a fi inscris in cartea funciara.
      De asemenea, si art. 518 prevede ca prin actul de adjudecare proprietatea imobilului se transmite la adjudecatar, acesta dobandind dreptul de a dispune de imobilul cumparat prin intabulare. Acelasi lucru se prevede in art. 887 Cod civil, alin. 1 si alin. 3.
      Petentul invoca faptul ca nu a cunoscut despre contestatia la executare. Conform adresei transmise catre B.E.J. ………… (f 12), acesta a aflat despre Publicatia de vanzare nr. 1 din dosar executional 289/E/2013/18.04.2013. Dupa cum a aratat in propria plangere, i-au fost comunicate Procesul-verbal de vanzare din 29.05.2013 si Adresa din 12.06.2013 privitoare la distribuirea sumelor rezultate in urma vanzarii.
      Cu toate acestea, petentul nu a introdus contestatie la executare impotriva actului de adjudecare din data de 17.06.2013, din dosarul executional nr. 289/E/2013 de la B.E.J. …………, in termenul prevazut de art. 401 vechiul Cod de procedura civila.
      Petentul invoca faptul ca ... Bank si B.E.J. ……. au fost de rea-credinta. ... Bank avea dreptul de a solicita executarea silita a creantei sale si executorul judecatoresc avea dreptul de a o continua, cata vreme petentul nu a contestat executarea silita in instanta, solicitand eventual suspendarea acesteia.
      Avand in vedere acestea, instanta de fond a respins capatul de cerere privitor la radierea a mentiunilor cu privire la intabularea dreptului de proprietate al paratului D. J. – I. din CF nr. 24088-C1-U3 a mun. Sf. Gheorghe (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 15134).
      Cu privire la solicitarea petentului de notare a litigiului ce face obiectul Dosarului nr. 994/119/2011 in CF nr. 24088-C1-U3 a mun. Sfantu Gheorghe (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 15134), prima instanta a constatat ca notarea litigiului din Dosarul nr. 994/119/2011 se putea face in cartea funciara, potrivit art. 902 alin. 1, 2 pct. 19 din Cod civil. Dar, pentru aceasta, este necesara depunerea unei cereri si achitarea unei taxe de timbru stabilite de Ordinul nr. 39/2009, nefiind admisibila o asemenea solicitare formulata in cadrul unei cereri de reexaminare, astfel cum a facut-o petentul.
      Petentul a invocat faptul ca nu a avut timpul necesar pentru a face aceasta cerere; dar, din propria sa motivare, rezulta ca litigiul pe care nu l-a notat in cartea funciara se afla pe rolul instantelor de judecata de ani buni.
      Avand in vedere acestea, instanta de fond a respins capatul de cerere privitor la notarea litigiului ce face obiectul Dosarului nr. 994/119/2011 in CF nr. 24088-C1-U3 a mun. Sfantu Gheorghe (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 15134).
      Cu privire la cererea intimatului privitoare la cheltuielile de judecata, conform art. 453 alin. 1 C.proc.civ, partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata.
      Intimatul a dovedit achitarea onorariului avocatial in cuantum de 2000 lei. Conform art. 451 alin. 2 Cod procedura civila., instanta poate, chiar din oficiu, sa reduca motivat partea din cheltuielile de judecata reprezentand onorariul avocatilor, atunci cand acesta este vadit disproportionat in raport cu valoarea si complexitatea cauzei ori cu activitatea desfasurata de avocat, tinand seama si de circumstantele cauzei. In prezenta cauza, activitatea d-nei avocat s-a limitat la redactarea intampinarii si la prezentarea la 2 termene de judecata. Astfel, onorariul avocatial fiind vadit disproportionat in raport cu activitatea desfasurata de avocat, prima instanta a redus cheltuielile de judecata reprezentand onorariul avocatial la suma de 1200 lei.
      Sentinta a fost atacata cu apel de catre petenta - apelanta SC ……… SA Sfantu Gheorghe, solicitandu-se schimbarea in tot a hotararii in sensul admiterii plangerii formulate, radierii mentiunilor cu privire la intabularea dreptului de proprietate al intimatului D.J. I. si notarea litigiului ce face obiectul dosarului cu nr. 994/119/2011 in cartea funciara. De asemenea, s-a solicitat obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de judecarea apelului.
      In motivarea apelului se arata ca sentinta pronuntata de judecatorie este nelegala si netemeinica din urmatoarele considerente:
      1. S-a retinut in mod gresit faptul ca reclamanta-apelanta nu are posibilitatea contestarii inscrierii de carte funciara atata vreme cat nu a formulat contestatie la executare  pentru a opri executarea silita imobiliara. In fapt, reclamanta a solicitat instantei de judecata sa se pronunte cu privire la legalitatea inscrierii in cartea funciara a dreptului intimatului dobandit prin adjudecarea imobilului, invocandu-se existenta unei piedici la intabulare. Aceasta piedica o reprezenta existenta pe rolul instantelor de judecata a litigiului ce face obiectul dosarului civil cu nr. 994/119/2011 si care, la momentul intabularii se afla in calea de atac a recursului la I.C.C.J., conform certificatului de grefa depus la dosarul prezentei cauze. Aceasta situatie a existentei litigiului existent intre parti era bine cunoscuta de catre ... Bank care a inaintat executarea silita.
      Se sustine ca in acest moment inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al intimatului-parat nu este realizata astfel incat, in mod legal, nu a operat nici transferul proprietatii potrivit art. 885 alin 1 Cod civil, drepturile urmand a fi dobandite dupa inscrierea acestora in cartea funciara.
      Dealtfel, temeinicia plangerii ……….. este confirmata si de catre instantele de judecata, respectiv de catre ICCJ care a admis recursul societatii si a trimis cauza spre rejudecare Curtii de Apel Brasov care, in urma rejudecarii , a admis apelul si rejudecand pe fond, a admis cererea, dispunand anularea contractelor de vanzare-cumparare atacate, inclusiv a contractului de garantie incheiat cu ... Bank, cu repunerea partilor in situatia anterioara. Important in speta este ca instanta de judecata a dispus restabilirea situatiei anterioare de carte funciara prin radierea dreptului de proprietate al persoanelor de la care a fost adjudecat imobilul de catre intimatul-parat si reinscrierea dreptului de proprietate al …….. Astfel, sunt intrunite conditiile pentru admiterea plangerii si radierea mentiunilor cu privire la intabularea dreptului de proprietate al numitului D. J.-I.
      2. In mod gresit a retinut judecatoria ca cererea de notare a litigiului, cerere formulata in cadrul reexaminarii nu este admisibila. Inscrisurile anexate cererii de reexaminare, respectiv certificatul de grefa eliberat de ICCJ la data de 26.02.2014 justifica, pe de o parte, notarea procesului in cartea funciara, pe de alta parte, reprezenta o piedica la intabularea dreptului adjudecatarului.
      In drept, au fost invocate prevederile art. 466 alin 1 Cod procedura civila, art. 470 alin 1 Cod procedura civila, Legea nr. 7/1996, art. 885 si art. 902 Cod civil.
      Intimatul D. J.-I. a formulat intampinare (fila 23) solicitand respingerea apelului ca fiind nefondat, cu cheltuieli de judecata.
      In cuprinsul intampinarii, intimatul arata ca actul de adjudecare incheiat la data de 17.06.2013 de catre BEJ ……… este un act valabil, care nu a fost contestat pe calea contestatiei la executarea silita, astfel ca, reprezinta un titlu de proprietate ce a intrat in circuitul civil si in temeiul caruia s-a facut o intabulare valabila, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in speta. Imprejurarea ca pe rolul instantelor de judecata exista un proces prin care se contesta valabilitatea contractelor de vanzare cumparare si a actelor subsecvente privind imobilul in litigiu nu poate reprezenta o piedica la intabularea in cartea funciara a dreptului adjudecatarului si nu poate constitui nici un temei pentru radierea din cartea funciara a acestui drept. Totodata s-a respins in mod corect cererea de notare in cartea funciara a litigiului ce formeaza obiectul dosarului civil nr. 994/119/2011 aflat pe rolul ICCJ, retinandu-se ca pentru notarea unui proces trebuie depusa o cerere separata si achitata o taxa astfel cum este stabilit prin Ordinul nr. 39/2009, conditii pe care apelanta nu le-a indeplinit.
      In apel, apelanta a depus copie certificata dupa decizia nr. 880/02.12.2014 pronuntata de Curtea de Apel Brasov si extras de pe portalul ICCJ cu privire la existenta pe rolul acestei instante a recursului declarat impotriva deciziei anterior mentionate.
      Verificand, in limitele cererii de apel, stabilirea situatiei  de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta, tribunalul apreciaza apelul ca fiind fondat in parte.
      Se retine, in primul rand, ca, in cadrul solutionarii unei plangeri declarate impotriva incheierii de carte funciara prin care a fost respinsa cererea de reexaminare formulata de reclamanta avand ca obiect incheierea de intabulare a dreptului intimatului in cartea funciara, instanta de judecata este chemata a verifica legalitatea si temeinicia operatiunilor efectuate de registratorul de carte funciara la momentul emiterii incheierii atacate cu reexaminare. De asemenea, instanta trebuie sa verifice in cadrul acestui tip de litigii, daca masura respingerii cererii de reexaminare a fost una legala.
      Instanta de fond a retinut in mod corect situatia de fapt dedusa judecatii in ceea ce priveste intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate al intimatului D. J.-I. asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. 24088/C1/U3 Sfantu Gheorghe, sub nr. top …………….. S-a retinut astfel ca intimatul a dobandit acest drept de proprietate in urma adjudecarii imobilului la licitatie, actul de adjudecare fiind unul legal, neatacat, nedesfiintat, deci apt de a-si produce efectele.
      Intr-adevar, conform art. 518 alin 1 Cod procedura civila vechi, prin actul de adjudecare proprietatea imobilului se transmite de la debitor la adjudecatar. Astfel, actul emis in cadrul procedurii de executare silita imobiliara, constand in adjudecarea imobilului, naste in patrimoniul adjudecatarului, de la data emiterii lui, dreptul de proprietate. Operatiunea de intabulare in cartea funciara a titlului adjudecatarului are ca efect numai dobandirea de catre acesta a dreptului de a dispune de imobilul cumparat, potrivit regulilor de carte funciara, astfel cum se stipuleaza in alineatul 2 din art. 518 Cod procedura civila.
      Apelanta sustine ca intabularea dreptului adjudecatarului nu se putea dispune de catre registratorul de carte funciara deoarece exista, la data inregistrarii cererii, o piedica la intabulare. Piedica o reprezinta, potrivit considerentelor apelantei, litigiul aflat in curs de solutionare, avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a contractelor de vanzare-cumparare prin care imobilul a fost scos din patrimoniul societatii in mod fraudulos, a nulitatii absolute a contractului de garantie imobiliara ce a constituit titlul in baza caruia a fost declansata urmarirea silita imobiliara, revenirea la situatia anterioara de carte funciara in sensul radierii dreptului de proprietate al dobanditorilor din contractele atacate, precum si a dreptului de ipoteca inscris in favoarea ... Bank – Sucursala Sfantu Gheorghe, creditor care a cerut, cu rea credinta, scoaterea la licitatie a imobilului, desi era parte in procesul intentat de reclamanta, proces nefinalizat.
      Pentru a analiza temeinicia sustinerii apelantei, tribunalul este tinut, in primul rand, sa lamureasca sfera notiunii de „piedica la intabulare”. In acest sens, se constata ca prevederile Legii nr. 7/1996 nu contin o definitie a acestui termen. In articolul 58 alin 1 din Ordinul nr. 633/2006 se stipuleaza insa ca „inainte de rezolvarea cererii de catre registrator, asistentul-registrator verifica cererea in raport cu datele de carte funciara si mentioneaza in referat daca exista sau nu piedici pentru efectuarea lucrarii solicitate”. De asemenea, art. 59 alin 1 din acelasi ordin prevede ca „dupa inregistrarea cererilor si atestarile asistentului-registrator privind inexistenta sau existenta unei piedici pentru efectuarea inscrierilor solicitate, precum si a inscrisului in temeiul caruia se cere inscrierea, registratorul dispune prin rezolutie intocmirea incheierii de carte funciara”.
      Notiunea de „piedica” este folosita de legiuitor in cuprinsul art. 83 alineat 2 indice 1 din Ordinul nr. 633/2006, articol care se refera la operatiunile de dezmembrare si de comasare a imobilelor, stipuland : notarea plangerii impotriva incheierii de carte funciara si a litigiilor avand ca obiect imobilul inscris in cartea funciara constituie piedica la comasarea sau dezmembrarea imobilului, pana la radierea acestora.
      Tribunalul apreciaza ca existenta unui proces in desfasurare, in legatura cu imobilul inscris in cartea funciara, proces care sa fi fost notat anterior cererii de intabulare a dreptului in cartea funciara,  constituie o piedica la intabulare numai in cazul expres si limitativ indicat de art. 83 alin 2 indice 1 din Ordinul 633/2006, anume atunci cand cererea adresata registratorului are ca obiect comasarea sau dezmembrarea imobilului.
      In speta, la data inregistrarii de catre intimatul D. J. – I. a cererii sale de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului adjudecat la licitatie, exista inca in curs de judecata procesul civil intentat de reclamanta apelanta. Desi partea apelanta nu a invocat aspectul urmator constatat de tribunal din examinarea cuprinsului cartii funciare, totusi se va retine ca, la data inregistrarii cererii de intabulare si a emiterii incheierii de carte funciara prin care adjudecatarul si-a inscris dreptul de proprietate, exista notat la pozitia nr. 3 din foaia B a CF nr. 24088-C1-U3 Sfantu Gheorghe (fila 103 dosar de fond) procesul inregistrat sub nr. 2379/2006 la Judecatoria Sfantu Gheorghe. Acest proces este acelasi cu cel inregistrat ulterior in evidenta ecris a Judecatoriei Sfantu Gheorghe, sub nr.  994/119/2011*.
      Insa, existenta inscrierii procesului intentat de reclamanta in legatura cu imobilul de sub nr. top. …………. din cartea funciara mai sus mentionata, inscriere anterioara cererii de intabulare formulata de D. J. – I. nu constituie piedica la intabularea dreptului de proprietate al acestuia. In acest sens, tribunalul retine ca potrivit art. 74 din Ordinul 633/2006 (forma in vigoare la data inregistrarii cererii intimatului de intabulare a dreptului sau): operatiunile de inscriere sau de radiere a inscrierilor din cartea funciara se fac in scopul opozabilitatii drepturilor reale imobiliare si a celorlalte acte si fapte juridice inscrise in cartea funciara. Notarea de proces are ca efect informarea tertilor in legatura cu situatia imobilului, avand astfel scop de opozabilitate, in sensul ca, tertul dobanditor va trebui sa suporte toate efectele juridice ce vor fi produse de solutionarea irevocabila a  litigiului notat anterior in cartea funciara. Altfel spus, notarea procesului in legatura cu imobilul in cartea funciara nu impiedica intabularea dreptului de proprietate al tertului adjudecatar, atata vreme cat actul de adjudecare nu a fost desfiintat, fiind producator de efecte juridice, numai ca, dreptul tertului este inscris in cartea funciara „pe riscul sau”. Astfel, in masura in care cel care a solicitat notarea procesului in cartea funciara (proprietarul anterior), obtine castig de cauza, notarea respectiva isi va releva forta juridica (proprietarul anterior, in speta reclamanta-apelanta, putand solicita constatarea nulitatii absolute a actului de adjudecare pentru reaua - credinta a adjudecatarului, care nu poate invoca necunoasterea continutului cartii funciare).
      Fata de considerentele mai sus expuse, tribunalul apreciaza criticile invocate de apelanta, grupate la punctul 1 din cererea de apel, critici vizand existenta unei piedici la intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate al intimatului dobandit prin adjudecarea imobilului, ca fiind neintemeiate.
      Este, de asemenea, neintemeiata critica referitoare la lipsa notarii in cartea funciara a litigiului ce face obiectul dosarului cu nr. 994/119/2011*. Sub acest aspect instanta de fond a apreciat in mod corect faptul ca cererea de notare a litigiului a fost formulata abia cu ocazia  cererii de reexaminare a incheierii de intabulare atacata, astfel ca ea excede cadrului reexaminarii. In cadrul acestei proceduri, registratorul de carte funciara este chemat sa verifice daca incheierea de intabulare pe care a pronuntat-o a fost corecta, raportat la cererea formulata de petentul D. J.- I. Notarea procesului de sub nr. 994/119/2011* este o cerere formulata de o alta parte, cerere care trebuie inregistrata si timbrata conform Ordinului 39/2009, astfel cum s-a retinut in incheierea de respingere nr. 7878/06.03.2014 pronuntata de registratorul de carte funciara.
      In continuare, insa, tribunalul va avea in vedere faptul ca, in acord cu principiul legalitatii care presupune exactitatea, corectitudinea si certitudinea inscrierilor in cartea funciara, registratorul este chemat sa respecte legalitatea formala si legalitatea materiala. In primul rand, acesta poate sa incuviinteze numai inscrierile actelor si faptelor anume prevazute de lege sau, dupa caz, permise, si nu se poate sprijini decat pe cererea si actele care o insotesc. Verificand cuprinsul incheierii nr. 4126/05.02.2014 pronuntata de registrator, tribunalul constata ca acesta, in cadrul solutionarii cererii petentului D. J. – I. de intabulare a dreptului sau de proprietate asupra imobilului de sub nr. top …………. din CF nr. 24088-C1-U3 Sfantu Gheorghe, a dispus, pe langa intabularea dreptului si radierea inscrierilor de sub pozitiile 2, 3 din foaia B si a celei de sub pozitia 2 din foaia C, precum si a dreptului de ipoteca inscris sub C1, sub C3.
      Conform art. 518 alin 4 din Codul de procedura civila vechi, registratorul avea dreptul sa radieze, odata cu intabularea dreptului adjudecatarului, doar acele ipoteci, sarcini, inscrieri intabulate dupa notarea somatiei de executare silita in cartea funciara, precum si toate notarile facute in legatura cu executarea silita, ipotecile si celelalte sarcini reale privind garantarea drepturilor de creanta. In acest sens sunt si prevederile art. 167 din Ordinul 633/2006. Fata de aceste prevederi legale, tribunalul constata ca in mod nelegal registratorul de carte funciara a dispus radierea pozitiei cu nr. 3 din foaia B a cartii funciare 24088-C1-U3 Sfantu Gheorghe, pozitie sub care era notat, inca din data de 07.08.2006 (deci anterior pornirii procedurii executarii silite imobiliare), procesul civil pornit de reclamanta-apelanta avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a actelor de vanzare-cumparare a imobilului, proces inregistrat sub nr. 2379/2006 la Judecatoria Sfantu Gheorghe, acelasi cu cel de sub nr. 994/119/2011*.
      Apoi, conform art. 76 alin 1 indice 3 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 633/2006  radierea litigiului se va dispune in baza:
      a) dovezii stingerii irevocabile a litigiului, constatata prin hotarare judecatoreasca sau certificat de grefa;
      b) declaratiei autentice de renuntare la dreptul dedus judecatii, insotita de dovada inregistrarii la instanta judecatoreasca investita cu solutionarea cauzei.
Fata de aceste prevederi legale, tribunalul apreciaza ca registratorul nu putea sa dispuna prin incheierea din 05.02.2014 radierea procesului notat la pozitia 3 din foaia B a cartii funciare in baza actului de adjudecare (neavand nici un temei legal pentru aceasta operatiune); radierea putand fi operata numai la data solutionarii irevocabile a litigiului (in speta, data solutionarii irevocabile a litigiului este 07.05.2015 - conform certificatului de grefa eliberat de I.C.C.J., fila 41 din dosar).
Avand in vedere aceste considerente, tribunalul apreciaza apelul ca fiind fondat in parte, numai in ceea ce priveste dispozitia din incheierea de carte funciara atacata privitoare la radierea procesului notat sub pozitia 3 din foaia B a cartii funciare, dispozitie nelegala. Ca urmare, in temeiul art. 480 alin 2 Cod procedura civila tribunalul va dispune schimbarea in parte a sentintei atacate, in sensul admiterii  in parte a plangerii formulata de petenta - apelanta, admiterii in parte a cererii de reexaminare si inlaturarii din cuprinsul incheierii nr. 4126/12.02.2014 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sfantu Gheorghe a dispozitiei privind radierea pozitiei nr. 3 din foaia B a CF 24088-C1-U3 Sfantu Gheorghe, nr. topografic …….. (pozitie privind notarea procesului inregistrat sub nr. 2379/2006 la Judecatoria Sfantu Gheorghe). Vor fi pastrate restul dispozitiilor din incheierile de carte funciara ce fac obiectul litigiului.
In temeiul art. 453 alin 1 Cod procedura civila, retinand culpa procesuala a intimatului pentru pretentiile ce au fost admise in apel, tribunalul va dispune obligarea acestuia la plata catre apelanta a sumei de 25 lei, cheltuieli de judecata in apel (taxa judiciara de timbru).

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E :

      Admite apelul declarat de petenta - apelanta SC ………. SA Sf. Gheorghe in contradictoriu cu intimatul D. J.-I., impotriva sentintei civile nr. 2477/28.11.2014 pronuntata de Judecatoria Sf. Gheorghe, pe care o schimba in parte, in sensul ca:
      Admite in parte plangerea formulata de petenta SC ……. SA in contradictoriu cu intimatul D. J.-I. impotriva incheierii de respingere nr. 7878/28.03.2014 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sf. Gheorghe.
      Modifica incheierea de respingere cu nr. 7878/28.03.2014 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sf. Gheorghe, in sensul ca:
      Admite in parte cererea de reexaminare formulata de petenta SC ……… SA impotriva incheierii nr. 4126/12.02.2014 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sf. Gheorghe.
      Inlatura din cuprinsul incheierii nr. 4126/12.02.2014 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sf. Gheorghe dispozitia privind radierea pozitiei nr. 3 din foaia B a CF 24088-C1-U3 Sf. Gheorghe, nr. topografic ………… (pozitie privind notarea procesului inregistrat sub nr. 2379/2006 la Judecatoria Sf. Gheorghe).
      Pastreaza restul dispozitiilor incheierii cu nr. 4126/12.02.2014 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sf. Gheorghe.
      Pastreaza restul dispozitiilor incheierii cu nr. 7878/28.03.2014 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sf. Gheorghe.
      Obliga petenta SC ……… SA sa plateasca intimatului suma de 800 lei, reprezentand cheltuieli de judecata de la fond.
      Pastreaza restul dispozitiilor sentintei atacate privind respingerea ca nefondata a plangerii pentru restul considerentelor invocate de petenta.
      Obliga intimatul D. J.-I. sa plateasca apelantei SC ……… SA suma de 25 lei, cheltuieli de judecata in apel.
      Definitiva.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 09.06.2015.
               
              Presedinte,                                     Judecator,                                     Grefier,


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare; Carte Funciara

ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Anulare decizie de concediere - Sentinta civila nr. 822 din data de 28.09.2017
Contestatie la executare - Decizie nr. 538/A din data de 03.10.2017
Actiune prefect-tutela administrativa - Sentinta civila nr. 318 din data de 07.04.2017
Anulare decizie de concediere - Sentinta civila nr. 93 din data de 02.02.2017
Tutela administrativa - Sentinta civila nr. 74 din data de 27.01.2017
Suspendarea executarii - Decizie nr. 4/A din data de 31.01.2017
Actiune in raspundere patrimoniala - Sentinta civila nr. 1037 din data de 17.11.2016
Pretentii - Decizie nr. 595/A din data de 18.10.2016
Succesiune. Partaj - Decizie nr. 594/A din data de 18.10.2016
Fals. Uz de fals. Inselaciune. Abuz in serviciu - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.03.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 39 din data de 14.09.2017
Tentativa la omor - Sentinta penala nr. 38 din data de 07.09.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 37 din data de 12.07.2017
Recunoasterea hotararilor penale straine - Sentinta penala nr. 6/CC din data de 31.07.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. 5/CC din data de 17.07.2017
Evaziune fiscala.Taiere fara drept de arbori - Sentinta penala nr. 36 din data de 30.06.2017
Evaziune fiscala - Sentinta penala nr. 32 din data de 29.05.2017
Tentativa de omor - Sentinta penala nr. 23 din data de 25.04.2017
Dare de mita - Sentinta penala nr. 15 din data de 22.03.2017