InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

APEL CIVIL.Calificarea actiunii.

(Decizie nr. 14/A din data de 11.02.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Cadastru. Intabulare; Carte Funciara | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

APEL CIVIL.Calificarea actiunii.

Cel care stabileste cadrul procesual este reclamantul, ori instanta desi a fost investita cu o actiune in rectificare, care este imprescriptibila, a interpretat in mod gresit actiunea si s-a pronuntat pe o plangere, pe care o respinge prin admiterea exceptiei tardivitatii.

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 1925/269/2009  reclamantul TG  a chemat in judecata pe paratii  CC,  CM, SC E SA  si  Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se  dispuna rectificarea incheierii nr. 16538/13.11.2008 prin care s-a admis cererea sa introdusa  de notarul public privind intabularea dreptului de ipoteca in val. de 130.000 USD  asupra imobilului situat in mun. Oltenita,  inscris sub  C/2 din cartea funciara 20350-C1-U3/UAT Oltenita, doar in ceea ce priveste data acestei incheieri, urmand sa fie datata din 10.11.2008 si nu din 13.11.2008;  anularea  (constatand nevalabilitatea si inopozabilitatea) notarea somatiei de plata in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare la pozitia 64/10.11.2008 emisa in dosarul de executare 385/2008 la 10.11.2008 de BEJ  EA pentru suma de 86897,99 lei in favoarea SC E SA . In subsidiar,  sa se constate ca dreptul sau de ipoteca are rang preferential fata de somatia de plata emisa in dosarul de executare  nr. 385/2008 la 10.11.2008 de BEJ EA pentru suma de 86.897,99 lei in favoarea SC E SA si sa dispuna radierea incheierii nr. 16.366/10.11.2008 emisa de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita.
In motivarea cererii reclamantul arata ca la 4.10.2008 a incheiat un contract de imprumut cu paratii CC si CM, autentificat sub nr. 3258 la BNP, imprumut ce a fost garantat cu ipoteca asupra imobilului  situat in mun. Oltenita, inscris sub C/2 din cartea funciara 20350-C1-U3/UAT Oltenita, prin contractul de garantie  imobiliara autentificat sub nr. 2359 din aceeasi data.
Desi cererea inaintata la notarul public a fost receptionata de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita in data de 10.11.2008, asa cum  reiese din confirmarea  de primire purtand semnatura persoanei insarcinate cu primirea corespondentei si stampila  institutiei,  incheierea de admitere a cererii de intabulare a ipotecii in favoarea sa poarta data de 13.11.2008.
 Reclamantul considera ca au fost incalcate prev. art. 47 din Legea nr. 7/1996 care stipuleaza la alin. 3 ca "cererile de inscriere se vor inregistra de indata  in registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care  rezulta din ordinea cronologica a  depunerii lor.
La data de 10.11.2008 a fost inaintata de catre executorul judecatoresc EA o cerere privind notarea in registrul de transcriptiuni  si inscriptiuni imobiliare somatiei de plata emisa in dosarul  de executare  nr. 385/2008 pentru suma de 86.897,99 lei, in favoarea SC E SA, cerere care a fost admisa prin incheierea nr. 16366/10.11.2008.
Fata de aceasta imprejurare si avand in vedere prev. art. 497 alin. 4 c.pr.civila, care prevede ca drepturile inscrise in cartea funciara dupa notarea  somatiei de plata nu vor putea fi opuse creditorului urmaritor si adjudecatarului, drepturile sale sunt legate prin faptul ca incheierea nr. 16538/13.11.2008 prin care se admite  cererea sa introdusa de notarul public privind intabularea dreptului sau de ipoteca, poarta o data posterioara cererii de intabulare, respectiv  13.11.2008 in loc de 10.11.2008.
In ceea ce priveste al doilea capat de cerere privind  anularea  notarii in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a somatiei de plata emisa in dosarul de executare 385/2008 la 10.11.2008 de BEJ EA pentru suma de 86.897,99 lei in favoarea SC E SA, la pozitia 64/10.11.2008, urmeaza sa constate nevalabilitatea si inopozabilitatea.
Conform prevederilor art. 497 C.pr.civila, alin.2, care instituie obligativitatea ca executorul judecatoresc  sa ia masuri ca somatia de plata sa fie  inscrisa in cartea funciara precum si faptul ca imobilul apartament situat in mun. Oltenita, este inscris in cartea funciara 20350-C1-U3/UAT Oltenita, considera ca notarea somatiei de plata  nu putea fi efectuata valabil decat  in cartea funciara iar nu in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni  imobiliare, fapt pentru care solicita radierea acestei notari.
In subsidiar, in situatia in care  se va respinge capatul 2 de cerere  formulat in principal,  avand in vedere ca atat cererea  sa de intabulare in cartea funciara  a dreptului de ipoteca cat si cererea de notare a somatiei de plata emisa in dosarul de executare nr. 385/2008 la 10.11.2008 de BEJ EA,  pentru suma de 86.897,99 lei in favoarea SC E SA  au fost expuse in aceeasi zi la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita, respectiv la data de 10.11.2008, solicita sa se constate ca dreptul sau de ipoteca are rang preferential fata de somatia de plata si sa se dispuna radierea incheierii nr. 16366/10.11.2008 emisa de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita.
In conformitate cu prevederile art. 47 alin.4 din Legea nr. 7/1996 republicata "Daca mai multe cereri au fost depuse deodata la acelasi birou teritorial, drepturile de ipoteca si privilegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu  rang egal, urmand ca prin judecata sa se hotarasca asupra rangului  si asupra radierii incheierii nevalabile."
In drept reclamantul a invocat dispoz. Legii nr. 7/1996 republicata.
La randul sau paratii CC si CM, la cererea de chemare in judecata formulata de reclamant, solicita admiterea actiunii aratand ca ei au fost de buna credinta la data constituirii ipotecii asupra apartamentului proprietatea lor, necunoscand ca impotriva sa a inceput executarea silita somatia de plata fiind emisa la 10.11.2008, si comunicata lui la 12.11.2008, cu atat mai mult cu cat in acea perioada a locuit in Bucuresti.
Solutionand cauza prin sentinta civila nr.1837/23.09.2009, Judecatoria Oltenita a respins cererea introdusa de reclamantul TG, in contradictoriu cu paratii CC, si CM, , SC E SA si Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita, ca tardiv introdusa.
Pentru a solutiona astfel, instanta de fond a retinut ca dreptul de plangere impotriva incheierii nr.16538/13.11.2008 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Calarasi - Biroul de Cadastru si Publicitate Iombiliara Oltenita, in dosarul cu acelasi numar din 13.11.2008, trebuia sa se realizeze in termen de 15 zile de la comunicare.
  Initial aceasta plangere trebuia depusa la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita, inscris in cartea funciara si solutionat de instanta competenta din circumscriptia in care se afla imobilul iar prezenta plangere este depusa la instanta dupa aceasta data tardiv, la data de 17.06.2009.
Impotriva acestei sentinte, in termen legal a declarat recurs  recurentul reclamant calificat apel de catre tribunal.
Reclamantul apreciaza sentinta netemeinica si nelegala pe urmatoarele considerente:
- sentinta a fost data cu aplicarea gresita a legii conform art.304 alin.1 pct.9 C.p.civ dand o interpretare gresita cererii sale ca fiind o plangere impotriva incheierii nr.16538/13.11.2008 si respingand-o in baza  art.50 alin.2 din Legea 7/1996 ca tardiva.Actiunea sa are caracterul unei actiuni in rectificare conform art.23 din aceeasi lege.
Cererea sa desi depusa la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oltenita din 10.10.2008 apare ca fiind inregistrata in 13.10.2008 desi era obligatoriu sa apara inregistrata in aceeasi zi.
In drept se invoca art.299-316 C.p.civ.
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Calarasi invoca exceptia  lipsei calitatii sale procesuale pasive apreciind ca trebuia introdus in cauza titularul dreptului inscris inaintea reclamantului.Se recunoaste faptul ca cererea fost depusa de catre reclamant in 10.10.2008 dar in jurul orelor 1500 dupa terminarea programului de lucru cu publicul, si dupa inchiderea sistemului informatic gestionat de ANCPI.
In baza art.297 C.p.civ, apelul urmeaza a fi admis pe urmatoarele considerente.
Cel care stabileste cadrul procesual este reclamantul, ori instanta desi a fost investita cu o actiune in rectificare, care este imprescriptibila, a interpretat in mod gresit actiunea si s-a pronuntat pe o plangere, pe care o respinge prin admiterea exceptiei tardivitatii.
In cauza actiunea este o actiune in rectificare care este imprescriptibila. Intrucat instanta nu s-a pronuntat pe fondul cauzei admitand apelul, tribunalul urmeaza a desfiinta in tot sentinta apelata si a trimite spre rejudecare cauza, unde se vor avea in vedere toate capetele de cerere formulate asupra carora judecatorul nu s-a pronuntat, va stabili daca Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Calarasi are calitate procesuala pasiva, precum si faptul daca se impune introducerea altor parti in cauza.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare; Carte Funciara

ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 338/A din data de 07.07.2015
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 272/A din data de 09.06.2015
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 23-A din data de 09.04.2013
Infractiunii prev. de art.174 – 175 lit.c si d c.p. - Sentinta penala nr. 66 din data de 30.04.2009
Infractiunilor de „contrabanda calificata” prevazuta de art.271 din legea 86/2006 si „nerespectarea regimului armelor si munitiilor” prevazuta de art.138 din Legea 295/2007 cu ref. la art.279 al.1 din c.p. - Sentinta penala nr. 60 din data de 23.04.2009
Infractiunilor prev. de art.2 alin.1 din Legea 143/2000 si art.3 alin.1 din Legea 143/2000 cu aplic. art.33 lit. a C.p. - Sentinta penala nr. 58 din data de 09.04.2009
Penal - infractiuni privind circulatia pe drumurile publice (O.U.G. nr.195/2002) art.86 al.1, art.89 al.1 - Decizie nr. 81A din data de 28.04.2009
Ordonanta presedintiala. Evacuare. Recurs. - Decizie nr. 989 din data de 15.12.2008
Contencios administrativ si fiscal. Pretentii. Anulare act administrativ. - Sentinta civila nr. 947 din data de 04.06.2008
Contencios administrativ si fiscal. Drepturi banesti - prime de vacanta. - Sentinta civila nr. 579 din data de 14.03.2007
Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. - Sentinta civila nr. 2779 din data de 12.12.2007
Contencios administrativ si fiscal. Pretentii. - Sentinta civila nr. 1105 din data de 25.06.2008
Drepturi banesti - indemnizatie dispozitiv - Sentinta civila nr. 2134 din data de 17.12.2008
Drepturi banesti - Sentinta civila nr. 2129 din data de 17.12.2008
Revocare contract de vanzare-cumparare. Revenirea bunului in patrimoniul debitorului. - Decizie nr. 960 din data de 09.12.2008
Art.292 CP fals in declaratii. Neincepere urmarire penala. - Decizie nr. 4 din data de 19.01.2009
ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Prestatie tabulara - Sentinta civila nr. 893 din data de 14.06.2013
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1025 din data de 11.07.2011