InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Iasi

Refuz nejustificat

(Sentinta comerciala nr. 1635 din data de 27.06.2012 pronuntata de Tribunalul Iasi)

Domeniu Cadastru. Intabulare; Carte Funciara | Dosare Tribunalul Iasi | Jurisprudenta Tribunalul Iasi

 Prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub nr. ___/99/2011 reclamantul MI a chemat in judecata pe paratul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi solicitand sa se pronunte o hotarare prin care sa fie obligat acesta sa ii solutioneze cererea adresata .
 In motivarea actiunii arata reclamantul urmatoarele aspecte ::
 A adresat o cerere OCPI Iasi in temeiul art. 21 din legea 16/1996 prin care a solicitat eliberarea in copie a unei fise de punere in posesie ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate __./27.07.1994 si copia titlului de proprietate __./27.07.1994 eliberat pentru suprafata de 1 ha pe numele TA .
 Arata reclamantul ca interesul de a intra in posesia celor doua acte este ca numita TA a depus cerere la Comuna Ceplenita pentru reconstiuirea dreptului de proprietate ramas de pe urma defunctei TM .
 In cererea respectiva a aratat ca este unica mostenitoare numitei TM aspect nereal cata vreme mama reclamantului este fiica lui TM.
 Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele aspecte :
 Reclamantul a adresat o cerere OCPI Iasi in temeiul art. 21 din legea 16/1996 prin care a solicitat eliberarea in copie a unei fise de punere in posesie ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate _./27.07.1994 si copia titlului de proprietate _/27.07.1994 eliberat pentru suprafata de 1 ha pe numele TA .
 Prin adresa nr. _/30.06.2011 paratul a comunicat reclamantului ca pentru eliberarea copiilor solicitate este necesar a fi achitata taxa de 15 lei aferent serviciului 2.7.5 - "copii certificate din mapa de acte si carti funciare potrivit Ordinului Ministerului Administratiei si Internelor nr. 39 /06.04.2009 .
 Legea nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ in art. 1 prevede ca orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata.
  Persoana vatamata este orice persoana fizica, titulara a unor drepturi subiective sau interese legitime private vatamate prin acte administrative. Autoritatea publica este orice organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale care actioneaza, in regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes public. Potrivit art.8 din L.554/2004 se poate adresa instantei de contencios administrativ si cel care se considera vatamat intr-un drept sau interes legitim al sau prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri, precum si prin refuzul de efectuare a unei anumite operatiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim. Excesul de putere reprezinta exercitarea dreptului de apreciere al autoritatilor publice prin incalcarea limitelor competentei prevazute de lege sau prin incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor - art.2 lit. n din L.554/2004.
 In speta, nu se discuta nesolutionarea cererii adresata paratului intrucat s-a raspuns prin adresa intocmita.
 Refuzul reclamat prin actiune, pe temeiul art.1 alin.1, art.8 din Legea nr.554/2004 nu este unul nejustificat.
 Motivatia refuzului este pertinenta si, nefiind o expresie a abuzului de putere, este legala. Instanta de contencios administrativ, in limita competentelor legale, nu poate interveni in activitatea autoritatii publice, decat sub aspectul nesolutionarii cererilor adresate in termenul legal sau refuzului cu exces de putere de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim. A proceda contrar celor aratate presupune depasirea competentelor stabilite de L. 554/2004 .
 In consecinta, suntem in prezenta contenciosului administrativ subiectiv deoarece reclamantul a invocat ca paratul refuza cu exces de putere si abuziv sa solutioneze cererea adresata, dar in baza probelor de la dosar si a prevederilor legale ce reglementeaza activitatea paratului , respectiv Ordinului Ministerului Administratiei si Internelor nr. 39 /06.04.2009 s-a constat ca nu exista un refuz nejustificat si nici exces de putere, refuzul fiind unul legal cata vreme reclamantul nu a achitat tarifele pentru eliberarea copiilor solicitate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare; Carte Funciara

ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 338/A din data de 07.07.2015
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 272/A din data de 09.06.2015
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 23-A din data de 09.04.2013
ordonanta presedintiala - inadmisibilitate inscriere in CF - Sentinta civila nr. 595 din data de 29.04.2011
Prestatie tabulara - Sentinta civila nr. 893 din data de 14.06.2013
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1025 din data de 11.07.2011
Plangere imp.incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 603 din data de 19.03.2012
Actiune in constatare, prestatie tabulara si iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 1308 din data de 10.06.2009
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Decizie nr. 23-A din data de 09.04.2013
APEL CIVIL.Calificarea actiunii. - Decizie nr. 14/A din data de 11.02.2010
Functionari publici. Comisar Garda Financiara. HG nr. 1324/2009. Aviz conform - Sentinta comerciala nr. 3708 din data de 10.10.2013
Competenta materiala. Cereri avand ca obiect sume reprezentand finantarea nerambursabila din partea Uniunii Europene - Sentinta comerciala nr. 4989 din data de 12.12.2013
Dizolvare judiciara societate comerciala. Neintelegeri grave dintre asociati - Sentinta civila nr. 1440 din data de 21.11.2013
Perimare. Calculul termenului. Aplicarea legii in timp - Sentinta comerciala nr. 1351 din data de 10.10.2013
Actiune in anulare contract de vanzare cumparare incheiat cu ignorarea sechestrului asigurator dispus de organele de urmarire penala - Sentinta civila nr. 862 din data de 06.06.2013
Actiune in anulare hotarare constatare incetare mandat ales local - Sentinta comerciala nr. 1770 din data de 25.04.2013
Masuri de interdictie vizand gospodarirea comunala. Limitele legale ale atributiilor Direc?iei Sanitara Veterinara ?i pentru Siguran?a Alimentelor Ia?i - Sentinta comerciala nr. 3714 din data de 10.10.2013
Anulare certificat de urbanism. Admisibilitate. Respectarea documentatiilor de urbanism - Sentinta comerciala nr. 728 din data de 21.02.2013
Incadrare juridica - infractiunea de "omor deosebit de grav? prev. de art. 174-176 lit. b, d Cod penal si infractiunea de "talharie? prev. de art. 211 alin. 1 - alin.2 lit. b, alin.21 lit. a, c Cod penal; retinerea agravantei prev. de art. 175 lit. d ... - Sentinta penala nr. 57 din data de 15.07.2013