InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Sanctiune disciplinara. Termenul de aplicare a sanctiunii.

(Sentinta civila nr. din data de 13.07.2007 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Prescriptii | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

       
      4.Sanctiune disciplinara. Termenul de aplicare a sanctiunii.
        Prin contestatia inregistrata sub nr 3261/CM/2006, pe rolul Sectiei Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a Tribunalului Gorj,contestatorul V.S: a solicitat instantei ca, in contradictoriu cu  Universitatea Constantin Brancusi -Tg Jiu , sa se dispuna anularea deciziei nr 333/12.12.2006, a tuturor actelor de cercetare disciplinara premergatoare deciziei, sa fie reintegrat pe functia avuta, cu plata drepturilor banesti pana la reintegrare.
        In motivare, contestatorul a aratat ca in baza hotararii Senatului Universitatii din 16 09 2005 s-a emis decizia nr 125/19 09 2005 prin care a fost promovat ca lector universitar la Facultatea de Litere si Stiinte Sociale.
        Ulterior, insa, prin decizia emisa la 9 10 2006 si comunicata la 16 10 2006 a fost transferat in mod abuziv la Facultatea de Educatie Fizica si Sport,precizandu-se ca incepe activitatea cu 01 10 2006.Aceasta decizie a fost atacata in instanta si se afla pe rolul Tribunalului Gorj.
        In perioada 01 10 2006 si pana la aducerea la cunostinta a schimbarii locului de munca nu avea cum sa-si desfasoare activitatea la Facultatea de Educatie Fizica si Sport.
        Interesandu-se insa si afland de aceasta schimbare,a luat masuri sa fie prezent la ore conform orarului stabilit.
        Decizia de desfacere a contractului de munca este motivata in principal de o presupusa absenta a sa in activitatea didactica pe perioada 01 - 15 10 2006, insa aceasta schimbare i-a fost adusa la cunostinta dupa 15 10 2006.
        De altfel, in aceasta perioada asa cum a aratat a desfasurat o serie de activitati didactice conform cu fisa postului.
        Prin s.c.nr.155/24 01 2007,Tribunalul Gorj a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Dolj,avand in vedere dispozitiile art 284 al 2 Codul Muncii.
        Primind dosarul,Tribunalul Dolj l-a inregistrat sub nr 4394/95/2006.
        La 08 03 2007 intimata a depus intampinare , solicitand respingerea contestatiei.
        A aratat ca prin decizia nr 333/12 12 2006 s-a procedat in mod corect la desfacerea disciplinara a contractului individual de munca al contestatorului incepand cu data de 11 12 2006,avandu-se in vedere abaterile disciplinare repetate ale acestuia  , mentionate in referatul intocmit de lector universitar dr M.B.,sef catedra in cadrul Facultatii de Educatie Fizica si Sport,unde acesta si-a desfasurat activitatea si raportul intocmit de Comisia numita prin decizia rectorului nr 270/2006  privind rezultatul cercetarilor abaterilor disciplinare savarsite de contestator.
        S-a avut in vedere modul defectuos in care contestatorul a inteles sa-si indeplineasca atributiile de serviciu, in special cele referitoare la prezenta zilnica la locul de munca,dezorganizarea colectivului, atitudinea indiferenta  fata de realizarea procesului de invatamant.
      Pe baza probelor administrate, Tribunalul a admis  exceptia prescriptiei aplicarii sanctiunii disciplinare invocata de contestator si, in consecinta, a admis contestatia formulata si a anulat decizia nr 333/12 12 2006 emisa de intimata, dispunand reintegrarea contestatorului pe postul ocupat anterior concedierii precum si obligarea intmatei sa achite contestatorului o despagubire egala cu salariile majorate, indexate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul incepand cu data de 11 12 2006 pana la reintegrare. 
      Pentru a se pronunta astfel Tribunalul  a retinut ca potrivit dispozitiilor art 268 al 1 Codul Muncii, angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie  emisa in forma scrisa,in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostiinta despre savarsirea abaterii disciplinare , dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
        Prin urmare, atat cercetarea disciplinara , cat si aplicarea sanctiunii trebuie sa se faca in termenul de 30 de zile de la data luarii la cunostiinta despre savarsirea abaterii disciplinare de catre cel abilitat sa aplice sanctiunea.
        In cazul de fata, prin referatul inregistrat sub nr 6580/31 10 2006, conducerea Universitatii Constantin Brancusi-Tg Jiu a fost incunostintata despre abaterea disciplinara savarsita de contestator.
        La 3 11 2006, Senatul Universitatii C-tin Brancusi a hotarat constituirea comisiei de cercetare disciplinare,iar la 6 11 2006  rectorul a numit membrii comisiei.
        Sanctionarea disciplinara a fost aplicata insa contestatorului abia la 12 12 2006 prin decizia nr 333, peste termenul de 30 de zile de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare prevazut de art. 268 al 1 Codul Muncii.
        
        

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prescriptii

Autoritate de lucru judecat .Inadmisibilitatea formularii plangerii penale pentru aceleasi fapte .Neintreruperea termenului de prescriptie a raspunderii penale - Decizie nr. 140 din data de 19.04.2010
Prescriptie. Stingerea dreptului de a pretinde creanta stabilita cu titlu de sulta. Radierea ipotecii. - Sentinta civila nr. 46/S din data de 07.02.2012
STINGEREA IPOTECII PRIN PRESCRIPTIE; EXCEPTIA PRESCRIPTIEI DREPTULUI LA ACTIUNE - Decizie nr. 40/Ap din data de 12.02.2009
Prescrip?ia ac?iunii in raspunderea membrilor organului de conducere in contextul art.139 din Legea nr.85/2006. - Decizie nr. 291 din data de 10.06.2014
Prescriptie. Legea aplicabila. - Decizie nr. 1086 din data de 10.06.2013
Aplicarea legii civile in timp. Prescriptia dreptului la actiune. Analizarea exceptiei in raport de legea sub imperiul careia s-a nascut. - Decizie nr. 70 din data de 29.11.2012
Legea nr. 247/2005: Prescriptia dreptului la actiune - Decizie nr. 66/A din data de 28.03.2008
Contencios administrativ fiscal. Termen de prescriptie - Decizie nr. 507 din data de 27.02.2006
Prescriptia executarii pedepselor - Decizie nr. 184 din data de 14.03.2006
SCHIMB DE FOLOSINTA TEREN. PRESCRIPTIE ACHIZITIVA - Decizie nr. 985 din data de 17.11.2004
prescriptie drept material - Sentinta civila nr. 4759 din data de 17.04.2009
Acordul de recunoastere a vinovatiei - Sentinta penala nr. **** din data de 08.12.2015
Prescriptie. Data la care se naste dreptul la prescriptie - Sentinta comerciala nr. 7703 din data de 24.05.2005
Decizia civila nr.400/A - Decizie nr. 400/A din data de 10.03.2006
Decizia civila nr.1405 - Decizie nr. 1405 din data de 31.08.2006
Obligatia de a face. Asigurarea platii de catre societatea privatizata a datoriilor catre autoritatea implicata in privatizare. Inceputul prescriptiei extinctive. - Sentinta comerciala nr. 13258 din data de 02.12.2004
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art. 278 ind.1 C.p.p.). Tardivitatea plangerii petentei in raport de prescrierea raspunderii penale a faptuitorilor. - Sentinta penala nr. 2701 din data de 08.12.2006
Prescriptia executarii sanctiunii contraventionale. Mijlocul procedural prin care poate fi invocata. - Sentinta civila nr. 2256 din data de 07.02.2006
Constatare a intervenirii prescriptiei executarii pedepsei amenzii penale - Sentinta penala nr. 12 din data de 11.01.2011
Constatare prescriptie - Sentinta penala nr. 14 din data de 11.01.2011