InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Prescriptie. Stingerea dreptului de a pretinde creanta stabilita cu titlu de sulta. Radierea ipotecii.

(Sentinta civila nr. 46/S din data de 07.02.2012 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Prescriptii | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

Prescriptie. Stingerea dreptului de a pretinde creanta stabilita cu titlu de sulta. Radierea ipotecii.


Constata ca prin cererea adresata acestei instante, reclamantul Municipiul Brasov a chemat in judecata pe paratii H.S. F. si H.G. solicitand sa se constate stins dreptul de creanta al paratului H.S. F. pentru suma de 2.721.895.867 lei vechi si cel al paratului H.G. pentru uma de 2.721.895.867 lei vechi si sa se constate stinsa ipoteca legala pentru sumele de mai sus, inscrisa in CF -. Brasov, sub B+15 si B+16 si sa se dispuna radierea acestora.
In motivarea cererii de chemare in judecata, reclamantul a sustinut ca prin sentinta civila 2090/2005 pronuntata de Judecatoria Brasov la data de 7.03.2005 in dosarul 1101/2003, s-a stabilit ca Municipiul Brasov sa plateasca, cu titlu de sulta, suma de cate 2.721.895.867 lei catre fiecare parat, ca urmare a iesirii din indiviziune cu privire la imobilul inscris in CF - Brasov, sub nr. top -. si -.
Sentinta a ramas irevocabila la data de 7.06.2006 prin Decizia 323/R/2006 pronuntata de Curtea de Apel Brasov.
In temeiul art. 67 din Decretul Lege 115/1938 a fost inscrisa ipoteca legala pentru sumele mai sus mentionate.
Dreptul de creanta al partilor s-a nascut la data ramanerii irevocabile a sentintei civile, 7.06.2006, si de atunci a inceput sa curga termenul de prescriptie de 3 ani, astfel incat creanta este stinsa in prezent.
Dreptul de creanta al partilor s-a prescris, iar pe cale accesorie si dreptul de ipoteca pentru aceasta suma s-a prescris.
In drept au fost invocate prevederile art. 3 din Decretul Lege 167/1958, art. 1800 pct. 1 cod civil, art. 17 alin. 2 si 4 din Decretul lege 115/1938 si art. 34 pct. 3 din Legea 7/1996.
Actiunea a fost timbrata cu 13.681,8 lei taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru judiciar.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.
Paratii nu au formulat intampinare.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin sentinta civila 2090/2005 a Judecatoriei Brasov a fost obligat Municipiul Brasov, reclamant in prezenta cauza, sa plateasca paratilor H. S.F. si H.G. sulta in cuantum de 2.721.895.867 lei catre fiecare, pentru sistarea starii de coproprietate asupra imobilului inscris in CF 3899 Brasov, nr. top 6227 si 6228.
Caile de atac exercitate impotriva acestei sentinte au fost respinse, iar prin decizia 323/R/7.06.2006 a Curtii de Apel Brasov solutia a devenit irevocabila.
In favoarea paratilor s-a inscris in cartea funciara dreptul de ipoteca pentru suma datorata cu titlu de sulta.
Paratii nu au solicitat reclamantului sa plateasca sultele stabilite in favoarea lor si nici nu au pus in executare silita hotararea 2090/2005 a Judecatoriei Brasov, devenita irevocabila la data de 7.06.2006.
Conform prevederilor art. 6 din Decretul Lege 167/1958 dreptul de a cere executarea silita a oricarui titlu executoriu se prescrie in termen de 3 ani.
La implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita, se pierde puterea lucrului judecat a sentintei, iar dreptul de creanta stabilit se stinge.
Astfel fiind, instanta constata ca dreptul de creanta al paratilor impotriva reclamantului s-a stins deoarece s-a implinit termenul de prescriptie pentru executarea silita a sentintei care a stabilit aceasta creanta
Conform art. 1 alin. 2 din acelasi act normativ, odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept subiectiv principal se stinge si dreptul la actiune privind drepturile subiective accesorii. In aceste conditii, stingerea dreptului de creanta atrage stingerea ipotecii legale constituita pentru plata acestei creante.
Dreptul de ipoteca fiind stins, nu se mai impune mentinerea inscrierii acestuia in cartea funciara, astfel ca se va dispune radierea acestuia.
In consecinta, instanta va admite cererea reclamantului, va constata stins dreptul de creanta al paratilor si ipoteca legala si va dispune radierea acesteia din cartea funciara.
In conformitate cu prevederile art. 274 cod procedura civila vor fi obligati paratii la plata sumei de 13.819,04 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si cheltuielile efectuate pentru citarea paratilor prin publicitate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prescriptii

Autoritate de lucru judecat .Inadmisibilitatea formularii plangerii penale pentru aceleasi fapte .Neintreruperea termenului de prescriptie a raspunderii penale - Decizie nr. 140 din data de 19.04.2010
Propunere arestare preventiva respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
INFRACTIUNEA DE OMOR, SOLUTIE DE CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 81/S din data de 19.03.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Contracte - Decizie nr. 212/R din data de 23.03.2012
Contractul de concesiune - Decizie nr. 517/R din data de 08.06.2012
Contestatie la tabelul preliminar de creante - Sentinta civila nr. 105/sind din data de 24.01.2012
Tabelului preliminar rectificativ al creantelor debitoarei - Sentinta civila nr. 856/sind din data de 10.04.2012
Creditori-debitori - Sentinta civila nr. 40/CC din data de 21.02.2012
Creante - Sentinta civila nr. 384/SIND din data de 21.02.2012
Tabel creante - Sentinta civila nr. 855/sind din data de 10.04.2012
Despagubiri civile - Decizie nr. 217/R din data de 23.03.2012
Infractiune - Decizie nr. 215/R din data de 23.03.2012