Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Piatra Neamt

Constatare a intervenirii prescriptiei executarii pedepsei amenzii penale

(Sentinta penala nr. 12 din data de 11.01.2011 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt)

Domeniu Prescriptii | Dosare Judecatoria Piatra Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Piatra Neamt

SENTINTA PENALA NR. 12 din 11.01.2011-constatare a intervenirii prescriptiei executarii pedepsei amenzii penale-Asupra cauzei penale de fata,
Prin cererea depusa la aceasta instanta si inregistrata sub nr. xx din data de xx, Biroul executari penale al Judecatoriei Piatra-Neamt a formulat contestatie impotriva executarii sentintei penale nr. xx a Judecatoriei Piatra Neamt in sensul ca solicita ca prin hotararea ce se va pronunta in cauza de fata sa se constate ca a intervenit prescriptia executarii pedepsei de 800 lei amenda penala ce i-a fost aplicata numitului xx prin aceasta sentinta.
Pentru solutionarea cererii formulate, instanta a dispus atasarea dosarului penal nr. xx al Judecatoriei xx.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Astfel cum rezulta din dosarul nr. xx al Judecatoriei Piatra Neamt, prin sentinta penala nr. xx a Judecatoriei Piatra Neamt (definitiva prin nerecurare la data de 10.12.2007), xx a fost condamnat la o pedeapsa de 800 lei amenda penala pentru savarsirea  infractiunii de port fara drept de arma alba in loc public, prevazuta de art.11 alin.1 pct.1 din Legea nr.61/1991 republicata si modificata.
 Conform prevederilor art.126 alin.1 lit. c) Cod penal  termenul de prescriptie a executarii pedepsei pentru persoana fizica este 3 ani, in cazul cand pedeapsa este amenda, iar conform dispozitiilor art.126 alin.3 Cod penal termenul se calculeaza de la data cand hotararea de condamnare a ramas definitiva.
In cauza de fata instanta retine ca nu a intervenit nicio situatie de intrerupere  a termenului de prescriptie a executarii pedepsei de 800 lei amenda penala, respectiv nu a inceput executarea pedepsei iar condamnatul nu a comis o alta infractiune pana in prezent. In consecinta instanta retine ca termenul de prescriptie a executarii pedepsei de 800 lei amenda penala  a inceput sa curga la data de 10.12.2007 si s-a implinit la data de 10.12.2010.
Conform dispozitiilor art.461 alin.1 lit. d Cod  procedura penala -   contestatia contra executarii hotararii penale se poate face si cand se invoca amnistia, prescriptia, gratierea sau orice alta cauza de stingere ori de micsorare a pedepsei, precum si orice alt incident ivit in cursul executarii.
In consecinta, in baza art. 419 alin.2 Cod procedura penala raportat la art.126 alin.1 lit. c) Cod penal instanta va admite cererea formulata de Biroul executari penale al Judecatoriei Piatra-Neamt.
Instanta va constata intervenita prescriptia executarii pedepsei de 800 lei amenda penala ce i-a fost aplicata numitului xx prin sentinta penala nr. xx pronuntata de Judecatoria xx in dosarul penal nr. xx, ramasa definitiva la data de xx prin neapelare.
In baza art. 192 alin.3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare efectuate in cauza vor ramane in sarcina statului.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prescriptii

Autoritate de lucru judecat .Inadmisibilitatea formularii plangerii penale pentru aceleasi fapte .Neintreruperea termenului de prescriptie a raspunderii penale - Decizie nr. 140 din data de 19.04.2010
Prescriptie. Stingerea dreptului de a pretinde creanta stabilita cu titlu de sulta. Radierea ipotecii. - Sentinta civila nr. 46/S din data de 07.02.2012
STINGEREA IPOTECII PRIN PRESCRIPTIE; EXCEPTIA PRESCRIPTIEI DREPTULUI LA ACTIUNE - Decizie nr. 40/Ap din data de 12.02.2009
Prescrip?ia ac?iunii in raspunderea membrilor organului de conducere in contextul art.139 din Legea nr.85/2006. - Decizie nr. 291 din data de 10.06.2014
Prescriptie. Legea aplicabila. - Decizie nr. 1086 din data de 10.06.2013
Aplicarea legii civile in timp. Prescriptia dreptului la actiune. Analizarea exceptiei in raport de legea sub imperiul careia s-a nascut. - Decizie nr. 70 din data de 29.11.2012
Legea nr. 247/2005: Prescriptia dreptului la actiune - Decizie nr. 66/A din data de 28.03.2008
Contencios administrativ fiscal. Termen de prescriptie - Decizie nr. 507 din data de 27.02.2006
Prescriptia executarii pedepselor - Decizie nr. 184 din data de 14.03.2006
SCHIMB DE FOLOSINTA TEREN. PRESCRIPTIE ACHIZITIVA - Decizie nr. 985 din data de 17.11.2004
prescriptie drept material - Sentinta civila nr. 4759 din data de 17.04.2009
Acordul de recunoastere a vinovatiei - Sentinta penala nr. **** din data de 08.12.2015
Prescriptie. Data la care se naste dreptul la prescriptie - Sentinta comerciala nr. 7703 din data de 24.05.2005
Decizia civila nr.400/A - Decizie nr. 400/A din data de 10.03.2006
Decizia civila nr.1405 - Decizie nr. 1405 din data de 31.08.2006
Obligatia de a face. Asigurarea platii de catre societatea privatizata a datoriilor catre autoritatea implicata in privatizare. Inceputul prescriptiei extinctive. - Sentinta comerciala nr. 13258 din data de 02.12.2004
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art. 278 ind.1 C.p.p.). Tardivitatea plangerii petentei in raport de prescrierea raspunderii penale a faptuitorilor. - Sentinta penala nr. 2701 din data de 08.12.2006
Prescriptia executarii sanctiunii contraventionale. Mijlocul procedural prin care poate fi invocata. - Sentinta civila nr. 2256 din data de 07.02.2006
Validare poprire - Hotarare nr. 1193 din data de 16.03.2017
Uzucapiune - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017