InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Prescriptia executarii pedepselor

(Decizie nr. 184 din data de 14.03.2006 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Prescriptii | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

     Prescriptia executarii pedepselor. Contopirea ulterioara  a pedepselor aplicate. Data la care se socoteste termenul de prescriptie a executarii pedepsei.

In cazul  pedepselor aplicate prin mai multe  hotarari  distincte  de condamnare , pentru  infractiuni concurente , contopite ulterior printr-o hotarare  judecatoreasca definitiva, termenul de prescriptie  a executarii pedepsei se socoteste de la  data cand hotararile de condamnare au ramas definitive si nu de la data cand  hotararea prin care a fost dispusa  contopirea  acestora a ramas definitiva.

     Sectia Penala –Decizia penala nr.184/14.03.2006  a Curtii de Apel Alba Iulia

Prin sentinta penala nr.515/27.05.1992 a Judecatoriei Sibiu, ramasa definitiva la data de 7 octombrie  1992, condamnatului S.S.E. i-a  fost aplicata o pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tainuire prev. de art.221 Cod penal.
Prin sentinta penala nr.1303/9 decembrie 1992 a Judecatoriei Sibiu , ramasa definitiva la data  de 2 ianuarie  1993, aceluiasi condamnat i-a fost aplicata  pedeapsa de 2 ani 6 luni inchisoare pentru  savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art.208 al.1, 209 al.1 lit. c, e, g Cod penal  cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal.
Ulterior, prin sentinta penala nr.184/1999 ramasa definitiva prin nerecurare, cele doua pedepse  au fost contopite , urmand ca in final condamnatul  sa execute pedeapsa de 3 ani 6 luni inchisoare , fiind emis , in acest  sens mandatul de executare  nr.280/8 martie 1999.
In baza  acestui mandat de executare  condamnatul a fost incarcerat  la data de 21.06.2004.
Ulterior  incarcerarii , condamnatul a formulat o contestatie la executare , solicitand  sa se constate  indeplinirea termenului de prescriptie  a executarii pedepselor aplicate si punerea de indata in libertate.
Instanta de fond a respins contestatia  la executare , instanta de apel, mentinand hotararea primei instante , considerand ca termenul de prescriptie  nu s-a implinit intrucat termenul de socoteste  de la data ramanerii definitive a hotararii prin care  au fost contopite pedepsele aplicate  condamnatului.
Impotriva acestor hotarari a declarat recurs  condamnatul solicitand  ca in urma casarii hotararilor atacate si admiterii contestatiei la executare sa se constate ca executarea  pedepselor aplicate este prescrisa.
Recursul este fondat.
Potrivit  prevederilor art.126 al.1 lit. b si al.3 Cod penal  termenul  de prescriptie a executarii pedepsei este de 5 ani  plus durata  pedepsei ce urmeaza a fi executata, termen , care  se socoteste de la data cand hotararea  de condamnare a ramas  definitiva.
Raportat la cele aratate anterior , se constata ca  la data incarcerarii condamnatului -21.06.2004  termenele de prescriptie de 8 ani , respectiv 7 ani 6 luni  erau expirate , socotite  de la data ramanerii definitive  a hotararii de condamnare.
In consecinta,  in urma admiterii recursului si casarii hotararilor atacate , a fost  admisa contestatia  la executare, s-a constatat ca fiind prescrisa  executarea pedepselor , dispunandu-se  punerea  condamnatului in libertate.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prescriptii

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017